Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 218

--- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 217
 • Thực Hiện Các Quyết Định Số 217, 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi) Góp Phần Quan Trọng Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Chính Quyền Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Trực Tuyến Toàn Quốc 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi)
 • Mặt Trận Tổ Quốc Các Cấp Tập Trung Công Tác Giám Sát Theo Quyết Định Số 217
 • Triển Khai Thực Hiện Tốt Các Quyết Định 217 Và 218 Sẽ Góp Phần Làm Bền Chặt “nhịp Cầu” Ý Đảng
 • Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 218, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Quyet Dinh 62, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 217, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 945, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 99, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 60, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 99 QĐ Tw, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 800/qĐ-ttg, Quyet Dinh Bcd Thuc Hien Qcdccs Xa, Quyet Dinh Thuc Hien Qcdccs Xa, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 46-qĐ/tw, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Quyết Định 290, Quyết Định Dừng Thực Hiện Dự án, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Báo Cáo 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 2348, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 51/2012/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 447/ubdt, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 12/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 68/2013/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 1980, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 22/2013/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 80/2005/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 85/2010/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 24/2016, Thông Tư 04 Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Quyet Dinh 07 Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Bao Cao Giam Sat Thuc Hien Quyet Dinh 62/2001, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 24/2016/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 101-qĐ/, Quyet Dinh 07 Cua Ban Thuong Vu Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Quyet Dinh Kien Toan Ban Chi Dao Thuc Hien Qcdccs Xa, Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh 07 Cua Tinh Uy Dong Nai Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg Của Tr, Bao Cáo Thực Hiện Quyết Định 99 Về Đẩy Lùi Suy Thoái Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hoa, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Thực Hiện Lộ Trình Tiến Tới Bhyt Toàn Dân, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Quy Định Nêu Gương, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết, Quy Định Của Đảng Và Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu Năm, (thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồn, (thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồn, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng, Thực Hiện Theo Điều 10.11.12 Quyết Định Số 08 Qd/tu Bgayf 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng , Thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng, Thực Hiện Theo Điều 10.11.12 Quyết Định Số 08 Qd/tu Bgayf 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng, Quy Định Quản Lý Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Thực Hiện Các Cuộc Điều Tra Thống Kê, Phương Thức Giải Quyết Các Tranh Chấp Kinh Tế Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Nay, Quy Định Tại Điều 10,11,12- Chương Iiquy Định Số 08- QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện V, Quy Định Tại Điều 10,11,12- Chương Iiquy Định Số 08- QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện V, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Điêu 10,11,12 Quy Đinh Sô 08- QĐ/tu Ngay 11/10/2017 Quy Đinh Vê Thưc Hiên Văn Hoa Trong Đang, Quy Đinh So 104 Ngay 06/2/2017 Của Quan Uy Trung Uong Quy Đinh Mot So Van De Co Ban Ve Thúc Hiện Ngh, Quy Định Số 104 Ngày 16/2/2017 Của Quân ủy Trung ương Quy Định Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Ngu, Bộ Quy Định Số 08 – QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng , Quy Định Số 08 – QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng ,

  Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 218, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Quyet Dinh 62, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 217, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 945, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 99, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 60, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 99 QĐ Tw, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 800/qĐ-ttg, Quyet Dinh Bcd Thuc Hien Qcdccs Xa, Quyet Dinh Thuc Hien Qcdccs Xa, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 46-qĐ/tw, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Quyết Định 290, Quyết Định Dừng Thực Hiện Dự án, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Báo Cáo 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 2348, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 51/2012/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 447/ubdt, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 12/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 68/2013/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 1980, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 22/2013/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 80/2005/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 85/2010/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 24/2016, Thông Tư 04 Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Quyet Dinh 07 Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Bao Cao Giam Sat Thuc Hien Quyet Dinh 62/2001, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 24/2016/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 101-qĐ/, Quyet Dinh 07 Cua Ban Thuong Vu Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Quyet Dinh Kien Toan Ban Chi Dao Thuc Hien Qcdccs Xa, Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Thực Hiện Quyết Định Số 217
 • Kế Hoạch Về Việc Thực Hiện Giám Sát, Phản Biện Xã Hội Theo Quyết Định Số 217
 • Hướng Dẫn Công Đoàn Thực Hiện Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội Theo Quyết Định Số 217
 • Kế Học Giám Sát Theo Qđ 217/bct, Năm 2022
 • Ban Dân Vận Trung Ương Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 217, 218 Của Bộ Chính Trị
 • Mẫu Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 217 218

  --- Bài mới hơn ---

 • Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi)
 • Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 217
 • Quán Triệt Triển Khai Thực Hiện Quyết Định 217, 218
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi) Trên Địa Bàn Tp. Hcm
 • Kon Tum: Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 217, 218 Của Bộ Chính Trị
 • Báo cáo tổng kết thực hiện quyết định 217, 218 QĐ/TW

  BÁO CÁO

  Tổng kết….năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW

  ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị

  I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 217, 218-QĐ/TW:

  – Ghi cụ thể văn bản triển khai, quán triệt:…………………………………………………………………………

  – Số cuộc:……………………………………………………………………………………………………………………..

  – Số người tham dự:………………………………………………………………………………………………………

  – Đối tượng tham dự:……………………………………………………………………………………………………..

  II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 217, 218-QĐ/TW NGÀY 12/12/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ:

  1. Công tác tham mưu Đảng ủy:……………………………………………………………………………………..

  – Ban hành văn bản (kế hoạch, công văn…)

  2. Hoạt động giám sát: (từ năm 20…. – 20….)

  – Tổ chức bao nhiêu cuộc giám sát:…………………………………………………………………………………

  – Nội dung giám sát:………………………………………………………………………………………………………

  – Đối tượng giám sát:……………………………………………………………………………………………………..

  Nhận xét những kết quả đạt được qua giám sát; những mặt còn hạn chế…………………………….

  3. Hoạt động phản biện xã hội:

  – Tổ chức bao nhiêu cuộc phản biện:………………………………………………………………………………..

  – Nội dung phản biện:……………………………………………………………………………………………………..

  – Số người dự phản biện:………………………………………………………………………………………………..

  4. Góp ý xây dựng Đảng:…………………………………………………………………………………………………

  – Tổ chức bao nhiêu cuộc góp ý cho Đảng:………………………………………………………………………..

  – Nội dung góp ý:……………………………………………………………………………………………………………

  – Số người dự góp ý:………………………………………………………………………………………………………

  5. Góp ý xây dựng chính quyền:………………………………………………………………………………………

  – Tổ chức bao nhiêu cuộc góp ý cho chính quyền:……………………………………………………………..

  – Nội dung góp ý:……………………………………………………………………………………………………………

  – Số người dự góp ý:………………………………………………………………………………………………………

  III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

  1. Những kết quả đạt được:…………………………………………………………………………………………….

  2. Những hạn chế:…………………………………………………………………………………………………………

  3. Bài học kinh nghiệm:………………………………………………………………………………………………….

  Ghi chú: Báo cáo phải ghi rõ số liệu cụ thể, ngắn gọn, súc tích.

  Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị như sau:

  BÁO CÁO

  Kết quả thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW và

  Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI

  Thực hiện nội dung Công văn số: ……………….., ngày ……………… của Huyện ủy …………… về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW và Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. UBND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

  I. Tình hình triển khai thực hiện:

  – Triển khai thực hiện Quyết định số: 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI (gọi tắt là Quy chế, Quy định); Kế hoạch số: ………., ngày ……………… của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số: ………….., ngày …………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của bộ Chính trị khóa XI và Hướng dẫn số: 03-HD/BDVHU, ngày 14/5/2014 về hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW và Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. UBND huyện đã tổ chức quán triệt, thực hiện Quy chế, Quy định đến toàn thể các bộ, công chức, viên chức; góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

  – Thực hiện các văn bản hướng dẫn nêu trên đã chỉ đạo các ngành, đơn vị tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Quy chế, Quy định; chỉ đạo Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến việc tổ chức học tập, quán triệt. Đến nay, Huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung theo kế hoạch; thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, tập huấn; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bước đầu nắm được quan điểm, ý nghĩa, mục đích, nội dung; qua đó nhận thức được trách nhiệm trong thực hiện Quyết định số: 217, 218-QĐ/TW, của Bộ Chính trị; xác định rõ hơn về chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội.

  – Đi đôi với việc tổ chức quán triệt, học tập, đơn vị đã bám sát nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Quy chế, Quy định.

  II. Kết quả triển khai thực hiện:

  – Trong 02 năm, UBND huyện luôn phối hợp và tạo điều kiện cho các hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được thực hiện hằng năm như: Giám sát Chương trình, Dự án đầu tư, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo tinh thần Chỉ thị số: 23/CT-TTg, ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; giám sát đầu tư của cộng đồng; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ chủ chốt do HĐND cấp xã bầu; giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,… trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Huyện ủy về thực hiện Quy chế, Quy định và căn cứ vào tình hình thực tiễn của Huyện, đã tổ chức giám sát theo chức năng, nhiệm vụ như: Giám sát điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, thị trấn theo Quyết định số: ………….. Ngày…tháng…năm… của UBND huyện; giám sát việc thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý Dự án-Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.

  – Qua giám sát, nhìn chung các ngành, đơn vị đã tổ chức thực hiện đúng quy định; tuy nhiên, trong quá trình giám sát đã phát hiện một số tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện; Đoàn giám sát đã kịp thời nhắc nhở khắc phục những tồn tại hạn chế theo quy định của pháp luật.

  – Tổ chức thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực: Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; tài nguyên và môi trường; thực hiện chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc; công tác tổ chức, cán bộ.

  – Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Biển Việt Nam; Luật Hòa giải cơ sở; Luật Đất đai năm 2013; Luật Tiếp công dân; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự (sửa đổi); cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam … cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; công tác hoà giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý được chú trọng và thực hiện có hiệu quả; các xã, thị trấn tiếp nhận, hòa giải thành 284/400 vụ; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân tại các địa phương.

  – Triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức các buổi tọa đàm để tham gia góp ý trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp nhân dân; góp ý vào hàng chục dự thảo luật, trong đó có những dự án luật quan trọng như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình(sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)… Đặc biệt, tiến hành góp ý vào các dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là góp ý vào dự thảo các văn kiện trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  III. Nhận xét chung.

  1. Ưu điểm: Qua …. năm thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị (khóa XI), UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt khá đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện. Kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn toàn huyện. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và nhân dân bước đầu đạt kết quả tốt.

  2. Hạn chế:

  – Việc tổ chức học tập, quán triệt Quy chế, Quy định và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện ở một số ngành, đơn vị còn chậm.

  – Việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị và phản ánh công tác triển khai, kết quả thực hiện tại địa phương chưa nhiều.

  IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

  1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy định, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục xây dựng chuyên trang, chuyên mục nhằm phổ biến, đăng tải Quy chế, Quy định, thường xuyên phản ánh kết quả triển khai thực hiện tại các ngành, đơn vị, tích cực tuyên truyền về các điển hình tốt, sáng tạo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ở địa phương trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị.

  2. Tổ chức thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực: Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; tài nguyên và môi trường; thực hiện chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc; công tác tổ chức, cán bộ… Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trong hoạt động; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện hoạt động giám sát và phản biện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội đang và sẽ ban hành, tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện.

  3. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện và UBND các xã, thị trấn xem xét cân đối ngân sách, bố trí kinh phí để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị trong những năm tiếp theo.

  4. Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị ở các ngành, địa phương; từ đó chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đảm bảo việc thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị có tính thống nhất, thường xuyên, liên tục.

  5. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị báo cáo kết quả thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị về Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

  Tag: sơ 2022 2022

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định Số: 217
 • Hội Nghị Quán Triệt Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị.
 • Triển Khai Các Quyết Định Của Bộ Chính Trị Về Giám Sát, Phản Biện Xã Hội
 • Triển Khai Quyết Định 217, 218 Của Bộ Chính Trị Cần Đi Theo Thực Tâm Và Thực Chất
 • Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 217

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Các Quyết Định Số 217, 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi) Góp Phần Quan Trọng Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Chính Quyền Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Trực Tuyến Toàn Quốc 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi)
 • Mặt Trận Tổ Quốc Các Cấp Tập Trung Công Tác Giám Sát Theo Quyết Định Số 217
 • Triển Khai Thực Hiện Tốt Các Quyết Định 217 Và 218 Sẽ Góp Phần Làm Bền Chặt “nhịp Cầu” Ý Đảng
 • Kết Quả 5 Năm Công Tác Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội Của Mttq Các Cấp Huyện Nho Quan Theo Quyết Định 217
 • Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 218, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Quyet Dinh 62, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 217, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 945, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 99, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 60, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 99 QĐ Tw, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 800/qĐ-ttg, Quyet Dinh Bcd Thuc Hien Qcdccs Xa, Quyet Dinh Thuc Hien Qcdccs Xa, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 46-qĐ/tw, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Quyết Định 290, Quyết Định Dừng Thực Hiện Dự án, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Báo Cáo 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 2348, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 51/2012/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 447/ubdt, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 12/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 68/2013/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 1980, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 22/2013/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 80/2005/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 85/2010/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 24/2016, Thông Tư 04 Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Quyet Dinh 07 Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Bao Cao Giam Sat Thuc Hien Quyet Dinh 62/2001, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 24/2016/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 101-qĐ/, Quyet Dinh 07 Cua Ban Thuong Vu Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Quyet Dinh Kien Toan Ban Chi Dao Thuc Hien Qcdccs Xa, Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh 07 Cua Tinh Uy Dong Nai Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg Của Tr, Bao Cáo Thực Hiện Quyết Định 99 Về Đẩy Lùi Suy Thoái Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hoa, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Thực Hiện Lộ Trình Tiến Tới Bhyt Toàn Dân, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Quy Định Nêu Gương, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết, Quy Định Của Đảng Và Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu Năm, (thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồn, (thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồn, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng, Thực Hiện Theo Điều 10.11.12 Quyết Định Số 08 Qd/tu Bgayf 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng , Thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng, Thực Hiện Theo Điều 10.11.12 Quyết Định Số 08 Qd/tu Bgayf 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng, Quy Định Quản Lý Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Thực Hiện Các Cuộc Điều Tra Thống Kê, Phương Thức Giải Quyết Các Tranh Chấp Kinh Tế Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Nay, Quy Định Tại Điều 10,11,12- Chương Iiquy Định Số 08- QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện V, Quy Định Tại Điều 10,11,12- Chương Iiquy Định Số 08- QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện V, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Điêu 10,11,12 Quy Đinh Sô 08- QĐ/tu Ngay 11/10/2017 Quy Đinh Vê Thưc Hiên Văn Hoa Trong Đang, Quy Đinh So 104 Ngay 06/2/2017 Của Quan Uy Trung Uong Quy Đinh Mot So Van De Co Ban Ve Thúc Hiện Ngh, Quy Định Số 104 Ngày 16/2/2017 Của Quân ủy Trung ương Quy Định Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Ngu, Bộ Quy Định Số 08 – QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng , Quy Định Số 08 – QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng ,

  Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 218, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Quyet Dinh 62, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 217, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 945, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 99, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 60, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 99 QĐ Tw, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 800/qĐ-ttg, Quyet Dinh Bcd Thuc Hien Qcdccs Xa, Quyet Dinh Thuc Hien Qcdccs Xa, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 46-qĐ/tw, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Quyết Định 290, Quyết Định Dừng Thực Hiện Dự án, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Báo Cáo 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 2348, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 51/2012/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 447/ubdt, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 12/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 68/2013/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 1980, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 22/2013/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 80/2005/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 85/2010/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 24/2016, Thông Tư 04 Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Quyet Dinh 07 Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Bao Cao Giam Sat Thuc Hien Quyet Dinh 62/2001, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 24/2016/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 101-qĐ/, Quyet Dinh 07 Cua Ban Thuong Vu Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Quyet Dinh Kien Toan Ban Chi Dao Thuc Hien Qcdccs Xa, Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 218
 • Kế Hoạch Thực Hiện Quyết Định Số 217
 • Kế Hoạch Về Việc Thực Hiện Giám Sát, Phản Biện Xã Hội Theo Quyết Định Số 217
 • Hướng Dẫn Công Đoàn Thực Hiện Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội Theo Quyết Định Số 217
 • Kế Học Giám Sát Theo Qđ 217/bct, Năm 2022
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định Số: 217

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 217 218
 • Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi)
 • Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 217
 • Quán Triệt Triển Khai Thực Hiện Quyết Định 217, 218
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi) Trên Địa Bàn Tp. Hcm
 • ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN SƠN HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 300 /BC-UBND Sơn Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2022

  BÁO CÁO

  Kết quả thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW và

  Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013

  của Bộ Chính trị khóa XI

  Thực hiện nội dung Công văn số: 78-CV/HU, ngày 10/12/2015 của Huyện ủy Sơn Hòa về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW và Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. UBND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

  I. Tình hình triển khai thực hiện:

  – Triển khai thực hiện Quyết định số: 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI (gọi tắt là Quy chế, Quy định); Kế hoạch số: 98-KH/HU, ngày 12/5/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số: 29-CT/TU, ngày 10/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của bộ Chính trị khóa XI và Hướng dẫn số: 03-HD/BDVHU, ngày 14/5/2014 về hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW và Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. UBND huyện đã tổ chức quán triệt, thực hiện Quy chế, Quy định đến toàn thể các bộ, công chức, viên chức; góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

  – Thực hiện các văn bản hướng dẫn nêu trên đã chỉ đạo các ngành, đơn vị tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Quy chế, Quy định; chỉ đạo Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến việc tổ chức học tập, quán triệt. Đến nay, Huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung theo kế hoạch; thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, tập huấn; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bước đầu nắm được quan điểm, ý nghĩa, mục đích, nội dung; qua đó nhận thức được trách nhiệm trong thực hiện Quyết định số: 217, 218-QĐ/TW, của Bộ Chính trị; xác định rõ hơn về chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội.

  – Đi đôi với việc tổ chức quán triệt, học tập, đơn vị đã bám sát nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Quy chế, Quy định.

  STT

  Đơn vị

  Các văn bản đã ban hành

  01

  UBND huyện

  Công văn số: 601/UBND, ngày 04/9/2015 về việc tiếp tục thực hiện các Quyết định số: 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI).

  II. Kết quả triển khai thực hiện:

  – Trong 02 năm, UBND huyện luôn phối hợp và tạo điều kiện cho các hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được thực hiện hằng năm như: Giám sát Chương trình, Dự án đầu tư, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo tinh thần Chỉ thị số: 23/CT-TTg, ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; giám sát đầu tư của cộng đồng; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ chủ chốt do HĐND cấp xã bầu; giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,… trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Huyện ủy về thực hiện Quy chế, Quy định và căn cứ vào tình hình thực tiễn của Huyện, đã tổ chức giám sát theo chức năng, nhiệm vụ như: Giám sát điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, thị trấn theo Quyết định số: 4732/QĐ-UBND, ngày 10/10/2014 và Quyết định số: 4713/QĐ-UBND, ngày 17/12/2015 của UBND huyện; giám sát việc thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý Dự án-Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.

  – Qua giám sát, nhìn chung các ngành, đơn vị đã tổ chức thực hiện đúng quy định; tuy nhiên, trong quá trình giám sát đã phát hiện một số tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện; Đoàn giám sát đã kịp thời nhắc nhở khắc phục những tồn tại hạn chế theo quy định của pháp luật.

  – Tổ chức thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực: Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; tài nguyên và môi trường; thực hiện chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc; công tác tổ chức, cán bộ.

  – Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Biển Việt Nam; Luật Hòa giải cơ sở; Luật Đất đai năm 2013; Luật Tiếp công dân; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự (sửa đổi); cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam … cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; công tác hoà giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý được chú trọng và thực hiện có hiệu quả; các xã, thị trấn tiếp nhận, hòa giải thành 284/400 vụ; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân tại các địa phương.

  – Triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức các buổi tọa đàm để tham gia góp ý trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp nhân dân; góp ý vào hàng chục dự thảo luật, trong đó có những dự án luật quan trọng như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)… Đặc biệt, tiến hành góp ý vào các dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là góp ý vào dự thảo các văn kiện trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  III. Nhận xét chung.

  1. Ưu điểm: Qua 02 năm thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị (khóa XI), UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt khá đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện. Kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn toàn huyện. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và nhân dân bước đầu đạt kết quả tốt.

  2. Hạn chế:

  – Việc tổ chức học tập, quán triệt Quy chế, Quy định và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện ở một số ngành, đơn vị còn chậm.

  – Việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị và phản ánh công tác triển khai, kết quả thực hiện tại địa phương chưa nhiều.

  IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

  1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy định, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục xây dựng chuyên trang, chuyên mục nhằm phổ biến, đăng tải Quy chế, Quy định, thường xuyên phản ánh kết quả triển khai thực hiện tại các ngành, đơn vị, tích cực tuyên truyền về các điển hình tốt, sáng tạo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ở địa phương trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị.

  2. Tổ chức thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực: Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; tài nguyên và môi trường; thực hiện chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc; công tác tổ chức, cán bộ… Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trong hoạt động; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện hoạt động giám sát và phản biện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội đang và sẽ ban hành, tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện.

  3. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện và UBND các xã, thị trấn xem xét cân đối ngân sách, bố trí kinh phí để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị trong những năm tiếp theo.

  4. Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị ở các ngành, địa phương; từ đó chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đảm bảo việc thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị có tính thống nhất, thường xuyên, liên tục.

  5. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị báo cáo kết quả thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị về Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

  Nơi nhận: TM. UBND HUYỆN

  – Ban Dân vận Huyện ủy; KT. CHỦ TỊCH

  – Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; PHÓ CHỦ TỊCH

  – Lưu: VT, TH.

  (đã ký)

  Tô Phương Bắc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Quán Triệt Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị.
 • Triển Khai Các Quyết Định Của Bộ Chính Trị Về Giám Sát, Phản Biện Xã Hội
 • Triển Khai Quyết Định 217, 218 Của Bộ Chính Trị Cần Đi Theo Thực Tâm Và Thực Chất
 • Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị
 • Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị
 • Sơ Kết Thực Hiện Quyết Định Số 217, 218

  --- Bài mới hơn ---

 • Kết Quả Triển Khai Quyết Định 217, 218
 • Thành Ủy Hà Nội Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi)
 • Quyết Định 505 Của Bhxh Việt Nam Ngày 27/03/2020
 • Quyết Định Về Việc Áp Dụng Các Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả
 • Thời Hạn Gửi Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả Là Bao Nhiêu Ngày?
 • Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, ngày 12-12-2013, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quyết định số 218 quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân.

  Qua 1 năm triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh đã sáng tạo, linh hoạt trong công tác tham mưu, chỉ đạo; lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm các nội dung giám sát, phản biện xã hội, gắn trực tiếp với các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của tỉnh và hướng đến những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều hành vi vi phạm; tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh; kịp thời điều chỉnh những quy định không phù hợp, đảm bảo phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

  Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tỉnh Quảng Ninh cũng tập trung phát huy tối đa vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn khu và trưởng ban công tác mặt trận các thôn, bản, khu phố trong nắm bắt tư tưởng, ý kiến phản hồi, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

  Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện quy hoạch, cải cách hành chính, đầu tư công, phát triển nguồn lực của xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, chương trình quốc gia về nông thôn mới, cải thiện môi trường đầu tư, phát hiện và kiến nghị giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, khai thác các tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch, cải thiện môi trường sống, môi trường xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền thông qua phát huy dân chủ của nhân dân ở cơ sở để giới thiệu, phát hiện những người ưu tú ứng cử vào các cơ quan cấp ủy, chính quyền; đồng thời đóng góp chấn chỉnh những yếu kém tồn tại của năm 2014.

  Đồng chí cũng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, MTTQ, các đoàn thể cần tập trung thực hiện giám sát Đề án 25. Bên cạnh việc triển khai các mô hình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức, MTTQ, đoàn thể, cần xem xét kiến nghị cơ chế chính sách, xem xét việc thực hiện cụ thể của các tổ chức, địa bàn; tham gia xây dựng Luật MTTQ. Các cấp ủy, cơ quan quản lý Nhà nước cần tạo điều kiện tốt nhất và thực hiện nghiêm túc Quyết định 217, 218 để MTTQ, các đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm trong giám sát, xây dựng Đảng, chính quyền.

  Về cách thức thực hiện, đồng chí cũng chỉ rõ cần cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành chương trình, kế hoạch thực hiện; phân công từng tổ chức, cá nhân triển khai, có thước đo bằng sản phẩm cụ thể, đánh giá từng kỳ, cuối năm; lựa chọn các điểm mấu chốt, khâu đột phá, địa bàn, lĩnh vực để đúc rút kinh nghiệm xây dựng các tiêu chí, quy trình cụ thể nhân rộng và nâng cao chất lượng hiệu quả triển khai các nhiệm vụ; xây dựng cơ chế cung cấp, tiếp nhận, xử lý, kiến nghị thông tin để các cấp thẩm quyền giải quyết những kiến nghị sau giám sát, đề xuất của MTTQ, đoàn thể và nhân dân. Chính quyền các cấp duy trì lịch giao ban khối dân vận hàng tháng; MTTQ chủ động đề xuất để các cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại với nhân dân; chủ động đề xuất cử các thành viên tham gia tiếp công dân; nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức tổ chức hoạt động trong hệ thống chính trị theo Đề án 25; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác chuyên trách ở MTTQ, các đoàn thể thông qua bồi dưỡng, tập huấn, giao việc; đề xuất thực hiện quy hoạch, luân chuyển cán bộ làm công tác MTTQ và đoàn thể./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Số 4069 Của Bộ Y Tế
 • Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Chi Ủy
 • Công Bố Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Phó Bí Thư Huyện Ủy Mường Tè
 • Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử
 • Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Đại Hội Chi Bộ
 • Quán Triệt Triển Khai Thực Hiện Quyết Định 217, 218

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi) Trên Địa Bàn Tp. Hcm
 • Kon Tum: Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 217, 218 Của Bộ Chính Trị
 • Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 217
 • Ban Dân Vận Trung Ương Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 217, 218 Của Bộ Chính Trị
 • Kế Học Giám Sát Theo Qđ 217/bct, Năm 2022
 • Ngày 23/7, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Ban Thường vụ Thành ủy triệu tập Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

  Hội nghị được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương, quan điểm và nội dung cơ bản của Đảng về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị – xã hội các cấp quan điểm, nội dung, phương pháp triển khai thực hiện Quy chế, Quy định; góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân…

  Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày với 3 chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về công tác dân vận, về mối quan hệ Đảng – Dân trong tình hình hiện nay; Quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI; Phổ biến các văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội Trung ương và của thành phố về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

  Theo Haiphong.gov.vn

  Ban Tuyên giáo Thành đoàn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 217
 • Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi)
 • Mẫu Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 217 218
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định Số: 217
 • Hội Nghị Quán Triệt Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị.
 • Thực Hiện Quyết Định 217, 218 Gắn Với Nghị Quyết Trung Ương 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định 2178 Qđ Byt
 • Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị
 • Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị
 • Triển Khai Quyết Định 217, 218 Của Bộ Chính Trị Cần Đi Theo Thực Tâm Và Thực Chất
 • Triển Khai Các Quyết Định Của Bộ Chính Trị Về Giám Sát, Phản Biện Xã Hội
 • Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị.

  Báo cáo sơ kết cho thấy, công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của TP HCM đã được triển khai quyết liệt. Thành ủy TP HCM đã sớm ban hành Thông tri số 31 về lãnh đạo thực hiện Quy chế 217, Quy định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Hướng dẫn số 03 của Ban Dân vận Thành ủy về triển khai thực hiện Quy chế 217 và Quy định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI).

  Trên tinh thần này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố cũng đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình được quy định trong Quyết định 217, Quyết định 218 và Chỉ thị của thành ủy.

  Trong đó, về hoạt động giám sát, Thành phố đã quan tâm giám sát ở những lĩnh vực mới, (như lĩnh vực tư pháp);. Đối tượng giám sát đã được xác định cụ thể hơn để từ đó xây dựng nội dung giám sát phù hợp.

  3 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã tăng cường giám sát ở những lĩnh vực mà người dân quan tâm hoặc còn bức xúc như: giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách bồi thường, giải toả; việc bố trí tái định cư và tạm cư cho người dân có nhà, đất bị thu hồi; việc thực hiện quy hoạch, dự án còn để kéo dài nhiều năm; việc giải quyết các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non (ngoài công lập), công tác bảo đảm an toàn giao thông – trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống cháy nỗ trên địa bàn dân cư; giám sát quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của UBND các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở; về đảm bảo an toàn thực phẩm…

  Qua giám sát, đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bất cập, gây bức xúc cho người dân và có thông báo kết quả giải quyết về Mặt trận. Nhìn chung, các cơ quan có thẩm quyền đã quan tâm giải quyết những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc các cấp theo quy định.

  Hoạt động giám sát đã giúp cho chính quyền các cấp thấy được những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; đồng thời, giúp cho MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố tích lũy thêm những bài học kinh nghiệm góp phần vào việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

  Về hoạt động phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ cấp Thành phố đến cơ sở quan tâm thực hiện.

  Hằng năm, MTTQ Thành phố đều xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác này, hướng dẫn MTTQ cấp huyên, xã thực hiện. Đặc biệt, trong năm 2022, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố trong việc tổ chức phản biện xã hội, nhằm thực hiện có hiệu quả hơn Quyết định số 217 -QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Đây là cách làm hay nhằm tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với chính quyền trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

  Đánh giá cao những kết quả đạt được của UBMTTQ Việt Nam TP HCM trong việc thực hiện Quyết định 217-218 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành uỷ TP HCM, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng, trong thời gian qua, toàn bộ hệ thống MTTQ Việt Nam thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

  Trong bối cảnh chưa có luật, pháp lệnh và nghị định về giám sát và phản biện xã hội, 3 năm qua MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã rất quyết tâm, chủ động và sáng tạo tổ chức các hoạt động, chương trình giám sát phù hợp với Hiến pháp, Luật tổ chức Chính phủ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Sau 3 năm, ở cấp Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tất cả các tổ chức chính trị-xã hội và nhiều tổ chức thành viên khác của MTTQ Việt Nam đã chủ trì hoặc phối hợp triển khai các hoạt động giám sát ở cấp Trung ương ở các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội như: chính sách với người có công; bảo vệ môi trường; thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội; thực hiện pháp luật về sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (thuế, hải quan); an toàn thực phẩm; xác định sự hài lòng của nhân dân đối với các dịch vụ hành chính công; thực hiện Luật Khoa học, công nghệ; Luật Hợp tác xã. MTTQ Việt Nam, 5 tổ chức chính trị-xã hội, nhiều tổ chức thành viên, đoàn thể khác đã tham gia việc giám sát.

  “Ở tất cả 63 tỉnh, thành phố, việc triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đều đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy và chính quyền các cấp”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

  Trong thời gian tới, để công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt hiệu quả hơn, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị MTTQ TP HCM cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

  Một là, MTTQ cần bám sát 4 nguyên tắc trong Quyết định 217, 218, hằng năm cần phối hợp sơ kết công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và chỉ đạo cho các năm tiếp theo, nhất là cần gắn với quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Ba là, sau giám sát, phản biện xã hội, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận cần sớm có văn bản kiến nghị giám sát, phản biện gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm và phải “đeo bám”, theo dõi, đôn đốc thường xuyên, quyết liệt việc giải quyết, trả lời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Bốn là, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận cần tăng cường nâng cao chất lượng cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp về trình độ chuyên môn, năng lực nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề, kỹ năng lắng nghe, tổng hợp thông qua việc tổ chức nghiên cứu, khảo sát, sơ kết, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm và biên soạn, phổ biến các tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ góp ý kiến cũng như nhiệm vụ phản biện xã hội trong tình hình mới.

  Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng khẳng định, kết quả sau 3 năm thực hiện của TP HCM sẽ giúp ích rất nhiều cho UBTƯ MTTQ Việt Nam để tới đây tổ chức tốt Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm việc thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tờ Khai Tham Gia Bhxh, Bhyt: Mẫu Tk1
 • Phụ Lục 3 Quyết Định 595
 • Bảng Kê Hồ Sơ Theo Quyết Định 959/bhxhvn
 • Hướng Dẫn Lập Bảng Kê Mẫu D01
 • Những Điểm Mới Của Quyết Định 595 Của Bảo Hiểm Xã Hội Vn
 • Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Triển Khai Quyết Định 217, 218 Của Bộ Chính Trị Cần Đi Theo Thực Tâm Và Thực Chất
 • Triển Khai Các Quyết Định Của Bộ Chính Trị Về Giám Sát, Phản Biện Xã Hội
 • Hội Nghị Quán Triệt Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị.
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định Số: 217
 • Mẫu Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 217 218
 • Thời sự – Chính trị

  (kontumtv.vn) – Sáng 16/5, Chủ tịch UBMTTQVN, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217 và 218 về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân.

  Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm cùng lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện các cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, các huyện và thành phố.

  Sau 3 năm thực hiện, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQVN, tổ chức chính trị – xã hội các cấp đã chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động, chương trình tập trung vào các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội. UBMTTQVN và các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức thành viên đã tiến hành 10 chương trình giám sát cấp trung ương. 63 tỉnh thành đã tổ chức trên 56.700 cuộc giám sát các cấp, hơn 30.500 cuộc phản biện xã hội. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã làm sáng tỏ những kết quả và hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật, kiến nghị giải pháp thực hiện, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, việc tổ chức trên 90.800 cuộc đối thoại trực tiếp đã tạo cơ hội cho nhân dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trực tiếp với lãnh đạo, giúp họ yên tâm sản xuất, tích cực tham gia vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

  Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định kết quả sau 3 năm thực hiện Quyết định 217 và 218 đã góp phần đảm bảo và tăng cường an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước. Chủ tịch UBMTTQVN đề nghị, thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQVN phối hợp với Ban Dân vận Trung ương cần nhanh chóng xây dựng và phát hành “Sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN”, hướng dẫn thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội 2022 – 2022 trong toàn hệ thống chính trị.

  Hà My – Đức Thắng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị
 • Quyết Định 2178 Qđ Byt
 • Thực Hiện Quyết Định 217, 218 Gắn Với Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Tờ Khai Tham Gia Bhxh, Bhyt: Mẫu Tk1
 • Phụ Lục 3 Quyết Định 595
 • Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Các Quyết Định Số 217, 218

  --- Bài mới hơn ---

 • Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Công Tác Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội Của Mặt Trận Các Cấp Trong Tỉnh Theo Quyết Định 217
 • Thực Trạng, Những Vấn Đề Đặt Ra Hiện Nay Trong Hoạt Động Phản Biện Xã Hội Của Mttq Việt Nam
 • Hướng Dẫn Điền Mẫu D01
 • Tổng Hợp Mẫu Biểu Và Hợp Đồng Thông Dụng
 • Hồ Sơ Đăng Ký Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Lần Đầu
 • Ngày 29/11/2018, Ban Thường Vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”

  Ngày 29/11/2018, Ban Thường Vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đồng Chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

     

  Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Lam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương;  Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.

  Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn Hà Nội. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân, Thành ủy Hà Nội đã có Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 4/3/2014 để tổ chức thực hiện. Sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW và các quyết định của Thành ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được nâng cao. Các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiêm túc, chủ động tổ chức triển khai thực hiện bài bản, sáng tạo, ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đối ngoại, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô… Đồng thời, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành phố, thiết thực thể chế hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”.

  Tham luận tại Hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Quận ủy Hai Bà Trưng, Huyện ủy Chương Mỹ, Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP Hà Nội nêu bật những kết quả đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW. Các địa phương, đơn vị cũng chỉ rõ những bất cập, hạn chế còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW và các quyết định của Thành ủy. Đồng thời chỉ rõ một số hạn chế trong thực hiện: Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công  chức, viên chức về nội dung các quyết định nêu trên còn hạn chế; công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội ở một số nơi còn chung chung, hời hợt, chưa phát huy trách nhiệm; công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội ở một số địa phương chưa được tổ chức thường xuyên…

  Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW gắn với thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị  số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, những nội dung phản ánh, kiến nghị, nhất là trong việc triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn, qua đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, chính quyền nghiêm túc, cầu thị trong tiếp thu các ý kiến góp ý, kết luận giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân nhằm cải tiến và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

  Phương Thủy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổ Chức Giám Sát Theo Quyết Định 217
 • Hội Nghị Trực Tuyến Toàn Quốc Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 217
 • Bến Tre: Quy Chế Giám Sát, Phản Biện Xã Hội Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Và Các Đoàn Thể, Chính Trị
 • Bổ Trợ, Hành Chính Tư Pháp, Thanh Tra
 • Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Bến Tre Năm 2022 Theo Quyết Định 2175/qđ
 • Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị
 • Triển Khai Quyết Định 217, 218 Của Bộ Chính Trị Cần Đi Theo Thực Tâm Và Thực Chất
 • Triển Khai Các Quyết Định Của Bộ Chính Trị Về Giám Sát, Phản Biện Xã Hội
 • Hội Nghị Quán Triệt Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị.
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định Số: 217
 • Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Của Chính Phủ, Quyết Định 26 Bộ Chính Tri, Quyết Định Mới Của Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Quyết Định 48, Quyết Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 1 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định 72 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 790 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 104 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 528/qĐ- Ct Của Tổng Cục Chính Trị, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, 3 Quyết Định Thay Đổi Tài Chính Của Bạn, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Điều 13 Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Năm 2006 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định 62 Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Đinh 438 Của Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định 437 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh So 438 Cua Tong Cuc Chinh Tri, Quyết Định Số 22 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Quyết Định 772 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 62 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 62 Về Chế Độ Chính Sách, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Tphcm, Quyết Định Hình Phạt Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 12/2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 1131 Của Thanh Tra Chính Phủ, Quyết Định Số 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 1140 Của Tổng Cục Chính Trị, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 2405 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct 2022 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Số 759 Điều Chỉnh Thông Tư 08, Quyết Định 438/qd_ct Về Giáo Dục Chinh Tri, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, 3 Quyết Định Tài Chính Chiến Lược, Báo Cáo Tài Chính 2022 Theo Quyết Định 48, Quyết Định Ban Hành Chính Sách, Quyết Định 1849 Của Thủ Tướng Chính Phủ, 3 Quyết Định Tài Chính Của Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Tài Chính Doanh Nghiệp, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2022, Dự Thảo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính 2022 Theo Quyết Định Nào, Báo Cáo Tài Chính Năm 2022 Theo Quyết Định Nào, Quyết Định 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Mẫu Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Quyết Định 126/qĐ/tw Của Bộ Chính Trị Ngày 28/02/2018, Mẫu Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, 3 Quyết Định Cơ Bản Của Tài Chính Doanh Nghiệp, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Mẫu Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Thuế, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Quyết Định 1140 Của Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Tr,

  Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Của Chính Phủ, Quyết Định 26 Bộ Chính Tri, Quyết Định Mới Của Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Quyết Định 48, Quyết Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 1 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định 72 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 790 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 104 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 528/qĐ- Ct Của Tổng Cục Chính Trị, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, 3 Quyết Định Thay Đổi Tài Chính Của Bạn, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Điều 13 Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Năm 2006 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định 62 Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Đinh 438 Của Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định 437 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh So 438 Cua Tong Cuc Chinh Tri, Quyết Định Số 22 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Quyết Định 772 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 62 Của Thủ Tướng Chính Phủ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định 2178 Qđ Byt
 • Thực Hiện Quyết Định 217, 218 Gắn Với Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Tờ Khai Tham Gia Bhxh, Bhyt: Mẫu Tk1
 • Phụ Lục 3 Quyết Định 595
 • Bảng Kê Hồ Sơ Theo Quyết Định 959/bhxhvn
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100