Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Barca, Real muốn \'nẫng\' Bruno Fernandes khỏi M.U sau 15 giây