Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Các Văn Bản Pháp Luật Hiện Hành Về Môi Trường Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Athena4me.com

Các Văn Bản Pháp Luật Hiện Hành Về Môi Trường

Sẽ Có Nghị Định Mới Về Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải

Quy Định Mới Về Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải

Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải Được Thay Đổi Trong Nghị Định 53

Sẽ Quy Định Rõ Mức Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải

Nhiều Bất Cập Trong Việc Thu Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.

Nghị định 38/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý chất thải và phế liệu có hiệu lực từ ngày 15/06/2015.

Nghị định 154/2016/NĐ-CP của Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/02/2017.

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2019

Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 15/07/2015.

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản có hiệu lực từ ngày 15/07/2015.

Thông tư 38/2015/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 17/08/2015.

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 17/08/2015.

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Thông tư về quản lý chất thải nguy hại có hiệu lực từ ngày 01/09/2015.

Thông tư 41/2015/TT-BTNMT Thông tư về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất có hiệu lực từ ngày 27/10/2015.

Thông tư 43/2015/TT-BTNMT Thông tư về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường có hiệu lực ngày 01/12/2015.

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT Thông tư về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/12/2016.

Thông tư số 25/TT-BTNMT có hiệu ngày 15/2/2019

QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.

QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên.

QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.

QCVN 13:MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm.

QCVN 60-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu.

QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.

QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.

QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ.

QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn này của Bộ Y tế quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai và ước uống đóng chai.

QCVN 61-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

QCVN 22:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

QCVN 30:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp.

QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

QCVN 06:2009/BTNMT Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh.

QCVN 02:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế.

Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.

QCVN 32:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu.

53A Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH

Email: greenlife@nguonsongxanh.vn

Hotline: 0909 773 264 (Ms Hải) hoặc 0283 5100 127

Website: nguonsongxanh.vn

Luật Bảo Vệ Môi Trường Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường

Slide Bài Giảng Tuyên Truyền Pháp Luật Bảo Vệ Môi Trường

Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Cơ Sở Y Tế Theo Nghị Định 40/2019/nđ

Hướng Dẫn Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Theo Nđ 40/2019/nđ

Các Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Môi Trường

Đôi Điều Về Giải Thích Pháp Luật Theo Nghĩa Rộng

Văn Bản Luật Nào Sau Đây Của Nước Ta Có Hiệu Lực Pháp Lí Cao Nhất?

Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2019

Các Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Tháng 5/2015

Lưu Trữ Văn Bản Pháp Luật Nước Ngoài

Luật – Nghị định Chính Phủ

Luật bảo vệ môi trường

18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015

179/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thay thế Nghị định 81/2006/NĐ-CP với mức phạt tăng lên nhiều lần có hiệu lực từ ngày 30/12/2013 (Phần phụ lục)

21/2008/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP

80/2006/NĐ-CP Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường

38/2015/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 17/08/2015

35/2015/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 17/08/2015 thay thế thông tư số 08/2009/TT-BTNMT

27/2015/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thế thông tư số 26/2011/TT-BTNMT

26/2015/TT-BTNMT Thông tư quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thế thông tư số01/2012/TT-BTNMT

05/2008/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

12/2006/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn thủ tục, mẫu hồ sơ đăng ký cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại

13/2006/QĐ-BTNMT Quyết định tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược

125/2003/TTLT/BTC-BTNMT Thông tư hướng dẫn thủ tục kê khai mức Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

106/2007/TTLT/BTC-BTNMT Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

2.BỘ TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – TCVN

Bộtiêu chuẩn Việt Nam QCVN về nước thải

Bộtiêu chuẩn Việt Nam TCVN về khí thải & tiếng ồn

Bộquy chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong đất & chất thải nguy hại

QCVN 30:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp (thay thế QCVN 30:2010)

QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế (thay thế QCVN 02:2010)

QCVN 41:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng

QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất

Chính Sách Mới Nổi Bật Có Hiệu Lực Tháng 01/2020

Văn Bản Pháp Luật Mới Có Hiệu Lực

Xây Dựng Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Liên Quan Đến Phát Triển Thủ Đô Hà Nội

Nguy Cơ Từ Vụ Bê Bối Của Tổng Thống Hàn Quốc Park Geun

Công Chứng Hợp Đồng Ủy Quyền (Liên Quan Đến Quyền Sử Dụng Đất)

Sóc Trăng Tập Huấn Các Văn Bản Pháp Luật Về Bảo Vệ Môi Trường

Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Năm 2022

Tổng Hợp Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Trong Tháng 3/2020

Văn Bản Pháp Luật Chính Phủ

Văn Bản Pháp Luật Có Mấy Loại

Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật

Từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng Chi cục đã tổ chức được tổng cộng 4 buổi tập huấn các văn bản pháp luật về BVMT cho hàng trăm cán bộ là lãnh đạo Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức môi trường cấp xã; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thành viên của 6 Tổ cộng đồng dân cư tham gia BVMT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Cùng với đó, các văn bản pháp luật như: Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ứng phó sự cố chất thải; Kế hoạch số 124/KH-UBND và Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũng được truyền tải đến các đại biểu.

Hiện nay, rác thải nhựa đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống con người. Do vậy, thông qua các buổi tập huấn này, những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân sẽ nhận thức được trách nhiệm, từ đó có những hoạt động góp phần giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Hậu, sau khi được tham gia tập huấn, các thành viên Tổ cộng đồng dân cư tham gia BVMT sẽ tuyên truyền lại cho người dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đồng thời, thông tin đến cơ quan chức năng kịp thời xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh.

(TN&MT) – Ngày 24/10, UBMTTQ Việt Nam xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn tổ chức chương trình đổi chai nhựa lấy quà, vẽ tranh bích họa tuyên truyền bảo vệ môi trường và phát động “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn xã năm 2022.

Văn Bản Pháp Luật Bộ Tài Chính

Văn Bản Pháp Luật Bộ Xây Dựng

Bộ Y Tế Dự Kiến Bãi Bỏ 70 Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Văn Bản Pháp Luật Bộ Y Tế

Văn Bản Pháp Luật Bằng Tiếng Anh

Tập Huấn Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Bảo Vệ Môi Trường Năm 2022

Thiết Lập Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Nguyên Và Môi Trường

Tích Cực Rà Soát Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Tài Nguyên, Môi Trường

Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Chính Quyền Địa Phương Theo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Năm 2022

Nhận Xét Sự Thay Đổi Về Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Theo Quy Định Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật 2008 So Với Năm 1996 (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2002)

Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng

Nhằm phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực quản lý về bảo vệ môi trường cho các cơ quan, ban ngành, UBND cấp xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Trong 03 ngày (từ ngày 22 – 24/9/2020), tại Trung tâm Hội nghị – tiệc cưới Toàn Thịnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 03 lớp tập huấn “Các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022”. Tham dự các lớp tập huấn có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, các đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức môi trường cấp xã; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với tổng số 321 đại biểu tham dự.

Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, phát biểu

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ – CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ứng phó sự cố chất thải và Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện Kết luận số 20/KL-TU ngày 24/6/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Khóa XIII về bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời hướng dẫn khắc phục những hạn chế vừa qua trong công tác bảo vệ môi trường, trao đổi những khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Lớp tập huấn dành cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lớp tập huấn dành cho sở, ban, ngành, phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố

Lớp tập huấn dành cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và công chức môi trường cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Qua đó, lớp tập huấn đã triển khai kịp thời các quy định mới về lĩnh vực môi trường đến các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã và các doanh nghiệp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại đơn vị, cung cấp kiến thức về môi trường cho công chức môi trường cấp xã nhằm nâng cao năng lực, phục vụ trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Tác giả: Nhựt Tân – Chi cục BVMT

Về Khái Niệm Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Sửa Đổi 2022

Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Hiện Hành Về Thuế Xuất Nhập Khẩu

Tổng Hợp 08 Hình Thức Xử Lý Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Theo Quy Định Hiện Hành

Kết Quả Rà Soát Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Hiện Hành Liên Quan Đến Hoạt Động Đo Đạc Và Bản Đồ

🌟 Home
🌟 Top