Tiếp Tục Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Vững Chắc Trong Tình Hình Mới

Xem 1,980

Cập nhật thông tin chi tiết về Tiếp Tục Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Vững Chắc Trong Tình Hình Mới mới nhất ngày 14/05/2021 trên website Athena4me.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,980 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bảo Hiểm Xã Hội Dốc Sức Hoàn Thành Mục Tiêu Của Nghị Quyết 28
 • Bước Tiến Mới Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 28
 • Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Quảng Ninh Nghiêm Túc Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Về Cải Cách Chính Sách Bảo Hiểm Xã Hội
 • Hưng Yên Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28
 • Quân Ủy Trung Ương Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Của Bộ Chính Trị (Khóa X)
 • Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (BVTQ), ngày 22-9-2008, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 28-NQ/TW Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Trong đó, đã đánh giá kết quả sau 20 năm triển khai xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), thống nhất mục tiêu, quan điểm và đề ra những giải pháp chủ yếu, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng KVPT trong tình hình mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW là bước phát triển từ chủ trương chiến lược xây dựng các tỉnh, thành phố thành KVPT vững chắc, được Bộ Chính trị (khoá VI) xác định trong Nghị quyết số 02/NQ-TW (7-1987) và được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) cụ thể hoá trong Chỉ thị số 56/CT-HĐBT (3-1989).

  Sau 20 năm triển khai thực hiện, chúng ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng, KVPT được xây dựng toàn diện về chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh (QP-AN), văn hóa-xã hội… Trong đó, nổi bật là hệ thống chính trị các cấp được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, học sinh, sinh viên và toàn dân; khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc, tạo tiềm lực chính trị, tinh thần cho KVPT. Kinh tế có sự phát triển mạnh mẽ, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; sự kết hợp giữa phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) với tăng cường QP-AN có sự chuyển biến tích cực, tạo tiền đề nâng cao tiềm lực kinh tế của KVPT. Đặc biệt, sự ra đời của các khu kinh tế – quốc phòng do các đơn vị quân đội triển khai theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế, kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường thế trận QP-AN ở nhiều địa bàn chiến lược, nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa, tạo cơ sở để củng cố, xây dựng KVPT vững chắc. Tiềm lực về văn hóa-xã hội của đất nước được nâng cao, trở thành nền tảng tinh thần của xã hội – một yếu tố quan trọng của KVPT. Các chính sách xã hội được đẩy mạnh, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chính sách hậu phương quân đội được các cấp, các ngành chăm lo thực hiện bằng các chương trình, cuộc vận động, phong trào cụ thể, như: “Xóa đói, giảm nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”… góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

  Xây dựng KVPT về QP-AN đạt được bước chuyển biến vững chắc, đã chú trọng cả lực lượng quốc phòng và thế trận quốc phòng; thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân trong từng địa bàn và trên phạm vi cả nước. Lực lượng của KVPT mà nòng cốt là lực lượng vũ trang địa phương được tổ chức, xây dựng đạt chất lượng ngày càng cao. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng địa phương.

  Có thể khẳng định, qua 20 năm xây dựng, KVPT đã thực sự trở thành nền tảng, một bộ phận quan trọng của nền QPTD, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời, tăng cường lực lượng mọi mặt của địa phương, góp phần chuẩn bị cho đất nước sẵn sàng đối phó với các tình huống chiến tranh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  Tuy nhiên, trong xây dựng KVPT vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Một số cán bộ nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa chiến lược, nội dung và tầm quan trọng của KVPT. Sự kết hợp giữa phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN ở một số địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; việc tận dụng kết quả của quá trình CNH, HĐH cho tăng cường tiềm lực QP-AN chưa tương xứng. Quy mô, chất lượng diễn tập KVPT còn hạn chế; thực hiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của KVPT trong tình huống chiến tranh cần được nghiên cứu, bổ sung thích hợp.

  Cùng với việc xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giáo dục QP-AN, nhằm không ngừng nâng cao tiềm lực chính trị, tinh thần của KVPT; nhất là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT. Trong công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN, cần đặc biệt quan tâm mở rộng đối tượng được bồi dưỡng, như: chức sắc, chức việc các tôn giáo, các chủ doanh nghiệp… Tích cực giải quyết những khó khăn trong giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên, để giáo dục QP-AN thực sự là môn học chính khóa trong các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề. Trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN cho toàn dân cần phát huy hơn nữa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa giáo dục quốc phòng (trong các lễ hội, thi tìm hiểu về đất nước, quân đội…), góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, yêu chế độ, ý chí quyết tâm BVTQ.

  Một vấn đề quan trọng cần tập trung là thực hiện tốt sự kết hợp giữa phát triển KT-XH với tăng cường, củng cố QP-AN trong từng KVPT. Trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nhiều thành phần, định hướng XHCN, cần chủ động thực hiện sự kết hợp ngay trong quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH, thực hiện mỗi bước phát triển KT-XH là một bước tăng cường tiềm lực cho QP-AN. Đầu tư phát triển sản xuất cần ưu tiên những ngành nghề vừa bảo đảm phục vụ phát triển KT-XH, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi cần thiết; gắn việc xây dựng cơ sở hạ tầng (hệ thống đường xá, cầu cống, sân bay, bến cảng…) với quy hoạch, kế hoạch xây dựng KVPT. Cơ quan quân sự các cấp cần thực hiện tốt chức năng thẩm định các dự án phát triển KT-XH, không để ảnh hưởng đến thế trận QP-AN; nhất là các dự án lớn do các doanh nghiệp nước ngoài làm chủ đầu tư.

  Cùng với đó, cần chú trọng đ ẩy mạnh xây dựng cơ sở xã (phường, thị trấn) vững mạnh toàn diện, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, khu vực trọng điểm về QP-AN. Bởi lẽ, đó là nền tảng quan trọng hợp thành KVPT huyện, tỉnh. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phát triển KT-XH đi đôi với thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, nhất là các chương trình “Xóa đói, giảm nghèo”, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, vận động nhân dân chăm lo đời sống của thương binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng…Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội và văn hóa độc hại, phản động. Các đơn vị quân đội đứng chân trên các địa bàn cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

  Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương trong KVPT. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng bộ đội thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, cần tập trung xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, được đăng ký, quản lý và tổ chức huấn luyện, diễn tập đầy đủ theo quy định, sẵn sàng huy động, đáp ứng yêu cầu khôi phục, mở rộng lực lượng của quân đội khi cần thiết. Trong đó, phải đặc biệt chú trọng nắm và quản lý phương tiện dự bị động viên, sát với sự phát triển, biến động về số lượng, chất lượng của trang bị, phương tiện đã đăng ký. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao. Chủ động, tích cực, sáng tạo trong tổ chức lực lượng, phù hợp với sự phát triển của thực tiễn, nhất là đối với việc tổ chức lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo quy định của Pháp lệnh Dân quân tự vệ.

  Chú trọng huấn luyện cho các lực lượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị trong biên chế; nâng cao khả năng hiệp đồng, phối hợp chiến đấu giữa các lực lượng theo phương án, kế hoạch tác chiến của KVPT. Đồng thời, phải luyện tập các tình huống tham gia phòng, chống bạo loạn theo đúng chức năng, tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai… Cùng với xây dựng lực lượng, cần tập trung xây dựng thế trận của KVPT vững chắc; trong đó, phải quan tâm đầu tư xây dựng KVPT then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật và sở chỉ huy các cấp. Trong quá trình xây dựng thế trận phải tận dụng hệ thống cơ sở hạ tầng của địa phương, tích cực cải tạo địa hình, kết hợp với làm mới công sự, trận địa theo phương án, kế hoạch, tạo thành thế trận liên hoàn, vững chắc, đáp ứng yêu cầu chiến tranh BVTQ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thực hiện các dự án tổ chức đưa dân đến các địa bàn chiến lược, vùng biên giới, hải đảo; tích cực xây dựng khu kinh tế – quốc phòng trên các hướng, khu vực, địa bàn chiến lược.

  Trung tướng Phạm Hồng Lợi Phó Tổng Tham mưu trưởng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Số 28 Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008
 • Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Khánh Hòa::quán Triệt Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị
 • Nghị Quyết Số 28 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị
 • Bảo Hiểm Xã Hội Tích Cực Triển Khai Nghị Quyết Số 28
 • Toàn Văn Nghị Quyết Về Cải Cách Chính Sách Bảo Hiểm Xã Hội
 • Bạn đang xem bài viết Tiếp Tục Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Vững Chắc Trong Tình Hình Mới trên website Athena4me.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!