Đề Xuất 12/2022 # Tiếp Tục Triển Khai Thực Hiện Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42/Nq / 2023 # Top 21 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Tiếp Tục Triển Khai Thực Hiện Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42/Nq / 2023 # Top 21 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tiếp Tục Triển Khai Thực Hiện Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42/Nq / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 18/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng chí Bùi Văn Cửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đ/c Nguyễn Phương Đông – Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành chức năng của huyện và Chủ tịch UBND xã Cao Sơn và Thị trấn Lương Sơn.

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, tính đến 15 giờ ngày 17/5, toàn tỉnh đã thực hiện chi hỗ trợ cho 246.801 đối tượng với tổng số tiền 207.610,5 triệu đồng đạt 99,8%. Trong đó, nhóm người có công và nhóm bảo trợ xã hội đạt 100%; nhóm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt 99%; số người chưa nhận hỗ trợ theo danh sách phê duyệt là 2.927 người do bị trùng danh sách, đối tượng đã mất, do vắng mặt tại địa phương chưa liên lạc được.

Đối với huyện Lương Sơn, tính đến ngày 15/5 đã thực hiện chi trợ cấp cho đủ 4 nhóm đối tượng, gồm: Người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số 7.690 đối tượng, số tiền trên 7,8 tỷ đồng

Trong thời gian tới các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện việc rà soát hỗ trợ đối với người lao động, hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh và Công văn hướng dẫn số 694/LĐTBXH-VP của Sở LĐ-TB & XH.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành địa phương phải khẩn trương triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ được hưởng từ 2 chính sách trở lên theo quy định thì chỉ được hưởng 1 chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia./.

Thanh Hoàn

Kết Quả Triển Khai Hỗ Trợ Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42/Nq / 2023

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách.

Huyện Đồng Phú chi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Với tinh thần đưa nhanh, kịp thời gói hỗ trợ an sinh xã hội đến các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sớm ổn định cuộc sống, tỉnh đã phân bổ đến các địa phương trên 85 tỷ đồng để chi trả hỗ trợ các nhóm đối tượng. Tính đến 31/7/2020, toàn tỉnh đã chi hỗ trợ tổng số 82.932 người với trên 82 tỷ đồng, đạt 98,3% so với số người được phê duyệt. Đối với từng nhóm đối tượng, cụ thể: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 4.679 người với trên 07 tỷ đồng, đạt 99,99%; đối tượng bảo trợ xã hội là 18.572 người với gần 28 tỷ đồng, đạt 98,95%; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là 12.767 người với hơn 33 tỷ đồng, đạt 99,27%; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương là 114 người với 178 triệu đồng, đạt 77,55%; hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh là 190 hộ với kinh phí 190 triệu, đạt 90,91%; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 21 người với 21 triệu đồng, đạt 100%; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc là 14.920 người với trên 15 tỷ đồng, đạt 94,82%.

Người dân nhận hỗ trợ chính sách (huyện Đồng Phú)

Số còn lại chưa chi do sai thông tin cá nhân phải thực hiện đính chính, không có hồ sơ gốc, chưa có xác nhận ở nơi thường trú, không có mặt ở địa phương tại thời điểm chi trả… Đối với số người chưa được chi trả, hiện các địa phương trên tiếp tục liên hệ, đồng thời cử người trực tại các điểm chi trả, sẵn sàng chi hỗ trợ khi người dân đến nhận.

Đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động: Đến thời điểm này, tỉnh Bình Phước chưa nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ vay vốn của các doanh nghiệp để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Do điều kiện giải ngân cũng như tâm lý e ngại công khai thông tin tài chính xấu để đáp ứng điều kiện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP nên các doanh nghiệp chưa đề nghị hỗ trợ.

Lượt xem: 303

Hội Nghị Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 42/Nq / 2023

Lượt xem: 609

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-Ttg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, của Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Nam Định, trong những ngày qua, các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trong huyện đã tích cực tuyên truyền trong nhân dân chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ảnh hưởng đối với dịch COVID-19 để người dân hiểu và đồng thuận với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP  trên địa bàn huyện, về các chính sách trong việc hỗ trợ người dân, ổn định đời sống. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác  đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương. Thực hiện chi trả cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo kịp thời theo tinh thần của Quyết định 15/QĐ-TTg, Công văn số 717/SLĐTBXH-VP về việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 15; Hướng dẫn số 718 của Sở LĐ-TB và xã hội tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Mai Văn Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã, trị trấn thực hiện rà soát, chi trả hỗ trợ cho các đối tượng phải kịp thời, chính xác, đúng đối tượng không được trùng lặp, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và an toàn tuyệt đối về tài sản, ngân sách chi trả. Các địa phương, đơn vị phân công cán bộ phụ trách và chịu trách nhiệm trong việc chi trả đến tận tay của người được hỗ trợ theo đúng quy định. căn cứ tình thình thực tế, các địa phương bố trí thêm cán bộ chi trả, lực lượng bảo vệ và giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội, việc chi trả phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, có giám sát chặt chẽ, không để xảy ra việc trục lợi trong thực hiện chính sách.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn của huyện triển khai thực hiện theo kế hoạch chi trả. Phòng Lao động triển khai rà soát và thực hiện nội dung hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng theo quy định. Phòng Tài chính – Kế hoạch, chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - kinh phí để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP. Hướng dẫn việc thanh quyết toán ngân sách nhà nước, kinh phí thực hiện hỗ trợ theo quy định.  Đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn rà soát, thống kê, niêm yết danh sách đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết. Xây dựng lịch chi trả cụ thể, chi tiết của từng đơn vị trên địa bàn, phân công các tổ để chi trả và địa điểm chi trả phù hợp, thuận tiện cho người được hỗ trợ. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, chi trả cho các đối tượng trên địa bàn theo đúng quy định của nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh. Để chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến tay đúng đối tượng và kịp thời, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đặc biệt nhấn mạnh, trong quá trình chi trả phải đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, đúng chính sách, công khai, minh bạch, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn./.

Trần Loan

Hướng Dẫn Thủ Tục Nhận Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42 / 2023

Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, 6 nhóm đối tượng được sẽ nhận được sự hỗ trợ của Chính Phủ đó là:

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

2. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

3. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

4. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

5. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

6. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Trường hợp người lao động có hợp đồng bị mất việc

Đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Hồ sơ đề nghị được hỗ trợ của người lao động gồm: Đơn đề nghị; Bản sao hợp đồng lao động; Văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương; Danh sách người lao động thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ không hưởng lương do người sử dụng lao động lập, có xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở và cơ quan bảo hiểm xã hội; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để nhận được trợ cấp, người lao động cần gửi hồ sơ này đến người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động lập bảng tổng hợp danh sách và phải công khai danh sách này tại doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày, cơ quan BHXH có trách nhiệm xác nhận danh sách. Sau đó, người sử dụng lao động gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến trụ sở UBND huyện nơi mà doanh nghiệp đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất.

Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định hỗ trợ trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động trong 02 ngày tiếp theo. Như vậy, tính từ lúc người lao động gửi đề nghị (theo đúng quy định), tối đa trong 10 ngày làm việc, họ sẽ được nhận hỗ trợ. Trong trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Dự thảo cũng đề cập đến cách thức nhận hỗ trợ cho nhóm lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm. Đây là những lao động tự do, làm một trong các công việc như: Bán hàng rong; Buôn bán lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu; Bốc vác, vận chuyển hàng hóa; Lái môtô 2 bánh hoặc xích lô chở khách; Bán lẻ vé số lưu động.

Ngoài ra, những người tự làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch… cũng được xếp vào nhóm lao động tự do.

Những trường hợp thuộc nhóm này có thể được hưởng mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng với phương thức chi trả theo tháng. Thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng, kể từ ngày 1/4.

Quy trình nhận hỗ trợ của những người này là sau ngày 15 hàng tháng, người lao động tự do có nhu cầu gửi Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu (được đính kèm trong Quyết định) đến UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp.

Hàng tháng, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được giấy đề nghị của người lao động, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động bị mất việc làm đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.

Trong thời gian 2 ngày làm việc, UBND xã niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ. Sau đó, UBND xã tổng hợp danh sách trường hợp không có khiếu kiện, thắc mắc kèm theo hồ sơ đề nghị của từng người lao động gửi UBND cấp huyện; đồng thời, tiến hành xác minh những trường hợp có ý kiến khiếu kiện, thắc mắc.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách của UBND xã, UBND cấp huyện thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị của UBND huyện, UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện việc chi trả cho người lao động trong 2 ngày tiếp theo.

Như vậy, đối với nhóm này, tính từ lúc gửi đề nghị (theo đúng quy định), tối đa trong 14 ngày làm việc, người lao động sẽ được nhận hỗ trợ.

Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, Nghị Quyết còn đưa ra quy trình nhận hỗ trợ cho những đối tượng khác như: Người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho nhân viên; Hộ kinh doanh; Người có công với cách mạng; Đối tượng bảo trợ xã hội và Hộ nghèo, cận nghèo. Căn cứ trên đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chính phủ sẽ quyết định và ban hành quy trình nhận hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng nêu trên./.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tiếp Tục Triển Khai Thực Hiện Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42/Nq / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!