Bài 2 Văn Bản Trong Lòng Mẹ

--- Bài mới hơn ---

 • Bài 2 Tiết 5, 6 Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Văn 8 Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Sơ Đồ Tư Duy Chuyện Người Con Gái Nam Xương Ngắn Gọn
 • Sơ Đồ Tư Duy Chuyện Người Con Gái Nam Xương
 • Cảm Nghĩ Về Nhân Vật Hồng Ở Đoạn Trích “trong Lòng Mẹ” (Trích Những Ngày Thơ Ấu)
 • Dàn Bài Suy Nghĩ Của Em Về Tình Mẫu Tử Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Bài 2 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Văn 8 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Em Hãy Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Dàn ý Lòng Tự Trọng, Dàn Bài Lòng Tự Trọng, Trong Long Me, Văn 8 Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Câu Thơ Yêu Bác Lòng Ta Trong Sáng Hơn, ý Nghĩa Văn Bản Trong Lòng Mẹ, ý Nghĩa Của Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Người Bạn Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Đề Bài Người Bạn ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Lòng Tin Trong Kinh Kalama, Vấn Đề Lồng Ghép Trong Giáo Dục, Dàn ý Lòng Yêu Nước Thầm Kín Trong Tràng Giang, Các Bệnh Hại Lúa Quan Trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Xay Dung Hinh Anh Chien Si Csgt Trong Long Nhan Dan, Phẩm Vật Trong Lễ Cưới Người Việt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Các Yếu Tố Quyết Định Sự Hài Lòng Và Sự Sẵn Lòng Quay Lại Của Khách Du Lịch, Làng Nghề Truyền Thống Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Quá Trình Hiện Đại Hoá, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Đo Lường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng, Phân Tích Nhân Vật Anh Thanh Niên Trong Truyện Ngắn “lặng Lẽ Sapa” – Nguyễn Thành Long, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu , Bùi Kim Long, Đức Hòa Long An, Nội Quy Sân Cầu Lông, Long Man, Tỏ Lòng Văn 10, Văn Bản Tỏ Lòng 10, Quy ước Vẽ Bu Lông, Sự Hài Lòng, Bài Thơ Lòng Mẹ, Dàn ý Bài Tỏ Lòng, Long Thọ, Lòng Mẹ, Thể Lệ Thi Đấu Cầu Lông, Tỏ Lòng, Hạ Long, Con Lân, Con Long Mã, A Very Long Way!, Ha Long Bay, Dàn ý Bài Lòng Biết ơn, Hài Lòng Về Sản Phẩm, ô Long Viện, ở Cừu Gen A Quy Định Lông Dài, Su Hai Long Online, Khảo Sát Hài Lòng Spa, Thiên Long, Lông Chym Có Quâ, Nguyên Tố Nào Lỏng Đỏ Nâu, Phun Lông Mày , Dàn Bài Lòng Nhân ái, Tóm Tắt Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước, Đề Thi Về Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn, Vĩnh Long, Lê Quang Long, Thể Lệ Giải Cầu Lông, Dàn Bài Lòng Biết ơn, Lông Mày Phun, Kỹ Thuật Vẽ Lông Mày:, Thanh Long, Lông Mày Mảnh, Dàn ý Lòng Khiêm Tốn, Xã Thạch Long, Nguyễn Bá Long , Cảm Nhận Về Tỏ Lòng, Huỳnh Long Vũ, Giá Phụ Kiện Kin Long, Cà Phê Phúc Long, Dàn ý Về Lòng Kiên Trì, Bài Văn Mẫu Về Lòng Biết ơn, Sac Ky Long Khoi Pho, Khảo Sát Mực Độ Hài Lòng, Đây Là Con Ta Yêu Dấu Đẹp Lòng Ta Mọi Đàng, ô Lông Viện Tập 6, ở Mèo Gen B Quy Định Màu Lông Đen, Ham Long Kinh, Khảo Sát Sự Hài Lòng, ở Bò Gen D Quy Định Lông Đen, Điều Lệ Môn Cầu Lông, Đánh Giá Sự Hài Lòng, ở Mèo Gen D Quy Định Lông Đen, Long Biet On, ở Mèo Gen D Quy Định Màu Lông Đen, Phúc Long, Luật Gia Long, Tu Nhien Long An, Luật Cầu Lông, Trà Sữa Phúc Long, Long Thư Tịnh Độ, Dàn ý Về Lòng Dũng Cảm, Quy Cách Bu Lông Neo, Quy Chuẩn Bu Lông, Quy Cách Bu Lông,

  Dàn Bài Suy Nghĩ Của Em Về Tình Mẫu Tử Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Bài 2 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Văn 8 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Em Hãy Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Dàn ý Lòng Tự Trọng, Dàn Bài Lòng Tự Trọng, Trong Long Me, Văn 8 Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Câu Thơ Yêu Bác Lòng Ta Trong Sáng Hơn, ý Nghĩa Văn Bản Trong Lòng Mẹ, ý Nghĩa Của Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Người Bạn Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Đề Bài Người Bạn ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Lòng Tin Trong Kinh Kalama, Vấn Đề Lồng Ghép Trong Giáo Dục, Dàn ý Lòng Yêu Nước Thầm Kín Trong Tràng Giang, Các Bệnh Hại Lúa Quan Trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Xay Dung Hinh Anh Chien Si Csgt Trong Long Nhan Dan, Phẩm Vật Trong Lễ Cưới Người Việt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Các Yếu Tố Quyết Định Sự Hài Lòng Và Sự Sẵn Lòng Quay Lại Của Khách Du Lịch, Làng Nghề Truyền Thống Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Quá Trình Hiện Đại Hoá, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Đo Lường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng, Phân Tích Nhân Vật Anh Thanh Niên Trong Truyện Ngắn “lặng Lẽ Sapa” – Nguyễn Thành Long, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu , Bùi Kim Long, Đức Hòa Long An, Nội Quy Sân Cầu Lông, Long Man, Tỏ Lòng Văn 10, Văn Bản Tỏ Lòng 10, Quy ước Vẽ Bu Lông, Sự Hài Lòng, Bài Thơ Lòng Mẹ, Dàn ý Bài Tỏ Lòng, Long Thọ, Lòng Mẹ, Thể Lệ Thi Đấu Cầu Lông, Tỏ Lòng, Hạ Long, Con Lân, Con Long Mã, A Very Long Way!, Ha Long Bay, Dàn ý Bài Lòng Biết ơn, Hài Lòng Về Sản Phẩm, ô Long Viện, ở Cừu Gen A Quy Định Lông Dài, Su Hai Long Online,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Văn 8 Bài Trong Lòng Mẹ Ngắn Gọn
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn ( Từ 7 Đến 10 Câu) Kể Lại Một Việc Tốt Em Đã Làm Để Bảo Vệ Môi Trường
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn ( Từ 7 Đến 10 Câu) Kể Lại Một Việc Tốt Em Đã Làm Để Bảo Vệ Môi Trường.
 • Để Học Tốt Ngữ Văn 8: Đọc Hiểu Tác Phẩm “trong Lòng Mẹ”
 • Ôn Tập Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Soạn Văn 8 Vnen Bài 2: Trong Lòng Mẹ

  --- Bài mới hơn ---

 • Ôn Tập Văn Bản “trong Lòng Mẹ” (Nguyên Hồng)
 • Giải Vbt Ngữ Văn 8 Trong Lòng Mẹ
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Ngữ Văn Lớp 8 Bài Trong Lòng Mẹ
 • Trắc Nghiệm Trong Lòng Mẹ
 • Bài 2 . Trong Lòng Mẹ Trong Long Me Ppt
 • Soạn văn 8 VNEN Bài 2: Trong lòng mẹ

  A. Hoạt động khởi động

  B. Hoạt động hình thành kiến thức

  1. (trang 9, Ngữ Văn 8 VNEN, Tập 1) Đọc văn bản sau: Trong lòng mẹ

  2. (trang 9, Ngữ Văn 8 VNEN, Tập 1) Tìm hiểu văn bản

  a. Tìm các chi tiết miêu tả lời nói, thái độ , cử chỉ của bà cô trong cuộc đối thoại của bé Hồng. Tại sao tác giả lại gọi những cử chỉ ấy “rất kịch”?

  b. Em hãy phân tích:

  * Phản ứng tâm lí của bé Hồng khi nghe bà cô xúc phạm tới người mẹ bất hạnh bằng những lời lẽ giả dối thâm độc

  * Cảm giác sung sướng cực điểm của chú bé Hồng khi gặp lại và nằm mơ trong lòng người mẹ mà chú mong chờ mỏi mắt.

  Qua đó nhận xét về tình cảm của chú bé Hồng đối với người mẹ của mình.

  c. Qua đoạn trích, em hiểu thế nào là hồi kí ? Dấu ấn hồi kí trong đoạn trích này thể hiện qua những câu văn nào và có tác dụng gì trong việc biểu đạt nội dung tình cảm của văn bản ?

  d. Thành công trong nghệ thuật kể chuyện của văn bản Trong lòng mẹ là gì ?

  Trả lời:

  a. Các chi tiết miêu tả lời nói, thái độ , cử chỉ của bà cô trong cuộc đối thoại của bé Hồng:

  + “Gọi tôi đến bên cười hỏi:

  – Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hóa với mẹ mày không?”

  + “Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu?”

  + “Vỗ vai tôi cười mà nói rằng:

  …Bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ.”

  + “Đổi giọng nghiêm nghị…chập chừng nói tiếp”

  + “Tháng tám là giỗ đầu cậu mày, mợ mày về dù sao cũng đỡ tủi cho cậu mày, và mày còn phải có họ, có hàng, người ta hỏi đến chứ”.

  + “Khi thấy Hồng đã bật khóc nức nở, bà ta vẫn cứ “tươi cười kể chuyện” về người mẹ “ăn mặc rách rưới,…”cùng túng,… cố ý làm cho cháu mình phải đau khổ vì người mẹ”.

  Tác giả gọi những cử chỉ ấy của bà cô “rất kịch” vì người cô luôn muốn mỉa mai, chửi rủa mẹ Hồng, nhưng lại cố tỏ ra “ngọt ngào”, quan tâm và hỏi han đứa cháu đáng thương.

  b. + Phản ứng tâm lí của bé Hồng khi nghe bà cô xúc phạm tới người mẹ bất hạnh bằng những lời lẽ giả dối thâm độc:

  – Dù hơn một năm không có tin tức của mẹ nhưng Hồng vẫn không hề trách cứ, ghét bỏ mẹ.

  – Tưởng tượng ra vẻ mặt rầu rầu, hiền từ của mẹ

  – Nhận ra dã tâm chia rẽ tình mẫu tử của bà cô độc ác, Hồng vẫn luôn yêu thương, kính trọng mẹ.

  – Muốn nghiến nát những cổ tục đã đày đọa mẹ, thấu hiểu hoàn cảnh, nỗi đau mẹ đã phải trải qua

  + Cảm giác sung sướng cực điểm của chú bé Hồng khi gặp lại và nằm mơ trong lòng người mẹ mà chú mong chờ mỏi mắt:

  – Gặp lại mẹ Hồng sung sướng, hạnh phúc, quên hết những uất ức, khổ cực khi phải sống trong gia đình giả dối, nhẫn tâm.

  – Muốn bé lại để được mẹ yêu thương, chăm sóc, vỗ về.

  Nhận xét:

  Qua đó, ta có thể thấy được tình cảm của chú bé Hồng đối với người mẹ của mình là: Dù còn ít tuổi, nhưng Hồng rất hiểu và thương mẹ. Hồng hiểu được vì hoàn cảnh mà mẹ Hồng phải đi tha hương cầu thực. Em đã khóc vì thương mẹ phải chịu những lời lẽ lăng nhục của người cô, bị đối xử bất công. Em khóc vì bản thân còn là trẻ con, yếu đuối, cô đơn không bênh vực được mẹ. Càng thương mẹ, em càng căm ghét những hù tục phong kiến vô lí, tàn nhẫn đã đầy đoạ, trói buộc mẹ em. Và càng thương nhớ mẹ bao nhiêu, Hồng lại càng hạnh phúc bấy nhiêu khi được ở trong vòng tay ấm áp, tràn đầy tình yêu thương của mẹ.

  c. – Qua đoạn trích, em hiểu thế hồi kí là:

  + Hồi kí thuộc thể kí, là truyện kể từ bằng chính ngôi kể tác giả kể về những sự kiện có thật trong quá khứ mà tác giả đã chứng kiến hoặc trải qua

  + Hồi kí giống nhật kí ở việc được giãi bày theo trình tự thời gian. Hồi ký mang tính chủ quan nhưng sinh động chân thật bởi những dòng diễn đạt cảm tưởng trực tiếp của tác giả.

  – Dấu ấn hồi kí trong đoạn trích này thể hiện qua những câu văn sau:

  + “Cô tôi vẫn cứ tươi cười….lấy nón che “.

  + “Từ ngã tư….bế em bé chứ”.

  – Các câu văn mang dấu ấn hồi kí có tác dụng rất lớn trong việc biểu đạt nội dung tình cảm của văn bản. Các chi tiết này thể hiện thái độ “rất kịch” của bà cô với dã tâm cố tình đâm lưỡi dao găm vào lòng Hồng, muốn ngăn cách mẹ con Hồng. Đồng thời qua cách hồi tưởng và giọng kể của Hồng, đoạn trích đã thể hiện sự căm ghét của Hồng đối với bà cô khi nói xấu, lăng nhục mẹ mình, từ đó thể hiện tình thương của em dành cho mẹ.

  d. Thành công trong nghệ thuật kể chuyện của văn bản Trong lòng mẹ là:

  + Tình huống truyện và nội dung đặc sắc

  + Cách kể chuyện chân thực và cảm động.

  + Nghệ thuật miêu tả ngoại hình để bộc lộ tính cách và nội tâm nhân vật.

  3. (trang 13, Ngữ Văn 8 VNEN, Tập 1) Tìm hiểu về trường từ vựng

  a. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi :

  Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má . Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc? Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.

  (Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)

  * Các từ in đậm trong đoạn trích trên có nét chung nào về nghĩa ?

  * Các từ in đậm đó thuộc một trường từ vựng. Vậy em hiểu thế nào là trường từ vựng ?

  A. Do hiện tượng nhiều nghĩa, một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau

  B. Một từ không thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau.

  C. Từ thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau chỉ có duy nhất một nghĩa.

  D. Từ có nhiều nghĩa chỉ thuộc một trường từ vựng.

  c. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :

  Con chó tưởng chủ mắng, vẫy đuôi mừng để lấy lòng chủ. Lão Hạc nạt to hơn nữa :

  Mừng à ? Vẫy đuôi à ? Vẫy đuôi thì cũng giết ! Cho cậu chết !

  Thấy lão sừng sộ quá, con chó vừa vẫy đuôi vừa chực lảng. Nhưng lão vội nắm lấy nó, ôm đầu nó, đập nhẹ nhẹ vào lưng nó và dấu dí :

  À không ! À không ! Không giết cậu Vàng đâu nhỉ !… Cậu Vàng của ông ngoan lắm ! Ông không cho giết… Ông để cậu Vàng ông nuôi…

  (Nam Cao, Lão Hạc)

  * Trong đoạn văn trên, các từ in đậm thuộc trường từ vựng nào ?

  * Các từ in đậm trong đoạn văn trên được dùng cho đối tượng nào ? Cách dùng từ như vậy có ý nghĩa gì ?

  Trả lời:

  a. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi :

  * Các từ in đậm: mặt, mắt, đầu, gò má, đùi, đầu, cánh, tay có nét chung nào về nghĩa đều chỉ bộ phận cơ thể con người.

  * Trường từ vựng là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.

  b) Hoàn thiện sơ đồ:

  Chọn đáp án A. (Do hiện tượng nhiều nghĩa, một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau).

  c. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

  Các từ in đậm:

  * tưởng, mừng, ngoan : trường từ vựng chỉ thái độ, trạng thái của con người

  * cậu, cậu Vàng : trường từ vựng chỉ nhân vật trong truyện, cụ thể là con chó Vàng của lão Hạc

  Tác dụng: Cách dùng các từ thuộc cùng một trường từ vựng như vậy làm cho đoạn văn trở nên sinh động, hấp dẫn và có hồn hơn, tránh lặp từ, gây nhàm chán.

  4. (trang 15, Ngữ Văn 8 VNEN, Tập 1) Bố cục của văn bản:

  a. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Người thầy đạo cao đức trọng

  * Văn bản trên có thể chia làm mấy phần ? Chỉ ra các phần đó.

  * Nhiệm vụ của từng phần trong văn bản trên là gì ? Các sự việc chính của văn bản được sắp sếp theo trình tự nào ?

  * Phân tích mối quan hệ giữa các phần trong văn bản trên.

  * Từ việc phân tích trên, hãy cho biết một cách khái quát : Bố cục của một văn bản gồm mấy phần ? Nhiệm vụ của từng phần là gì ? Các phần của văn bản quan hệ với nhau như thế nào?

  b. Nối các vế của cột A với các vế của cột B để được các mệnh đề đúng:

  Trả lời:

  a. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

  + Bố cục

  Văn bản trên có thể chia thành 3 phần:

  – Phần 1 ( Từ đầu…không màng danh lợi)

  – Phần 2 ( tiếp… không cho vào thăm)

  – Phần 3 ( còn lại)

  + Nhiệm vụ từng phần trong văn bản trên:

  – Phần 1 (mở bài): giới thiệu về thầy Chu Văn An

  – Phần 2 (thân bài): Thầy Chu Văn An vừa là người thầy giỏi, nghiêm khắc có nhiều học trò theo học thành tài. Thầy lại là bậc trung thần, đức trọng

  – Phần 3 ( kết bài): Niềm tiếc thương và kính trọng đối với thầy Chu Văn An.

  + Phân tích mối quan hệ giữa các phần trong văn bản trên:

  + Khái quát:

  – Bố cục văn bản gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.

  – Nhiệm vụ của từng phần:

  b. Sau khi nối các vế của cột A với các vế của cột B, ta được các mệnh đề đúng:

  C. Hoạt động luyện tập

  1. (trang 16, Ngữ Văn 8 VNEN, Tập 1) Luyện tập về đọc hiểu văn bản Trong lòng mẹ

  a. Văn bản tôi đi học của Thanh Tịnh là dòng hoài niệm về những kỉ niệm ấu thơ. Em hãy tìm ra điểm khác biệt trong các thể hiện dòng cảm xúc hoài niệm giữa văn bản Trong lòng mẹTôi đi học

  b. Có nhà nghiên cứu nhận định Nguyên Hồng là nhà văn của phụ nữ và nhi đồng. Nên hiểu như thế nào về nhận định đó? Qua đoạn trích Trong lòng mẹ, em hãy chứng minh nhận định trên.

  Trả lời:

  a. Điểm khác biệt trong các thể hiện dòng cảm xúc hoài niệm giữa văn bản Trong lòng mẹTôi đi học qua bảng so sánh:

  b. – Có nhà nghiên cứu nhận định Nguyên Hồng là nhà văn của phụ nữ và nhi đồng. Ta nên hiểu như về nhận định đó như sau:

  + Nhân vật trong các sáng tác chính của ông là phụ nữ và trẻ em: hồi kí Những ngày thơ ấu, tiểu thuyết Bỉ vỏ, Khi đứa con ra đời, Hai nhà nghỉ…

  + Nguyên Hồng luôn thấu hiểu, đồng cảm với những thân phận nhỏ bé bị o ép trong xã hội cũ.

  + Ông nhìn thấy được phẩm chất tốt đẹp cao quý của người phụ nữ, sự ngây thơ trong sáng của trẻ nhỏ.

  – Chứng minh qua đoạn trích Trong lòng mẹ:

  + Nhân vật bà cô đại diện những hủ tục phong kiến còn tồn tại

  + Nhân vật mẹ Hồng: hiện sinh hình ảnh người phụ nữ tảo tần, yêu thương con, biết lo lắng và hy sinh cho gia đình nhưng lại phải chịu nhiều vất vả, điều tiếng tủi nhục.

  + Nhân vật bé Hồng: sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm, mất mát trong gia đình.

  2. (trang 16, Ngữ Văn 8 VNEN, Tập 1) Luyện tập về trường từ vựng

  b. Trong đoạn thơ sau, tác giả đã chuyển các từ in đậm trường từ vựng nào sang trường từ vựng nào?

  Ruộng rẫy là chiến trường,

  Cuốc cày là vũ khí,

  Nhà nông là chiến sĩ,

  Hậu phương thi đua với tiền phương.

  (Hồ Chí Minh)

  c. Viết một đoạn văn có ít nhất năm từ cũng một trường từ vựng chỉ “trường học” hoặc trường từ vựng chỉ “gương mặt”.

  Trả lời:

  a. Gạch chân từ không cùng trường từ vựng trong bảng:

  b. Trong đoạn thơ trên, tác giả đã chuyển các từ (chiến trường, vũ khí, chiến sĩ) từ trường từ vựng “quân sự” sang trường từ vựng “nông nghiệp” .

  d. Viết đoạn văn miêu tả mẹ có sử dụng các từ thược trường từ vựng chỉ “gương mặt”:

  Trong mỗi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, dù buồn dù vui, tôi đều nhớ đến gương mặt mẹ. Sự vất vả của mẹ thể hiện rất rõ qua những nếp nhăn, vết chân chim trên gương mặt ấy. Khuôn mặt trái xoan cùng vầng trán cao và đôi lông mày ngang tạo nên nét thanh thoát riêng biệt của mẹ. Mẹ tôi có đôi mắt bồ câu đen láy, ánh lên sự hiền dịu, trìu mến. Nhưng khi tôi chưa vâng lời, đôi mắt ấy lại đượm buồn khó tả. Chiếc mũi mẹ cao dọc dừa, trông hài hòa với những nét vốn có của mẹ. Hình ảnh trên gương mặt mẹ để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là nụ cười. Nụ cười của mẹ rạng rỡ chính nhờ khóe miệng nhỏ nhắn, đôi môi trái tim và hàm răng trắng đều tăm tắp. Nụ cười ấy như ánh mặt trời ban mai, ấm áp, thân thiện, chan hòa và đầy tình thương yêu. Khi nào buồn, chỉ cần nhìn vào nụ cười động viên của mẹ, tôi lại có thêm động lực. Đôi lúc, nụ cười ấy lại tan biến, thay vào đó là những giọt nước mắt. Lúc đó, trông mẹ như một bông hoa đang úa dần, buồn đến lạ…! Nên tôi luôn thầm nhủ phải học thật chăm, thật giỏi để giữ mãi nụ cười trên đôi môi mẹ.

  3. Luyện tập về bố cục của văn bản

  (trang 17, Ngữ Văn 8 VNEN, Tập 1) Văn bản Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng chủ yếu trình bày diễn biến tâm trạng của bé Hồng. Hãy chỉ ra những diên biến tâm trạng của cậu bé để thấy được trình tự mà tác giả thể hiện.

  Trả lời:

  Cụ thể như sau:

  + Sau khi nghe những lời mà người cô nói, Hồng nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch của cô. Tác giả sử dụng những so sánh liên tiếp, những động từ mạnh, giọng văn dồn dập để thể hiện được nỗi uất hận, căm ghét mãnh liệt của bé Hồng đối với những hủ tục phong kiến đã đày đọa mẹ em, mà bà cô là người đại diện.

  D. Hoạt động vận dụng

  Có thể làm theo một số gợi ý sau:

  E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

  1. (trang 17, Ngữ Văn 8 VNEN, Tập 1) Tìm đọc trọn vẹn tác phẩm Những ngày thơ ấu của nhà văn Nguyên Hồng.

  2. (trang 17, Ngữ Văn 8 VNEN, Tập 1) Đọc và giới thiệu với các bạn trong lớp một cuốn sách hay về tình mẫu tử.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  Loạt bài Soạn văn 8 VNEN ngắn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Ngữ văn 8 Tập 1, Tập 2 chương trình mới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giảng Môn Học Ngữ Văn Lớp 8
 • Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Soạn Bài Trong Lòng Mẹ Đầy Đủ Lớp 8 Hay Nhất
 • Soạn Bài Trong Lòng Mẹ ( Trích Những Ngày Thơ Ấu
 • Tóm Tắt Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ
 • Top 3 Bài Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ Lớp 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ Của Nguyên Hồng
 • Tóm Tắt Văn Bản “trong Lòng Mẹ” Của Tác Giả Nguyên Hồng
 • Thuyết Minh Về Văn Bản Trong Lòng Mẹ Của Nguyên Hồng
 • Tóm Tắt Nội Dung Văn Bản Trong Lòng Mẹ Của Nguyên Hồng
 • Phương Thức Biểu Đạt Của Các Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Tức Nước Vỡ Bờ…
 • I. Mẫu tóm tắt Trong lòng mẹ số 1

  Tác phẩm mở đầu bằng hình ảnh một gia đình bất hạnh. Cha mẹ cậu bé Hồng lấy nhau do “bài tính” của hai gia đình. Giữa họ, trước và sau khi kết hôn miễn cưỡng, không hề có tình yêu. Một gia đình như vậy là nấm mồ chôn sống hai con người mà tội tình nhất là người phụ nữ. Đứa con (Hồng) chỉ là “kết quả” của một đêm nằm chung miễn cưỡng nhằm thực hiện mục đích “nối dõi tông đường” mà dòng họ yêu cầu.Thậm chí mẹ Hồng còn có một đứa con riêng với cai H. tên Quế. Không hạnh phúc và không lối thoát, người đàn ông mau chóng trở thành một kẻ nghiện rượu, rốt cuộc “bán linh hồn cho nàng tiên nâu”, sống cũng như chết. Một đau khổ vô cùng tận dồn hết lên người đàn bà tràn đầy sinh lực.Tuy khát khao hạnh phúc như vậy nhưng nét đặc trưng của người đàn bà (tên nàng là Lộc) vẫn là đức hạnh cao đẹp. Không yêu chồng nhưng chị vẫn ứa nước mắt khi thấy chồng “ôm ngực ho và rũ rượi nhổ”. Chị cắn răng chịu đựng bao cay đắng, không nói một lời oán trách. Nhưng trong lòng chị lại có người đàn ông khác. Khi chồng chết, chị phải bỏ đi tha hương cầu thực vào Thanh Hóa để kiếm tiền trả nợ,rồi lại mang thai với người đàn ông khác và bị họ hàng gán cho cái tội “chưa đoạn tang chồng đã chửa đẻ với người khác”

  II. Mẫu tóm tắt bài Trong lòng mẹ số 2

  Hồng là một đứa bé thông minh, lanh lợi, tâm hồn trong sáng và nhạy cảm nhưng lớn lên trong một gia đình bất hạnh và đang bị cả cuộc đời vùi dập và sỉ nhục, kêu lên nỗi thèm khát mẹ và cầu cứu mẹ giúp mình: “Giá ai cho tôi một xu nhỉ? Vừa đi vừa cắn, ngon xiết bao! Không! Không ai cho tôi cả, vì người ta có phải mẹ tôi đâu!”. Để có thể sống được, cậu phải tự rèn luyện mình thành một “chuyên gia đánh đáo ăn tiền”. Cậu bị họ hàng bỏ mặc cho đói rét thảm thương, bị đánh đập, và không gì làm tâm hồn cậu đau đớn bằng khi cậu bị sỉ nhục: “Hồng ơi, bố mày chết đi, nhưng còn mẹ mày nó dạy mày. Không yêu chồng nhưng chị vẫn ứa nước mắt khi thấy chồng “ôm ngực ho và rũ rượi nhổ”. Chị cắn răng chịu đựng bao cay đắng, không nói một lời oán trách. Nhưng trong lòng chị lại có người đàn ông khác. Khi chồng chết, chị phải bỏ đi tha hương cầu thực vào Thanh Hóa để kiếm tiền trả nợ,rồi lại mang thai với người đàn ông khác và bị họ hàng gán cho cái tội “chưa đoạn tang chồng đã chửa đẻ với người khác”Cầm bằng mẹ mày đánh đĩ hay theo giai bỏ mày lêu lổng thì đã có chúng tao!”.Cậu bé này còn bị những cực hình ở nhà trường. Ông thầy, vốn mang thái độ khinh thị với đứa trẻ “đầu đường xó chợ”, một lần thấy cậu bé Hồng nói “mặc kệ mày” với thằng bạn ngồi cạnh, lại tưởng là nói mình. Thế là ông ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh đập và chửi mắng cậu vô cùng tàn nhẫn. Sau đó ông bắt cậu quỳ ở góc lớp hết ngày này sang ngày khác, đến nỗi cậu bé đau đầu gối hết chịu nổi.

  Soạn văn, phân tích tác phẩm: Trong lòng mẹ

  III. Mẫu tóm tắt văn bản Trong lòng mẹ số 3

  Trước những lời dèm pha, mỉa mai cay độc của bà cô đối với mẹ, Hồng vẫn biết cảm thông. Để có thể sống được, cậu phải tự rèn luyện mình thành một “chuyên gia đánh đáo ăn tiền”. Cậu bị họ hàng bỏ mặc cho đói rét thảm thương, bị đánh đập, và không gì làm tâm hồn cậu đau đớn bằng khi cậu bị sỉ nhục: “Hồng ơi, bố mày chết đi, nhưng còn mẹ mày nó dạy mày. Cầm bằng mẹ mày đánh đĩ hay theo giai bỏ mày lêu lổng thì đã có chúng tao!”.Cậu bé này còn bị những cực hình ở nhà trường. Ông thầy, vốn mang thái độ khinh thị với đứa trẻ “đầu đường xó chợ”, một lần thấy cậu bé Hồng nói “mặc kệ mày” với thằng bạn ngồi cạnh, lại tưởng là nói mình. Thế là ông ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh đập và chửi mắng cậu vô cùng tàn nhẫn. Sau đó ông bắt cậu quỳ ở góc lớp hết ngày này sang ngày khác, đến nỗi cậu bé đau đầu gối hết chịu nổi. Cha mẹ cậu bé Hồng lấy nhau do “bài tính” của hai gia đình. Giữa họ, trước và sau khi kết hôn miễn cưỡng, không hề có tình yêu. Một gia đình như vậy là nấm mồ chôn sống hai con người mà tội tình nhất là người phụ nữ. Đứa con (Hồng) chỉ là “kết quả” của một đêm nằm chung miễn cưỡng nhằm thực hiện mục đích “nối dõi tông đường” mà dòng họ yêu cầu.Thậm chí mẹ Hồng còn có một đứa con riêng với cai lệ tên Quế. Không hạnh phúc và không lối thoát, người đàn ông mau chóng trở thành một kẻ nghiện rượu, rốt cuộc “bán linh hồn cho nàng tiên nâu”, sống cũng như chết. Một đau khổ vô cùng tận dồn hết lên người đàn bà tràn đầy sinh lực.Tuy khát khao hạnh phúc như vậy nhưng nét đặc trưng của người đàn bà (tên nàng là Lộc) vẫn là đức hạnh cao đẹp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đoạn Văn Cảm Nhận Về Nhân Vật Ông Hai
 • Cảm Nghĩ Về Truyện Ngắn Làng Của Kim Lân
 • Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Ông Hai Trong Văn Bản Làng Của Kim Lân (
 • 5 Bài Văn Cảm Nghĩ Về Nhân Vật Ông Hai Trong Tác Phẩm Làng Của Kim Lâ
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Của Về Truyện Làng Của Kim Lân, Bài Văn Mẫu Hay Nhấ
 • Văn 8 Văn Bản Trong Lòng Mẹ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tóm Tắt Văn Bản: Trong Lòng Mẹ (Nguyên Hồng)
 • Cảm Nhận Tình Mẫu Tử Từ Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Của Nguyên Hồng
 • Viết Bài Văn Ngắn Chứng Minh Ý Kiến Cho Rằng Văn Bản Trong Lòng Mẹ Là 1 Bài Ca Về Tình Mẫu Tử Dàn Ý Cô Mình Cho Ở Dưới Câu Hỏi 1195938
 • Tác Dụng Của Biện Pháp So Sánh Trong Bài Tôi Đi Học
 • Hiểu Về Tác Dụng Của Biện Pháp So Sánh Trong Tiếng Việt
 • Dàn Bài Suy Nghĩ Của Em Về Tình Mẫu Tử Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Bài 2 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Văn 8 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Em Hãy Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Dàn ý Lòng Tự Trọng, Dàn Bài Lòng Tự Trọng, Trong Long Me, Văn 8 Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Câu Thơ Yêu Bác Lòng Ta Trong Sáng Hơn, ý Nghĩa Văn Bản Trong Lòng Mẹ, ý Nghĩa Của Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Người Bạn Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Đề Bài Người Bạn ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Lòng Tin Trong Kinh Kalama, Vấn Đề Lồng Ghép Trong Giáo Dục, Dàn ý Lòng Yêu Nước Thầm Kín Trong Tràng Giang, Các Bệnh Hại Lúa Quan Trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Xay Dung Hinh Anh Chien Si Csgt Trong Long Nhan Dan, Phẩm Vật Trong Lễ Cưới Người Việt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Các Yếu Tố Quyết Định Sự Hài Lòng Và Sự Sẵn Lòng Quay Lại Của Khách Du Lịch, Làng Nghề Truyền Thống Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Quá Trình Hiện Đại Hoá, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Đo Lường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng, Phân Tích Nhân Vật Anh Thanh Niên Trong Truyện Ngắn “lặng Lẽ Sapa” – Nguyễn Thành Long, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu , Bùi Kim Long, Đức Hòa Long An, Nội Quy Sân Cầu Lông, Long Man, Tỏ Lòng Văn 10, Văn Bản Tỏ Lòng 10, Quy ước Vẽ Bu Lông, Sự Hài Lòng, Bài Thơ Lòng Mẹ, Dàn ý Bài Tỏ Lòng, Long Thọ, Lòng Mẹ, Thể Lệ Thi Đấu Cầu Lông, Tỏ Lòng, Hạ Long, Con Lân, Con Long Mã, A Very Long Way!, Ha Long Bay, Dàn ý Bài Lòng Biết ơn, Hài Lòng Về Sản Phẩm, ô Long Viện, ở Cừu Gen A Quy Định Lông Dài, Su Hai Long Online, Khảo Sát Hài Lòng Spa, Thiên Long, Lông Chym Có Quâ, Nguyên Tố Nào Lỏng Đỏ Nâu, Phun Lông Mày , Dàn Bài Lòng Nhân ái, Tóm Tắt Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước, Đề Thi Về Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn, Vĩnh Long, Lê Quang Long, Thể Lệ Giải Cầu Lông, Dàn Bài Lòng Biết ơn, Lông Mày Phun, Kỹ Thuật Vẽ Lông Mày:, Thanh Long, Lông Mày Mảnh, Dàn ý Lòng Khiêm Tốn, Xã Thạch Long, Nguyễn Bá Long , Cảm Nhận Về Tỏ Lòng, Huỳnh Long Vũ, Giá Phụ Kiện Kin Long, Cà Phê Phúc Long, Dàn ý Về Lòng Kiên Trì, Bài Văn Mẫu Về Lòng Biết ơn, Sac Ky Long Khoi Pho, Khảo Sát Mực Độ Hài Lòng, Đây Là Con Ta Yêu Dấu Đẹp Lòng Ta Mọi Đàng, ô Lông Viện Tập 6, ở Mèo Gen B Quy Định Màu Lông Đen, Ham Long Kinh, Khảo Sát Sự Hài Lòng, ở Bò Gen D Quy Định Lông Đen, Điều Lệ Môn Cầu Lông, Đánh Giá Sự Hài Lòng, ở Mèo Gen D Quy Định Lông Đen, Long Biet On, ở Mèo Gen D Quy Định Màu Lông Đen, Phúc Long, Luật Gia Long, Tu Nhien Long An, Luật Cầu Lông, Trà Sữa Phúc Long, Long Thư Tịnh Độ, Dàn ý Về Lòng Dũng Cảm, Quy Cách Bu Lông Neo, Quy Chuẩn Bu Lông, Quy Cách Bu Lông,

  Dàn Bài Suy Nghĩ Của Em Về Tình Mẫu Tử Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Bài 2 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Văn 8 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Em Hãy Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Dàn ý Lòng Tự Trọng, Dàn Bài Lòng Tự Trọng, Trong Long Me, Văn 8 Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Câu Thơ Yêu Bác Lòng Ta Trong Sáng Hơn, ý Nghĩa Văn Bản Trong Lòng Mẹ, ý Nghĩa Của Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Người Bạn Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Đề Bài Người Bạn ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Lòng Tin Trong Kinh Kalama, Vấn Đề Lồng Ghép Trong Giáo Dục, Dàn ý Lòng Yêu Nước Thầm Kín Trong Tràng Giang, Các Bệnh Hại Lúa Quan Trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Xay Dung Hinh Anh Chien Si Csgt Trong Long Nhan Dan, Phẩm Vật Trong Lễ Cưới Người Việt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Các Yếu Tố Quyết Định Sự Hài Lòng Và Sự Sẵn Lòng Quay Lại Của Khách Du Lịch, Làng Nghề Truyền Thống Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Quá Trình Hiện Đại Hoá, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Đo Lường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng, Phân Tích Nhân Vật Anh Thanh Niên Trong Truyện Ngắn “lặng Lẽ Sapa” – Nguyễn Thành Long, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu , Bùi Kim Long, Đức Hòa Long An, Nội Quy Sân Cầu Lông, Long Man, Tỏ Lòng Văn 10, Văn Bản Tỏ Lòng 10, Quy ước Vẽ Bu Lông, Sự Hài Lòng, Bài Thơ Lòng Mẹ, Dàn ý Bài Tỏ Lòng, Long Thọ, Lòng Mẹ, Thể Lệ Thi Đấu Cầu Lông, Tỏ Lòng, Hạ Long, Con Lân, Con Long Mã, A Very Long Way!, Ha Long Bay, Dàn ý Bài Lòng Biết ơn, Hài Lòng Về Sản Phẩm, ô Long Viện, ở Cừu Gen A Quy Định Lông Dài, Su Hai Long Online,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Văn 8: Từ Tượng Hình, Từ Tượng Thanh
 • Soạn Văn Từ Tượng Hình, Từ Tượng Thanh (Chi Tiết)
 • Bài 4. Từ Tượng Hình, Từ Tượng Thanh
 • Soạn Bài: Từ Tượng Hình, Từ Tượng Thanh
 • Giới Thiệu Về Nhà Văn Nguyên Hồng Và Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Trong Văn Đàn Việt Nam, Nhà Văn Nguyên
 • Bài 2. Trong Lòng Mẹ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tóm Tắt Truyện Ngắn Tôi Đi Học Bằng Một Đoạn Văn Ngắn
 • Cảm Nhận Truyện Trong Lòng Mẹ Của Nhà Văn Nguyên Hồng
 • Giúp Em Học Tốt Ngữ Văn 8
 • Tóm Tắt, Phân Tích Thể Loại, Tác Phẩm
 • Truyện An Dương Vương Và Mị Châu, Trọng Thủy
 • TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ

  GIÁO VIÊN : PHAN TẤN QUAN

  8

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  – Giới thiệu tác giả và tác phẩm truyện ngắn Tôi đi học.

  Tìm những hình ảnh, chi tiết chứng tỏ tâm trạng hồi họp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật tôi khi cùng mẹ trên đường tới trường ?

  – Nêu nội dung chính của văn bản.

  BÀI 2

  TRONG LÒNG MẸ

  NGUYÊN HỒNG

  I/ Tìm hiểu chung :

  1/ Tác giả :

  – Nguyên Hồng

  ( 1918 – 1982 ) tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng, quê ở Nam Định, có nhiều sáng tác ở các thể loại : tiểu thuyết, kí, thơ, sử thi nhiều tập.

  – Ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 1996.

  2/ Tác phẩm :

  Đọan trích là chương 4 của tập hồi kí 9 chương Những ngày thơ ấu, đăng báo 1938, in sách 1940.

  Phân tích nhân vật bà cô qua các chi tiết về vẻ mặt, giọng nói, cử chỉ khi trò chuyện với

  bé Hồng.

  II/ Đọc – hiểu văn bản :

  1/ Nhân vật bà cô :

  Với vẻ mặt tươi cười, giọng nói ngọt ngào, cử chỉ thân mật “rất kịch” đã thể hiện rõ sự ác ý của bà cô là muốn nhục mạ mẹ bé Hồng  Bà là người có tâm địa độc ác, nham hiểm. Đó là hình ảnh mang ý nghĩa tố cáo hạng người sống tàn nhẫn, khôi héo cả tình máu mủ ruột rà trong cái xã hội thực dân phong kiến lúc bấy giờ.

  Phân tích tình yêu thương mẹ mãnh liệt của chú bé Hồng đối với người mẹ bất hạnh.

  Bé Hồng có ý nghĩ, cảm xúc như thế nào khi trò chuyện với bà cô ?

  2/ a/ Những ý nghĩ, cảm xúc của bé Hồng khi trò chuyện với bà cô :

  – Lúc đầu, khi nghe bà cô hỏi, chú nhận ra ý nghĩa cay độc qua giọng nói và nét mặt của cô nên cúi đầu không đáp.

  – Sau lời hỏi thứ hai của cô, lòng chú thắt lại, khóe mắt cay cay và “nước mắt tôi ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ”.

  – Khi nghe bà cô kể về mẹ, chú đau đớn, uất ức đến cực điểm. Tác giả đã bộc lộ lòng căm phẫn tột cùng bằng lời văn dồn dập với các hình ảnh và động từ mạnh mẽ

  “Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật ………tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi”.

  Cảm giác sung sướng đến cực điểm khi được ở trong lòng mẹ được tác giả miêu tả như thế nào ?

  b/ Cảm giác sung sướng đến cực điểm khi được ở trong lòng mẹ :

  – Khi gặp mẹ, chú chạy đuổi theo chiếc xe với cử chỉ vội vã, bối rối. Được ngồi trên xe cùng mẹ thì òa lên khóc nức nở.

  – Cảm giác sung sướng đến cực điểm của đứa con được ở trong lòng mẹ được tác giả diễn tả bằng cảm hứng đặc biệt say mê với những rung động vô cùng tinh tế ” Gương mặt mẹ tôi …………… vô cùng”.

  – Cảm giác sung sướng đến cực điểm của đứa con được ở trong lòng mẹ được tác giả diễn tả bằng cảm hứng đặc biệt say mê với những rung động vô cùng tinh tế :

  + Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng … của hai gò má.

  + Hay tại sự sung sướng ….. sung túc.

  + Tôi ngồi trên đệm xe … lạ thường.

  + Phải bé lại và lăn … vô cùng.

  – Chú bềnh bồng trôi trong cảm giác rạo rực, những lời cay độc của bà cô, những tủi cực vừa qua bị chìm đi giữa dòng cảm xúc miên man ấy.

  Nhận xét về đặc sắc nghệ thuật của chương trích

  3/ Đặc sắc về nghệ thuật :

  – Tạo dựng được mạch truyện, mạch cảm xúc trong đoạn trích tự nhiên, chân thực.

  – Kết hợp lời văn kể chuyện với miêu tả, biểu cảm tạo nên những rung động trong lòng độc giả.

  – Khắc họa hình tượng nhân vật bé Hồng với lời nói, hành động, tâm trạng sinh động, chân thật.

  Chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn của phụ nữ và nhi đồng

  4/ Nguyên Hồng là nhà văn của phụ nữ và nhi đồng vì :

  – Phụ nữ và nhi đồng xuất hiện nhiều trong tác phẩm của ông.

  – Ông giành cho họ tấm lòng yêu thương trân trọng.

  5/ Ý nghĩa văn bản :

  Tình mẫu tử là mạch nguồn tình cảm không bao giờ vơi trong tâm hồn con người.

  III/ Tổng kết : GN/ 21

  CỦNG CỐ

  Giới thiệu tác giả và tác phẩm chương trích Trong lòng mẹ.

  – Cảm giác sung sướng đến cực điểm khi được ở trong lòng mẹ được tác giả miêu tả như thế nào ?

  – Nêu nội dung chính của văn bản.

  DẶN DÒ

  – Đọc một vài đoạn văn ngắn trong đoạn trích Trong lòng mẹ, hiểu tác dụng của một vài chi tiết miêu tả, biểu cảm trong đoạn văn đó.

  – Ghi lại một trong những kỉ niệm của bản thân với người thân.

  – Soạn bài : Trường từ vựng

  Xem và trả lời câu hỏi SGK/ 21,22

  XIN CHÀO TẠM BIỆT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Trường Từ Vựng Môn Văn 8 Trang 21 Ngắn Gọn Nhất: Đọc Văn Bản Trong Lòng Mẹ Của Nguyên Hồng, Tìm Các Từ Thuộc Trường Từ Vựng “người Ruột Thịt”
 • Bài Tập Giao Tiếp, Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt
 • Soạn Văn Lớp 6 Bài Giao Tiếp, Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt Đúng & Hay Nhất
 • Soạn Bài Giao Tiếp, Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt Trang 15 Sgk Ngữ V
 • Giới Thiệu Văn Bản Trong Lòng Mẹ Trích Từ Những Ngày Thơ Ấu
 • Soạn Văn Lớp 8 Bài Trong Lòng Mẹ Ngắn Gọn Hay Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Tóm Tắt Trong Lòng Mẹ Ngắn Nhất (6 Bài).
 • Giáo Án Ngữ Văn 8
 • Soạn Bài Trong Lòng Mẹ Trang 20 Sgk Ngữ Văn 8, Tập 1
 • Hãy Phân Tích Các Biện Pháp Tu Từ Trong Đoạn Trích Sau Và Diễn Đạt Nó Thành Một Đoạn Văn Diễn Dịch Khoảng 12 Câu “giá Những Cổ Tục…kì Nát Vụn Mới Thôi” Trích Trong Văn Bản ” Trong Lòng Mẹ” (Nguyên Hồng) Ngữ Văn 8 Tập 1
 • Bài Văn Phân Tích Những So Sánh Hay Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Của
 • Soạn văn lớp 8 bài Trong lòng mẹ ngắn gọn hay nhất : Câu 2 (trang 20 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Tình yêu thương mãnh liệt của chú bé Hồng đối với người mẹ đáng thương được thế hiện như thế nào? Câu 3 (trang 20 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Chất trữ tình thấm đượm trong văn bản Trong lòng mẹ. Câu 4 (trang 20 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Qua văn bản trích giảng em hiểu hồi kí là gì? Câu 5 (trang 20 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Soạn văn lớp 7 bài Ca Huế trên sông Hương

  Soạn văn lớp 8 trang 20 tập 1 bài Trong lòng mẹ ngắn gọn hay nhất

  Câu hỏi bài Trong lòng mẹ tập 1 trang 20

  Câu 1 (trang 20 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Phân tích nhân vật bà cô trong cuộc đối thoại giữa bà ta với chú bé Hồng.

  Câu 2 (trang 20 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Tình yêu thương mãnh liệt của chú bé Hồng đối với người mẹ đáng thương được thế hiện như thế nào?

  Câu 3 (trang 20 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Chất trữ tình thấm đượm trong văn bản Trong lòng mẹ.

  Câu 4 (trang 20 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Qua văn bản trích giảng em hiểu hồi kí là gì?

  Câu 5 (trang 20 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Có nhà nghiên cứu nhận định Nguyên Hồng là nhà văn của phụ nữ và nhi đồng. Nên hiểu thế nào về nhận định đó? Qua đoạn trích Trong lòng mẹ, em hãy chứng minh nhận định trên.

  Sách giải soạn văn lớp 8 bài Trong lòng mẹ

  Trả lời câu 1 soạn văn bài Trong lòng mẹ trang 20

  – Nhân vật người cô chú bé Hồng:

  + Nhân vật bà cô gây ấn tượng mạnh với người đọc bởi dã tâm, lời nói cay nghiệt, độc ác và bảo thủ trước những lề lối tàn nhẫn của xã hội cũ.

  + Xoáy sâu vào sự thiếu thốn tình mẫu tử của bé Hồng bằng câu hỏi nhẫn tâm ” mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không”

  + Ý nghĩ cay độc trong giọng nói, nét mặt cười rất kịch

  + Cố gieo rắc vào đầu đứa cháu hoài nghi để chia rẽ tình mẹ con

  + Giọng nói, cử chỉ quan tâm của bà cô là giả dối, sáo rỗng

  + Khi đứa cháu khóc bà cô vẫn cố tình khơi vào nỗi đau của cháu

  Trả lời câu 2 soạn văn bài Trong lòng mẹ trang 20

  – Tình yêu thương của chú bé Hồng đối với người mẹ bất hạnh:

  + hơn 1 năm không có tin tức của mẹ nhưng Hồng vẫn không hề trách cứ, ghét bỏ mẹ.

  + tưởng tượng ra vẻ mặt rầu rầu, hiền từ của mẹ

  + Nhận ra dã tâm chia rẽ tình mẫu tử của bà cô độc ác, Hồng vẫn luôn yêu thương, kính trọng mẹ.

  + Muốn nghiến nát những cổ tục đã đày đọa mẹ, thấu hiểu hoàn cảnh, nỗi đau mẹ đã phải trải qua

  + Gặp lại mẹ Hồng sung sướng, hạnh phúc, quên hết những uất ức, khổ cực khi phải sống trong gia đình giả dối, nhẫn tâm.

  + Muốn bé lại để được mẹ yêu thương, chăm sóc, vỗ về.

  Trả lời câu 3 soạn văn bài Trong lòng mẹ trang 20

  Chất trữ tình thể hiện trong văn Nguyên Hồng:

  – Tình huống truyện, nội dung đặc sắc:

  + Hồng phải sống trong sự cay nghiệt ghẻ lạnh của họ hàng

  + người mẹ âm thầm chôn tuổi thanh xuân, chịu nhiều cay đắng, thành kiến của xã hội cũ

  + sự yêu thương, kính mến mẹ không hề lung chuyển, thay đổi trước lời nói, rắp tâm tàn độc của người cô

  – Dòng cảm xúc mãnh liệt của Hồng:

  + Xót xa, tủi nhục, căm hờn, uất nghẹn

  + Quyết liệt bảo vệ tình mẫu tử

  + Thấu hiểu, cảm thông và yêu thương mẹ

  – Hình ảnh so sánh gây ấn tượng mạnh, giàu sức biểu đạt, gợi cảm

  – Lời văn say mê diễn đạt cảm xúc dạt dào, chân thật

  -Kết hợp tài tình, nhuần nhuyễn kể, tả, biểu lộ cảm xúc.

  Trả lời câu 4 soạn văn bài Trong lòng mẹ trang 20

  Hồi kí thuộc thể kí, là truyện kể từ bằng chính ngôi kể tác giả kể về những sự kiện có thật trong quá khứ mà tác giả đã chứng kiến hoặc trải qua

  Hồi kí giống nhật kí ở việc được giãi bày theo trình tự thời gian. Hồi ký mang tính chủ quan nhưng sinh động chân thật bởi những dòng diễn đạt cảm tưởng trực tiếp của tác giả.

  Trả lời câu 5 soạn văn bài Trong lòng mẹ trang 20

  – Nguyên Hồng là nhà văn của phụ nữ và nhi đồng:

  + Nhân vật trong các sáng tác chính của ông là phụ nữ và trẻ em: hồi kí Những ngày thơ ấu, tiểu thuyết Bỉ vỏ, Khi đứa con ra đời, Hai nhà nghỉ…

  + thấu hiểu, đồng cảm với những thân phận nhỏ bé bị o ép trong xã hội cũ.

  + Nhìn thấy được phẩm chất tốt đẹp cao quý của người phụ nữ, sự ngây thơ trong sáng của trẻ nhỏ.

  – Trong đoạn trích những ngày thơ ấu:

  + Nhân vật bà cô đại diện những hủ tục phong kiến còn tồn tại

  + Nhân vật mẹ Hồng: hiện sinh hình ảnh người phụ nữ tảo tần, chịu nhiều vất vả, điều tiếng tủi nhục

  + Nhân vật bé Hồng: sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm, mất mát trong gia đình.

  Tags: soạn văn lớp 8, soạn văn lớp 8 tập 1, giải ngữ văn lớp 8 tập 1, soạn văn lớp 8 bài Trong lòng mẹ ngắn gọn , soạn văn lớp 8 bài Trong lòng mẹ siêu ngắn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Kiểm Tra 15 Phút Môn Ngữ Văn Lớp 8
 • Đề Bài : Phân Tích Đoạn Trích “trong Lòng Mẹ” Của Nguyên Hồng.
 • Phân Tích Hình Ảnh Người Mẹ Trong Văn Bản Mẹ Tôi Của Nhà Văn A
 • Phân Tích Hình Ảnh Người Mẹ Trong Mẹ Tôi
 • Đề Văn 7: Phân Tích Hình Ảnh Người Mẹ Trong Văn Bản Mẹ Tôi
 • Bài 2 Tiết 5, 6 Văn Bản Trong Lòng Mẹ

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn 8 Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Sơ Đồ Tư Duy Chuyện Người Con Gái Nam Xương Ngắn Gọn
 • Sơ Đồ Tư Duy Chuyện Người Con Gái Nam Xương
 • Cảm Nghĩ Về Nhân Vật Hồng Ở Đoạn Trích “trong Lòng Mẹ” (Trích Những Ngày Thơ Ấu)
 • Phân Tích Và Nêu Cảm Nghĩ Của Bản Thân Về Phần Đầu Trong Văn Bản Thuế Máu Của Nguyễn Ái Quốc.
 • -Nguyên Hồng (1918-1928)

  -Nguyên Hồng (1918-1928)

  tên khai sinh là

  tên khai sinh làNguyễn Nguyên Hồng,

  Nguyễn Nguyên Hồng,

  quê ở thành phố Nam Định

  quê ở thành phố Nam Định

  -Trước cách mạng ông sống

  -Trước cách mạng ông sống

  chủ yếu ở thành phố cảng

  chủ yếu ở thành phố cảngHải Phòng, trong một xóm lao động nghèo

  Hải Phòng, trong một xóm lao động nghèo

  – Nguyên Hồng hướng ngòi bút đến những người

  – Nguyên Hồng hướng ngòi bút đến những người

  lao động nghèo đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

  lao động nghèo đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

  Kể tên những tác phẩm

  chính của nhà văn Nguyên

  Hồng,nêu những hiểu biết

  cơ bản về tác phẩm ” Những

  ngày thơ ấu” và đoạn trích

  “Trong lòng mẹ”

  Những ngày thơ ấu là tập

  hồi kí về tuổi thơ cay

  đắng của tác giả.Tác

  phẩm gồm 9 chương ,

  đăng trên báo năm 1938,

  in thành sách lần đầu

  năm 1940.Đoạn trích ”

  Trong lòng mẹ” là

  chương IV của tác phẩm

  Những ngày thơ ấu” có thể coi là một tác phẩm xuất

  Những ngày thơ ấu” có thể coi là một tác phẩm xuất

  sắc. Đây là tập hồi kí về tuổi thơ ghi lại những rung

  sắc. Đây là tập hồi kí về tuổi thơ ghi lại những rung

  động cực điểm của một linh hồn trẻ dại

  động cực điểm của một linh hồn trẻ dại

  (Thạch Lam)

  (Thạch Lam)

  1.

  1.

  Chương 1: Tiếng kèn

  Chương 1: Tiếng kèn

  2.

  2.

  Chương 2: Chúa xót thương chúng con

  Chương 2: Chúa xót thương chúng con

  3.

  3.

  Chương 3: Trụy lạc

  Chương 3: Trụy lạc

  4.

  4.

  Chương 4: Trong lòng mẹ

  Chương 4: Trong lòng mẹ

  5.

  5.Chương 5: Đêm Nô-En

  Chương 5: Đêm Nô-En

  6.

  6.

  Chương 6: Trong đêm đông

  Chương 6: Trong đêm đông

  7.

  7.

  Chương 7: Đồng xu cái

  Chương 7: Đồng xu cái

  8.

  8.

  Chương 8: Sa ngã

  Chương 8: Sa ngã

  9.

  9.

  Chương 9: Một bước ngắn

  Chương 9: Một bước ngắn

  Ngữ văn- Tiết 5,6:

  Ngữ văn- Tiết 5,6:

  Văn bản

  Văn bản

  :

  :

  Trong lòng mẹ

  Trong lòng mẹTrích

  Trích

  Những ngày thơ ấu

  Những ngày thơ ấu

  “-

  “-

  Nguyên

  NguyênHồng

  Hồng

  I.Tìm hiểu tác giả, tác phẩm:

  I.Tìm hiểu tác giả, tác phẩm:1. Tác giả:

  1. Tác giả:2. Tác phẩm:

  2. Tác phẩm:3. Đọc và tìm hiểu chú thích

  3. Đọc và tìm hiểu chú thích

  a. Đọc, tóm tắt

  b. Tìm hiểu từ khó

  II.Phân tích:

  1. Bố cục

  Ngữ văn- Tiết 5,6:

  Ngữ văn- Tiết 5,6:

  Văn bản

  Văn bản

  :

  :

  Trong lòng mẹ

  Trong lòng mẹTrích

  Trích

  Những ngày thơ ấu

  Những ngày thơ ấu

  “-

  “-

  Nguyên

  NguyênHồng

  Hồng

  I.Tìm hiểu tác giả, tác phẩm:

  I.Tìm hiểu tác giả, tác phẩm:1. Tác giả:

  1. Tác giả:2. Tác phẩm:

  2. Tác phẩm:3. Đọc và tìm hiểu chú thích

  3. Đọc và tìm hiểu chú thích

  II.Phân tích:

  II.Phân tích:1. Bố cục:

  1. Bố cục:2. Phân tích

  2. Phân tícha.Suy nghĩ của bé Hồng về bà cô

  a.Suy nghĩ của bé Hồng về bà cô

  Cảm nhận của em về câu văn

  “Giá những cổ tục đã đày đọa

  mẹ tôi là một vật như hòn đá

  hay cục thủy tinh, đầu mẩu

  gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà

  cắn, mà nhai, mà nghiến cho

  kì nát vụn mới thôi

  Câu văn dài kết hợp nhiều biện

  pháp nghệ thuật đặc sắc: So sánh ”

  những cổ tục… là một vật như hòn

  đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ”,

  điệp từ “Mà” cùng các động từ

  mạnh:vồ, cắn, nhai, nghiến cùng

  nằm trong cùng một trường nghĩa

  đặc tả tâm trạng uất ức căm giận

  của nhân vật về những định kiến

  hẹp hòi tàn nhẫn của xã hội cũ đối

  với người phụ nữ là người mẹ mà

  chú bé Hồng hết mực yêu thương

  III.Tổng kết:

  III.Tổng kết:1.Nghệ thuật:

  1.Nghệ thuật:Văn bản thể hiện phong cách viết văn của

  Văn bản thể hiện phong cách viết văn của

  Nguyên Hồng trong thể loại hồi kí: Thấm

  Nguyên Hồng trong thể loại hồi kí: Thấm

  đượm chất trữ tình, lời văn tự truyện chân

  đượm chất trữ tình, lời văn tự truyện chân

  thành, giàu sức truyền cảm

  thành, giàu sức truyền cảm2. Nội dung:

  2. Nội dung:Đoạn trích cho ta hiểu được tình cảnh

  Đoạn trích cho ta hiểu được tình cảnh

  đáng thương, nỗi đau tinh thần của chú bé

  đáng thương, nỗi đau tinh thần của chú bé

  Hồng. Đồng thời cảm nhận được nỗi khát

  Hồng. Đồng thời cảm nhận được nỗi khát

  khao sự ấm áp của tình mẹ thiêng liêng cao

  khao sự ấm áp của tình mẹ thiêng liêng cao

  đẹp của bé Hồng

  đẹp của bé Hồng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 2 Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Soạn Văn 8 Bài Trong Lòng Mẹ Ngắn Gọn
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn ( Từ 7 Đến 10 Câu) Kể Lại Một Việc Tốt Em Đã Làm Để Bảo Vệ Môi Trường
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn ( Từ 7 Đến 10 Câu) Kể Lại Một Việc Tốt Em Đã Làm Để Bảo Vệ Môi Trường.
 • Để Học Tốt Ngữ Văn 8: Đọc Hiểu Tác Phẩm “trong Lòng Mẹ”
 • Soạn Bài Trong Lòng Mẹ Đầy Đủ Lớp 8 Hay Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Bài Giảng Môn Học Ngữ Văn Lớp 8
 • Soạn Văn 8 Vnen Bài 2: Trong Lòng Mẹ
 • Ôn Tập Văn Bản “trong Lòng Mẹ” (Nguyên Hồng)
 • Giải Vbt Ngữ Văn 8 Trong Lòng Mẹ
 • Hướng dẫn Soạn bài Trong lòng mẹ đầy đủ lớp 8 hay nhất tại chúng tôi để các bạn tham khảo

  Các bài soạn trước đó:

  Soạn bài Trong lòng mẹ lớp 8

  I. Tìm hiểu chung về bài Trong lòng mẹ

  1. Tác giả: Nguyên Hồng

  • Tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng (191)
  • Sinh trưởng trong một gia đình nghèo tại Vụ Bản, Nam Định, mồ côi cha, ông từ nhỏ theo mẹ ra Hải Phòng kiếm sống trong các xóm chợ nghèo.
  • Nguyên Hồng bắt đầu viết văn từ năm 1936 với truyện ngắn “Linh Hồn” đăng trên Tiểu thuyết thứ 7. Đến năm 1937, ông thực sự gây được tiếng vang trên văn đàn với tiểu thuyết “Bỉ Vỏ”.

  2. Tác phẩm

  • Tập hồi kí “Những ngày thơ ấu” là hồi kí gồm 9 chương viết về tuổi thơ đầy sóng gió của tác giả
  • Đoạn trích “Trong lòng mẹ” là chương IV của tập hồi kí

  Bố cục:

  • Đoạn 1 (từ đầu…người ta hỏi đến chứ): Cuộc đối thoại giữa Hồng và bà cô
  • Đoạn 2 (phần còn lại): Cuộc gặp gỡ cảm động mà hạnh phúc của hai mẹ con bé Hồng

  II. Hướng dẫn Soạn bài Trong lòng mẹ lớp 8

  Câu 1 trang 20 SGK văn 8 tập 1

  Phân tích nhân vật người cô:

  • Nham hiểm: Xoáy sâu vào trái tim đã đủ đau đớn của bé Hồng bằng một câu hỏi nhẫn tâm “Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không”
  • Cay nghiệt, độc ác và bảo thủ trước những lề lối tàn nhẫn của xã hội cũ: cố chia rẽ tình mẹ con bé Hồng
  • Giả tạo: giọng nói, nét mặt cười rất kịch, cử chỉ quan tâm của bà cô là giả dối, sáo rỗng, vẫn tươi cười thơn thớt ngay cả khi thấy bé Hồng đã khóc

  Câu 2 trang 20 SGK văn 8 tập 1

  Tình yêu thương của chú bé Hồng đối với người mẹ bất hạnh thể hiện ở:

  Trong cuộc đối thoại với bà cô:

  • Hơn một năm không có tin tức của mẹ, mẹ cũng không liên lạc hay viết thư nhưng bé Hồng vẫn không hề trách cứ, ghét bỏ mẹ.
  • Tưởng tượng ra vẻ mặt rầu rầu, hiền từ của mẹ, luôn thấy mẹ hiền lành
  • Nhận ra dã tâm chia rẽ tình mẫu tử của bà cô độc ác, Hồng vẫn luôn yêu thương, kính trọng mẹ thậm chí sẵn sàng chống trả lại những lời nói cay độc của bà cô để bảo vệ mẹ
  • Thấu hiểu hoàn cảnh, nỗi đau mẹ đã phải trải qua muốn nghiến nát những cổ tục đã đày đọa mẹ

  Khi gặp lại mẹ:

  • Thoáng thấy bóng người giống mẹ đã chjay vụt đuổi theo
  • Gặp lại mẹ Hồng sung sướng, hạnh phúc, quên hết những uất ức, khổ cực khi phải sống trong gia đình giả dối, nhẫn tâm.
  • Muốn bé lại để được mẹ yêu thương, chăm sóc, vỗ về.

  Câu 3 trang 20 SGK văn 8 tập 1

  Văn Nguyên Hồng rất giàu chất trữ tình:

  • Hình ảnh so sánh gây ấn tượng mạnh, giàu sức biểu đạt, gợi cảm
  • Lời văn say mê diễn đạt cảm xúc dạt dào, chân thật
  • Kết hợp tài tình, nhuần nhuyễn kể, tả, biểu lộ cảm xúc.

  Câu 4 trang 20 SGK văn 8 tập 1

   Hồi kí là một thể loại văn bản thuộc thể kí, người kể xưng “tôi” kể về chính những sự kiện có thật trong quá khứ mà tác giả đã chứng kiến hoặc trải qua.

  Câu 5 trang 20 SGK văn 8 tập 1

  Nói “Nguyên Hồng là nhà văn của phụ nữ và nhi đồng” ý nói Nguyên Hồng viết văn để dành lòng nhân đạo đặc biệt cho trẻ em và người phụ nữ thể hiện qua các khía cạnh:

  • Nhân vật trong các sáng tác chính của ông là phụ nữ và trẻ em:
  • Nhìn thấy được phẩm chất tốt đẹp cao quý của người phụ nữ, sự ngây thơ trong sáng của trẻ nhỏ.
  • Thấu hiểu, đồng cảm với những thân phận nhỏ bé bị o ép trong xã hội cũ mà nhất là trẻ em và phụ nữ: những người nhỏ bé, dễ chịu thiệt thòi nhất

  Trong đoạn trích “Trong lòng mẹ”, điều đó thể hiện ở tình yêu thương dành cho:

  • Nhân vật bé Hồng: sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình, bị ghẻ lạnh, đối xử bất công.
  • Nhân vật mẹ Hồng: người phụ nữ tảo tần, chịu nhiều vất vả, điều tiếng tủi nhục từ những cổ tục lạc hậu.

  Các bài soạn tiếp theo:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Trong Lòng Mẹ ( Trích Những Ngày Thơ Ấu
 • Tóm Tắt Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ
 • Tóm Tắt Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Của Nguyên Hồng
 • Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ Ngắn Gọn
 • Tóm Tắt Trong Lòng Mẹ Hay, Ngắn Nhất (6 Mẫu).
 • Văn 8 Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ

  --- Bài mới hơn ---

 • Sơ Đồ Tư Duy Chuyện Người Con Gái Nam Xương Ngắn Gọn
 • Sơ Đồ Tư Duy Chuyện Người Con Gái Nam Xương
 • Cảm Nghĩ Về Nhân Vật Hồng Ở Đoạn Trích “trong Lòng Mẹ” (Trích Những Ngày Thơ Ấu)
 • Phân Tích Và Nêu Cảm Nghĩ Của Bản Thân Về Phần Đầu Trong Văn Bản Thuế Máu Của Nguyễn Ái Quốc.
 • Hãy Nêu Cảm Nghĩ Của Em Về Người Phụ Nữ Phong Kiến Xưa Kia Qua Nhân Vật Vũ Nương Trong Văn Bản ”người Con Gái Nam Xương”
 • Dàn Bài Suy Nghĩ Của Em Về Tình Mẫu Tử Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Bài 2 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Văn 8 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Em Hãy Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Dàn ý Lòng Tự Trọng, Dàn Bài Lòng Tự Trọng, Trong Long Me, Văn 8 Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Câu Thơ Yêu Bác Lòng Ta Trong Sáng Hơn, ý Nghĩa Văn Bản Trong Lòng Mẹ, ý Nghĩa Của Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Người Bạn Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Đề Bài Người Bạn ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Lòng Tin Trong Kinh Kalama, Vấn Đề Lồng Ghép Trong Giáo Dục, Dàn ý Lòng Yêu Nước Thầm Kín Trong Tràng Giang, Các Bệnh Hại Lúa Quan Trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Xay Dung Hinh Anh Chien Si Csgt Trong Long Nhan Dan, Phẩm Vật Trong Lễ Cưới Người Việt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Các Yếu Tố Quyết Định Sự Hài Lòng Và Sự Sẵn Lòng Quay Lại Của Khách Du Lịch, Làng Nghề Truyền Thống Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Quá Trình Hiện Đại Hoá, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Đo Lường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng, Phân Tích Nhân Vật Anh Thanh Niên Trong Truyện Ngắn “lặng Lẽ Sapa” – Nguyễn Thành Long, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu , Bùi Kim Long, Đức Hòa Long An, Nội Quy Sân Cầu Lông, Long Man, Tỏ Lòng Văn 10, Văn Bản Tỏ Lòng 10, Quy ước Vẽ Bu Lông, Sự Hài Lòng, Bài Thơ Lòng Mẹ, Dàn ý Bài Tỏ Lòng, Long Thọ, Lòng Mẹ, Thể Lệ Thi Đấu Cầu Lông, Tỏ Lòng, Hạ Long, Con Lân, Con Long Mã, A Very Long Way!, Ha Long Bay, Dàn ý Bài Lòng Biết ơn, Hài Lòng Về Sản Phẩm, ô Long Viện, ở Cừu Gen A Quy Định Lông Dài, Su Hai Long Online, Khảo Sát Hài Lòng Spa, Thiên Long, Lông Chym Có Quâ, Nguyên Tố Nào Lỏng Đỏ Nâu, Phun Lông Mày , Dàn Bài Lòng Nhân ái, Tóm Tắt Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước, Đề Thi Về Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn, Vĩnh Long, Lê Quang Long, Thể Lệ Giải Cầu Lông, Dàn Bài Lòng Biết ơn, Lông Mày Phun, Kỹ Thuật Vẽ Lông Mày:, Thanh Long, Lông Mày Mảnh, Dàn ý Lòng Khiêm Tốn, Xã Thạch Long, Nguyễn Bá Long , Cảm Nhận Về Tỏ Lòng, Huỳnh Long Vũ, Giá Phụ Kiện Kin Long, Cà Phê Phúc Long, Dàn ý Về Lòng Kiên Trì, Bài Văn Mẫu Về Lòng Biết ơn, Sac Ky Long Khoi Pho, Khảo Sát Mực Độ Hài Lòng, Đây Là Con Ta Yêu Dấu Đẹp Lòng Ta Mọi Đàng, ô Lông Viện Tập 6, ở Mèo Gen B Quy Định Màu Lông Đen, Ham Long Kinh, Khảo Sát Sự Hài Lòng, ở Bò Gen D Quy Định Lông Đen, Điều Lệ Môn Cầu Lông, Đánh Giá Sự Hài Lòng, ở Mèo Gen D Quy Định Lông Đen, Long Biet On, ở Mèo Gen D Quy Định Màu Lông Đen, Phúc Long, Luật Gia Long, Tu Nhien Long An, Luật Cầu Lông, Trà Sữa Phúc Long, Long Thư Tịnh Độ, Dàn ý Về Lòng Dũng Cảm, Quy Cách Bu Lông Neo, Quy Chuẩn Bu Lông, Quy Cách Bu Lông,

  Dàn Bài Suy Nghĩ Của Em Về Tình Mẫu Tử Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Bài 2 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Văn 8 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Em Hãy Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Dàn ý Lòng Tự Trọng, Dàn Bài Lòng Tự Trọng, Trong Long Me, Văn 8 Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Câu Thơ Yêu Bác Lòng Ta Trong Sáng Hơn, ý Nghĩa Văn Bản Trong Lòng Mẹ, ý Nghĩa Của Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Người Bạn Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Đề Bài Người Bạn ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Lòng Tin Trong Kinh Kalama, Vấn Đề Lồng Ghép Trong Giáo Dục, Dàn ý Lòng Yêu Nước Thầm Kín Trong Tràng Giang, Các Bệnh Hại Lúa Quan Trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Xay Dung Hinh Anh Chien Si Csgt Trong Long Nhan Dan, Phẩm Vật Trong Lễ Cưới Người Việt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Các Yếu Tố Quyết Định Sự Hài Lòng Và Sự Sẵn Lòng Quay Lại Của Khách Du Lịch, Làng Nghề Truyền Thống Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Quá Trình Hiện Đại Hoá, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Đo Lường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng, Phân Tích Nhân Vật Anh Thanh Niên Trong Truyện Ngắn “lặng Lẽ Sapa” – Nguyễn Thành Long, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu , Bùi Kim Long, Đức Hòa Long An, Nội Quy Sân Cầu Lông, Long Man, Tỏ Lòng Văn 10, Văn Bản Tỏ Lòng 10, Quy ước Vẽ Bu Lông, Sự Hài Lòng, Bài Thơ Lòng Mẹ, Dàn ý Bài Tỏ Lòng, Long Thọ, Lòng Mẹ, Thể Lệ Thi Đấu Cầu Lông, Tỏ Lòng, Hạ Long, Con Lân, Con Long Mã, A Very Long Way!, Ha Long Bay, Dàn ý Bài Lòng Biết ơn, Hài Lòng Về Sản Phẩm, ô Long Viện, ở Cừu Gen A Quy Định Lông Dài, Su Hai Long Online,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 2 Tiết 5, 6 Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Bài 2 Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Soạn Văn 8 Bài Trong Lòng Mẹ Ngắn Gọn
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn ( Từ 7 Đến 10 Câu) Kể Lại Một Việc Tốt Em Đã Làm Để Bảo Vệ Môi Trường
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn ( Từ 7 Đến 10 Câu) Kể Lại Một Việc Tốt Em Đã Làm Để Bảo Vệ Môi Trường.
 • Đề Kiểm Tra 15 Phút Môn Ngữ Văn Lớp 8 Bài: Trong Lòng Mẹ

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1 Môn Văn Lớp 8 Phòng Gd&đt Duy Tiên 2022
 • Soạn Bài Trong Lòng Mẹ (Trích Những Ngày Thơ Ấu) Siêu Ngắn
 • Tóm Tắt Lại 2 Trrong 4 Văn Bản Sau: Lão Hạc, Trong Lòng Mẹ, Tôi Đi Học, Tức Nước Vỡ Bờ (Không Chép Mạng Hay Vietjack, Lời Giải Hay Nha )
 • Giáo Án Ôn Tập Ngữ Văn 8
 • Ôn Tập Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 bài: Trong lòng mẹ

  Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài: Trong lòng mẹ được TimDapAnsưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra theo từng bài nằm trong chương trình giảng dạy môn Văn lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

  1. Từ “kịch” trong câu “Nhưng, nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch của cô tôi kia, tôi cúi đầu không đáp” (Trong lòng mẹ, Nguyên Hồng) có thể hiểu như thế nào?

  A. Người cô diễn kịch. B. Người cô thích khôi hài.

  C. Người cô cười như diễn viên. D. Người cô cố che giấu tâm trạng thực.

  2. Hiểu thế nào về lời bé Hồng từ chối vào Thanh Hóa thăm mẹ: “Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về”? (Trong lòng mẹ, Nguyên Hồng)

  A. Bé Hồng thực sự không muốn vào.

  B. Bé Hồng hiểu dụng ý xấu xa của người cô.

  C. Bé Hồng cố gắng giấu tình cảm thực của mình.

  D. Bé Hồng không muốn người cô thực hiện được rắp tâm.

  3. Trong tác phẩm Trong lòng mẹ, nhớ lại cuộc trò chuyện với người cô tức là tác giả nhớ lại điều gì?

  A. Cả (1), (2) đều đúng.

  B. Cảnh ngộ tội nghiệp của một đứa trẻ. (1)

  C. Cảnh ngộ thương tâm của người mẹ hiền từ. (2)

  D. Sự xảo quyệt và ác độc của người cô.

  4. Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng được viết theo thể loại nào?

  A. Truyện ngắn. B. Hồi kí. C. Tiểu thuyết. D. Bút kí.

  5. Em hiểu gì về những sự kiện được nói tới trong hồi kí?

  A. Là những sự kiện do nhà văn hư cấu dựa trên những tưởng tượng, suy đoán của ông ta về tương lai. (3)

  B. Là những sự kiện do nhà văn hoàn toàn hư cấu để thể hiện những tư tưởng nghệ thuật của mình. (2)

  C. Cả (1), (2), (3) đều đúng.

  D. Là những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ mà tác giả là người tham dự hoặc chứng kiến. (1)

  6. Mục đích chính của tác giả khi viết: “Tôi cười dài trong tiếng khóc…” trong văn bản Trong lòng mẹ là gì?

  A. Nói lên sự đồng tình của bé Hồng với những lời nói của người cô về mẹ mình.

  B. Nói lên sự căm giận mẹ của bé Hồng khi nghe người cô nói về những việc làm của mẹ mình.

  C. Nói lên niềm yêu thương và thông cảm đối với mẹ của bé Hồng khi nghe người cô nói về những việc làm của mẹ mình.

  D. Nói lên trạng thái tình cảm phức tạp của bé Hồng: vừa đau đớn, vừa uất ức, căm giận khi nghe những lời nói của người cô về mẹ mình.

  7. Nghĩa của từ “tàn nhẫn” là gì?

  A. Hay nói xấu, làm hại đến người khác.

  B. Lạnh lùng, cay nghiệt đối với người khác.

  C. Ích kỷ, không biết yêu thương người khác.

  D. Độc ác quá mức gây đau khổ tai hại với người khác.

  8. Nhận định nào sau đây nói đúng nhất về nội dung của đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng?

  A. Đoạn trích chủ yếu trình bày nỗi đau khổ của mẹ bé Hồng.

  B. Đoạn trích chủ yếu trình bày sự hờn tủi của Hồng khi gặp mẹ.

  C. Đoạn trích chủ yếu trình bày diễn biến tâm trạng của bé Hồng.

  D. Đoạn trích chủ yếu trình bày tâm địa độc ác của người cô của bé Hồng.

  9. Cách hiểu nào đúng với tâm trạng Hồng được miêu tả trong câu văn: “Chỉ vì tôi thương mẹ tôi và căm tức sao mẹ tôi lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi, để sinh nở một cách giấu giếm…”? (Trong lòng mẹ, Nguyên Hồng)

  A. Hồng giận mẹ đã xa lìa anh em mình.

  B. Hồng thương mẹ và muốn mẹ dũng cảm trước những thành kiến tàn ác.

  C. Hồng thương mẹ và giận mẹ sinh nở giấu giếm.

  D. Hồng thương mẹ nhưng cũng giận mẹ.

  10. Trong lòng mẹ được trích trong tác phẩm nào của nhà văn Nguyên Hồng?

  A. Bỉ vỏ. B. Những ngày thơ ấu.

  C. Núi rừng Yên Thế. D. Cửa biển.

  Đáp án kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài: Trong lòng mẹ (trích những ngày thơ ấu)

  ……………………………………..

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hãy Đóng Vai Nhân Chú Bé Hồng Kể Lại Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Nhập Vai Nhân Vật Bé Hồng, Kể Lại Câu Chuyện “trong Lòng Mẹ”
 • Top 4 Bài Phân Tích Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Hay Nhất
 • Ý Nghĩa Của Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Ý Nghĩa Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100