Top 15 # Xem Nhiều Nhất Các Nghị Quyết Của Tỉnh Lạng Sơn / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Cổng Ttđt Tỉnh Lạng Sơn / 2023

157/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho Công an tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất an ninh và làm đường giao thông vào Trụ sở Công an huyện Đình Lập

Ubnd Tỉnh Lạng Sơn ‘Phớt Lờ’ Chỉ Đạo Của Thủ Tướng / 2023

Không chỉ phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng, UBND tỉnh Lạng Sơn còn làm trái quy định của pháp luật tại dự án Khu đô thị mới Phú Lộc.

Hàng loạt sai phạm tại dự án Khu đô thị mới Phú Lộc. Ảnh: HA.

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai giai đoạn 2010 – 2017.

Bên cạnh hàng loạt sai phạm về việc tiếp công dân như Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ tiếp công dân 12/96 kỳ (12%) thì hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực đất đai đã được chỉ rõ.

Theo Thanh tra Chính phủ, chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Phú Lộc có trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001-2005) của tỉnh Lạng Sơn; quá trình thực hiện được Thủ tướng chỉ đạo đồng ý chủ trương thực hiện theo hình thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục thu hồi, giao đất để thực hiện dự án và thực hiện cơ chế tài chính trong việc thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Lạng Sơn đã không thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo trên, không chấp hành các quy định của pháp luật nên để xảy ra sai phạm.

Mặt khác, mặc dù chưa được Thủ tướng cho phép đầu tư nhưng UBND tỉnh Lạng Sơn vẫn chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ vào đồ án quy hoạch Khu đô thị mới Phú Lộc để chia tách thành các dự án thành phần gồm: Khu đô thị Phú Lộc I, II, III, IV để lập báo cáo nghiên cứu khả thi như một dự án đầu tư độc lập. Sau khi chia tách các dự án thành phần, UBND tỉnh Lạng Sơn không tổ chức đấu thầu công trình, đấu giá đất để lựa chọn nhà thầu, vi phạm quy định của Bộ Tài chính và Nghị định của Chính phủ…

Tại dự án này, UBND tỉnh Lạng Sơn áp dụng cơ chế tài chính theo hình thức thực hiện dự án thu 12% quỹ đất ở sau khi thực hiện xong dự án là trái quy định.

“UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, giao nhà đầu tư thực hiện dự án khi chưa được Thủ tướng cho phép là trái thẩm quyền”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Không chỉ vượt thẩm quyền, những biểu hiện làm trái quy định pháp luật của UBND tỉnh Lạng Sơn còn bị chỉ ra như việc phê duyệt tổng mức đầu tư gồm cả giá trị hạ tầng kiến trúc là không phù hợp với cơ chế đổi đất lấy hạ tầng; không lập dự toán chi tiết hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở để đối trừ tiền đất; không lập chi phí bảo hiểm là trái quy định. Cơ chế tài chính giao đất thực hiện dự án thu 12% quỹ đất ở sau khi thực hiện xong dự án là trái các quy định của pháp luật về đất đai, không thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

“Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở TN-MT; Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm”, theo cơ quan thanh tra.

Nhiều vi phạm tại dự án án Khu đô thị mới Phú Lộc khiến người dân bức xúc và khiếu kiện kéo dài. Ảnh: HA.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị Phú Lộc, vấn đề phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch dự án cũng để xẩy ra hàng loạt sai phạm.

Sau khi UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi vào năm 2004 và giao 4 nhà đầu tư thực hiện, theo đề nghị của các nhà đầu tư, UBND tỉnh đã tiến hành thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 3 hợp phần trong khu đô thị tổng cộng 33 lần. Sau điều chỉnh, diện tích đất tại dự án tăng 77.065m2, diện tích đất cây xanh giảm 74.956m2 so với quy hoạch chi tiết là vi phạm…

Về công tác thu hồi đất, giao thực hiện dự án, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định thu hồi 141.974,8m2 đất thực hiện dự án Khu đô thị phú lộc I và 323.462,7m2 đất thực hiện dự án Khu đô thị Phú Lộc IV là trái thẩm quyền. Cụ thể, quyết định thu hồi đất vi phạm Luật Đất đai quy định: Thẩm quyền UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quyết định giao đất sử dụng vào mục đích không phải là đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp là “từ 3 ha trở xuống đối với đất nông nghiệp đất lâm nghiệp có rừng, đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị…”.

Cũng tại dự án khu đô thị Phú Lộc II, III và các nút giao thông đã không lập phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng; không thông báo cho người sử dụng đất biết về lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án… Sở TN-MT Lạng Sơn và UBND thành phố Lạng Sơn vẫn tham mưu trình UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định thu hồi là vi phạm Nghị định Chính phủ.

Cũng trong kết luận thanh tra mới đây, ngoài dự án Khu đô thị mới Phú Lộc là hàng loạt các sai phạm của UBND tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quạn tại các dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I (TP Lạng Sơn), Dự án N20 thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc), Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố Shop-house (TP Lạng Sơn), Dự án tiểu khu tái định cư khối 2 Vĩnh Trại (TP Lạng Sơn…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đồng ý với kết luận của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu Lạng Sơn thực hiện và báo cáo Thủ tướng kết quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn thanh tra nêu trên là các ông Vy Văn Thành và Phạm Ngọc Thưởng. Hiện ông Thành đã nghỉ hưu theo chế độ còn ông Phạm Ngọc Thưởng vừa được Thủ tướng điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.

Hoàng Anh

Ubnd Tỉnh Lạng Sơn Tuyển Dụng Công Chức Năm 2022 / 2023

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng công chức, người làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các Hội có tính chất đặc thù (sau đây viết tắt là nhu cầu tuyển dụng công chức) năm 2020 gồm 59 chỉ tiêu, cụ thể:

Cơ cấu, vị trí việc làm, trình độ cụ thể theo biểu chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2020 và Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 tại UBND huyện Đình Lập (đính kèm Thông báo này)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng. đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ba (03) phong bì ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (không dán tem).

IV. ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN 1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

V. CÁC MÔN THI, ĐIỂM THI, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN 1. Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính hoặc thi trắc nghiệm trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần

– Phần I: Kiến thức chung, gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

– Phần II: Ngoại ngữ, gồm 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

– Phần III: Tin học, gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

b) Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

– Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: – Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

– Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Hình thức thi: Thi viết.

– Thang điểm: 100 điểm.

– Thời gian thi: 180 phút.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3. Hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển

Thí sinh trúng tuyển sẽ hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và bổ sung bản cam kết 1 sau khi có Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển.

VI. TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG

1. Đối tượng: Người dân tộc thiểu số được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử đi đào tạo hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, đã tốt nghiệp ra trường (Tuyển dụng theo Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn: Đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Mục II Thông báo này.

3. Quy trình xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển: Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển phải được kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm

Bản cam kết công tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn (nếu thí sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn) cần tuyển; sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển thông qua Hội đồng kiểm tra, sát hạch của tỉnh.

VII. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 15/7/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

– Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng (thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan nào thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại cơ quan đó).

– Thời gian các cơ quan nộp biểu tổng hợp danh sách và Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh về Sở Nội vụ từ ngày 16/7/2020 đến ngày 17/7/2020.

VIII. MỘT SỐ LƯU Ý

– Về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ (Có phụ lục kèm theo Thông báo này).

– Quy đổi chứng chỉ tin học: Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tin học ứng dụng A, B, C) cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực ( trước ngày 10/8/2016), có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

– Cơ quan có nhu cầu tuyển dụng có trách nhiệm thông báo công khai người được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, cơ quan có nhu cầu tuyển dụng kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh, nếu thí sinh kê khai chưa đầy đủ thì yêu cầu kê khai bổ sung, nếu không đủ điều kiện dự tuyển thì trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Công chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; người làm việc tại các Hội đặc thù được giao nhiệm vụ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển có trách nhiệm cập nhật, tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh theo từng ngày và đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển tại từng vị trí việc làm trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để các thí sinh có phương án đăng ký đơn vị dự tuyển phù hợp.

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào một trong các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo, nếu thí sinh đăng ký dự tuyển vào 02 cơ quan trở lên sẽ không được dự thi.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển có quyền rút Phiếu đã đăng ký dự tuyển để đăng ký dự tuyển vào cơ quan khác khi chưa hết thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.

– Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy, xóa để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch.

– Trong trường hợp người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển đúng theo Thông báo này, nếu không được tiếp nhận thì người đứng đầu cơ quan tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải ghi rõ lý do không tiếp nhận, ký, đóng dấu xác nhận vào Phiếu đăng ký dự tuyển sau đó người đăng ký dự tuyển mang phiếu nộp tại Sở Nội vụ (trong trường hợp người dự tuyển không đồng ý với lý do không tiếp nhận phiếu của cơ quan tiếp nhận) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

– Đối với các phiếu đăng ký dự tuyển nộp tại vị trí có đối tượng xét tuyển đặc cách được công nhận trúng tuyển (hết chỉ tiêu tuyển dụng): Hội đồng tuyển dụng tiến hành hướng dẫn thí sinh làm đơn chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển, làm lại phiếu đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm khác có trình độ, chuyên ngành phù hợp để thi tuyển theo quy định (nếu có). Phiếu đăng ký dự tuyển lần 2 của thí sinh do hết chỉ tiêu tuyển dụng không tính là Phiếu đăng ký dự tuyển nộp quá thời gian quy định tại thông báo này. Thời gian thay đổi nguyện vọng Sở Nội vụ sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách.

– Nội dung thi tuyển, thời gian và địa điểm thi tuyển, lệ phí thi tuyển do Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 thông báo.

– Nhu cầu tuyển dụng và Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 được thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ và các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng; đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ:

+ Ủy ban nhân dân tỉnh: http://www.langson.gov.vn/

+ Sở Nội vụ: http://sonv.langson.gov.vn/

– Giao Sở Nội vụ tham mưu triển khai các nội dung trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc./.

Một Số Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Của Ban Nội Chính Tỉnh Ủy Lạng Sơn / 2023

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã đề ra 3 nhóm giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

Một là, nhóm giải pháp đấu tranh phòng ngừa, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức để nâng cao trình độ lý luận, nắm vững đường lối chính sách và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới tác phong, lề lối làm việc, phương thức tham mưu quản lý và điều hành theo hướng tăng cường kiểm tra đôn đốc, đi sâu, đi sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; kiên quyết chấn chỉnh, uốn nắn những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn tháng 6-2017

Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo cơ quan về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại hằng năm. Thường xuyên quan tâm, kiện toàn về số lượng và chất lượng cán bộ, công chức để đáp ứng nhiệm vụ được giao. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, cơ quan an toàn. Chăm lo, đẩy mạnh hoạt động của Công đoàn cơ quan góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chi bộ.

Hai là, nhóm nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và có chuyển biến ngay:

Không lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống hoặc khi có cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,… để liên hoan, ” tiệc tùng”, tặng và nhận quà với động cơ vụ lợi. Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. không lợi dụng “biếu xén”, đưa và tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Không ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Ba là, nhóm nhiệm vụ thực hiện thường xuyên:

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đôn đốc các cơ quan trong khối tư pháp giải quyết các vụ án tham nhũng, vi phạm kinh tế – xã hội phức tạp mà dư luận nhân dân quan tâm; kiểm tra, giám sát thực hiện quy định người đứng đầu cấp ủy đảng tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyến hoá” trong cán bộ, đảng viên.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo cơ quan trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực được phân công, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Tập thể lãnh đạo cơ quan. Đổi mới, tác phong, lề lối làm việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc trên cơ sở hiện đại hoá và tin học hoá.

Tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, xây dựng cơ cấu, vị trí việc làm phù hợp; chú trọng thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên và chất lượng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy mạnh quan hệ phối hợp giữa cơ quan với các ban đảng, các cơ quan khối nội chính để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn