Đề Xuất 12/2022 # Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 3, Khóa Viii Về “Chiến Lược Cán Bộ Thời Kỳ Đẩy Mạnh Cnh, Hđh Đất Nước” / 2023 # Top 21 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 3, Khóa Viii Về “Chiến Lược Cán Bộ Thời Kỳ Đẩy Mạnh Cnh, Hđh Đất Nước” / 2023 # Top 21 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 3, Khóa Viii Về “Chiến Lược Cán Bộ Thời Kỳ Đẩy Mạnh Cnh, Hđh Đất Nước” / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương  tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Phạm Viết Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận TW; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Tổng kết Nghị quyết của Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư đảng ủy; trưởng ban tổ chức đảng ủy, trưởng ban tổ chức nhân sự các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, Đảng bộ Khối đã cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương về công tác cán bộ tạo sự đồng bộ trong triển khai thực hiện. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Chương trình hành động, ba nghị quyết, một chỉ thị, 8 quy định, quy chế, hai kết luận, 4 hướng dẫn về công tác cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo.

Các đảng ủy trực thuộc đã cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Đảng ủy Khối về chiến lược cán bộ và công tác cán bộ sát với thực tiễn của doanh nghiệp. Các đảng ủy thực thuộc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối hiện nay 100% có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị và trình độ chuyên môn đại học trở lên, trình độ sau đại học chiếm 75,6%; độ tuổi từ 40 trở xuống chiếm 5,4%; từ 41 – 50 tuổi chiếm 40,5%; cán bộ nữ 8,1%. Tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, 84,4% cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị, 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó 50% trình độ sau đại học; cán bộ  từ 40 tuổi trở xuống chiếm 10,7%, cán bộ nữ chiếm 12,2%. Cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 có 98,7% có trình độ chuyên môn đại học trở lên; cán bộ từ 40 tuổi trở xuống chiếm 18,6%, cán bộ nữ chiếm 17,9%.

Số lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt doanh nghiệp hầu hết là cấp ủy viên, bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Công tác đánh giá cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; điều động, luân chuyển; tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo đảm chặt chẽ, chính xác. Công tác kiểm tra, giám sát về  công tác cán bộ được các cấp ủy quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đảng ủy trực thuộc chú trọng lãnh đạo đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính sách cán bộ nhằm bảo đảm lợi ích vật chất, động viên tinh thần đối với cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau cổ phần hóa được các cấp ủy thực hiện gắn với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã tập trung rà soát, đào tạo, đào tạo lại để sử dụng hiệu quả cán bộ hiện có, thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí Phạm Viết Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác cán bộ của Đảng bộ Khối DNTW. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguy cơ khi trong đội ngũ vẫn có một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu kém về năng lực điều hành, về tầm nhìn và khả năng hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống còn diễn ra phức tạp. Bệnh cơ hội, thực dụng, tham nhũng, lãng phí còn diễn ra phức tạp. Nhân dân và dư luận xã hội còn băn khoăn, lo lắng cho sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị.

Giữ vững nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ”, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu, trong thời gian tới Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước, trước hết là tiếp tục đổi mới và thực hiện có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, không để bị động trong công tác cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ. Rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền và xử lý nghiêm những trường hợp không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ nhằm quản lý tốt và sử dụng đúng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

P.V

Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Trung Ương::tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 3, Khóa Viii Về / 2023

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Phạm Viết Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận TW; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Tổng kết Nghị quyết của Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư đảng ủy; trưởng ban tổ chức đảng ủy, trưởng ban tổ chức nhân sự các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, Đảng bộ Khối đã cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương về công tác cán bộ tạo sự đồng bộ trong triển khai thực hiện. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Chương trình hành động, ba nghị quyết, một chỉ thị, 8 quy định, quy chế, hai kết luận, 4 hướng dẫn về công tác cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo.

Các đảng ủy trực thuộc đã cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Đảng ủy Khối về chiến lược cán bộ và công tác cán bộ sát với thực tiễn của doanh nghiệp. Các đảng ủy thực thuộc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối hiện nay 100% có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị và trình độ chuyên môn đại học trở lên, trình độ sau đại học chiếm 75,6%; độ tuổi từ 40 trở xuống chiếm 5,4%; từ 41 – 50 tuổi chiếm 40,5%; cán bộ nữ 8,1%. Tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, 84,4% cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị, 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó 50% trình độ sau đại học; cán bộ từ 40 tuổi trở xuống chiếm 10,7%, cán bộ nữ chiếm 12,2%. Cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 có 98,7% có trình độ chuyên môn đại học trở lên; cán bộ từ 40 tuổi trở xuống chiếm 18,6%, cán bộ nữ chiếm 17,9%.

Số lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt doanh nghiệp hầu hết là cấp ủy viên, bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Công tác đánh giá cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; điều động, luân chuyển; tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo đảm chặt chẽ, chính xác. Công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ được các cấp ủy quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện.

Các đảng ủy trực thuộc chú trọng lãnh đạo đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính sách cán bộ nhằm bảo đảm lợi ích vật chất, động viên tinh thần đối với cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau cổ phần hóa được các cấp ủy thực hiện gắn với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã tập trung rà soát, đào tạo, đào tạo lại để sử dụng hiệu quả cán bộ hiện có, thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác cán bộ của Đảng bộ Khối DNTW. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguy cơ khi trong đội ngũ vẫn có một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu kém về năng lực điều hành, về tầm nhìn và khả năng hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống còn diễn ra phức tạp. Bệnh cơ hội, thực dụng, tham nhũng, lãng phí còn diễn ra phức tạp. Nhân dân và dư luận xã hội còn băn khoăn, lo lắng cho sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

Giữ vững nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ”, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu, trong thời gian tới Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước, trước hết là tiếp tục đổi mới và thực hiện có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, không để bị động trong công tác cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ. Rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền và xử lý nghiêm những trường hợp không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ nhằm quản lý tốt và sử dụng đúng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

P.V

Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa Viii / 2023

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa VIII

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa 8 thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa 8 thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ việc thực hiện nghị quyết trung ương 3 trong các năm vừa qua và phương hướng thực hiện cho tới năm 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết để có thể lập được bài báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết cho riêng cá nhân mình.

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Việc thực hiện Nghị quyết TW3 Khoá VIII về chiến lược cán bộ

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Phần thứ nhất TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÁN BỘ NGUYÊN NHÂN ƯU KHUYẾT ĐIỂM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM I. Tình hình đội ngũ cán bộ hiện nay

Phòng Giáo dục và Đào tạo ………….. được thành lập năm ………… trên cơ sở thành lập huyện ………………. tháng…năm…. Năm học ………….. ngành có tổng số …… trường và ……… văn phòng trong đó Mầm non: … trường; Tiểu học …. trường, THCS có ….. trường và PTCS có ……. trường. Tổng số biên chế năm học …………….. là …….. biên chế.

Đến thời điểm tháng …….. năm …………. phòng Giáo dục và Đào tạo ………… có tổng số ……………. trường trong đó mầm non ………. trường (tăng ….. trường so với năm học …………..), tiểu học ……….. trường PTCS …. trường và THCS là …… trường. Tổng số biên chế tính đến thời điểm tháng …… năm ………… là …………….. biên chế, tăng ……………… biên chế so với năm học …………… Số cán bộ quản lý trong năm học ………………. là …….. người trong đó lãnh đạo phòng ….., mầm non ….., tiểu học …… và THCS là ………

Huyện ……………… là một huyện trẻ mới được thành lập ………… năm nên đa số đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết với công việc cao, gương mẫu đi đầu cho các phong trào của ngành, phấn đấu làm cho phong trào giáo dục của huyện ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Từ năm ……………….. đến nay ngành Giáo dục …………….. đang từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ. Nhiều cán bộ được cử đi đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hiện có cán bộ làm chủ chốt của ngành.

Cụ thể như sau: Đối với lãnh đạo ngành: Hiện ngành Giáo dục …………………. đang có lãnh đạo đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ Đại học = 100%, một đồng chí đã có bằng Cao cấp chính trị và 01 đang theo học lớp Cao cấp chính trị.

Đối với các đơn vị trường học: Bậc mầm non hiện có …… trường và có ….. cán bộ quản lý trong đó có …. hiệu trưởng và ….. Phó Hiệu trưởng, trình độ trên chuẩn của hiệu trưởng là ….. người = ….. %, trình độ đạt chuẩn là ….. = ……. %. Dự kiến trong năm học ………………. ngành sẽ tham mưu với huyện bổ nhiệm thêm ….. cán bộ quản lý nữa.

Bậc tiểu học hiện có ….. trường (03 trường nằm trong PTCS) và có ….. cán bộ quản lý trong đó có ….. hiệu trưởng và …. Phó Hiệu trưởng, trình độ trên chuẩn của hiệu trưởng …. người = ….. %, trình độ trên chuẩn của phó hiệu trưởng … người = …. %, trình đạt chuẩn là …. = ….. %.

Bậc THCS có …… trường (03 trường PTCS): Tổng số ….. quản lý trong đó có …. hiệu trưởng và …. Phó Hiệu trưởng, trình độ trên chuẩn của hiệu trưởng …. người = ….. %, trình độ trên chuẩn của phó hiệu trưởng …. người = ….. %, trình độ đạt chuẩn là ….. = …… %.

Đa số đội ngũ cán bộ quản lý cả 03 bậc học đều đã được bồi dưỡng qua các lớp quản lý nhà trường và đều biết sử dụng máy vi tính.

II. Tình hình thực hiện chiến lược về công tác cán bộ

Với quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đánh giá cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nhìn chung, chiến lược cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện theo đúng quan điểm, phương hướng về công tác cán bộ của Đảng: Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ được tiến hành dân chủ, khách quan, thận trọng, đúng nguyên tắc, đảm bảo đúng quy trình; công tác quy hoạch cán bộ và thực hiện quy hoạch cán bộ từng bước đi vào nề nếp; công tác bồi dưỡng cán bộ được chú trọng đào tạo bằng nhiều hình thức, phù hợp với chức danh, chuyên môn, chủng loại cán bộ; công tác bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo đúng quy hoạch, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy tốt năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt chính sách cán bộ về đào tạo, bồi dưỡng, về sử dụng và quản lý cán bộ, về chế độ đãi ngộ vật chất và động viên tinh thần… Qua đó, đội ngũ cán bộ từ phòng tới cơ sở trường học có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động,ý thức tự giác rèn luyện phấn đấu, ý thức trách nhiệm trong công tác và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ được nâng lên, phát huy sức mạnh tập thể, tạo ra sự tiến bộ và kết quả cụ thể trong các cơ quan đơn vị.

Tuy nhiên, công tác cán bộ còn một số hạn chế: Thực hiện đánh giá cán bộ ở một số đơn vị trường học còn chưa được coi trọng đúng mức, còn mang tính hình thức, nể nang, né tránh nên chưa phát huy được hết công tác quy hoạch cán bộ. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chất lượng còn chưa cao.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW3 Khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong đó công tác tổ chức, bộ máy cán bộ là nhiệm vụ cốt lõi, ngành Giáo dục và Đào tạo ………………… đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020: Phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý từ ngành đến cơ sở có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo theo tiêu chuẩn Nghị quyết TW3 khóa VIII đã đề ra; phấn đấu đội ngũ cán bộ cấp trường 100% đạt trình độ trên chuẩn.

1) Tình hình xây dựng, ban hành và thực hiện các quy chế về công tác cán bộ; cụ thể hoá, thể chế hoá nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu.

Từ khi nhận được Nghị quyết TW3 Khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, huyện, ngành. Ngành Giáo dục và Đào tạo …………………. đó tiến hành phổ biến, quán triệt nội dung văn bản đến các đơn vị trường học trong toàn huyện. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hằng năm ngành lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động và luõn chuyển cán bộ, chuẩn bị nhân sự cán bộ quản lý trình huyện phê duyệt. Phần lớn cán bộ mới đảm nhận nhiệm vụ đều trong diện được quy hoạch.

2) Tình hình và kết quả thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, quy định, quy chế và công tác cán bộ:

– Công tác đánh giá cán bộ: Hằng năm ngành có tổ chức đánh giá cán bộ công chức cuối năm, từ đó phân loại cán bộ theo quy định của Bộ Nội vụ. Đưa vào bồi dưỡng, quy hoạch những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, có tinh thần trách nhiệm để làm nguồn cán bộ về sau. Tiếp tục bồi dưỡng cho những cán bộ còn yếu và đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu đổi mới đất nước.

– Công tác quy hoạch cán bộ: Từ khi có các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện uỷ. Ngành Giáo dục và Đào tạo ……………… đã mạnh dạn quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các trường học để đưa đi đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch đã được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan rà soát, xem xét, đánh giá, điều chỉnh hàng năm; được đào tạo lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và được bố trí, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt theo quy hoạch.

– Công tác quản lý và bố trí sử dụng cán bộ: Hiện nay ngành có tổng số 68 Cán bộ quản lý cho cả 3 bậc học (mầm non, tiểu học, THCS) và đã được ngành tham mưu bổ nhiệm vào các vị trí công tác phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện công tác. Cán bộ quản lý trước khi bổ nhiệm đều được đào tạo, bồi dưỡng và đều nằm trong danh sách quy hoạch.

– Công tác luân chuyển cán bộ: Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, luân chuyển những cán bộ đã có 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại đơn vị cũ, dựa vào trình độ, năng lực của từng cán bộ quản lý mà luân chuyển cho phù hợp nhu cầu công việc.

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được Chi bộ, Lãnh đạo cơ quan quan tâm tăng cường và từng bước gắn công tác đào tạo với quy hoạch cán bộ. Trong những năm gần đây tỉ lệ cán bộ được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý trường học đều tăng.

– Công tác xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ: Việc thực hiện các chính sách do Trung ương và địa phương ban hành như quy định chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ học tập lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước và nghiệp vụ đoàn thể, chính sách luân chuyển cán bộ, chính sách ưu đãi ngành, các loại phụ cấp…đã thể hiện sự quan tâm hơn đối với cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ nữ khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc luân chuyển, điều động.

Ngoài ra ngành đã thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ nữ như thực hiện các chế độ, chính sách lao động, tiền lýơng, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, thai sản, nuôi con nhỏ theo quy định…góp phần động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ yên tâm công tác.

– Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ: Hiện nay ngành có 563 cán bộ công chức, viên chức và 01 đồng chí phụ trách công tác cán bộ nên khối lượng công nhiều, không có chuyên môn nên công tác cán bộ còn gặp nhiều khó khăn.

III. Ưu điểm và khuyết điểm trong công tác cán bộ, bài học kinh nghiệm 1. Các ưu điểm (cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện)

Hệ thống văn bản chỉ đạo cấp trên đầy đủ, rõ ràng, hướng dẫn chi tiết, cụ thể.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dần trở thành quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, có tính chiến lược;

Việc xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ cơ quan.

Đội ngũ cán bộ trẻ nhiều.

2. Khuyết điểm (cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện)

Thiếu nguồn cán bộ thực sự có năng lực quản lý có thể đưa được phong trào đi lên.

Đội ngũ cán bộ tuổi cao còn nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong công tác quản lý, trình độ chuyên môn còn hạn chế.

Cán bộ trẻ tuy có trình độ, có năng lực nhưng lại trong độ tuổi sinh đẻ, nuôi con nhỏ, khó khăn trong công tác quản lý và nắm bắt thực tiễn, v́ vậy thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý

Công tác bồi dưỡng cho cán bộ còn ít, đặc biệt về lý luận chính trị.

3. Bài học kinh nghiệm

Thường xuyên phát hiện, đào tạo bồi dưỡng những cán bộ trẻ có năng lực, trình độ và có điều kiện công tác bổ sung vào quy hoạch.

Đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ điều kiện, không đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

Phần thứ 2 PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG I. Phương hướng, mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc xây dựng đội ngũ cán bộ 1) Phương hướng, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐẾN NĂM 2020

– Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện uỷ theo tinh thần Nghị quyết TW 3 khóa VIII “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Phấn đấu đến năm 2020 có 100% CBQL có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên.

2) Quan điểm nguyên tắc xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020.

Ngành xây dựng chiến lược cán bộ đúng tinh thần của Nghị quyết TW3 khóa VIII là: Bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo hợp lý về cơ cấu, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị trường học.

– Công tác quy hoạch cán bộ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính kế thừa và liên tục, khắc phục t́nh trạng thiếu hụt, chắp vá, bị động về cán bộ. Thực hiện luân chuyển cán bộ để tăng cường rèn luyện, bồi dưỡng trình độ và năng lực cán bộ từ thực tiễn công tác

– Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quy hoạch cán bộ;

II. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020.

– Tập trung sắp xếp, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh công tác quy hoạch, tạo nguồn; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nữ;

Bám sát quan điểm chỉ đạo của cấp trên trong công tác cán bộ, kịp thời phát hiện bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng để có nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo.

Tham mưu với các cấp lãnh đạo đưa nguồn cán bộ trẻ đi đào tạo bồi dưỡng về chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng nội dung yêu cầu của công tác cán bộ, hằng năm có đánh giá, điều chỉnh, bổ sung nguồn cán bộ mới đưa vào diện quy hoạch.

Hằng năm ngành thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và hiệu quả công tác, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 Lần 2 Khóa Viii / 2023

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NQTW6 (LẦN 2) – KHÓA VIII VỀ ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG,

ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI TỆ THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

I- TÌNH HÌNH QUÁN TRIỆT, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NQTW6 (LẦN 2) – KHÓA VIII VÀ CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG:

1- Tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện NQTW6 (lần 2) – khóa VIII:

Thực hiện Kế hoạch 41-KH/TU ngày 20/7/1999 của Thành ủy về việc triển khai NQTW6 (lần 2), Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng Kế hoạch số 09-KH/QU ngày 06/8/1999 về tổ chức triển khai quán triệt NQTW6 (lần 2), Chương trình hành động của Thành ủy và Chương trình hành động số06-CTHĐ/QU của Quận ủy ngày 16/8/1999 thực hiện NQTW6 (lần 2) – khóa VIII về một số việc cấp bách của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm gồm 05 vấn đề cơ bản: thống nhất trong nhận thức ý chí và hành động toàn Đảng bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; giáo dục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu lãng phí; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các quyết định, quy định, quy chế của Bộ Chính trị, của Thành ủy đã ban hành; phân công các Ban Đảng tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận. Các cơ sở Đảng xây dựng Chương trình hành động của cấp ủy, nâng cao sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị trong Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự thoái hóa về đạo đức, lối sống của một số cán bộ đảng viên, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình, tự phê bình nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và từng đảng viên để lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Qua quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, Quận ủy về thực hiện NQTW6 (lần 2) – khóa VIII, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong thực hiện các yêu cầu của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng Chương trình hành động, đề ra giải pháp nhanh chóng khắc phục những khuyết điểm, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng; tập trung công tác kiện toàn nhân sự, tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; nắm vững tình hình địa bàn thông qua tổ chức họp giao ban Dư luận xã hội, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các hội nghị cấp Quận và cơ sở; Thường trực Quận ủy, UBND Quận có lịch làm việc với cấp ủy cơ sở và tiếp cán bộ, đảng viên định kỳ hàng tuần và đột xuất. HĐND, Mặt trận – Đoàn thể các cấp tăng cường công tác giám sát để ngăn ngừa tiêu cực.

Các cơ sở Đảng tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế nhằm nâng cao chất lượng đảng viên và cơ sở Đảng. Qua phân loại, hàng năm đã tăng cao về tỷ lệ cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” (năm 1999 đạt 41,3%, năm 2004 đạt 82,98%); số đảng viên đủ tư cách (năm 1999 là 98,68%, năm 2004 là 99,58%).

Quán triệt Chỉ thị 51-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch bước 3 của Quận ủy về cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng (3/2/2000 – 3/2/2001), công tác phát triển đảng viên mới được xác định là một trong những nội dung quan trọng của toàn bộ quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là công việc thường xuyên và mang tính lâu dài. Từ 6/1999 đến 12/2001 đã phát triển được 192 đảng viên mới. Đội ngũ đảng viên mới được kết nạp có trình độ văn hóa, chuyên môn khá cao, phát huy được tác dụng trong hoạt động thực tiễn được quần chúng tín nhiệm.

Sau khi có Kết luận HNTW4 – khoá IX, Quận ủy đã tổ chức quán triệt nội dung Kết luận và các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy; xây dựng Kế hoạch số 29-KH/QU ngày 07/10/2002 chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ, đồng thời tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo NQTW6 (lần 2) – khóa VIII, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa IX, Quy định 19-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, Chỉ thị 04-CT/TU của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị 06-CT/TU của Thành ủy về lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật nâng cao trách nhiệmquản lý Nhà nước trên địa bàn, Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, Quy định 428-QĐ/TU của Thành ủy về trách nhiệm của người có chức vụ, quyền hạn ở các cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí… Giao trách nhiệm Ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thực hiện cuộc vận động trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện Công văn 588-CV/TU của Thành ủy, Quận ủy ban hành Quyết định số 03-QĐ/QU ngày 03/5/2004 thành lập Ban Chỉ đạo 6 (2) Quận ủy, cơ cấu đ/c Phó Bí thư Thường trực làm Trưởng ban, đ/c UVTV – Chủ nhiệm UBKT Quận ủy làm Phó ban và các thành viên gồm 01 đ/c Thường trực HĐND, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng Quận ủy, đại diện Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, BanTổ chức Quận ủy và Công an Quận. BCĐ6 (2) Quận đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ, của các thành viên BCĐ và có phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên phụ trách các khối Phường, Đoàn thể, khối Quản lý Nhà nước, khối Doanh nghiệp và khối Nội chính.

Quận ủy có Quyết định số 08-QĐ/QU ngày 09/11/2004 thành lập Tổ chỉ đạo chống tham nhũng thuộc BCĐ 6 (2) Quận gồm 6 thành viên, đ/c Phó Bí thư Thường trực Quận ủy – Trưởng Ban làm Tổ trưởng, các tổ viên gồm có Thường trực HĐND, UBND, Thanh tra, Công an Quận, UBKT Quận ủy theo tinh thần Công văn 619-CV/TU ngày 29/7/2004 của Thành ủy về việc sát nhập BCĐ chống tham nhũng vào BCĐ 6 (2). BCĐ 6 (2) Quận chưa bố trí được Phó ban chuyên trách, công tác giúp việc cho Ban hiện nay do Chủ nhiệm UBKT Quận ủy – Phó BCĐ 6 (2)phân công cán bộ hỗ trợ; tổ chức họp giao ban hàng quý đánh giá hoạt động, đề ra kế hoạch và phân công theo dõi thực hiện. Đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm 02 năm thực hiện Kết luận HNTW4 – khóa IX, đề ra biện pháp tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Sau 01 năm hoạt động, BCĐ 6 (2) Quận đã nhận và giải quyết được 06 đơn khiếu nại, tố cáo (03 đơn do BCĐ 6 (2) Thành ủy chuyển về, 03 đơn của nhân dân), nội dung chủ yếu khiếu nại về chính sách đền bù giải tỏa của các dự án đang thực hiện trên địa bàn Quận.

* Những việc làm được:

Qua thực hiện công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ công chức, chống tham nhũng đã tạo được sự thống nhất về chủ trương trong cán bộ, đảng viên và quần chúng cốt cán ; từng bước khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức, quan điểm, lập trường và những thành tựu do sự nghiệp đổi mới mang lại; đồng thời coi trọng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trungdân chủ, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, tổ chức kiểm tra kịp thời những đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra thường xuyên và định kỳ đối với tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng. Đã có những chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm trong quản lý hành chính Nhà nước.

* Những mặt tồn tại, yếu kém:

Nhận thức về tầm quan trọng của cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW6 (lần 2) – khoá VIII, việc học tập Nghị quyết, nghiệp vụ chuyên môn của số ít cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc; một số cấp ủy chưa tập trung chỉ đạo việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tiêu chí “3 xây, 3 chống” theo đặc thù cơ sở Đảng.

2- Thực hiện cải cách hành chánh, lập lại trật tự kỷ cương, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước:

Thực hiện Chương trình cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quận đã xây dựng đề án sắp xếp tổ chức và tinh giảm biên chế theo chỉ đạo của cấp trên, áp dụng quy trình “một cửa, một dấu”, hạn chế việc phiền hà nhân dân. Hàng tuần, lãnh đạo cơ quan từ Quận đến phường đềudành thời gian tiếp dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân và trực tiếp giải quyết kịp thời khiếu kiện của của người dân theo thẩm quyền.

Qua thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU của Thành ủy về lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn, nhìn chung công tác quán triệt đã được triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, làm chuyển biến nhận thức về sự cần thiết phải lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, ý thức chấp hành của người dân; bộ máy quản lý Nhà nước trên địa bàn Quận đã có chuyển biến tích cực và đồng bộ hơn trước trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, giao thông, trật tự đô thị, xây dựng…

Việc kiện toàn tổ chức đã khắc phục được các vấn đề xử lý trùng lắp, làm thay hoặc giải quyết sự việc thiếu đồng bộ; trách nhiệm các tổ chức và cá nhân được thể hiện cao hơn trong cải tiến quy trình xử lý hồ sơ tồn đọng, cải tiến đạt hiệu quả lề lối làm việc.

a- Đánh giá công tác kiểm tra, thanh tra các đơn vị có dấu hiệu sai phạm, các đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng:

Tình hình thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, việc tự phê bình và phê bình; chống những biểu hiện của tư tưởng cục bộ, địa phương chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ… được Quận ủy tăng cường chỉ đạo hàng năm, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, điều chỉnh vi phạm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ các quy định của Đảng (việc lãnh đạo bầu cử các chức danh HĐND và UBND ở các Đảng bộ các phường 2, 8, 9).

b- Đánh giá những việc làm được và tồn tại trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, đảng viên:

Việc thực hiện Quy định 428-QĐ/TU của Thành ủy về quy định trách nhiệm của người có chức vụ quyền hạn ở các cơ quan trong việc phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí gắn với việc thực hiện Nghị quyết và các Kế hoạch của Thành ủy, Quận ủy về tăng cường lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành; thủ trưởng đơn vị nhận thức sâu hơn về trách nhiệm của mình trong việc đề ra các biện pháp đấu tranh chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng đã chú trọng đẩy mạnh công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, tăng cường giáo dục đảng viên về ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng đơn vị đạt trong sạch vững mạnh, xử lý nghiêm những vụ việc tiêu cực xảy ra, đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, công khai hóa về quy trình, lệ phí, thời gian giải quyết thủ tục hành chánh, nâng cao vai trò trách nhiệm, thái độ phục vụ và phát huy vai trò Mặt trận – Đoàn thể giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, góp phần phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các vụ việc vi phạm.

Quận 6 là Quận ven của Thành phố đang được chỉnh trang đô thị nên thời gian qua hầu hết các khiếu nại tố cáo đều tập trung vào lĩnh vực đền bù giải tỏa khi thực hiện các dự án xây dựng khu dân cư Bình Phú, nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương, dự án đại lộ Đông Tây, dự án xây dựng chung cư Rạch Ruột Ngựa, mạng lưới cấp thoát nước, nâng cấp mở rộng đường Lý Chiêu Hoàng, các khiếu nại về các quyết định xử lý về vi phạm xây dựng, tranh chấp đất, văn hóa và dịch vụ văn hóa…

Đối với dự án quy hoạch, bồi thường, tái định cư, Quận có thành lập Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng và đi vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, cơ quan địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung Quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời các Ban ngành, Đoàn thể còn đi sâu vận động tuyên truyền nhân dân trong diện phải giải tỏa hiểu và chấp hành. Tuy nhiên việc vận động thuyết phục gặp nhiều khó khăn do người dân có yêu cầu vượt mức so với quy định của chính sách đền bù giải tỏa.

4- Việc kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh của cán bộ công chức:

Quận đã tiếp nhận 2051 đơn, nội dung có trùng lắp 44 đơn chiếm 2,14%, thẩm quyền Quận giải quyết là 1.044 đơn, đã giải quyết 1.003 đơn đạt tỷ lệ 96%, còn tồn 41 đơn chiếm 4%. Việc tiếp nhận và xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân đã được các cấp quan tâm giải quyết theo trình tự, bộ phận tiếp dân của Quận đã thực hiện tốt trách nhiệm theo nhiệm vụ được phân công, thái độ tiếp dân ân cần, giải thích cặn kẽ các quy định của pháp luật để người dân thông suốt đối với những vướng mắc mà họ khiếu kiện để tự rút đơn, qua đó góp phần hạn chế số lượng đơn thư tồn đọng trên địa bàn.

5- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Đối với đảng viên, UBKT Quận ủy và cơ sở đã tiếp nhận 55 trường hợp đơn thư tố cáo, trong đó không giải quyết 03 đơn thư vì tố cáo lại nội dung cũ đã được cấp thẩm quyền xem xét, kết luận; UBKT Quận ủy giải quyết 15 trường hợp là cán bộ do Quận quản lý, cơ sở giải quyết 37 trường hợp. Các đơn thư tố cáo tập trung vào các vấn đề như thiếu tinh thần trách nhiệm, bao che trù dập, sai phạm về thủ tục nhà đất, về phẩm chất đạo đức, sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp lệ… Qua xem xét giải quyết tố cáo sai 17 trường hợp, đúng một phần 16 trường hợp, đúng hoàn toàn 9 trường hợp, không có cơ sở để xem xét kết luận 10 trường hợp; Quận và cơ sở đã phê bình 14 đồng chí, thi hành kỷ luật 06 đảng viên.

6- Thực hiện 19 điều đảng viên không được làm:

Trong quá trình xem xét giải quyết các đơn thư khiếu kiện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục như một số cán bộ tiếp công dân chưa được đào tạo căn bản về nghiệp vụ, chỉ dựa vào kinh nghiệm công tác để thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác phối hợp giải quyết tranh chấp đất đai còn gặp nhiều khó khăn do cán bộ địa chính ở phường có sự thay đổi nhiều nên không nắm vững tình trạng nhà đất của địa phương. Đa số cấp phường khi chuyển hồ sơ về Quận chỉ có các biên bản hòa giải không thành, không có biên bản xác minh cũng như ý kiến đề xuất hướng giải quyết. Công tác tổ chức thực hiện quy định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật chưa đảm bảođúng quy định thời gian và chậm phối hợp giải quyết các đơn thư tồn đọng có nội dung phức tạp nên chưa đảm bảo thời gian giải quyết theo quy định.

Kết quả việc thực hiện kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh của cán bộ công chức trong Quận được thực hiện nghiêm túc, 100% cán bộ đảng viên chủ chốt đã kê khai và có bổ sung hàng năm đúng quy định. Đến nay, Quận ủy chưa nhận được phản ánh hoặc đơn thư khiếu nại việc cán bộ công chức kê khai không trung thực hoặc tài sản có nguồn gốc bất minh.

Thực hiện Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị 04-CT/TU của Thành ủy thời gian qua Quận đã tiến hành quán triệt nội dung chỉ thị trong toàn Đảng bộ và quán triệt việc chấp hành các quy định: “Nghiêm cấm các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang sử dụng công quỹ để biếu, tặng cho cá nhân và tổ chức ngoài chính sách và nghiêm cấm cán bộ, công chức không được nhận tiền, quà biếu không đúng chế độ trong mọi trường hợp kể cả ngày Lễ, Tết, đi công tác tham quan trong và ngoài nước”, chỉ đạo các cấp ủy có kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, chưa phát hiện tổ chức hoặc cá nhân vi phạm. Mặt khác, Quận đã tập trung chỉ đạo trong toàn Đảng bộ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc đấu tranh chống tham nhũng theo Kết luận HNTW4 – khóa IX, có kế hoạch kiểm tra định kỳ việc thực hiện các chuyên đề, xác định trọng tâm chỉ đạo là cần thực hiện nghiêm túc các chế độ quản lý tài chính, chế độ quản lý, thu chi ngân sách Đảng, ngân sách Nhà nước, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm trong tất cả các cơ quan đơn vị. Kết quả đến nay đã thực hiện tiết kiệm chi ngân sách 3,337 tỷ đồng, trong đó tiết kiệm trong công tác đấu thầu xây dựng cơ bản là 1,38 tỷ đồng.

Tăng cường công tác kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Quận đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực thuế, tài chính đất đai, nhà ở, xây dựng cơ bản, cấp giấy phép, quản lý vốn trong các doanh nghiệp Nhà nước, các nguồn quỹ huy động trong dân, kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng, thu nộp đảng phí, thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, nhất là Đảng ủy 14 phường để kịp thời chấn chỉnh các sai sót, xử lý nghiêm vi phạm nên đã có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phục vụ tốt cho công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Qua thực hiện công tác cải cách hành chính, nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức có được nâng lên, những biểu hiện thiếu dân chủ đã được chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời, không để xảy ra tệ quan liêu tham nhũng.

Tuy nhiên, trong thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều vấn đề cần kịp thời chấn chỉnh như:

– Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở vài cơ sở còn hạn chế, còn tình trạng chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Tính chủ động của đội ngũ đảng viên, của tổ chức cấp ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ chưa phát huy đầy đủ.

– Việc xây dựng tiêu chí đạo đức với cán bộ, đảng viên, từng lúc từng nơi chưa sát hợp với thực tế của đơn vị cần được kiểm tra uốn nắn kịp thời. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Số lượng cán bộ, đảng viên vẫn còn băn khoăn lo lắng về tình trạng tham nhũng nhất là các vụ việc mới phát hiện gần đây trên cả nước nên thiếu tin tưởng vào các biện pháp chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, một bộ phận không ít đảng viên vẫn còn thờ ơ, né tránh, sợ đụng chạm khi đấu tranh chống tiêu cực cũng là sự trở ngại lớn trong đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

– Việc triển khai thực hiện NQTW6 (lần 2) – khoá VIII và Kết luận HNTW4 – khoá IX về cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy và tổ chức Đảng phải quán triệt mục tiêu, yêu cầu, nội dung các văn bản trên và có biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị để tiến hành từng bước vững chắc.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ TRONG NHIỆM KỲ IX (2005 – 2010)

– Xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cần gắn mục đích yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng và việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đẩy lùi được các tệ nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí, ổn định chính trị và lành mạnh hóa xã hội.

– Cần có sự phân công cụ thể từ các cấp lãnh đạo Quận và cơ sở đối với những lĩnh vực mang tính nhạy cảm dễ xảy ra hiện tượng tham nhũng, quan liêu, lãng phí, gây phiền hà dân; kịp thời báo cáo để có biện pháp xử lý, xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

1- Tổ chức sinh hoạt chính trị, nghiên cứu quán triệt Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, các nội dung NQTW 6 (lần 2) – khóa VIII trong cán bộ, đảng viên, tiếp tục quán triệt sâu hơn yêu cầu của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà trọng tâm là ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng và lãng phí.

2- Tập trung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy về xây dựng tiêu chí đạo đức đối với cán bộ đảng viên, chú trọng các đơn vị điểm để rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp chỉ đạo diện rộng nhằm áp dụng thực hiện đạt hiệu quả.

3- Nâng cao chất lượng hoạt động BCĐ 6 (2) Quận ủy trong thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Củng cố tổ chức, tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng với nội dung cụ thể như:

– Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên.

– Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức Đảng, xây dựng quy chế hoạt động của các cấp ủy cả nhiệm kỳ cho phù hợp theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động từ Quận đến cơ sở.

– Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò tham gia giám sát của nhân dân trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 3, Khóa Viii Về “Chiến Lược Cán Bộ Thời Kỳ Đẩy Mạnh Cnh, Hđh Đất Nước” / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!