Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Barca \'trói chân\' 4 trụ cột với tổng giá trị phá vỡ hợp đồng 1,7 tỷ euro sau 15 giây