Đề Xuất 1/2023 # Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa Viii 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa Ix # Top 2 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa Viii 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa Ix # Top 2 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa Viii 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa Ix mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 4-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII); sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX).

Đồng chí Đinh Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc đã dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Kim Bảng, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành của tỉnh được tập trung xây dựng đồng bộ cả về cơ cấu, số lượng và chất lượng. Kết quả thực hiện các khâu trong công tác cán bộ: Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, khách quan, gắn với tự phê bình và phê bình, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ.

Công tác quy hoạch cán bộ đã được tiến hành chặt chẽ, triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, các bước quy hoạch được thực hiện đầy đủ. Trong thời gian thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) đã làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ A3 giai đoạn 2005-2010; xây dựng quy hoạch cán bộ A1 giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm chỉ đạo, có nhiều chuyển biến tích cực. Đã có nhiều cán bộ, công chức được cử đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, quản lý Nhà nước…

Việc bố trí sử dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ, việc xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy làm công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, “về công tác dân tộc”.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác vận động quần chúng đã có nhiều đổi mới theo hướng toàn diện, sâu sát, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng lãnh đạo công tác dân vận của chính quyền các cấp. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm và đổi mới việc ban hành Nghị quyết, gắn với các chính sách cụ thể về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh- quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, đặc biệt quan tâm đến gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc… Hoạt động phối hợp giữa các sở, ban, ngành với MTTQ, các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã từng bước đi vào nề nếp, có chất lượng, thiết thực. MTTQ và các đoàn thể nhân dân làm tốt công tác tập hợp quần chúng, phát huy vai trò giám sát, hướng các hoạt động vào việc đáp ứng lợi ích của quần chúng nhân dân như: đẩy mạnh sản xuất vụ đông, xóa đói giảm nghèo, phát huy quy chế dân chủ, xây dựng hương ước, quy ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang và lễ hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phải không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo đối với việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bằng những chính sách hướng về cơ sở, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; làm tốt hơn nữa công tác luân chuyển cán bộ, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở, quan tâm đến chính sách đối với cán bộ nữ, cán bộ làm công tác đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra một số nhiệm vụ quan trọng cần triển khai thực hiện trong thời gian tới: Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng chính sách phân cấp quản lý cán bộ, đặc biệt là cán bộ khối Đảng với những tiêu chí cụ thể, rõ ràng; tăng chỉ tiêu biên chế công chức cấp huyện để phục vụ công tác luân chuyển cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chính sách cụ thể đối với cán bộ người dân tộc cử tuyển đi học và thu hút về làm việc tại địa phương; giao Sở Nội vụ cùng với UBND tỉnh nghiên cứu chế độ đối với cán bộ cấp xã đã công tác lâu năm, chính sách thay thế cán bộ cấp xã đã cao tuổi không đảm bảo chuyên môn, sức khỏe, đồng thời có chính sách thu hút cán bộ về công tác tại cấp xã, phường, thị trấn; xây dựng đề án thu hút bác sỹ về công tác tại xã, phường, thị trấn; nghiên cứu, xây dựng chế độ chính sách đối với cán bộ nữ khi đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị…

Quỳnh Thu

Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 (Khóa Viii)

Ngày 08-8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm (1998 – 2013) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội; các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia văn hóa và các văn nghệ sỹ tiêu biểu trong cả nước. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nêu rõ: Cách đây 15 năm, ngày 16 tháng 7 năm 1998, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết ” Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc“. Đây là văn kiện chuyên đề, sâu sắc và toàn diện về văn hoá sau Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa có tính cương lĩnh hành động trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới để thực sự bước vào thời kỳ CNH,HĐH và hội nhập quốc tế, tạo bước ngoặt về tư duy và nhận thức văn hóa. Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (tháng 7-2004) đã khẳng định: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII thực sự có ý nghĩa chiến lược về văn hóa của Đảng ta.

Sau khi Nghị quyết ra đời, ngành Văn hoá từ Trung ương đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, ban hành chương trình hành động, tổ chức triển khai. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế được ban hành nhằm hướng dẫn, điều chỉnh các hoạt động văn hoá. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt được nhiều thành tựu; vị trí, vai trò của văn hoá truyền thống được đề cao; tư tưởng, đạo đức, lối sống của người Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực; thể chế, thiết chế văn hoá được củng cố, tăng cường về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng; vai trò của văn hoá trong phát triển kinh tế ngày càng được chú trọng; công tác tu bổ, tôn tạo, bảo tồn di sản văn hoá đạt được nhiều kết quả tốt, từ việc xây dựng các văn bản pháp quy đến việc đưa các di sản đến với thế giới; đời sống văn hoá cơ sở đã có bước phát triển mới; nhận thức về giá trị di sản văn hoá và truyền thống văn hoá được nâng cao; xã hội hoá hoạt động văn hoá được đẩy mạnh, nhất là trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hoá, hoạt động sân khấu, văn nghệ quần chúng; giao lưu, hợp tác, hội nhập văn hoá quốc tế từng bước được mở rộng.

Đội ngũ sáng tác, biểu diễn ngày càng đông, hoạt động nghệ thuật biểu diễn phong phú; đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa ngày một trưởng thành. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có tác động to lớn đối với việc xây dựng gương người tốt việc tốt, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, việc xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã, phường, khu phố văn hóa… góp phần ổn định chính trị, giữ gìn, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, môi trường văn hoá lành mạnh ở cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những kết quả mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm được trong suốt 15 năm qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và chăm lo phát triển văn hóa, coi văn hóa là một mặt trận quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII), nhận thức về vai trò, vị trí văn hóa trong Đảng, trong xã hội được nâng lên rõ rệt. Chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Nguồn lực văn hoá, mà trước hết là nguồn lực con người ngày càng được phát huy, phát triển toàn diện. Quan hệ hợp tác quốc tế về văn hóa ngày càng được mở rộng và phát huy sức mạnh. Nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Tư tưởng, đạo đức và lối sống của con người Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, quan trọng. Các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc được đề cao, kế thừa, phát triển; đồng thời nhiều giá trị văn hoá và chuẩn mực đạo đức mới từng bước được hình thành phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Tính năng động và tích cực của mỗi người dân, doanh nghiệp được phát huy, sở trường và năng lực sáng tạo cá nhân được khuyến khích. Không khí dân chủ trong xã hội ngày càng được mở rộng và phát triển. Đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” được đề cao; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “hướng về cội nguồn”, tưởng nhớ các Anh hùng dân tộc… là những hoạt động văn hoá tốt đẹp, thấm đượm tinh thần nhân văn ngày càng nở rộ.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát triển và ảnh hưởng tích cực đến đời sống văn hóa cả nước. Môi trường văn hóa, các thiết chế văn hóa cơ sở, các phong trào quần chúng hoạt động văn hóa nghệ thuật đạt nhiều tiến bộ. Gia đình văn hóa với tinh thần “ông – bà, cha – mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” được chú trọng đã phát huy những yếu tố tích cực, góp phần duy trì và bảo vệ gia phong truyền thống – tế bào lành mạnh của xã hội.

Đội ngũ sáng tạo văn học nghệ thuật đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các hoạt động sáng tác và phổ biến văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng tốt hướng vào các đề tài lịch sử, cách mạng và phản ánh sự sôi động, đa chiều, những tấm gương sáng của công cuộc đổi mới. Đề tài cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, đồng bào các dân tộc thiểu số được quan tâm hơn. Văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số có bước tiến đáng kể thể hiện sự đa dạng, phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt nam. Hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hoá, nghệ thuật được mở rộng và thực sự khởi sắc. Phát huy tiềm năng và thế mạnh, lĩnh vực du lịch đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa giữa người dân các vùng miền trong cả nước cũng như giới thiệu văn hóa, lịch sử Việt Nam với các du khách quốc tế. Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá được quan tâm chú trọng, ngày càng chuyên nghiệp hoá và đạt được nhiều kết quả tốt, đưa các di sản đến với thế giới.

Hệ thống các thiết chế văn hoá cơ sở được quan tâm, đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo ngày càng được quan tâm nhiều hơn cả vật chất và tinh thần, góp phần cân bằng sự hưởng thụ văn hoá giữa đô thị và vùng sâu, vùng xa. Huy động đầu tư ngày càng nhiều từ các nguồn lực xã hội, phát triển nhiều công trình văn hóa trọng điểm cấp quốc gia đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hoá của các tầng lớp nhân dân và giao lưu, hội nhập quốc tế.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa ngày càng được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hoá, đưa sự nghiệp văn hóa phát triển lên tầm cao mới.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) 15 năm qua. Đó là, nhân cách văn hóa của người Việt Nam có nơi, có lúc vẫn chưa được quan tâm ngay từ gia đình, từ nhà trường; sự tha hóa, lối sống xa hoa, phù phiếm, giả dối có xu hướng ngày càng phát triển, bệnh thành tích và hình thức trong tổ chức các hoạt động, các sự kiện văn hóa ngày càng lan rộng.

Hệ thống văn bản pháp quy về văn hóa chưa thích ứng với sự năng động của nền kinh tế thị trường. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật nhiều lúc còn lúng túng. Hoạt động trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di sản có lúc có nơi vẫn thực hiện chưa nghiêm, gây bức xúc trong dư luận…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Những yếu kém và sa sút này không chỉ làm suy giảm tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, mà còn có thể làm chệch hướng phát triển, làm xấu hình ảnh của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Đó không chỉ là một nguy cơ lớn, mà còn có thể là nguy cơ của mọi nguy cơ, đặc biệt khi chúng ta mở rộng hội nhập với thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, tổng kết 15 năm (1998 – 2013) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) cần đặt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011). Khắc phục những yếu kém về văn hóa phải bắt đầu từ văn hóa, nhưng không chỉ bằng văn hóa. Các hoạt động kinh tế và chính trị, các mối quan hệ xã hội trên lĩnh vực kinh tế và chính trị thường xuyên tác động tới tâm tư, tình cảm của mỗi con người.

Để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã tạo ra cả cơ hội và thách thức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. Ngành Văn hoá, thể thao và du lịch phải chủ động phối hợp với các ngành, các cấp nghiên cứu, có những cách làm hay, sáng tạo, thực hiện các giải pháp hiệu quả nhất để tranh thủ cơ hội, phát huy những tiềm năng, lợi thế, những mặt tích cực, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thứ hai, quá trình hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng, để dân tộc ta không đánh mất mình trong thế giới luôn phát triển và biến động khó lường, để hội nhập mà không hòa tan, không đánh mất giá trị văn hóa của dân tộc, toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch phải tích cực triển khai “Chiến lược phát triển văn hóa đến 2020”.

Xây dựng các kế hoạch hành động phù hợp nhằm phát huy nội lực, khai thác các lợi thế, thành tựu đã đạt được và thế mạnh của công nghệ thông tin, truyền thông toàn cầu, hội nhập quốc tế để chủ động hội nhập văn hoá, vừa tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, vừa giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, làm giàu truyền thống văn hoá dân tộc từ tinh hoa văn hoá nhân loại, đồng thời có đóng góp tích cực vào kho tàng văn hoá nhân loại.

Thứ ba, để xây dựng văn hóa, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc trở thành năng lực nội sinh của phát triển, như lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, toàn ngành văn hóa,thể thao, du lịch cần có các biện pháp và hành động thiết thực để thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu, tấm gương sáng về văn hóa của dân tộc.

Cần phải xây dựng hệ thống chính sách, biện pháp thực thi phù hợp để khai thác và phát huy được tiềm năng kinh tế của văn hóa và tiềm năng văn hóa trong kinh tế. Trong đó chú trọng xử lý thật tốt và hiệu quả quan hệ gắn kết giữa phát triển văn hóa và phát triển du lịch bền vững, giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ tư, kế thừa tinh hoa trong nhân cách văn hóa Việt Nam từ ngàn đời để xây dựng con người Việt Nam với các giá trị văn minh mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. Mỗi người dân, gia đình, làng xã, công sở, đơn vị, doanh nghiệp cùng nỗ lực, sáng tạo, chung tay xây dựng môi trường văn hóa quốc gia lành mạnh, văn minh và là nền tảng cho quá trình nhập thân văn hóa của mỗi người chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau.

Thứ năm, toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần phải tăng cường hơn nữa vai trò và trách nhiệm quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống văn hóa xã hội, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực. Đồng thời tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc, truyền thống dân tộc với những thiết chế văn hóa mới xứng tầm thời đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân hiện nay và mai sau.

Nguồn: dangcongsan.vn

Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3, Khóa Viii

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

Từ năm 2009 đến nay, đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực về chất lượng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 20.100 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó hơn 10.400 người có trình độ chuyên môn đại học trở lên, hơn 12.600 cán bộ là đảng viên. Hàng năm, công tác đánh giá, phân loại cán bộ được thực hiện nghiêm túc, trong đó 24,02% cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 62,65% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 12,81% hoàn thành nhiệm vụ. Việc nâng cao vai trò, năng lực của người đứng đầu được thực hiện có hiệu quả; công tác đào tạo cán bộ gắn với phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng, phát huy nhân tài, tạo nguồn cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ có cơ hội phát huy trình độ, năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã ghi nhận việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII được cấp ủy các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện nghiêm túc. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, để đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cấp ủy các cấp cần tập trung vào các nội dung như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ theo sự chỉ đạo của Trung ương; xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về cán bộ và công tác cán bộ; đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu về đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; việc đổi mới công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải được tiến hành đồng bộ trong cả hệ thống chính trị…

Hội Nghị Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 Khóa Viii

(Cinet)- Ngày 08/8, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Tuấn Hà

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hoàng Tuấn Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL khẳng định, Nghị quyết “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” (Nghị quyết TW 5 khóa VIII) là văn kiện chuyên đề, sâu sắc và toàn diện về văn hoá sau Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. Nghị quyết TW 5 khóa VIII vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa có tính cương lĩnh hành động trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới để thực sự bước vào thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, tạo bước ngoặt về tư duy và nhận thức văn hóa. Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (tháng 7-2004) đã khẳng định Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII thực sự có ý nghĩa chiến lược về văn hóa của Đảng ta.

Cũng theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, sau khi Nghị quyết ra đời, Ngành văn hoá từ Trung ương đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, ban hành Chương trình hành động, tổ chức triển khai, nhiều văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế được ban hành nhằm hướng dẫn, điều chỉnh các hoạt động văn hoá. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt được nhiều thành tựu, vị trí, vai trò của văn hoá truyền thống được đề cao, tư tưởng, đạo đức, lối sống của người Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực; thể chế, thiết chế văn hoá được củng cố, tăng cường về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng; vai trò của văn hoá trong phát triển kinh tế ngày càng được chú trọng; công tác tu bổ, tôn tạo, bảo tồn di sản văn hoá đạt được nhiều kết quả tốt, từ việc xây dựng các văn bản pháp quy đến việc đưa các di sản đến với thế giới; đời sống văn hoá cơ sở đã có bước phát triển mới; nhận thức về giá trị di sản văn hoá và truyền thống văn hoá được nâng cao; xã hội hoá hoạt động văn hoá được đẩy mạnh nhất là trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hoá, hoạt động sân khấu, văn nghệ quần chúng; giao lưu, hợp tác, hội nhập văn hoá quốc tế từng bước được mở rộng. Đội ngũ sáng tác, biểu diễn ngày càng đông, hoạt động nghệ thuật biểu diễn phong phú; đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa ngày một trưởng thành. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có tác động to lớn đối với việc xây dựng gương người tốt việc tốt, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, việc xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã, phường, khu phố văn hóa… góp phần ổn định chính trị, giữ gìn, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, môi trường văn hoá lành mạnh ở cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm mà chúng ta chưa làm được. Sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang tác động đến đời sống tinh thần của xã hội, căn bệnh “vô cảm” trong xã hội xuất hiện; hệ giá trị văn hoá truyền thống bị đảo lộn, trong khi những giá trị mới tốt đẹp chưa được khẳng định, mất cân bằng giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần; thành tựu sáng tạo văn học, nghệ thuật chưa nổi bật…

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nêu rõ: Với trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước và nhân dân, được sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Ngành VHTTDL đã nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tiến hành đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết và nhận thức đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một lần nữa khẳng định sức mạnh của văn hoá, khả năng thẩm thấu và lan toả trong đời sống nhân dân, gần 1 năm qua với 7 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, 10 chuyên đề khoa học, 5 hội thảo, 2 cuộc điều tra xã hội học, 01 diễn đàn, tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết tại một số địa phương, cùng với báo cáo đánh giá của các đơn vị, địa phương, Bộ VHTTDL đã chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII trên tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá.

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” là một hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong tình hình hiện nay, việc tổng kết, phân tích, đánh giá sẽ là cơ sở để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Bộ Chính trị có những quyết sách phù hợp xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời gian tới, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị. Ảnh Tuấn Hà

Dự thảo Báo cáo (tóm tắt) tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ, Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII là một Nghị quyết thực sự có ý nghĩa chiến lược về văn hoá của Đảng ta, đã trang bị cho xã hội nhiều nhận thức mới về văn hoá, đem lại sinh khí cho đời sống văn hoá đất nước, sự nghiệp văn hoá thực sự có bước chuyển mình. Những tiến bộ trên nhiều lĩnh vực 15 năm qua đã có sự đóng góp của Ngành văn hoá trong quá trình thực hiện, triển khai Nghị quyết.

Đánh giá một cách nghiêm túc những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết, Dự thảo Báo cáo cũng vạch ra những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra sau 15 năm thực hiện Nghị quyết.

Nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách trước tiên là tiếp tục đổi mới nhận thức và quan điểm về vị trí và vai trò văn hoá, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn nêu rõ: “Đối diện với toàn cầu hoá kinh tế và toàn cầu hoá về văn hoá, chúng ta phải phấn đấu xây dựng một nền văn hoá của quốc gia dân tộc vững chắc. Văn hoá sẽ là nhân tố hoà giải, đoàn kết dân tộc trước toàn cầu hoá và những âm mưu làm suy yếu nước ta. Văn hoá Việt Nam phải là văn hoá của toàn dân, hướng tới các giá trị khoa học, hiện đại, nhân văn, lấy nòng cốt là đội ngũ trí thức, những người hoạt động văn hoá, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước vì lợi ích tinh thần của nhân dân Việt Nam và góp phần với bè bạn trên thế giới”.

Bên cạnh đó, cũng cần đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; Tôn trọng con người, con trọng giáo dục nhân cách là then chốt; Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá; Đẩy mạnh giao lưu hội nhập văn hoá quốc tế; Chăm lo phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ; Nâng cao năng lực tiếp nhận, sức đề kháng và khả năng tiếp thu những giá trị thẩm mỹ, văn hoá của nhân dân.

Tại Hội nghị, các tham luận của các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, trong đó nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong 10 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Trung ương 5 là xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng đây cũng là hạn chế, thách thức lớn nhất hiện nay – Đó là sự suy thoái về tư tưởng, xuống cấp về đạo đức, tha hóa về lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang gây ra bức xúc trong xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh Tuấn Hà

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy cách mạng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Qua 15 năm thực hiện, nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa trong Đảng, trong xã hội được nâng lên rõ rệt. Chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Nguồn lực văn hoá, mà trước hết là nguồn lực con người ngày càng được phát huy và phát triển toàn diện. Quan hệ hợp tác quốc tế về văn hóa cũng ngày càng được mở rộng và phát huy sức mạnh. Quá trình xây dựng và phát triển văn hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung to lớn của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, khẳng định giá trị to lớn của Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém của sự nghiệp phát triển văn hóa trong thời gian qua, mà trước hết là nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, trong nhân dân về văn hóa và xây dựng nền văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 chưa cao, chưa sâu sắc. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa còn nhiều hạn chế, yếu kém. Hệ thống văn bản pháp quy về văn hóa chưa thích ứng với sự năng động của nền kinh tế thị trường. Quản lý văn hóa, nghệ thuật còn lúng túng. Chưa có nhiều tác phẩm văn hóa nghệ thuật xứng tầm với thành tựu to lớn của thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di sản vẫn còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, đạo đức, lối sống, nhân cách văn hóa của người Việt Nam nhiều nơi, nhiều lúc vẫn chưa được quan tâm đúng mức, ngay từ gia đình, nhà trường, sự tự giác giữ gìn, xây dựng của mỗi người. Sự tha hóa, lối sống xa hoa, phù phiếm, giả dối, cá nhân, vị kỷ, vô cảm có xu hướng phát triển. Bệnh thành tích và hình thức trong tổ chức các hoạt động, các sự kiện văn hóa ngày càng lan rộng.

“Những yếu kém nêu trên không chỉ làm hạn chế sự phát triển kinh tế-xã hội mà còn có thể làm chệch hướng sự phát triển, làm xấu hình ảnh của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Theo tôi, đây là một nguy cơ, thậm chí còn là nguy cơ của mọi nguy cơ trong bối cảnh chúng ta phải xây dựng và phát triển đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa Viii 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa Ix trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!