Hướng Dẫn Lập 47 Biểu Mẫu Về Bhxh Tại Quyết Định 595/qđ

--- Bài mới hơn ---

 • Giá Vàng Bật Tăng Sau Quyết Định Của Fed Về Lãi Suất
 • Những Quyết Định Của Fed Về Lãi Suất Và Đầu Tư Trái Phiếu
 • Phố Wall Tăng Nhẹ Chờ Tin Quyết Định Của Fed Về Lãi Suất
 • Các Quyết Định Về Lãi Suất Fed
 • Bình Luận Trực Tuyến Về Quyết Định Lãi Suất Và Họp Báo Của Fed
 • 03/08/2017 09:35 AM

  2. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

  3. Bảng kê thông tin

  4. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  5. Danh sách người chỉ tham gia BHYT

  6. Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

  B. Mẫu biểu nghiệp vụ trong ngành

  7. Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  8. Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

  9. Danh sách đơn vị thuế quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  10. Danh sách đơn vị BHXH đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đầy đủ cho người lao động

  11. Danh sách đơn vị giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh

  12. Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế

  13. Thông báo về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  14. Biên bản về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động

  15. Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

  16. Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất

  17. Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

  18. Bảng tổng hợp người tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước hỗ trợ

  19. Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

  20. Danh sách cấp sổ BHXH

  21. Danh sách cấp thẻ BHYT

  22. Phiếu trả hồ sơ

  23. Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  24. Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

  25. Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

  26. Phiếu giao nhận phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

  27. Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT

  28. Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (hằng tháng)

  29. Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (hằng năm)

  30. Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT

  31. Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

  32. Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH

  33. Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH

  34. Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT

  35. Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT

  36. Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

  37. Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (hằng quý, hằng năm)

  38. Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  39. Báo cáo chi tiết đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  40. Báo cáo tình hình nợ của đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  41. Danh sách truy thu cộng nối thời gian

  42. Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian

  43. Tổng hợp danh cộng nối thời gian tham gia BHXH

  44. Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

  45. Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (hằng tháng)

  46. Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (hằng năm)

  47. Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT (hằng năm)

  Thanh Hữu

  40,095

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định 12/2017 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Quyết Định Số 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Quy Định Hạn Mức Giao Đất, Diện Tích Tối Thiểu Tách Thửa Ở Quảng Nam
 • Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi
 • Sửa Đổi Quy Trình Thu Bhxh, Bhyt Theo Quyết Định 595/qđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì? Các Ví Dụ Liên Quan Đến Bổ Nhiệm
 • Biểu Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng
 • Mẫu Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Những Quy Định Của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2022 Về Áp Giải Và Dẫn Giải.
 • BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

  Quy trình thu BHXH, BHYT

  Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số quy định về BHXH bắt buộc với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

  – Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 như sau:

  Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

  Trường hợp người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

  (Trước đó, Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ ngày 01/01/2018 theo quy định của Chính phủ)).

  – Sửa đổi, bổ sung Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 5 như sau:

  Người lao động quy định tại Khoản 2 Điều 4: Từ ngày 01/01/2022, người lao động hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  (Trước đó, Người lao động quy định tại Khoản 2 Điều 4, thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam).

  – Bổ sung Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 5 như sau:

  Đơn vị hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động quy định tại Khoản 2 Điều 4 như sau:

  + 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

  + 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01/01/2022.

  Quyết định 505/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kết Quả Sau 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33
 • Lấy Ý Kiến Về Đề Án Tổng Kết Nghị Quyết Số 49 Về Cải Cách Tư Pháp
 • Nghị Quyết Liên Tịch 403/2017/nqlt
 • Mấy Suy Nghĩ Về Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt…
 • Mục Tiêu Của Công Tác Dân Số Theo Nghị Quyết 21
 • Quy Định Về Truy Thu Bảo Hiểm Xã Hội Theo Quyết Định 595/qđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Tập Huấn Quyết Định 595/qđ
 • Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội 2022 (Bhxh, Bhyt, Bhtn, Kpcđ)
 • Bảng Mã Ngành Mới Theo Quyết Định 27/2018
 • Mẫu Quyết Định Thôi Việc Và Những Quan Trọng
 • Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung Là Gì
 • Xin chào anh chị, tôi muốn tư vấn về vấn đề quy định về truy thu bảo hiểm xã hội. Tháng 09/2015 công ty tôi có tuyển một lao động vào làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn. Lao động đó chưa chốt được sổ bảo hiểm xã hội tại công ty cũ. Do đó công ty tôi không tiến hành đóng bảo hiểm xã hội cho người đó. Đến tháng 1/2019, công ty tôi nhận được quyết định truy thu bảo hiểm xã hội. Theo đó tiền truy thu bao gồm tiền chậm đóng và tiền lãi. Vậy mức truy thu của cơ quan bảo hiểm có đúng không? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn!

  Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

  Căn cứ quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

  “Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

  a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;”

  Như vậy, trong trường hợp công ty bạn tuyển một lao động theo hợp đồng không xác định thời hạn. Do đó người đó thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc công ty bạn không tham bảo hiểm xã hội cho người đó là trái quy định pháp luật.

  Về trường hợp truy thu bảo hiểm xã hội

  Căn cứ quy định tại điểm 1.1, Khoản 1 Điều 38 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

  “Điều 38. Truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

  1. Các trường hợp truy thu

  1.1. Truy thu do trốn đóng: Trường hợp đơn vị trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (sau đây gọi là trốn đóng) được cơ quan BHXH, cơ quan có thẩm quyền phát hiện từ ngày 01/01/2016 thì ngoài việc truy thu số tiền phải đóng theo quy định, còn phải truy thu số tiền lãi tính trên số tiền, thời gian trốn đóng và mức lãi suất chậm đóng như sau:

  a) Toàn bộ thời gian trốn đóng trước ngày 01/01/2016, được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với năm 2022;

  b) Đối với thời gian trốn đóng từ ngày 01/01/2016 trở đi, được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với từng năm áp dụng tại thời điểm phát hiện trốn đóng.”

  Trong trường hợp công ty của bạn: công ty bạn không đóng bảo hiểm cho người lao động thì coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội. Do đó công ty sẽ bị truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội. Số tiền công ty bạn phải đóng bao gồm: tiền phải đóng bảo hiểm xã hội và tiền lãi.

  Tiền lãi công ty bạn phải đóng dựa trên số tiền, thời gian trốn đóng và mức lãi suất chậm đóng. Theo đó tiền lãi cụ thể như sau:

  +) Toàn thời gian trốn đóng trước ngày 01/01/2016 được tính lãi theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với năm 2022;

  +) Thời gian trốn đóng từ ngày 01/01/2016 trở đi tính theo mức lãi suất chậm đóng năm 2022.

  Công ty bạn có hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội. Do đó công ty bạn sẽ bị truy thu tiền bảo hiểm xã hội với mức truy thu bao gồm: tiền phải đóng bảo hiểm xã hội và số tiền lãi tính trên số tiền, thời gian trốn đóng và mức lãi suất chậm đóng. Ngoài ra, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội còn bị xử phạt hành chính.

  Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc

  Có bị phạt vi phạm hành chính khi truy thu bảo hiểm xã hội không

  Truy thu bảo hiểm xã hội do nộp hồ sơ điện tử chậm

  Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề vướng mắc về quy định về truy thu bảo hiểm xã hội. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Truy Thu Tiền Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Theo Quyết Định 595/qđ
 • Cách Làm Mẫu Mẫu Số: D02
 • Hướng Dẫn Cách Điền Mẫu Biểu C70A
 • Hội Nghị Tập Huấn Những Điểm Mới Của Quyết Định 595/qđ
 • Tài Liệu Tập Huấn Về Điểm Mới Của Quyết Định 595/qđ
 • Tài Liệu Tập Huấn Quyết Định 595/qđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội 2022 (Bhxh, Bhyt, Bhtn, Kpcđ)
 • Bảng Mã Ngành Mới Theo Quyết Định 27/2018
 • Mẫu Quyết Định Thôi Việc Và Những Quan Trọng
 • Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung Là Gì
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Trung
 • Tài liệu tập huấn những điểm mới của Quyết định 595/QĐ-BHXH và quy trình cấp mã số BHXH được phát hành bởi cơ quan BHXH Thành phố Hà Nội ngày 02/10/2017.

  Trong đó, có một số nội dung nổi bật như sau:

  1. Đối tượng bắt đầu tham gia BHXH kể từ ngày 01/01/2018

  – Từ ngày 01/01/2018, người làm việc theo HĐLĐ, HĐLV có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTNLĐ, BNN

  – Người LĐ là công dân nước ngoài làm việc tại VN có giấy phép LĐ, hoặc chứng chỉ hành nghề, hoặc giấy phép hành nghề của CQ có thẩm quyền cấp được tham gia BHXH bắt buộc.

  (Khoản 1 Điều 124 và Khoản 2 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014)

  2. Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đối với một số trường hợp đặc biệt

  – Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BHTNLĐ,BNN theo từng HĐLĐ.

  – Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian đi làm trước thời hạn phải đóng BHXH, BHYT, BHTN.

  (Điểm c Khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)

  – Đối với trường hợp người lao động nghỉ việc không hưởng tiền lương, chấm dứt HĐLĐ, HĐLV đơn vị nộp hồ sơ báo giảm cho cơ quan BHXH từ ngày 01 phải đóng BHYT của tháng đó và các tháng báo giảm chậm. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết tháng báo giảm.

  3. Những trường hợp không phải đóng

  – Người LĐ ký HĐLĐ nhưng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN.

  – HĐLĐ là người giúp việc gia đình không phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHTNLĐ,BNN.

  – Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT và không tính là thời gian tham gia BHXH, BHTN.

  – Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng không phải đóng BHXH, BHTN được tính là thời gian đóng BHXH.

  – Người lao động nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH, BHTN tháng đó.

  4. Về tiền lương tháng đóng BHXH

  Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1, Điều 30 Thông tư 59/2015/TTBLĐTBXH và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TTBLĐTBXH.

  Lưu ý: Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

  5. Quy trình cấp thẻ BHYT, sổ BHXH theo mã số BHXH.

  Ảnh chụp mô tả một phần quy trình

  Nguồn: Thư viện pháp luật

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Truy Thu Bảo Hiểm Xã Hội Theo Quyết Định 595/qđ
 • Truy Thu Tiền Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Theo Quyết Định 595/qđ
 • Cách Làm Mẫu Mẫu Số: D02
 • Hướng Dẫn Cách Điền Mẫu Biểu C70A
 • Hội Nghị Tập Huấn Những Điểm Mới Của Quyết Định 595/qđ
 • Những Điểm Mới Của Quyết Định 595/qđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Điền Và Tải Mẫu D02
 • Tài Liệu Tập Huấn Về Điểm Mới Của Quyết Định 595/qđ
 • Hội Nghị Tập Huấn Những Điểm Mới Của Quyết Định 595/qđ
 • Hướng Dẫn Cách Điền Mẫu Biểu C70A
 • Cách Làm Mẫu Mẫu Số: D02
 • Tổng hợp những điểm mới của Quyết định 595/QĐ-BHXH

  Những điểm mới của Quyết định 595/QĐ-BHXH thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chính thức ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. chúng tôi xin tổng hợp những điểm mới của Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau: Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH có những điểm đang chú ý sau:

  Tái khẳng định mức lương đóng BHXH: Tiền lương tháng (01.01.2016 đến ngày 31.12.2017) đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

  Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như: Tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; Tiền ăn giữa ca; Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;Tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong Hợp đồng lao động theo 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

  Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương (Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP) là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

  Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định lại đối với người lao động tại các doanh nghiệp không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường …

  Bổ sung 06 đối tượng tham gia BHYT: Thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên công an nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoài công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước; thân nhân của người làm công tác cơ yếu; Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường công an nhân dân được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước; học sinh trường văn hóa công an nhân dân; Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến bảo vệ bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg; Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở; Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ (trừ Bộ Quốc phòng), ngành, địa phương; Đối tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT.

  02 đối tượng được miễn đóng BHXH bắt buộc: Người lao động là người giúp việc gia đình (không phân biệt thời hạn hợp đồng); Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp hàng tháng (Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 53/2010/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg).

  Hộ nghèo được hỗ trợ tiền đóng BHXH: Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ %, cụ thể: Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

  Ngoài ra, Quyết định 595/QĐ-BHXH cũng rút ngắn thời gian cấp mới thẻ BHYT, sổ BHXH xuống còn 05 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm nhận đầy đủ hồ sơ (quy định cũ là 20 ngày làm việc đối với BHXH bắt buộc và 07 ngày làm việc đối với BHXH tự nguyện).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Trưởng Phòng!
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022
 • Những Điểm Mới Trong Quyết Định Số 595/qđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Tờ Khai D01
 • Thôi Việc Trong Tiếng Tiếng Trung
 • Từ Vựng Tiếng Trung Chủ Đề Công Xưởng
 • Hồ Sơ Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Có Cần Quyết Định Nghỉ Việc?
 • Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Xin Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp
 • (QBĐT) – Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của BHXH Việt Nam về quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN có một số điểm mới so với quy định hiện hành.

  Tại hội nghị trực tuyến định kỳ tháng 10-2017, BHXH Việt Nam đã triển khai một số quy định mới áp dụng từ ngày 1-1-2018.

  – Thời gian cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được rút ngắn xuống còn 5 ngày.

  – Trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: thực hiện không quá 10 ngày.

  – Trường hợp cấp lại, đổi thẻ BHYT, nếu không thay đổi thông tin, được thực hiện không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Từ ngày 1-1-2019 trở đi sẽ được thực hiện trong ngày. Nếu thay đổi thông tin, được thực hiện không quá 3 ngày. Đối với người tham gia đang điều trị tại các cơ sở KCB, được thực hiện trong ngày.

  – Hàng năm, người lao động được thông báo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN thông qua niêm yết công khai tại đơn vị.

  – Thủ tục hành chính cũng được cắt giảm từ 9 thủ tục hành chính theo quy định hiện hành xuống còn 5 thủ tục hành chính (giảm 4 thủ tục), bao gồm:

  Thủ tục 1: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

  Thủ tục 2: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH.

  Thủ tục 3: Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

  Thủ tục 4: Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.

  – Thủ tục 5: Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

  Về thành phần hồ sơ:

  + Cấp mới thẻ BHYT: người tham gia lập tờ khai (mẫu TK1-TS) đối với người chưa được cấp mã số BHXH hoặc có điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT.

  + Báo giảm người tham gia BHYT: đơn vị chỉ lập danh sách báo giảm, không thu hồi thẻ cũ còn hạn sử dụng.

  + Cấp lại, đổi thẻ BHYT: bỏ quy định về thu phí cấp lại, đổi thẻ và thu hồi thẻ cũ còn hạn sử dụng.

  + Riêng người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT thì nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH huyện hoặc nộp trực tiếp cho BHXH tỉnh.

  – Quyết định số 595/QĐ-BHXH bổ sung thêm 6 đối tượng tham gia BHYT mới, bao gồm:

  + Đối tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT

  + Dân công hỏa tuyến

  – Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam

  + Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

  + Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các bộ (trừ Bộ Quốc phòng), ngành, địa phương.

  + Thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoài Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước; thân nhân của người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại các bộ (không bao gồm đối tượng do BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT), ngành, địa phương.

  – Quyết định số 595/QĐ-BHXH bỏ quy định phải nộp lại sổ BHXH hỏng đối với trường hợp NLĐ đề nghị cấp lại do hỏng để giảm phiền hà cho NLĐ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thẩm Quyền Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần
 • Thủ Tục Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Thẩm Quyền Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Thủ Tướng Chính Phủ Bổ Nhiệm Quyền Bộ Trưởng Bộ Y Tế
 • Phê Duyệt Phương Án Chuyển Ngạch, Lương Sang Cdnn Và Xếp Lương Đối Với Viên Chức Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Thăng Long
 • Truy Thu Tiền Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Theo Quyết Định 595/qđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Truy Thu Bảo Hiểm Xã Hội Theo Quyết Định 595/qđ
 • Tài Liệu Tập Huấn Quyết Định 595/qđ
 • Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội 2022 (Bhxh, Bhyt, Bhtn, Kpcđ)
 • Bảng Mã Ngành Mới Theo Quyết Định 27/2018
 • Mẫu Quyết Định Thôi Việc Và Những Quan Trọng
 • Chào tổng đài tư vấn! Tôi có thắc mắc cần tổng đài tư vấn giải đáp như sau; Công ty tôi có ký hợp đồng lao động với nhân viên từ hồi tháng 9/2018 nhưng chưa đóng BHXH cho họ; và thanh tra BHXH có đề nghị truy thu. Nay tôi muốn truy thu tiền đóng từ tháng 1 thì có đủ điều kiện và thủ tục thực hiện như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

  Thứ nhất, về các trường hợp truy thu BHXH bắt buộc:

  Căn cứ theo quy định tại tại điểm 1.1, Khoản 1 Điều 38 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì:

  Như vậy dẫn chiếu đến trường hợp của công ty bạn: Công ty bạn ký hợp đồng lao động với nhân viên từ hồi tháng 9/2018 nhưng chưa đóng BHXH cho họ; và thuộc trường hợp trốn đóng bảo hiểm xã hội.

  Số tiền công ty bạn phải đóng bao gồm: tiền phải đóng bảo hiểm xã hội và tiền lãi trên số tiền trốn đóng, thời gian trốn đóng và lãi suất. Công ty bạn trốn đóng và thời điểm phát hiện trong năm 2022 do đó sẽ áp dụng theo mức lãi suất chậm đóng năm 2022.

  Thứ hai, quy định về điều kiện truy thu:

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

  Như vậy theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của công ty bạn thì: Công ty có ký hợp đồng lao động với nhân viên nhưng chưa đóng BHXH cho họ; và cơ quan BHXH đề nghị truy thu. Vì vậy công ty bạn đã có văn bản đề nghị truy thu của cơ quan có thẩm quyền; bên cạnh đó công ty cần văn bản đề nghị truy thu đối với người lao động và làm đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Thứ ba, về hồ sơ truy thu BHXH:

  Căn cứ theo Phiếu giao nhận hồ sơ 601 về Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì công ty bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

  1. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người) (Trường hợp chưa có mã số BHXH)

  2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (mẫu D02-TS);

  3. Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Phụ lục 02 QĐ 595);

  4. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) (Trường hợp đơn vị đăng ký tham gia lần đầu; chuyển địa bàn đóng BHXH, BHYT hoặc có thay đổi thông tin);

  5. Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (nếu có);

  6. Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho NLĐ (mẫu D04h-TS) hoặc kết luận kiểm tra (Trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian dưới 6 tháng);

  7. Kết luận thanh tra của cơ quan BHXH hoặc cơ quan thanh tra hoặc Quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền (Trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian từ 6 tháng trở lên).

  Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

  Các trường hợp và điều kiện truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội hiện nay được thực hiện theo quy định cụ thể tại Quyết định 595/QĐ-BHXH.

  Thủ tục điều chỉnh tiền lương tham gia BHXH cho người lao động

  Loại hợp đồng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội

  Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề vướng mắc về truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội theo quyết định 595/QĐ-BHXH. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Làm Mẫu Mẫu Số: D02
 • Hướng Dẫn Cách Điền Mẫu Biểu C70A
 • Hội Nghị Tập Huấn Những Điểm Mới Của Quyết Định 595/qđ
 • Tài Liệu Tập Huấn Về Điểm Mới Của Quyết Định 595/qđ
 • Cách Điền Và Tải Mẫu D02
 • Quy Chế Làm Việc Trường Thcs Chuyên Mỹ (Kèm Theo Quyết Định Số 05/qđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành
 • Quy Chế Làm Việc Của Phòng Nghiệp Vụ
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Trường Tiểu Học Trung Lập Thượng
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Nhà Trường Năm Học 2022
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Làm Việc Nhà Trường
 • PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

  TRƯỜNG THCS CHUYÊN MỸ

  Số: 01/QCLV- THCS

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Chuyên Mỹ, ngày 06 tháng 9 năm 2013

  QUY CHẾ

  Làm việc Trường THCS Chuyên Mỹ

  (Kèm theo Quyết định số 05/QĐ – THCS ngày 13/9/2013)

  Căn cứ Luật giáo dục được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

  Căn cứ Điều lệ trường Trung học ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo quyết định số 04/2000/QĐ – BGDĐT ngày 01/3/2000 cuả Bộ GD & ĐT;

  Sau khi trao đổi thống nhất trong lãnh đạo nhà trường, đoàn thể và các thành viên trong nhà trường, thông qua Hội đồng trường và Hội nghị viên chức năm học 2013 -2014. Nay ban hành quy chế làm việc của trường THCS Chuyên Mỹ như sau:

  CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Mục đích

  1. Quy định cụ thể về nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tổ chuyên môn trong nhà trường để phát huy vị trí, vai trò và hiệu lực trong công tác.

  2. Thống nhất về lề lối làm việc, mối quan hệ và sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

  3. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ để xây dựng và phát triển nhà trường.

  Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

  1. Quy chế này quy định về nhiệm vụ cụ thể, phạm vi trách nhiệm, lề lối làm việc và mối quan hệ trong công tác của các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trên cơ sở các quy định của cấp có thẩm quyền và phân công của Hiệu trưởng.

  2. Ngoài các quy định của quy chế này, cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định.

  CHƯƠNG II: TỔ CHỨC BỘ MÁY

  Điều 3. Hội đồng trường

  Hội đồng trường trường THCS Chuyên Mỹ do UBND huyện ra quyết định. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường được quy định tại điều 20 Điều lệ trường THCS, trường THPT, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.

  Điều 4. Hiệu trưởng – Phó hiệu trưởng

  THCS Chuyên Mỹ có 01 Hiệu trưởng và 01 Phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng, Phó

  hiệu trưởng do UBND huyện bổ với nhiệm kỳ 5 năm .

  Điều 5. Công tác phổ cập

  Có trách nhiệm tham mưu với Hiệu trưởng và xây dựng kế họach thực hiện công tác phổ cập giáo dục ở địa phương. Thực hiện tốt các lọai sổ sách, biểu mẫu theo quy định gíúp địa phương hoàn thành việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp.

  Điều 6. Tổ chuyên môn – Tổ văn phòng.

  1. Tổ chuyên môn: Được tổ chức theo môn học hoặc một số môn học do Hiệu trưởng quy định. Mỗi tổ chuyên môn có một Tổ trưởng (tổ có trên 7 người có thêm 01 tổ phó) do Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học.

  2. Tổ văn phòng: các nhân viên kế toán, văn thư, phụ trách thư viện, bảo vệ, y tế học đường, thiết bị. Tổ trưởng do Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm.

  Điều 7. Các hội đồng tư vấn trong nhà trường

  1. Các hội đồng tư vấn trong nhà trường: Do Hiệu trưởng thành lập theo từng năm học và làm Chủ tịch hội đồng nhằm tư vấn cho Hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác điều hành nhà trường.

  2. Các hội đồng tư vấn:

  2.1. Hội đồng thi đua khen thưởng: Gồm các thành viên là Phó hiệu trưởng,

  chủ tịch Công đoàn (Phó chủ tịch thi đua viên chức), bí thư Chi đoàn, tổng phụ trách, thư ký hội đồng và các tổ trưởng.

  2.2. Hội đồng kỷ luật học sinh: Gồm các thành viên là Phó hiệu trưởng, bí thư Chi đoàn, tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh vi phạm, một hoặc hai giáo viên có kinh nghiệm trong công tác giáo dục và trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh ( thành lập khi có GV, học sinh bị kỷ luật).

  2.3. Các hội đồng khác (hội đồng tuyển sinh, hội đồng nâng lương .v.v…) thành lập theo yêu cầu cụ thể của từng công việc. Thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động do Hiệu trưởng quy định.

  Điều 8. Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong nhà trường

  Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

  Nhà trường có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đội TNTP Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở, được thành lập và họat động theo Điều lệ Đoàn, Điều lệ Đội, Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Mục đích giúp nhà trường thực hiện mục tiêu và nguyên lý giáo dục.

  CHƯƠNG IV: HỒ SƠ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, SINH HOẠT

  Điều 19. Hệ thống hồ sơ

  1. Nhà trường, các bộ phận và cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các loại hồ sơ quản lý, hồ sơ chuyên môn theo quy định ( có phụ lục đính kèm).

  2. Quản lý, lưu trữ hồ sơ và các tài liệu theo đúng quy định của pháp luật và các cấp có thẩm quyền.

  Điều 20. Chế độ báo cáo

  Nhà trường, các bộ phận và cá nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo quy định nhằm đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Ngoài báo cáo theo yêu cầu của từng nhiệm vụ, nhà trường quy định chế độ

  báo cáo định kỳ như sau:

  1. Hàng Tuần:

  1.1. Họp giao ban hàng tuần công tác tuần vào 8 giờ thứ bảy:

  – Tổng phụ trách Đội báo cáo tình hình thực hiện nội quy học sinh, đánh giá thi đua trong tuần của các lớp với hiệu trưởng (có điểm thi đua đạt được của từng lớp).

  – Bí thư Chi đoàn báo cáo về công tác phối hợp của đoàn và nhiệm vụ của tuần kế tiếp.

  – Phó Hiệu trưởng chuyên môn báo cáo tình hình công tác trong tuần và thống nhất kế hoạch công tác tuần tới với Hiệu trưởng.

  – Chủ tịch công đoàn th”ng b¸o việc theo dõi thi đua giáo viên trong tuần và kế hoạch hoạt động tuần tới.

  1.2. BGH lên kế hoạch công tác dạy và học, các hoạt động giáo dục khác của tuần

  vào sáng thứ hai hàng tuần.

  2. Hàng tháng:

  – Các tổ chuyên môn họp vào tuần thứ Hai và tuần 4, tổ trưởng tổng hợp để báo cáo với phó hiệu trưởng vào thứ Tư – tuần 4 về: Tiến độ thực hiện chương trình, thực hiện bài kiểm tra, công tác dự giờ, kiểm tra và kết quả hoạt động của tổ – lên dự thảo kế hoạch hoạt động tháng tiếp theo.

  – Phụ trách thư viện, thiết bị tổng hợp các số liệu GV sử dụng đồ dùng dạy học cho phó hiệu trưởng trước khi họp hội đồng sư phạm.

  – Giáo viên chủ nhiệm báo cáo với giáo viên phụ trách phổ cập về số học sinh tăng, giảm với từng lý do vào ngày 25 hàng tháng.

  – Kế toán báo cáo tình hình thu, chi kinh phí trình duyệt chứng từ với hiệu trưởng trong tháng.

  – Các Tổ, bộ phận công khai kế hoạch tháng vào ngày 25 hàng tháng.

  Điều 21. Chế độ sinh hoạt – hội họp

  1. Sinh hoạt đầu tuần:

  Đầu ngày thứ 2 ( Tiết 1) toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải dự

  chào cờ ( Lưu ý không có tình trạng GVCN không tham dự chào cờ). Trang phục đúng quy định .

  2. Họp tổ chuyên môn và tổ văn phòng: 2 tuần/1 lần.

  3. Họp lãnh đạo, liên tịch (với trưởng các đoàn thể): Do Hiệu trưởng triệu tập.

  4. Họp Chi bộ, họp hội đồng nhà trường: 1 lần/tháng. Khi cần triệu tập đột xuất.

  5. Họp ban thi đua nhà trường: Do Hiệu trưởng triệu tập

  6. Một số cuộc họp khác: khi cần có thể triệu tập đột xuất

  CHƯƠNG V. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

  Điều 22. Thời gian làm việc.

  1. Đối với Ban giám hiệu, nhân viên (Kế toán, văn thư, y tế, thư viện):

  Thời gian làm việc 40 giờ/tuần (05 ngày – kể cả họp hội, tập huấn chuyên môn, đi công tác và dạy số tiết chuẩn theo quy định); nghỉ ngày chủ nhật và 01 ngày còn lại trong tuần không ảnh hưởng đến hoạt động nhà trường và đăng ký thời gian nghỉ với Hiệu trưởng. Khi công việc cần thiết thì làm việc liên tục đến khi hoàn thành nhiệm vụ và sau đó nghỉ bù. Nếu đi công tác hoặc nghỉ có việc đột xuất phải xin ý kiến Hiệu trưởng.

  2. Đối với giáo viên:

  Thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu và các hoạt động ngoại khóa, số tiết chuẩn là 19 tiết/tuần.

  Nếu số giờ giảng dạy và số giờ kiêm nhiệm được phân công (theo phân công chuyên môn) cho từng giáo viên chưa đủ tiết chuẩn là 19 tiết/tuần thì bản thân giáo viên thiếu tiết phải tự có kế hoạch tăng tiết bằng trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của mình với hình thức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém và được quy định cụ thể như sau:

  – Giáo viên phải lập kế hoạch tăng tiết được thể hiện trong kế hoạch tuần, tháng và không được lập kế hoạch tăng tiết để phát sinh thừa giờ.

  – Trường hợp tự tăng tiết để phát sinh thừa giờ thì không được giải quyết chế độ thừa giờ.

  – Trường hợp tăng tiết theo yêu cầu của Ban giám hiệu nếu phát sinh thừa giờ thì được hưởng chế độ theo quy định.( Thanh toán thừa giờ theo năm học)

  3. Đối với Bảo vệ:

  Trực 24/24 tại đơn vị và theo sự phân công của BGH, khi có yêu cầu nghỉ phải được sự chấp thuận của BGH để bố trí phân công người trực thay.

  4. Tuỳ theo các hoạt động tập thể CB- GV -NV phải có mặt đầy đủ, đúng giờ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao khi tổ chức đó yêu cầu. Trang phục đúng quy định: lên lớp( mặc đúng phong cách nhà giáo) ngày lễ ( áo dài TT, com lê) đại hội, hội nghị ( mặc tự chọn) thể hiện vẻ đẹp trang trọng, lịch sự.

  Điều 23. Thời gian nghỉ việc

  Thời gian nghỉ hằng năm của Cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm: nghỉ hè, nghỉ phép năm, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

  – Thời gian nghỉ hè của Cán bộ, giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 02 tháng. Nhân viên văn phòng mỗi năm làm việc được nghỉ phép tổng cộng là 15 ngày (trừ các ngày nghỉ lễ, tết);

  – Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của cấp quản lý;

  – Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

  – CB, GV, NV nghỉ việc riêng được quy đinh cụ thể như sau:

  + Nghỉ việc riêng dưới 3 ngày phải có ý kiến của tổ trưởng chuyên môn trước khi trình BGH phê duyệt (để Tổ trưởng dự kiến GV dạy thay, trình BGH phân công).

  + Nếu giáo viên nghỉ việc từ 3 ngày trở lên (kể cả nghỉ theo quy định) phải được sự chấp thuận của Hiệu trưởng .

  + Những trường hợp đặc biệt thì BGH và BCH Công đoàn cùng bàn bạc để thống nhất hướng giải quyết.

  – Tất cả Cán bộ, viên chức, nhân viên Trường THCS Chuyên Mỹ khi xin nghỉ việc, phải làm đơn xin nghỉ gửi trước cho BGH ít nhất là 01 ngày kể từ ngày nghỉ và phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng; không giải quyết trường hợp nghỉ trước xin phép sau.

  Những trường hợp nghỉ không xin phép sẽ bị xử lý theo quy định.

  CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 24. Cán bộ, giáo viên và nhân viên trường THCS Chuyên Mỹ có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc đề xuất thì phản ánh với các tổ trưởng, các tổ trưởng tập hợp ý kiến đề xuất với lãnh đạo nhà trường xem xét để điều chỉnh, bổ sung cho hoàn thiện./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tài Chính
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Phó Giám Đốc Sở Tài Chính
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tài Chính Thái Nguyên
 • Hủy Quyết Định Bổ Nhiệm “thần Tốc” Phó Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Bình Định
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Tỉnh Lạng Sơn
 • Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Quyết Định 595/qđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhận Thức Và Kết Quả Bước Đầu Thực Hiện Qđ217/tw,qđ218/tw
 • Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Bến Tre Năm 2022 Theo Quyết Định 2175/qđ
 • Bổ Trợ, Hành Chính Tư Pháp, Thanh Tra
 • Bến Tre: Quy Chế Giám Sát, Phản Biện Xã Hội Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Và Các Đoàn Thể, Chính Trị
 • Hội Nghị Trực Tuyến Toàn Quốc Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 217
 • Các văn bản khác

   

  Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

   

  Thông tư 43/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh

   

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) của Quốc hội, số 71/2020/QH14

   

  Nghị định 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

   

  Biểu mẫu Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tờ Khai Bhxh, Bhyt: Mẫu Tk3
 • Hướng Dẫn Lập Mẫu D04H
 • Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Đồng Tháp
 • Hỗ Trợ Nông Hộ Chăn Nuôi: Nhiều Khó Khăn, Vướng Mắc
 • Tân Thành Xã Điểm Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu
 • Các Biểu Mẫu Kèm Theo Quy Định Về Quản Lý Và Đào Tạo Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Báo Chiêu Sinh “lớp Bồi Dưỡng Ngạch Chuyên Viên”
 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Song Ngữ, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập
 • Kết Quả Chuyến Thăm Quan Học Tập Kinh Nghiệm Tại Các Tỉnh Phía Bắc Của Đoàn Đại Biểu Người Uy Tín Trong Đồng Bào Dtts Năm 2022
 • Mẫu Tờ Trình Xin Chủ Trương 2022
 • 10 Trường Hợp Chấm Dứt Hoặc Chấm Dứt Một Phần Hoạt Động Của Dự Án Đầu Tư Theo Luật Đầu Tư 2022
 • 1. Đơn xin dự tuyển (Mẫu 1).

  2. Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2C/TVTW-98)

  3. Công văn của đơn vị cử viên chức đi đào tạo (Mẫu 2).

  1. Phiếu đăng ký đi học (Mẫu 3)

  2. Thư mời của cơ sở đào tạo

  3. Bằng cấp và bảng điểm học tập trước đó (sao y bản chính, dịch, công chứng)

  4. Giấy tờ chứng nhận trình độ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo

  5. Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc hợp đồng lao động dài hạn (nếu phải trình Bộ GD&ĐT ra quyết định)

  7. Cam kết của người được cử đi học (Mẫu 4)

  8. Giấy báo thời gian chính thức đi học (Mẫu 5)

  1. Đơn xin gia hạn học tập (Mẫu 6).

  2. Báo cáo kết quả học tập đến thời điểm xin gia hạn (Phụ lục 6 – Mẫu 13 )

  3. Công văn của đơn vị đề nghị cho viên chức gia hạn thời gian học tập (Mẫu 7).

  4. Giấy xác nhận/Thư mời… của cơ sở đào tạo về việc gia hạn thời gian học tập (dịch, công chứng)

  1. Đơn xin thôi học (Mẫu 8a) hoặc chuyển nước/trường/ngành đào tạo (Mẫu 8b).

  2. Báo cáo kết quả học tập đến thời điểm xin thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo (Phụ lục 6 – Mẫu 13 )

  3. Công văn của đơn vị đề nghị cho VC thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo (Mẫu 9).

  4. Giấy xác nhận/Thư chấp thuận… của cơ sở đào tạo (người hướng dẫn) về việc thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo (dịch, công chứng)

  1. Đơn xin được học tiếp bậc học cao hơn (Mẫu 10).

  2. Báo cáo kết quả học tập đến thời điểm học tiếp bậc học cao hơn (Phụ lục 6 – Mẫu 13)

  3. Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2C/TVTW-98) được cập nhật đến thời điểm viên chức xin học bậc cao hơn

  4. Công văn của đơn vị về việc đề nghị cho viên chức gia hạn thời gian học tập (Mẫu 11).

  5. Giấy xác nhận/Thư mời… của cơ sở đào tạo về việc học tập bậc học cao hơn (dịch, công chứng)

  Phụ lục 6. Biểu mẫu báo cáo

  1. Báo cáo định kỳ (Mẫu 12)

  2. Báo cáo kết thúc chương trình học tập (Mẫu 13)

  1. Báo cáo kết thúc chương trình học tập (Phụ lục 6 – Mẫu 13)

  2. Văn bằng, chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo

  3. Công văn của đơn vị về việc đề nghị thu nhận viên chức (Mẫu 14)

  Nhấn vào đây để tải về tất cả các biểu mẫu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Mẫu Dành Cho Cán Bộ
 • Đăng Ký Học Viên Tham Dự Các Lớp Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Ngạch Chuyên Viên Chính Và Chuyên Viên Cao Cấp Năm 2013
 • Trao Quyết Định Cử Cán Bộ Đi Học Cao Cấp Lý Luận Chính Trị
 • Qui Chế Đào Tạo
 • Quy Định Về Việc Cử Viên Chức Đi Đào Tạo, Bồi Dưỡng :: Trung Tâm Y Tế Dầu Tiếng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100