Đề Xuất 5/2022 # Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Thành Phố # Top Like

Xem 19,503

Cập nhật nội dung chi tiết về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Thành Phố mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 19,503 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Toàn Văn Nghị Quyết 05 Khóa Xii Về Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng
 • Nghị Quyết 05 Của Đảng Về Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế
 • 8 Nhiệm Vụ, Giải Pháp Của Nghị Quyết Số 26
 • Nghị Quyết Mới Của Chính Phủ Tạo Nhiều Cơ Hội Lớn
 • Nghị Quyết Mới Của Chính Phủ Phù Hợp Với Những Khuyến Nghị Ở Cấp Độ Toàn Cầu
 • Trưởng ban Tổ chức Trần Đình Hồng cho biết, trong những nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xem đây là một trong những yếu tố quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là chìa khóa cho sự ổn định và phát triển của thành phố. Do vậy, Đảng bộ thành phố luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nghiên cứu, triển khai nhiều cách làm đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, đạt được nhiều kết quả. Thực hiện sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế theo hướng đề cao trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, giữa cấp ủy với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, quy chế phối hợp giữa lãnh đạo cơ quan với cấp ủy cơ quan; Thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện nghiêm quy chế chất vấn trong Đảng tại các cuộc họp ban chấp hành đảng bộ các cấp. Đến nay, có 26 nội dung được chất vấn tại các kỳ họp ban chấp hành đảng bộ các cấp. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn, lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội được chú trọng.

  Đối với việc xây dựng tổ chức bộ máy, các cấp ủy đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tham mưu, giúp việc cấp ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, từng bước xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố trên các lĩnh vực.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Hoạt động của cấp ủy, chính quyền cùng cấp có lúc, có nơi chưa thật đồng bộ; một số chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng vẫn chậm đi vào thực tiễn và triển khai chưa hiệu quả. Một số cấp ủy chưa phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của chính quyền và các đoàn thể, nhất là trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy vẫn còn nặng về hành chính, chế độ báo cáo, hội họp vẫn còn nhiều. Sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn hạn chế.Việc ban hành nghị quyết có lúc chưa sát thực tiễn. Đối với cấp cơ sở, việc có quá nhiều nghị quyết của cấp ủy cấp trên cũng dẫn đến khó khăn trong việc quán triệt, ghi nhớ và tổ chức thực hiện hiệu quả…

  Trao đổi về vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo trong việc ra nghị quyết của cấp ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thanh Quang nhấn mạnh vai trò của việc ban hành nghị quyết, là một trong những hình thức lãnh đạo chủ yếu và tất yếu khách quan, thể hiện vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng: “Thước đo sự thành công của một nghị quyết là nghị quyết sau khi ban hành có tạo được sự chuyển biến, có giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng hay không? Có tạo được sự đồng thuận của xã hội, có huy động được lực lượng nhân dân tham gia và tạo thành hành động cách mạng thiết thực không?”.

  Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Quang cho rằng, hiện nay, có quá nhiều nghị quyết ban hành trong một nhiệm kỳ, một năm, nghị quyết này chưa quán triệt xong thì nghị quyết khác lại ra đời, sau khi tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết lại ban hành nghị quyết, làm giảm sút chất lượng, hiệu quả của việc triển khai thực hiện nghị quyết… dẫn đến những hạn chế, yếu kém trong đời sống xã hội chậm được khắc phục, tạo thành lực cản của sự phát triển cản xã hội, gây giảm sút lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo cuả Đảng.

  Từ kinh nghiệm của địa phương, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang đề xuất một số giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện đúng quy chế chất vấn trong Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành và mở rộng dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng cũng như toàn xã hội…

  Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường cũng đề nghị không nhất thiết cấp trên có nghị quyết gì, cấp dưới cũng ra nghị quyết ấy mà nên chọn vấn đề bức xúc cần giải quyết ở đơn vị, địa phương mình để ra nghị quyết.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương, của Thành ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, về đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng việc xây dựng và ban hành nghị quyết của Đảng; chú trọng việc đổi mới cách ra nghị quyết, ban hành nghị quyết cần ngắn gọn, sát thực tiễn, không cần quá chú trọng số lượng; cụ thể hóa nghị quyết gắn với tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết.

  Chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố cần làm quyết liệt, đúng quy định và không ngại va chạm.

  Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt hội họp, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội; Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công; Bám sát thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của từng cấp uỷ; Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy…

  Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo nhưng ko đánh mất vai trò lãnh đạo của Đảng mà phải nâng cao năng lực, sức chiến đấu ,vị trí và uy tín của Đảng, nhất là trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch cũng như trong việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, phân công nhiệm vụ trong công tác cán bộ.

  HIỀN TRANG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng
 • Mấy Vấn Đề Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh (Thành Phố)
 • Góp Phần Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Hiện Nay
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Theo Nghị Quyết Đại Hội Xii
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Điều Kiện Mới
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Thành Phố trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100