Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng
 • Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng Và Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi
 • Thi Tìm Hiểu Văn Kiện Đại Hội Xii Của Đảng Và Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ X
 • Bài Thu Hoạch Nq Tw4 Khóa 12
 • Đề Ra Các Giải Pháp Hiệu Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Các Cấp
 • Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào, Hiệu Lực Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Tặng Huy Hiệu Đảng, Mẫu Đơn Đề Nghị Truy Tặng Huy Hiệu Đảng, To Trinh De Nghi Tang Huy Hieu Dang, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Văn Bản Đề Nghị Hiệu Đính Thông Tin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư, Nghị Quyết Số 12-nq/tw Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Nghị Quyết Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết Số 06-nq/tw Về Thực Hiện Có Hiệu Quả Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/11/2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/112004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Phấn Đấu Rèn Luyện Để Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết 6 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Mới Của Đảng, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Đại Hội Đảng V, Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết X Của Đảng, Toi La 1 Nv Nganh Điên Lam Gi Va Phân Đâu Nhu Thê Nao Đe Sung Đang Voi Danh Hieu Dang Viên Dcxvn, Không Ngừng Phấn Đấu Và Rèn Luyện De Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Liên Hệ Bản Thân, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết 9 Bch Tw Đảng Khóa Xi, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Năm 2022 Của Đảng, Mẫu Bài Thu Hoach Học Tập Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết 9 Của Đảng Bộ Tphcm, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Cho Ra Khỏi Đảng, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xin Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Ra Khỏi Đảng, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thị Xã Hương Trà, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã,

  Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào, Hiệu Lực Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Tặng Huy Hiệu Đảng, Mẫu Đơn Đề Nghị Truy Tặng Huy Hiệu Đảng, To Trinh De Nghi Tang Huy Hieu Dang, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Văn Bản Đề Nghị Hiệu Đính Thông Tin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư, Nghị Quyết Số 12-nq/tw Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Nghị Quyết Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết Số 06-nq/tw Về Thực Hiện Có Hiệu Quả Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/11/2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/112004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Phấn Đấu Rèn Luyện Để Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết 6 Của Đảng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 12 Của Đảng
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw7 Khóa Xii Của Đảng Viên
 • Kết Quả Sau 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 06
 • Đưa Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Vào Cuộc Sống: Chú Trọng Phát Triển Kinh Tế
 • Vai Trò Của Thể Chế Đối Với Thực Hiện Bình Đẳng Giới Trong Chính Trị Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng Và Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi
 • Thi Tìm Hiểu Văn Kiện Đại Hội Xii Của Đảng Và Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ X
 • Bài Thu Hoạch Nq Tw4 Khóa 12
 • Đề Ra Các Giải Pháp Hiệu Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Các Cấp
 • Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Với Nhiều Giải Pháp Trọng Tâm
 • Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào, Hiệu Lực Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Tặng Huy Hiệu Đảng, Mẫu Đơn Đề Nghị Truy Tặng Huy Hiệu Đảng, To Trinh De Nghi Tang Huy Hieu Dang, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Văn Bản Đề Nghị Hiệu Đính Thông Tin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư, Nghị Quyết Số 12-nq/tw Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Nghị Quyết Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết Số 06-nq/tw Về Thực Hiện Có Hiệu Quả Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/11/2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/112004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Phấn Đấu Rèn Luyện Để Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết 6 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Mới Của Đảng, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Đại Hội Đảng V, Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết X Của Đảng, Toi La 1 Nv Nganh Điên Lam Gi Va Phân Đâu Nhu Thê Nao Đe Sung Đang Voi Danh Hieu Dang Viên Dcxvn, Không Ngừng Phấn Đấu Và Rèn Luyện De Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Liên Hệ Bản Thân, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết 9 Bch Tw Đảng Khóa Xi, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Năm 2022 Của Đảng, Mẫu Bài Thu Hoach Học Tập Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết 9 Của Đảng Bộ Tphcm, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Cho Ra Khỏi Đảng, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xin Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Ra Khỏi Đảng, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thị Xã Hương Trà, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã,

  Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào, Hiệu Lực Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Tặng Huy Hiệu Đảng, Mẫu Đơn Đề Nghị Truy Tặng Huy Hiệu Đảng, To Trinh De Nghi Tang Huy Hieu Dang, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Văn Bản Đề Nghị Hiệu Đính Thông Tin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư, Nghị Quyết Số 12-nq/tw Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Nghị Quyết Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết Số 06-nq/tw Về Thực Hiện Có Hiệu Quả Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/11/2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/112004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Phấn Đấu Rèn Luyện Để Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết 6 Của Đảng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 12 Của Đảng
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw7 Khóa Xii Của Đảng Viên
 • Kết Quả Sau 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 06
 • Đưa Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Vào Cuộc Sống: Chú Trọng Phát Triển Kinh Tế
 • Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 Khóa Xii

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 11
 • Bộ Chính Trị: Tiếp Tục Thực Hiện 5 Nội Dung Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa X
 • Hội Nghị Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt Các Nghị Quyết Trung Ương 6, Khóa Xii
 • Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 6, Khóa Xii Của Đảng
 • Báo Cáo Kết Quả Học Tập, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương Khóa 12 Của Đảng
 • Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 khóa 12

  Bài dự thi tìm hiểu nghị quyết Trung ương 5 khóa 12

  VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu bài dự thi tìm hiểu nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bài viết này.

  Bài dự thi tìm hiểu nghị quyết TW5 khóa XII gồm 5 câu hỏi nhằm đánh giá tình hình học tập và quán triệt nghị quyết 5 của Đảng viên yêu cầu đánh máy và in trên giấy A4, cỡ chữ 14, sử dụng font Times New Roman, có thể sử dụng ảnh để minh họa để bài viết thêm phong phú (ghi rõ nguồn, tên tác giả của ảnh), đóng thành cuốn, ngoài bìa ghi: Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”.

  Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

  Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 5 khóa 1 2

  Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa 1 2

  Ngày 3.6.2017, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành 03 Nghị quyết trên. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn các Nghị quyết nhằm phổ biến rộng rãi đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trong tỉnh để triển khai thực hiện.

  BÀI DỰ THI

  “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

  Câu 1: Ngoài Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội Nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Đảng Cộng sản Việt Nam có ban hành Nghị quyết nào về kinh tế tư nhân hay không? Đó là Nghị quyết nào?

  Trả lời

  …………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  : Anh (chị) hãy cho biết một số điểm mới của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (Một số điểm mới về: Ví trí, vai trò? Vài quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển (ít nhất từ 3 trở lên)? Mục tiêu chung? và 2 nhóm giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ)?

  Trả lời

  …………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  : Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Chương trình (Chương trình hành động số 20-CTr-TU ngày 31-7-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương năm khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Anh (chị) trình bày mục tiêu thực hiện của Chương trình?

  Trả lời

  …………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  : Trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được nêu ra trong Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, anh (chị) tâm đắc những nhiệm vụ và giải pháp nào nhất? Vì sao?

  Trả lời

  …………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  : Qua tìm hiểu Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03-6-2017 và Chương trình hành động số 20-CtrTU ngày 31-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực tiễn tình hình phát triển kinh tế tư nhân của cả nước và tỉnh nhà trong những năm qua. Anh (chị) hãy trình bày (đề xuất, kiến nghị mới) những giải pháp mang tính đột phá để thực hiện đạt và vượt mục tiêu Chương trình của Tỉnh ủy Sóc Trăng về phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh trong thời gian tới?

  Trả lời

  …………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  NGƯỜI DỰ THI

  Mẫu bìa bài dự thi tìm hiểu nghị Nghị quyết trung ương 5 khóa XII

  Hiện tại, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoặc cấp ủy cơ sở sẽ lên kế hoạch triệu tập Đảng viên tham dự các lớp học tập, quán triệt theo nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Sau khi hoàn thành lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) này, học viên đều phải viết Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII . Dựa trên mẫu bìa và mẫu giấy bài viết thu hoạch, chúng tôi mời các bạn cùng tham khảo các mẫu bài thu hoạch hội nghị Trung ương 6 khóa 12 cho cá nhân mà chúng tôi đã tổng hợp được để có ý tưởng viết bài của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 5 (Khóa Xi) Bao Cao Nq 01 Doc
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 (Khóa Xi)
 • Thạnh Phú Tổng Kết Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Ix Về Kinh Tế Tập Thể
 • Thủ Tướng Sẽ Chủ Trì Hội Nghị Tổng Kết Nghị Quyết Tw 5 Về Kinh Tế Tập Thể
 • Hội Nghị Toàn Quốc Tổng Kết Nghị Quyết Trung Ương 5 Về Kinh Tế Tập Thể
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 12 Của Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng
 • Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng
 • Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng Và Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi
 • Thi Tìm Hiểu Văn Kiện Đại Hội Xii Của Đảng Và Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ X
 • Bài Thu Hoạch Nq Tw4 Khóa 12
 • Bài thu hoạch Nghị quyết TW 12 khóa 12

  Bài thu hoạch nghị quyết TW 12 cho Đảng viên

  BÀI THU HOẠCH

  HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI HAI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

  Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

  Chức vụ Đảng, chính quyền: ………………………………………………………………….

  Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………..

  NỘI DUNG THU HOẠCH I. Nhận thức về các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng

  Qua quá trình nghiên cứu các tài liệu của họp Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII được triển khai quán triệt trại Đảng bộ ………….. khu vực Đông Bắc. Bản thân tôi nhận thức được:

  Trong bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc hội nghị, Ban Chấp hành TW đã giải quyết khối lượng lớn công việc, đã thống nhất cao về các nội dung như:

  1. Về tổng kết công tác nhân sự Đại hội XIII

  Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao Báo cáo của Bộ Chính trị về tống kết công tác nhân sự Đại hội XII và nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, đứng quy định; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương. Việc bầu được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cơ bản bào đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng, có sự hài hoà, họp lý giữa kế thừa,, ổn định và đổi mới, phát triển. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên tất cả các lĩnh vực; góp phần quan trọng nâng cao vai trò, vị thế, tiềm lực, uy tín của đất nước và củng cố, tăng cương niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

  Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập cơ bản trong công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII: Tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tính lượng hoá chưa cao; tiêu chí đặc thù để phân biệt giữa các nhóm chức đanh chưa thật rõ. Việc xác định, phân bồ số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở một số nơi chưa thực sư sát vơi yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Còn có sự khác nhau về độ tuổi tái cử giữa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công tác ờ địa phương với các đồng chí công tác ở các cơ quan Trung ương, Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương có điểm còn thiếu chặt chẽ; chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Ban Chấp hành Trung ương; chưa quy định rõ trách nhiệm của người đề cử tại Đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất nên có trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vẫn được đề cử vào danh sách bầu cử, cá biệt có trường hợp đã trứng cử. Công tác thẩm định đối với một số nhân sự thiếu chặt chẽ, chưa khách quan, nhất là nhân sự được đề cử tại Đại hội và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; cá biệt còn để “lọt” cả người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không có trong phương án nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu giới thiệu, phiếu bầu còn diễn ra phức tạp, ảnh hưởng không tốt đến sự tôn nghiêm của Đại hội và qua trình lựa chọn nhân sự, kết quả bầu cử. Việc thực hiện quy chế, nội quy của Đại. hội chưa nghiêm túc; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, sự tự giác” của một số đại biểu còn chưa cao.

  Ban Chấp hành Trung ương thống nhất với Bộ Chính trị về nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trên là:

  (1) Do nhận thức tầm quan trọng, ý thức, tổ chức kỷ luật và trách nhiệm chính trị của một số cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể” lãnh đạo, người đứng đầu các cấp về cồng tác nhân sự đại hội chưa thực sự đầy đủ, sâu sắc, toàn diện.

  (2) Hệ thống các quy chế, quy định về công tác cán bộ, bầu cử còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ, nhất là quy định trong việc giới thiệu, đề cử, nhận đề cử tại Đại hội; chưa có quy định, chế tài về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và biện pháp cụ thể để phát hiện, phòng, chống, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền một cách có hiệu quả.

  (3) Đánh giá cán bộ vẫn là khâu khó, còn hạn chế, nhưng chậm được khắc phục; thiếu cơ chế phối họp chặt chẽ, hiệu quả để thẩm định, rà soát, “sàng lọc” những người không còn đủ phầm chất, năng lực, uy tín và phát hiện, giới thiệu những cán bộ thực sự có đức, có tài tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

  2. Về phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

  Về quan điểm chỉ đạo, nguyện tắc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII:

  (1) Phải bảo đảm sự lãnh; đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp uy, tổ chức đảng, của đồng chí Tổng Bí thư và người đứng đầu-các cấp trong suốt quá trình chuẩn bị nhan sự trước, trong và sau Đại hội, Đồng, thời, phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia – dân tộc lên trên hết, trước hết; phải bám sát, cụ thể hoá, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về xây đựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện đúng Điều lệ, quy định, quy chế, quy trình của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Mở rộng dân chủ nhưng phải có tập trung, phát huy dân chủ nhưng phải có sự lãnh đạo. Thực hiện nghiêm, hiệu quả Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trong quá trình chuẩn bị nhân sự và tổ chức Đại hội.

  (3) Phải xử lý hài hoà, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cẩu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó, đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả; bảo đảm phù họp về cơ cấu, độ tuổi, giới tính, dân tộc, vùng, miền…, nhưng không vì cơ cấu mà hạ ‘thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết không để “lọt” những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, không trúng cử cấp uỷ cấp dưới vào Ban Chấp hành Trung ương, nhưng cũng không bỏ “sót” những đồng chí thực sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.

  (4) Đánh giá cán bộ phải xuyên suốt, liên tục, nhiều chiều, bằng “sản phẩm”, gắn kết chặt chõ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị với hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu và so sánh với các chức danh tương đương; bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Có cơ chế phối hợp thẩm định, rà soát hiệu quả, nhất là đối với những nhân sự còn có ý kiến khác nhau hoặc có vấn đề cần phải thẩm tra, làm rõ, kết luận.

  (5) Phải tỉnh – táo, đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, tung tin giả, tin xấu độc gây hoang mang, nghỉ ngơ, chia rẽ nội bộ và tác động tiêu cực đến công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

  Trên tinh thần đó, Ban Chấp hành Trung ương xác định 6 yêu cầu:

  (1) Xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chét của Đảng, Nhà nước phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định mục tiêu, độc lập dân. tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân.

  (2) Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII cần có số lượng và cơ cấu hợp lý, nhất là ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng. Bảo đảm sự kể thừa, ổn định, đổi mới, phát triển và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng.

  (3) Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư khoá XIII phải là những đồng chí tiêu biểu cho toàn Đảng về ‘tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn; dám hy sinh vĩ sự nghiệp cao cả của Đảng, vì lợi ích của nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực nổi trội và có uy tín; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có đam mê, tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược, lý luận chính trị sắc bén; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp’; không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và kiên quyết chống tham nhũng, tiếu cực, lãng phí; có thành tích, kết quả, “sản phẩm” cụ thể trong quá trình công tác; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

  (4) Việc giới thiệu, lựa chọn nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và nói chung dựa trên cơ số quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng phương án sắp xếp, bố trí khoa học, hợp lý, “đúng người, đúng việc” đối với nhân sự lãnh đạo các cơ quan Đảng; ‘Nhà nước nhiệm kỳ 2022 – 2026 và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội nhiệm kỳ tới.

  (5) Thực hiện tốt phương châm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao. Kế thừa và phát huy những bài học quý, kinh nghiệm hay, nội dung còn phù hợp; đồng thời, chỉ rõ và kiên quyết khắc phục những hạn chế, bất cập, sơ hở, khuyết điểm qua thực hiện công tác nhân sự một số nhiệm kỳ Đại hội vừa qua.

  (6) Phải có biện pháp hiệu quả để chấm dứt ngay tình trạng vận động, biếu xén, “quà cáp”, “chạy phiếu bầu”, “chạy phiếu giới thiệu, đề cử”, … Đồng thời, đề cao tinh thần cảnh giác, có giải pháp hiệu quả để đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là đối với công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước.

  Về tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII Ban Chấp hành Trung ương nhất trí thực hiện theo Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị; đồng thời, có điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hoá một số nội dung tiêu chuẩn cho phu hợp với tình hỉnh, yếu cầu thực tế.

  Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương phải là những cán bộ trẻ, cơ bản đáp ứng được tiếu chuẩn của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; qua thực tiễn công tác thể hiện có năng lực, nổi trội, có triển vọng phát triển về tố chất lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; được quy hoạch chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2022 – 2026. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ: Bí thư quận uỷ, huyện uỷ, giám đốc sở, ban, ngành, cục trưởng, vụ trưởng, trưởng ban và tương đương trở lên trong thời gian ít nhất là 3 năm (tính đến thời điểm tháng 01/2021).

  (2) Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những đồng; chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật. Có tầm nhìn tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lỵ luận chính trị, biết phát hiện và sứ dụng người có đức, có tài; lả Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương trọn một nhiệm kỳ trở lên; đã kinh qua và hoàn, thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, trưởng hoặc phó các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và tương đương; còn độ tuổi trong quy định và đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ. Trường họp Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác trong quân đội thì phải kinh qua chức vụ chủ trì cấp quân khu và tương đương.

  Ban Chấp hành Trung ương thống nhất, kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm sau:

  (1) Bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

  (2) Vi phạm nguyên tắc tập trưng dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu trành, phê bình.

  (3) Để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

  (4) Không chịu nghiên cứu học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm.

  (5) .Ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín thấp.

  (6) Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền đề thu lợi bất chính.

  (7) Vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

  Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; từ 50 – 60 và từ 61 trở lên). Phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng từ 15 – 20%; từ 50 – 60 tuổi khoảng trên, dưới 70%; từ 61 tuổi trở lên khoảng trên, dưới 10%.

  Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất trình Đại hội XIII: số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII khoảng 200 đồng chí, trong đó khoảng 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết; Bộ Chính tri khoảng 17-19 đồng chí, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoảng 11 – 13 đồng chí.

  Về phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành . Trụng, ương khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cạo với Báo cáo củạ Bộ Chính trị, cơ bản thực hiện quy trình 5 bước theo Quỵ định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị và quy trình nhân sự cấp uỷ được quy định trong Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

  Quy trình được cụ thể hoá theo 3 nhóm đối tượng:

  (1) Các đồng chí tái cử.

  (2) Các đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; các chức danh lãnh đạo chủ chốt khoá XII.

  (3) Đối với trường họp “đặc biệt”, Bộ Chính trị sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để có phương pháp, cách làm phù hợp, chặt chẽ và thực-hiện vào thời điểm thích hợp. Thực hiện quy trình giới thiệu các đồng chí tái cử trước, tiếp đó tiến hành giới thiệu các đồng chí lần đầu tham gia, giới thiệu trường họp “đặc biệt” được thực hiện sau cùng. Giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương trước, tiếp đến là giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giới thiệu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước sau cùng.

  3. Về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc XIII

  Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao với Báo cáo của Bộ Chính trị về tổng kết việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và dự kiến việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh: Việc quyết đinh số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc cần bám sát Điều lệ Đảng và căn cứ vào đầu mối các đảng bộ trực thuộc, số lượng đảng viện, vị trí quan trọng của từng đảng bộ. cần định hương rõ về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần đại biểu để các đảng bộ lựa chọn, bầu được các đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc, góp phần vào sự thành công của Đại hội. Trong cơ cấu đại biểu, cần có tỉ lệ hợp lý đại biểu là cán bộ quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhất là ở các cơ quan tham mưu chiến lược.

  Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao với những nguyên tắc, căn cứ phân bổ đại biểu và quyết định tổng số đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là 1.590 đại biểu, phân bổ cho các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo 3 tiêu chí cơ bản sau:

  (1) Phân bể đại biểu theo đầu mối đảng bộ trực thuộc Trung ương: 67 đảng bộ trực thuộc Trung, ương, mỗi đảng bộ được phân bổ 13 đại biểu.

  (2) Phân bổ đại hiểu thẹo số lượng đảng viên có đến ngày 31/03/2020: Cứ có 12.000 đảng viên được phân bổ 1 đại biểu, nếu còn dư từ 6.001 đảng viên trở lên được thêm 1 đại biểu.

  (3) Phân bổ đại biểu theo vị trí quan trọng: Đảng bộ thành phố Hà Nội được -phân bổ thêm 10 đại biểu, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh được’ phân bổ thêm 5 đại biểu; Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, mỗi đảng bộ được phân bỗ thêm 8 đại biểu; Đảng bộ Khối các cơ quan Trưng ương được phân bổ thêm 39 đại biểu; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được phân bổ thêm 8 đại biểu.

  Ngoài số đại biểu được phân bổ theo 3 tiêu chí cơ bản nêu trên, Ban Chấp hành Trung ương quyết định chỉ định 15 đại biểu là bí thư đảng uỷ, đại sứ Việt Nam tại các địa bàn lĩnh vực quan trọng về đối ngoại, kinh tế; có đông đảng viên, kiều bào.

  4. Về bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp 2022 – 2026

  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này được tổ chức vào cùng một ngày trên phạm vi cả nước.

  Phân công cụ thể trách nhiệm của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức phụ trách bầu cử; chủ động phối họp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử.

  Ban Chấp hành Trung ương tán thành ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2026 trong điều kiện bình thường là ngày Chủ nhật, dự kiến ngày 23 tháng 5 năm 2022.

  Đối với đại biểu Hội đồng nhãn dân chuyên trách, ngoài tiêu chuẩn ‘.chung của đại biểu Quốc Hội còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  Ở cấp tỉnh:

  (1) Có trình độ đại học trở lên, cố năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức các hoạt động giám sát; có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến. Có tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm trong hoạt động của Hội đồng nhân dân.

  (2) Người ứng cử chủ tịch Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách phải là uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ trở lên, đã được quy hoạch vào chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân; người ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là tỉnh uỷ viên (trong 2 đồng chí phó chủ tịch Hội đồng nhân dân có 1 đồng chí là uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ), đang giữ chức vụ từ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên và được quy hoạch phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trở lên; người ứng cử trưởng ban của Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách phải giữ chức vụ từ phó giám đốc sở hoặc tương đương trờ lên; người ứng cử phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân chuyên trách phải giữ chức vụ từ trưởng phòng hoặc tương đương trong các sở, ban, ngành ở cấp tính trở lên.

  + Ở cấp huyện:

  (1) Có trình độ đại học trở lên; có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức các hoạt động giám sát; có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến. Có tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm trong hoạt động của Hội đồng nhân dân.

  (2) Người ứng cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách phải là uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ trờ lên và đã được quy hoạch vào chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân; người ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là huyện uỷ viên, giữ chức vụ từ trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên và được quy hoạch phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện trở lên; người ứng cử trưởng ban của Hội đồng nhân dân chuyên trách phải giữ chức vụ từ phó trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên; người ứng cử phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân chuyên trách phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 5 năm trở lên và được quy hoạch vào chức vụ phó trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên.

  + Ở cấp xã: Người ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân, dân chuyên trách phải là cấp uỷ viên; nơi nào có điều kiện thì bố trí uỷ viên thường vụ đảng uỷ cấp xã. Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ cần hướng dẫn tiêu chuẩn ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách cấp xã theo hướng là cán bộ trẻ, có hình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.

  – Về độ tuổi: Thực hiện tính tuổi theo Chỉ thị sổ 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn sổ 26 “HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tồ chức Trung

  – Số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân: Tổng số đại biểu Quốc hội khoá XV dự kiến là 500 người như quy định của Luật và được phân bổ: số lượng đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương là 207 (41,4%); số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%). Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách cả nước ở 3 cấp tối đa là 15841 đại biểu, gồm: Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách cấp tình khoảng 600 đại biểu; tồng số đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách cấp huyện khoảng 4.798 người; tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển trách ở cấp xã là 10.437 đại biểu.

  II. Liên hệ thực tiễn với bản thân nhiệm vụ chính trị được giao và của ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị nơi công tác để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng

  Tập trung lãnh đạo đơn vị bám sát chương trình công tác của Trung tâm KTTV quốc gia, của Đài, chủ động xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện chương trình công tác hàng năm của đơn vị. Duy trì, nâng cao chất lượng Dự báo KTTV. Lãnh đạo các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ chung của Đài, đảm bảo hiệu quả trong công tác, chất lượng và tiến độ công việc được giao.

  Thực hiện ra các bản tin dự báo phục vụ công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương. Quán triệt sâu sắc đến viên chức đơn vị về các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 12 (khóa 12), để xây dựng các chương trình của đơn vị hưởng ứng Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở địa phương nhiệm kỳ 2022-2026.

  Thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, Quy chế làm việc của ………. Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Văn hóa công sở và các quy định khác do chúng tôi hành.

  Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác quản lý đảng viên, thường xuyên liên hệ với tổ đảng ở địa phương để nắm bắt được tình hình đảng viên của chi bộ tham gia sinh hoạt tổ dân phố, động viên nhắc nhở đảng viên thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về 19 điều đảng viên không được làm.

  Về thực hiện Quy định 213 – QĐ/TW của Bộ Chính trị: Đảng ủy quán triệt và chỉ đạo đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định của địa phương nơi cư trú, tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức, chính quyền nơi cư trú.

  Bản thân vận động gia đình tích cực thực hiện các quy đinh của địa phương nới cưu trú, tham gia đây đủ các cuộc họp của tổ đảng, tổ dân phố. Vận động gia đình và người thân tích cực tham gia vào việc bầu cử HĐND các cấp ở địa phương nơi cư trú.

  Có ý thức giữ gìn an ninh trật, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc cũng như tại nơi cư trú trong thời gian trước và sau Đại hội Đảng lần thứ XIII và Bầu cửu Quốc hội và HĐND các cấp.

  Bản thân và gia đình không nói hoặc làm trái với các quy định của Đảng, tinh thần nghị quyết của Hội nghị trung ương lần thứ 12 (khóa XII)

  Nếu địa phương nơi cư trú có yêu cầu về địa điểm, cơ quan đơn vị tổ chức điểm bầu cử, sẵn sàng phối hợp với địa phương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw7 Khóa Xii Của Đảng Viên
 • Kết Quả Sau 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 06
 • Đưa Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Vào Cuộc Sống: Chú Trọng Phát Triển Kinh Tế
 • Vai Trò Của Thể Chế Đối Với Thực Hiện Bình Đẳng Giới Trong Chính Trị Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Bình Đẳng Giới Và Sự Vận Dụng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Câu Trả Lời Cuộc Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết

  --- Bài mới hơn ---

 • Hà Tĩnh: Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương Đảng Lần Thứ 11 Khóa Xii Và Các Nghị Quyết, Kết Luận Của Trung Ương
 • Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết, Kết Luận, Quy Định Của Trung Ương
 • Hội Nghị Toàn Quốc Quán Triệt Các Nghị Quyết Trung Ương 7
 • Phường Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ Quyết Tâm Giữ Vững Danh Hiệu Phường “văn Minh Đô Thị”
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội
 • CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT

  TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XII

  Câu 1: Ngoài Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội Nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Đảng Cộng sản Việt Nam có ban hành Nghị quyết nào về kinh tế tư nhân hay không? Đó là Nghị quyết nào?

  Trả lời

  Ngày 3/6/2017, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Đó là NQ gì ? Căn cứ Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Quốc hội khóa XIII về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2022 – 2022

  Căn cứ Nghị quyết số 24/2016/QH 14 ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2022 – 2022

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết một số điểm mới của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (Một số điểm mới về: Ví trí, vai trò? Vài quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển (ít nhất từ 3 trở lên)? Mục tiêu chung? và 2 nhóm giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ)?

  Trả lời

  Về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng, ngày càng tích cực hơn. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện. Quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của cá nhân và tổ chức được thể chế hoá và được pháp luật bảo vệ. Phương thức quản lý của Nhà nước đối với kinh tế tư nhân được đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện, thông thoáng, thuận lợi hơn. Dân chủ trong đời sống kinh tế – xã hội ngày càng được phát huy.

  Kinh doanh và đối xử bình đẳng hơn với các thành phần kinh tế khác, nhất là trong tiếp cận các yếu tố sản xuất và các loại thị trường; hiệu quả, sức cạnh tranh dần được nâng lên; hoạt động đa dạng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và các vùng, miền; bước đầu đã hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

  Kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỉ trọng 39 – 40% GDP; thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

  Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đạo đức, văn hoá kinh doanh của doanh nhân dần được nâng lên.

  Mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân được các cấp uỷ Đảng quan tâm đổi mới, hoàn thiện; Đảng viên được làm kinh tế tư nhân và chủ doanh nghiệp của tư nhân được thí điểm kết nạp vào Đảng.

  Hoạt động giám sát, phản biện chính sách, vai trò tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động và người sử dụng lao động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp được quan tâm đổi mới; nâng cao hiệu quả.

  *. Vài quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển (ít nhất từ 3 trở lên)?

  1- Quan điểm chỉ đạo

  Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển.

  Kinh tế tư nhân là một động lực

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cuộc Thi Viết Tìm Hiểu Về Nq Đại Hội Đảng
 • Thành Ủy Bắc Giang Phát Động Cuộc Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Các Cấp Trên Không Gian Mạng
 • Nghị Quyết Là Gì? Cơ Quan Nào Có Thẩm Quyền Ban Hành Nghị Quyết?
 • Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Là Văn Bản Pháp Luật?
 • Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn
 • Cuộc Thi Viết Tìm Hiểu Về Nq Đại Hội Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu Trả Lời Cuộc Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết
 • Hà Tĩnh: Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương Đảng Lần Thứ 11 Khóa Xii Và Các Nghị Quyết, Kết Luận Của Trung Ương
 • Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết, Kết Luận, Quy Định Của Trung Ương
 • Hội Nghị Toàn Quốc Quán Triệt Các Nghị Quyết Trung Ương 7
 • Phường Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ Quyết Tâm Giữ Vững Danh Hiệu Phường “văn Minh Đô Thị”
 • BHG – Trồng rau sạch bằng phương pháp hữu cơ, cung cấp rau an toàn cho thị trường; nhằm bảo vệ sức khỏe cho người thân, gia đình và người tiêu dùng trước những tác hại của thuốc bảo vệ thực vật. Cùng đó, nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương… Đó là ý tưởng khởi nghiệp đang được thanh niên Nùng Văn Đơn, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) khởi xướng, thực hiện.

  • Kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và Tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu NQ Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng và NQ Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2022”

   BHG – Tối 25.12, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (25.12.1945 – 25.12.2016) và Tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2022”.

  • Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2022”

   BHG – Chiều 15.12, Thành ủy Hà Giang tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2022”. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

  • Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2022 – 2022 trên các lĩnh vực cụ thể: Công tác nội chính và đối ngoại

   1. Quốc phòng – an ninh

   1.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2022 – 2022

   – Xây dựng tỉnh Hà Giang thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tiếp tục thực hiện, cụ thể hóa chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đầu tư các công trình quốc phòng, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và các chương trình, đề án về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh (QP-AN) trên địa bàn.

  • Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2022 – 2022 trên các lĩnh vực cụ thể: Lĩnh vực văn hóa – xã hội

   3. Văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông

   3.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2022-2020

   – Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, chương trình về xây dựng và phát triển nền văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

  • Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2022 – 2022 trên các lĩnh vực cụ thể: Lĩnh vực văn hóa – xã hội

   1. Giáo dục – Đào tạo

   1.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2022 – 2022- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý của nhà trường, kiên cố hoá trường, lớp học.

  • Lĩnh vực kinh tế

   2- Đẩy mạnh đầu tư, ưu tiên phát triển công nghiệp có thế mạnh trên cơ sở khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên

   – Phát huy năng lực sản xuất của các cơ sở công nghiệp hiện có. Tập trung đầu tư có chiều sâu, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp thủy điện và chế biến sâu khoáng sản.

   – Phát triển mạnh công nghiệp chế biến trên cơ sở sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, gắn với phát triển hợp lý vùng nguyên liệu.

  • Mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm 5 năm 2022-2020

   Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội XVI nêu mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là:

   Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

  • Mục tiêu tổng quát và động lực phát triển đất nước 5 năm (2016 – 2022)

   1. Dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới

   Văn kiện dự báo chung:Trên thế giới, trong những năm tới tình hình sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, nhưng hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thành Ủy Bắc Giang Phát Động Cuộc Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Các Cấp Trên Không Gian Mạng
 • Nghị Quyết Là Gì? Cơ Quan Nào Có Thẩm Quyền Ban Hành Nghị Quyết?
 • Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Là Văn Bản Pháp Luật?
 • Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn
 • Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn
 • Gần 1000 Bài Dự Thi “tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng”

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Công An Công Bố Dự Thảo Nghị Định Về Luật An Ninh Mạng
 • Dự Thảo Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng Chậm Ban Hành Do ‘ý Kiến Khác Nhau’
 • Bộ Công An Lấy Ý Kiến Về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng
 • Bài Phát Biểu Của Nhóm Đạt Giải Đặc Biệt Cuộc Thi “tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng” Trong Công An Nhân Dân
 • Sôi Nổi Cuộc Thi Viết Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng Trong Cand
 • 19:42 06/12/2019

  Chiều ngày 6-12, Ban chỉ đạo Cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” – Công an thành phố tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ, kết quả cuộc thi. Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ Cuộc thi CATP chủ trì cuộc họp. Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ Cuộc thi phát biểu chỉ đạo

  Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-BCA-A05 của Bộ Công an về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong lực lượng CAND, ngày 6-8-2019, Giám đốc CATP đã ban hành Kế hoạch số 1077/KH-CAHP-PX03, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi, phân công trách nhiệm cụ thể cho Công an các đơn vị trong CATP. Đảng ủy, Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt nội dung cuộc thi đến toàn thể CBCS.

  Ngay sau khi Giám đốc CATP triển khai kế hoạch, 100% Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP đã tổ chức quán triệt đến toàn thể CBCS về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, thể lệ, nội dung cuộc thi; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích CBCS tham gia cuộc thi. Báo ANHP, Chương trình truyền hình ANHP, Cổng thông tin điện tử CATP đã mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, tin, bài, ảnh tuyên truyền về cuộc thi.

  Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ Cuộc thi thẩm định các bài dự thi

  Tính đến thời điểm này, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 979 bài dự thi có chất lượng, đạt yêu cầu đề ra. Nhìn chung, tác giả và nhóm tác giả đã đề cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian, tâm sức, trí tuệ tham gia cuộc thi. Trong đó có nhiều bài dự thi được đầu tư sâu sắc về nội dung, trình bày đẹp, phong phú; có bài dự thi được viết tay rất công phu.

  Một mô hình trưng bày bài dự thi

  Qua chấm sơ khảo vòng 1, Ban giám khảo đã chọn được 64 bài dự thi chất lượng để chấm vòng 2 chọn 22 bài chấm chung khảo cấp CATP và thống nhất chọn lựa 11 tác phẩm đạt chất lượng cao đề nghị trao các giải: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, đồng thời đề nghị trao các giải phụ như: Giải phong trào, giải đơn vị có nhiều bài dự thi nhất, giải cho bài thi mang tính sáng tạo… Ban Tổ chức cuộc thi cũng đề nghị lựa chọn 5 tác phẩm tiêu biểu của CATP Hải Phòng tham dự Cuộc thi do Bộ Công an tổ chức.

  THẾ KHOA

  Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ Cuộc thi CATP thay mặt lãnh đạo CATP ghi nhận, biểu dương nỗ lực cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực hưởng ứng; biểu dương CBCS tham gia cuộc thi đông đảo, nhiều bài chất lượng tốt.

  tin bài cùng chuyên mục:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Toàn Văn Dự Thảo Luật An Ninh Mạng
 • Chính Thức Trình Quốc Hội Dự Thảo Luật An Ninh Mạng
 • Hội Nghị Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật An Ninh Mạng
 • Hội Nghị Những Nội Dung Cơ Bản Luật An Ninh Mạng
 • Nội Dung Cơ Bản Của Luật An Ninh Mạng 2022
 • Bài Dự Thi Tìm Hiểu Luật Khoáng Sản (Đầy Đủ)

  --- Bài mới hơn ---

 • Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Tài Nguyên Nước Và Khoáng Sản
 • Lùi Thời Gian Thu Tiền Cấp Quyền Khai Thác Khoáng Sản Và Tài Nguyên Nước
 • Tải Về Toàn Bộ Luật Kiểm Toán Độc Lập Số 67/2011/qh12
 • Luật Kiểm Toán Độc Lập Số 67/2011/qh12
 • Quل”گC Hل”کI Cل”کNg Hأ’a XأƑ Hل”کI Chل”¦ Nghؤ¨a Viل”†t Nam Luل؛¬T Hpmu.edu.vn/hpmu/uploads/news/2018_04/16Luat
 • BÀI DỰ THI

  TÌM HIỂU LUẬT KHOÁNG SẢN

  Họ và tên : Nguyễn Thị Dung

  Chức vụ: Giáo viên

  Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Bản Phùng

  Câu hỏi 1. Anh (chị) hãy cho biết, Luật Khoáng sản hiện được Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào?

  Có bao nhiêu chương, điều? Có hiệu lực từ ngày tháng năm nào và thay thế cho các văn bản luật nào?

  Trả lời : Luật Khoáng sản năm 2010 được quốc hội khóa VII thông qua tại kì họp thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010.

  Bộ luật có 11 chương 86 điều luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011 và thay thế văn bản luật khoáng sản năm 1996( Luật khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực)

  Câu hỏi 2. Anh (chị) hãy cho biết các chính sách của nhà nước về khoáng sản và nguyên tác hoạt động khoáng sản được quy định như thế nào trong Luật khoáng sản năm 2010?

  Chính sách nhà nước về khoáng sản:

  1. Nhà nước có chiến lược, quy hoạch khoáng sản để phát triển bền vững kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trong từng thời kì.

  2. Nhà nước đảm bảo khoáng sản được bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm, hiệu quả.

  3. Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo chiến lược, quy hoạch khoáng sản; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ trong công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản.

  4. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hợp tác với các tổ chức chuyên ngành địa chất của Nhà nước để điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

  5. Nhà nước đầu tư thăm dò, khai thác một số loại khoáng sản quan trọng để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.

  6. Nhà nước khuyến khích dự án đầu tư khai thác khoáng sản gắn với chế biến, sử dụng khoáng sản để làm ra sản phẩm kim loại, hợp kim hoặc các sản phẩm khác có giá trị và hiệu quả kinh tế – xã hội.

  7. Nhà nước có chính sách xuất khẩu khoáng sản trong từng thời kì phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế – xã hội trên nguyên tác ưu tiên bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước.

  Nguyên tắc hoạt động khoáng sản như sau:

  1. Hoạt động khoáng sản phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  2. Chỉ được tiến hành hoạt động khoáng sản khi được cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền cho phép.

  3. Thăm dò khoáng sản phải đánh giá đầy đủ trữ lượng, chất lượng các loại khoáng sản có trong khu vực thăm dò.

  4. Khai thác khoáng sản phải lấy hiệu quả kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường làm tiêu chuẩn cơ bản để quyết định đầu tư; áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa khoáng sản.

  Câu hỏi 3. Anh (chị) hãy cho biết theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 thì địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác có những quyền lợi gì?

  Trả lời : Theo điều 5 luật khoáng sản thì : Quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác

  1. Địa phương nơi có khoáng sản được khai thác được Nhà nước điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

  2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm:

  a) Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật;

  b) Kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, phục hồi môi trường theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản; nếu gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tăng Cường Thực Thi Chính Sách, Pháp Luật Về Khoáng Sản
 • Cơ Bản Hoàn Thiện Quy Phạm Pháp Luật Về Khoáng Sản
 • Tăng Cường Hiệu Lực Và Thực Thi Pháp Luật Về Khoáng Sản
 • Khoáng Sản Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Hoạt Động Khoáng Sản?
 • Tăng Cường Công Tác Quản Lý Quy Hoạch Xây Dựng, Quản Lý Trật Tự Xây Dựng, Quản Lý Đất Đai Và Quản Lý Tài Nguyên Khoáng Sản Trên Địa Bàn Kkt Nghi Sơn
 • Bài Dự Thi Tìm Hiểu Luật Biên Giới Quốc Ga

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo 2022
 • Báo Cáo Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế
 • Báo Cáo Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế 2022
 • Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo Và 8 Nội Dung Đáng Chú Ý Nhất 2022
 • Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Năm 2022, Luật Số 02/2016/qh14 2022
 • bài dự thi tìm hiểu luật biên giới quốc ga

  BÀI DỰ THI

  “TÌM HIỂU LUẬT VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA”

  Họ và tên: chúng tôi ( Nữ)……………………….

  Năm sinh:………………………………………………………………………………………………….

  Dân tộc:…………………………………………………………………………………………………….

  Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………….

  Địa chỉ: ( Đơn vị công tác)…………………………………………………………………………

  Câu 1: Thế nào là biên giới quốc gia? Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển được quy định cụ thể như thế nào?

  Trả lời

  * Biên giới quốc gia:

  Biên giới quốc gia là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó xác định phạm vi chủ quyền quốc gia của một nước đối với lãnh thổ quốc gia (vùng đất và lòng đất phía dưới; vùng biển, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển và khoảng không trên vùng đất và vùng biển đó)*. (*Từ điển Thuật ngữ Quân sự trang 61 NXBQĐ 2007).

  *Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

  – Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 1 LBGQG).

  * Điều 5 Luật biên giới quốc gia năm CHXHCN Việt Nam:

  1. Biên giới quốc gia được xác định bằng điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập hoặc do pháp luật Việt Nam quy định.

  2. Biên giới quốc gia trên đất liền được hoạch định và đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới.

  3. Biên giới quốc gia trên biển được hoạch định và đánh dấu bằng các toạ độ trên hải đồ là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của quần đảo của Việt Nam được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan. Các đường ranh giới phía ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa xác định quyền chủ quyền, quyền tài phán của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan.

  4. Biên giới quốc gia trong lòng đất là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển xuống lòng đất. Ranh giới trong lòng đất thuộc vùng biển là mặt thẳng đứng từ các đường ranh giới phía ngoài của vùng đặc quyền về kinh tế, thềm lục địa xuống lòng đất xác định quyền chủ quyền, quyền tài phán của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan.

  5. Biên giới quốc gia trên không là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển lên vùng trời.

  *Điều 5 Nghị định 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam:

  1. Biên giới quốc gia trên biển là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của các quần đảo Việt Nam. Ở những nơi lãnh hải, nội thuỷ hoặc vùng nước lịch sử của Việt Nam tiếp giáp với lãnh hải, nội thuỷ hoặc vùng nước lịch sử của nước láng giềng, biên giới quốc gia trên biển được xác định theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết với các nước láng giềng đó.

  2. Biên giới quốc gia trên biển được xác định và đánh dấu bằng các toạ độ trên hải đồ theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

  * khoản 2 Điều 2 Nghị định 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam:

  Biên giới quốc gia trên biển được hoạch định và đánh dấu bằng các toạ độ trên hải đồ là ranh giới phía

  ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của quần đảo của Việt Nam được xác định theo Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan. *Quy định cụ thể về khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển:

  *Khoản 1; 2 Điều 6 Luật Biên giới quốc gia năm 2003 nước CHXHCN Việt Nam:

  1. Khu vực biên giới trên đất liền

  --- Bài cũ hơn ---

 • Góp Ý Dự Thảo Luật Biên Phòng Việt Nam: Phát Huy Sức Mạnh Tổng Hợp Vào Sự Nghiệp Bảo Vệ Biên Giới
 • Biên Giới Quốc Gia Của Nước Việt Nam Là Gì Theo Quy Định Pháp Luật?
 • Biên Giới Quốc Gia Là Gì? Các Bộ Phận Cấu Thành Và Tầm Quan Trọng Của Biên Giới Quốc Gia?
 • Bài 3. Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia
 • Quan Niệm Của Phật Giáo Về Ăn Chay, Ăn Mặn
 • Gần 1000 Bài Dự Thi “Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng”

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Phát Biểu Của Nhóm Đạt Giải Đặc Biệt Cuộc Thi “Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng” Trong Công An Nhân Dân
 • Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Long An – Quy Định Lưu Trữ Dữ Liệu Có Khiến Facebook, Google Rời Việt Nam Không?
 • Luật An Minh Mạng Có Hiệu Lực Từ 1/1/2019
 • Thực Hiện Luật An Ninh Mạng: Bảo Đảm An Toàn, An Ninh Thông Tin
 • Luật An Ninh Mạng Sẽ Tác Động Tích Cực Đến Nhận Thức Người Dùng Mạng Xã Hội
 • 19:42 06/12/2019

  Chiều ngày 6-12, Ban chỉ đạo Cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” – Công an thành phố tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ, kết quả cuộc thi. Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ Cuộc thi CATP chủ trì cuộc họp.

   Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ Cuộc thi phát biểu chỉ đạo

  Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-BCA-A05 của Bộ Công an về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong lực lượng CAND, ngày 6-8-2019, Giám đốc CATP đã ban hành Kế hoạch số 1077/KH-CAHP-PX03, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi, phân công trách nhiệm cụ thể cho Công an các đơn vị trong CATP. Đảng ủy, Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt nội dung cuộc thi đến toàn thể CBCS.

  Ngay sau khi Giám đốc CATP triển khai kế hoạch, 100% Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP đã tổ chức quán triệt đến toàn thể CBCS về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, thể lệ, nội dung cuộc thi; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích CBCS tham gia cuộc thi. Báo ANHP, Chương trình truyền hình ANHP, Cổng thông tin điện tử CATP đã mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, tin, bài, ảnh tuyên truyền về cuộc thi.

  Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ Cuộc thi thẩm định các bài dự thi

  Tính đến thời điểm này, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 979 bài dự thi có chất lượng, đạt yêu cầu đề ra. Nhìn chung, tác giả và nhóm tác giả đã đề cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian, tâm sức, trí tuệ tham gia cuộc thi. Trong đó có nhiều bài dự thi được đầu tư sâu sắc về nội dung, trình bày đẹp, phong phú; có bài dự thi được viết tay rất công phu.

  Qua chấm sơ khảo vòng 1, Ban giám khảo đã chọn được 64 bài dự thi chất lượng để chấm vòng 2 chọn 22 bài chấm chung khảo cấp CATP và thống nhất chọn lựa 11 tác phẩm đạt chất lượng cao đề nghị trao các giải: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, đồng thời đề nghị trao các giải phụ như: Giải phong trào, giải đơn vị có nhiều bài dự thi nhất, giải cho bài thi mang tính sáng tạo… Ban Tổ chức cuộc thi cũng đề nghị lựa chọn 5 tác phẩm tiêu biểu của CATP Hải Phòng tham dự Cuộc thi do Bộ Công an tổ chức.

  Một mô hình trưng bày bài dự thi

  Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ Cuộc thi CATP thay mặt lãnh đạo CATP ghi nhận, biểu dương nỗ lực cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực hưởng ứng; biểu dương CBCS tham gia cuộc thi đông đảo, nhiều bài chất lượng tốt.

  THẾ KHOA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cảnh Giác Trước “Chiến Dịch” Chống Phá Việc Thi Hành Luật An Ninh Mạng .công An Tra Vinh
 • Quốc Hội Thông Qua Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Với Hơn 86% Đại Biểu Quốc Hội Tán Thành .công An Tra Vinh
 • Ủy Ban Quốc Phòng Và An Ninh Của Quốc Hội Bàn Về Dự Án Luật An Ninh Mạng .công An Tra Vinh
 • Anh: Biểu Tình Tại 40 Thành Phố Phản Đối Dự Luật An Ninh Mới
 • Một Năm Sau Tổng Biểu Tình Chống Luật Đặc Khu Và Luật An Ninh Mạng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100