Đề Xuất 12/2022 # Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Kiểm Soát Việc Thực Thi Quyền Lực Để Ngăn Ngừa Suy Thoái (Tiếp Theo Và Hết) / 2023 # Top 20 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Kiểm Soát Việc Thực Thi Quyền Lực Để Ngăn Ngừa Suy Thoái (Tiếp Theo Và Hết) / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Kiểm Soát Việc Thực Thi Quyền Lực Để Ngăn Ngừa Suy Thoái (Tiếp Theo Và Hết) / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

    Bài 3: Tập trung kiểm tra, giám sát người có chức, có quyền

    Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà nước liêm chính, trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ 2020-2025, cần có những giải pháp mạnh mẽ để tăng cường các định chế kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

    Ở đâu có quyền lực, ở đó phải có sự giám sát

    Mặc dù đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, song sai phạm trong thực thi quyền lực vẫn diễn ra ở nhiều nơi, nhiều cấp, tinh vi, phức tạp hơn. Còn nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dường như không sợ pháp luật, không chấp hành các quy định của Đảng. Vụ sửa điểm thi tốt nghiệp THPT ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm 2018; vụ Đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng công khai vòi tiền “bôi trơn” tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) tháng 6-2019 là minh chứng về sự coi thường kỷ cương, phép nước. Tham nhũng, tiêu cực như những đốm lửa âm ỉ, chỉ chờ thời cơ sẽ bùng phát thành đám cháy lớn. Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng còn thấp. Lòng dân chưa yên, đảng viên chưa phục khi còn nhiều lãnh đạo chưa tiêu biểu, gương mẫu trong công việc, đạo đức, lối sống. Những hạn chế, yếu kém đó đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các bộ phận của hệ thống chính trị và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền.

    Trước hết, đối với cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các bộ phận của hệ thống chính trị, cần được xây dựng với phương châm “ở đâu có quyền lực, ở đó phải có sự giám sát”. Để cán bộ, đảng viên giữ được liêm chính, nhất thiết phải có những khuôn khổ pháp luật bảo đảm kiểm soát lẫn nhau giữa các tổ chức, cơ quan, bộ, ngành, kiểm soát giữa trong và ngoài, giữa trên và dưới một cách chặt chẽ, hiệu quả. Trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền ở nước ta, việc kiểm soát quyền lực phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (ảnh Đặng Phước)

    Đã có không ít bài học xương máu do Đảng buông lỏng lãnh đạo đối với Nhà nước, hoặc do Đảng bao biện, làm thay Nhà nước ở những nhiệm kỳ trước. Nhiều “điểm nóng” xảy ra do cán bộ lãnh đạo không phát huy dân chủ, do thiếu sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của Đảng và Nhà nước. Do đó, một mặt phải củng cố sự cân bằng quyền lực giữa các chủ thể: giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; giữa hành pháp, tư pháp với lập pháp; giữa các cơ quan trong hệ thống tư pháp với nhau; giữa các cơ quan trong hệ thống hành pháp với nhau, để không có bộ phận, cơ quan nào tự ý hành động mà không bị kiểm soát. Mặt khác, cần khắc phục những khâu yếu, khoảng trống trong cơ chế kiểm soát quyền lực.

    Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền muốn đạt kết quả tốt phải dựa trên tư tưởng chủ đạo “lấy dân làm gốc”, thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc: “Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”. Để buộc cán bộ phải giữ liêm chính, cần ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý để nhân dân kiểm tra, giám sát cán bộ của Đảng và hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng cần bảo đảm sự độc lập của tư pháp, nhất là độc lập của thẩm phán trong hoạt động xét xử, không để pháp luật bị bóp méo theo ý đồ của những người có chức, có quyền, có tiền. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp. Cần có sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, sự giám sát của nhân dân đối với Nhà nước, ba nhánh quyền lực (lập pháp, hành pháp, tư pháp) phải giám sát lẫn nhau một cách chặt chẽ. Gần đây, hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đối với cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp có chuyển biến. Nhưng còn thiếu những định chế để cơ quan hành pháp và tư pháp giám sát cơ quan lập pháp; cơ quan hành pháp giám sát cơ quan tư pháp một cách hiệu quả.

    Trong thực tế, Luật Tổ chức chính quyền địa phương còn nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Việc giám sát lẫn nhau giữa các tổ chức, cơ quan ở địa phương gặp không ít khó khăn do các mối quan hệ xã hội phức tạp. Xuất hiện tình trạng phổ biến là cán bộ cùng trong cấp ủy nể nang, xuê xoa cho nhau. Chưa tạo ra thế cân bằng giữa các nhánh quyền lực tại địa phương. Đã đến lúc cần cơ cấu lại các định chế kiểm soát quyền lực ở ba cấp tỉnh, huyện, xã, nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm soát lẫn nhau giữa các chủ thể.

    Nhiều đại biểu dân cử và cử tri kiến nghị phải nâng cao hiệu lực giám sát của Quốc hội, HĐND. Theo Tiến sĩ Ðinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu lập pháp, nếu như Quốc hội và HĐND thực hiện đầy đủ bảy hình thức giám sát theo luật định, đồng thời có chế tài về trách nhiệm pháp lý, thực hiện kết luận giám sát của đối tượng được giám sát, thì chất lượng giám sát sẽ nâng lên. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện các quy định về việc nhân dân tham gia vào quá trình quản lý xã hội ở các cấp độ khác nhau, bảo đảm điều kiện để hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể thực chất hơn và có hiệu lực cao hơn. Hoạt động lập pháp cần chú trọng xây dựng hành lang pháp lý để nhân dân, báo chí có thể theo dõi, giám sát, phản biện, đấu tranh với các hành vi sai trái.

    Về mặt lý luận cũng như trong thực tiễn, cần làm rõ những vấn đề về kiểm tra, giám sát quyền lực để xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, tuân thủ pháp luật. Mục đích của kiểm soát việc thực thi quyền lực không gì khác là bảo đảm những người có chức, có quyền tuân thủ pháp luật, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng. Cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, quản lý phải được trao quyền một cách rõ ràng, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người đứng đầu điều hành, quản lý. Công tác kiểm soát hay quản lý cán bộ đều phục vụ mục tiêu giải phóng sức sáng tạo, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

    Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng

    Trong giai đoạn hiện nay, việc hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực không thể tách rời công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN tháng 1-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội và PCTN, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ cơ bản hoàn thành một bước về xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

    Cần tuyên truyền, giáo dục để toàn Đảng, toàn dân thống nhất nhận thức về ý nghĩa của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, coi công tác xây dựng Đảng là vấn đề cốt lõi, là nền tảng để đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển nhanh và bền vững. Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hiểu và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

    Bên cạnh việc tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các cơ chế, chính sách về kinh tế – xã hội và PCTN, lãng phí, cần xây dựng mô hình tổ chức, cơ quan, đơn vị chuyên trách PCTN bảo đảm sự ổn định, có quyền hạn, trách nhiệm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Bảo đảm tốt hơn phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức. Cần chú trọng PCTN trong các cơ quan chống tham nhũng. Vừa qua, Luật PCTN (năm 2018) bổ sung quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Điều 64 của Luật quy định, nếu một đoàn thanh tra, kiểm toán không phát hiện được vụ việc tham nhũng trong khi đoàn thanh tra, kiểm toán sau đó phát hiện ra tham nhũng thì cán bộ thanh tra, kiểm toán sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, theo PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Lịch sử Đảng, cần xây dựng Đảng trí tuệ, đạo đức, văn minh. Kết hợp chặt chẽ giữa kỷ luật với giáo dục cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm quy chế nêu gương của người đứng đầu. Xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật; đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, không để xử lý nội bộ. Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào, nếu vi phạm đều phải xử lý nghiêm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Nơi nào tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không “rút kinh nghiệm” chung chung. Việc áp dụng các hình thức kỷ luật, xóa tư cách đối với cán bộ đã nghỉ việc, nghỉ hưu chưa đủ tính răn đe. Do đó, cần nghiên cứu bổ sung những hình phạt khác như tước bỏ, thu hồi các quyền lợi về vật chất, chế độ hưu trí và các lợi ích khác tùy theo mức độ sai phạm. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý để cán bộ “không dám tham nhũng”.

    Đấu tranh với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nhiệm vụ gian khổ, lâu dài, cần sự tham gia có trách nhiệm của mỗi đảng viên, tổ chức đảng và sự hưởng ứng của nhân dân. Trong thời gian chuẩn bị các điều kiện cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vấn đề hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực cần được bàn thảo rộng rãi, dân chủ ở các cấp ủy, tổ chức đảng. Khi quyền lực được thực thi đúng đắn vì lợi ích của dân tộc, của đất nước, các nguy cơ suy thoái sẽ bị đẩy lùi, sức mạnh và uy tín của Đảng sẽ được củng cố vững chắc hơn.

                                                                               Hà Hồng Hà

                                                                             (Báo Nhân Dân)

Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Ðảng / 2023

Thời gian qua, một số địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong việc nêu gương trách nhiệm người đứng đầu, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Thực tiễn hoạt động ở hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn cho thấy, khi người đứng đầu quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có cơ chế giám sát chặt chẽ thì hiệu quả, trách nhiệm đối với công việc được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn có những hạn chế cần được nhanh chóng khắc phục.

Bài 1: Những cách làm sáng tạo

Bắc Kạn và Cao Bằng là hai tỉnh có những nét tương đồng về văn hóa. Thời gian qua, hai tỉnh đã tập trung thực hiện việc nêu gương trách nhiệm người đứng đầu. Dù mỗi tỉnh có những cách làm riêng nhưng đều mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Mạnh dạn, nỗ lực triển khai

Tại tỉnh Cao Bằng, các quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương của T.Ư được Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng Quy định số 2150-QÐ/TU với bảy nội dung nêu gương. Khâu đột phá được xác định, đó là: người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn một đến hai việc khó, đột phá để thực hiện theo phương châm không “đẩy” việc khó cho cấp dưới, giải quyết việc khó hiệu quả và nhân rộng tinh thần nỗ lực phát triển nhanh, bền vững.

Ðể việc thực hiện đi vào thực chất, chiều sâu, Tỉnh ủy Cao Bằng thành lập đoàn kiểm tra những người đứng đầu của các đơn vị, địa phương. Tỉnh ủy gắn thực hiện quy định nêu gương, nhận việc khó, đột phá với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của người đứng đầu. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng Hà Ngọc Giáp chia sẻ, kết quả đánh giá, xếp loại cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018 đã thể hiện hiệu quả của việc thực hiện chủ trương này, công tác đánh giá cán bộ đã thực chất hơn. Trong số 128 cá nhân, chỉ có năm đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những đồng chí xếp loại không hoàn thành, điều mà trước đây chưa có.

Bắc Kạn là một trong những tỉnh đầu tiên ban hành và thực hiện Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Quy định số 01). Tỉnh quy định bốn trách nhiệm của bản thân và bảy trách nhiệm quản lý điều hành đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Việc xử lý trách nhiệm được quy định bằng các chế tài cụ thể. Tỉnh không bổ nhiệm lại; bố trí chức vụ thấp hơn hoặc khuyến khích từ chức, miễn nhiệm chức vụ; điều chuyển công tác đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu, nếu để có đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết tồn đọng, kéo dài, vượt cấp gây bức xúc; để vợ (chồng), con tham gia những việc làm ảnh hưởng đến uy tín bản thân; xử lý không nghiêm minh hoặc bao che sai phạm của cấp dưới… Việc xem xét xử lý trách nhiệm được thực hiện hằng năm, hoặc ngay sau khi có kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát, điều tra của cơ quan có thẩm quyền.

Ðồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn cho biết, mục tiêu lớn nhất của Quy định số 01 là giáo dục, răn đe, phòng ngừa, thay đổi cung cách làm việc vốn đâu đó còn trì trệ, bảo thủ, lối mòn nhưng vẫn bảo đảm có tình, có lý. Thí dụ, nếu người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu chậm triển khai công việc được giao sẽ bị nhắc nhở lần một. Nếu nhắc nhở lần hai sẽ coi như “thẻ vàng”, nhắc nhở lần ba chắc chắn sẽ xem xét áp dụng theo chế tài tại Quy định số 01. Song hành với Quy định số 01, tỉnh ban hành kế hoạch kiểm điểm tự soi, tự sửa; cụ thể hóa hơn 100 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu soi vào để tự sửa. Tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, coi đây là giải pháp lâu dài để có “đầu vào” cán bộ quy hoạch người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu chất lượng ngay từ bước đầu.

Tạo chuyển biến, hiệu quả rõ nét

Hai cách làm của Bắc Kạn và Cao Bằng tuy khác nhau nhưng đều là bước cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, trong đó, trọng tâm là khuyến khích, “buộc” người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu phải luôn nêu gương, dám chịu trách nhiệm. Công tác triển khai, thực hiện bài bản đã đưa việc thực hiện trách nhiệm nêu gương tại Cao Bằng, Bắc Kạn đạt kết quả tốt. Tại tỉnh Cao Bằng, công trình đường phía nam khu đô thị mới TP Cao Bằng khởi công từ năm 2011, được gọi là “công trình thập kỷ” do công tác giải phóng mặt bằng chậm hàng chục năm. Nhưng khi có sự vào cuộc tích cực, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp tỉnh và TP Cao Bằng, thấu tình đạt lý, hơn 600 hộ dân đã tháo dỡ nhà cửa, chuyển chỗ ở, không có trường hợp nào phải cưỡng chế. Có mặt bằng, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ðầu tháng 10-2019, đường phía nam khu đô thị mới đã thông, tạo động lực, trục phát triển mới cho TP Cao Bằng.

Bảo Lạc (Cao Bằng) là huyện nghèo, biên giới, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhờ sự đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám quyết định của người đứng đầu đã góp phần đưa sản xuất hàng hóa phát triển, giúp đời sống người dân khá hơn. Trồng dâu, nuôi tằm là thế mạnh của địa phương nhưng thời gian qua, do giá cả bấp bênh, người dân bỏ trồng dâu. Trước tình hình đó, lãnh đạo huyện trực tiếp xuống cơ sở, vận động, hướng dẫn nhân dân không bỏ trồng dâu tằm và kết hợp mở rộng trồng hồi. Thấy lãnh đạo nhiệt tình, dám chịu trách nhiệm, người dân tin tưởng, nhờ vậy, năm 2019, diện tích cây dâu tằm đạt 158 ha, thu hoạch 21 tấn kén, thu nhập đạt năm tỷ đồng. Diện tích cây hồi trồng đạt 1.800 ha, trong đó, hơn 1.000 ha đã cho thu hoạch. Nhiều hộ thu nhập từ 60 đến 300 triệu đồng/năm. Nếu tính theo thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn khoảng 15%.

Ðánh giá về hiệu quả cách làm mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Ðình Lê chia sẻ, cán bộ nhận việc khó, tạo ra chuyển biến, đột phá là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, mỗi người đứng đầu đều phải luôn luôn nỗ lực, khẳng định mình. Khi người đứng đầu gương mẫu, tất yếu, cấp phó, cán bộ sẽ học tập, làm theo. Thành công bước đầu trong nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu đã và đang tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều việc khó khăn, kéo dài nhiều năm đã được tập trung giải quyết, tháo gỡ.

Ðến nay, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp, bảo đảm đúng phương châm “động” và “mở”; hệ số, số lượng quy hoạch; tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số. Ðể quy hoạch mang tính lâu dài, đối với những đồng chí trong quy hoạch bị xử lý theo Quy định số 01 sẽ xem xét đưa ra khỏi quy hoạch. Những trường hợp phải xử lý kỷ luật được Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo Quy định số 01, cũng là “gương” để đưa việc nêu gương trách nhiệm đạt chất lượng.

Tại Vườn quốc gia Ba Bể, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Vườn kiêm Giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, ông Nông Thế Diễn chưa chỉ đạo xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm; để Trung tâm không thu tiền phòng nghỉ một số đối tượng khi chưa được cấp thẩm quyền đồng ý; thu tiền phòng nghỉ nhưng không nộp vào quỹ cơ quan, để ngoài sổ sách, chi vào các hoạt động khác trái quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nông Thế Diễn bằng hình thức khiển trách. Theo Quy định số 01, trường hợp này đã điều chuyển công tác khác.

Hai năm qua, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các địa phương, đơn vị đều nghiêm túc kiểm điểm, dần xóa bỏ tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Năm 2017 – 2018, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai dự án khắc phục sạt lở đất khu dân cư Nà Cáy, thôn Thôm Mò, xã Quân Bình (huyện Bạch Thông). Tuy nhiên, trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án này chưa báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy theo quy định; việc chuyển bốn tỷ đồng từ dự kiến ứng trước của dự án này sang dự án xây dựng trụ sở xã Yến Dương (huyện Ba Bể) không thực hiện được theo quy định của Luật Ðầu tư công nhưng cũng không báo cáo Tỉnh ủy. Qua kiểm tra, Bắc Kạn đã chỉ đạo tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh… kiểm điểm, nhận trách nhiệm. Gương mẫu đi đầu, Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ đạo văn phòng thực hiện tiết kiệm, hạn chế dùng băng-rôn, khẩu hiệu, tặng hoa ngày kỷ niệm… Trung bình mỗi năm, Văn phòng Tỉnh ủy tiết kiệm được hơn một tỷ đồng, có điều kiện kinh phí hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, làm đường nông thôn mới.

Từ khi có Quy định số 01 và đổi mới cách đánh giá cán bộ, năm 2017 và 2018, tỷ lệ cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bắc Kạn đều giảm cho thấy việc đánh giá cán bộ đã thực chất hơn. Tỉnh giảm được tình trạng đơn thư kéo dài; thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Ðảng quyết liệt hơn; giảm tình trạng chỉ đạo không rõ ràng, gây thất thoát ngân sách; bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc…

Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã cụ thể, rõ việc chứ không chung chung. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn giải quyết giống lúa ngoài cơ cấu. Công an tỉnh giải quyết tình trạng một số cán bộ, chiến sĩ vay nặng lãi. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung giải quyết vướng mắc trong việc điều chỉnh tỷ lệ suy giảm khả năng lao động cho 188 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học… Trong hai năm, Bắc Kạn đã có bước tăng vượt bậc trong chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị đã tự giác tìm cách giải quyết những vấn đề khó, khiếu kiện kéo dài, như: TP Bắc Kạn tập trung giải quyết vấn đề tái định cư bắc sông Cầu; Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc theo Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vấn đề sai phạm của Công ty Kim Sơn tại Khu công nghiệp Thanh Bình… Bắc Kạn đã trở thành tỉnh thứ hai, sau Quảng Ninh phê duyệt, triển khai hiệu quả đề án mỗi làng xã một sản phẩm (OCOP).

Hai cách làm của Cao Bằng và Bắc Kạn tuy khác nhau về hình thức nhưng giống nhau về nội dung, đều khuyến khích, tạo hành lang để người đứng đầu nêu gương trách nhiệm. Ðồng thời, cũng có chế tài “buộc” mỗi người đứng đầu phải suy nghĩ nêu gương đã góp phần tạo chuyển biến nhiều trên tất cả các lĩnh vực ở hai tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn này.

Chuyển Biến Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng / 2023

Xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh; lãnh, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và tổ chức triển khai thực hiện.

Triển khai đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ tỉnh đã thống nhất quan điểm cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải là người tiên phong, gương mẫu trong lối sống, có trách nhiệm, năng lực và tác phong chuẩn mực, nói đi đôi với làm để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, thẳng thắn và dân chủ để đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2020) và 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Mỏ Than (20/3/1940 – 20/3/2020). Ảnh: Bách Hoàng

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy dần đi vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng. Mỗi đảng viên đều xây dựng bản cam kết khắc phục những biểu hiện suy thoái, hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ đều đánh giá kết quả khắc phục và cuối năm từng đảng viên tự kiểm điểm lại kết quả đăng ký để chi bộ đóng góp, đánh giá, xếp loại. Phần lớn cấp ủy đã thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình chặt chẽ, đi vào nền nếp, có chiều sâu, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân đều xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Ma Phúc Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa đã yêu cầu việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành đồng thời ở các cấp; ở từng cấp phải xác định các công việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Kiểm điểm cần kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm, chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “soi mình” tự phê bình và phê bình hiệu quả. Với việc nhận diện rõ những tồn tại hạn chế, xác định những việc cần làm ngay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 49 ngày 29-3-2017 về tăng cường lãnh đạo quản lý đất đai, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, quản lý và bảo vệ rừng, giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện. Đến nay, Chiêm Hóa đã cơ bản khắc phục và giải quyết được tình trạng vi phạm đất đai, hành lang và các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đều có những cách làm để đưa Nghị quyết đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đều có những cách làm để đưa Nghị quyết đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, việc triển khai nghị quyết đều được gắn chặt với các quy định nêu gương của Trung ương và Tỉnh ủy. Huyện ủy Lâm Bình đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phân công đảng viên  phụ trách hộ gia đình trên địa bàn huyện. Huyện ủy Yên Sơn đã chỉ đạo căn cứ tình hình thực tế ở từng cơ quan, đơn vị địa phương mà bí thư, người đứng đầu lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề khó khăn, phức tạp để đăng ký làm nội dung đột phá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, phát huy tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đảng ủy xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa) họp kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh cũng đã có sự đổi mới rõ nét theo hướng giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng giám sát theo chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy, bảo đảm thống nhất nội dung, chương trình và phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị đối với từng nội dung cụ thể để bảo đảm tránh chồng chéo, bỏ sót. Năm 2019, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra đối với 1.646 tổ chức đảng và 3.462 đảng viên, 113 cấp ủy viên; giám sát đối với 1.137 tổ chức đảng và 534 đảng viên, 262 cấp ủy viên. Toàn tỉnh đã thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức đảng (cảnh cáo 2 tổ chức; khiển trách 3 tổ chức) và 257 đảng viên. Trong đó, khiển trách 166 đảng viên, cảnh cáo 53 đảng viên, cách chức 8 đảng viên, khai trừ 30 đảng viên.

Thông qua việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã giúp Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đây thực sự là kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở địa phương, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, tạo nguồn cán bộ vừa hồng vừa chuyên cho các tổ chức Đảng ở cơ sở, chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê / 2023

Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Nội Dung Nghị Quyết 37 Trung ương 8 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 11 12 Khóa Xi Của Đảng, Nghị Quyết 8 Trung ương Đảng Khóa 12, Bản Đăng Ký Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 3 Của Trung ương Đảng Khóa X, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Ghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Iii), Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 3, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2017 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet So 10 – Nq/tw Ngay 3/6/2017 Cua Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2016, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Nghị Quyết Số 28 Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Pdf, 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, 4 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết 4 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết 6 Trung ương Khoá 12, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Doc, 3 Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 10 11 12 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 9, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 7, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa Xi, Nghi Quyet So 20 Trung Uong 6 Khoa 12, Nghị Quyết 8 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Nghị Quyết 11 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết 12 Trung ương 5 Khóa 12, Bản Cam Kết Về Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương Số 28 Khóa Xi, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Số 10 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Nghị Quyết Số 22 Trung ương 6 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi,

Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Nội Dung Nghị Quyết 37 Trung ương 8 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 11 12 Khóa Xi Của Đảng, Nghị Quyết 8 Trung ương Đảng Khóa 12, Bản Đăng Ký Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 3 Của Trung ương Đảng Khóa X, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Ghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Iii), Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 3, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2017 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet So 10 – Nq/tw Ngay 3/6/2017 Cua Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2016, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo,

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Kiểm Soát Việc Thực Thi Quyền Lực Để Ngăn Ngừa Suy Thoái (Tiếp Theo Và Hết) / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!