Đề Xuất 5/2023 # Thực Hiện Ký Số Văn Bản Sao Y, Sao Lục, Trích Sao Từ Văn Bản Giấy Sang Văn Bản Điện Tử Trên Phần Mềm Quản Lý Văn Bản # Top 5 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Thực Hiện Ký Số Văn Bản Sao Y, Sao Lục, Trích Sao Từ Văn Bản Giấy Sang Văn Bản Điện Tử Trên Phần Mềm Quản Lý Văn Bản # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thực Hiện Ký Số Văn Bản Sao Y, Sao Lục, Trích Sao Từ Văn Bản Giấy Sang Văn Bản Điện Tử Trên Phần Mềm Quản Lý Văn Bản mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trang chủ

Lĩnh vực chung

Tin nội bộ

Ứng dụng Chữ ký số

Lượt xem: 436

Thực hiện ký số văn bản Sao y, Sao lục, Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử trên Phần mềm quản lý văn bản

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện Sao y, Sao lục, Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử trên Phần mềm quản lý văn bản và điều hành

1. Khái niệm

Theo Điều 25 Nghị định 30/2020/NĐ-CP:

– Sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử được thực hiện bằng việc số hóa văn bản giấy và ký số của cơ quan, tổ chức.

– Sao lục: Sao lục được thực hiện bằng việc in, chụp từ bản sao y.

– Trích sao: Bản trích sao được thực hiện bằng việc tạo lập lại đầy đủ thể thức, phần nội dung văn bản cần trích sao.

– Thể thức và kỹ thuật trình bày bản sao y, sao lục, trích sao được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Như vậy, việc thực hiện Sao y, Sao lục, Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử được thực hiện bằng việc số hóa văn bản giấy phải có ký số của cơ quan, tổ chức mới đảm bảo tính pháp lý của văn bản; do đó, các cơ quan khi sử dụng văn bản giấy phát hành trên môi trường internet (thông qua Phần mềm quản lý văn bản và điều hành hoặc Cổng thông tin điện tử) phải thực hiện Sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử.

2. Hướng dẫn Sao y, Sao lục, Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử trên Phần mềm quản lý văn bản

* Yêu cầu: Máy tính phải cài đặt công cụ tích hợp ký số mới nhất

– Bước 1: Tài khoản Văn thư đăng nhập Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, chọn Thêm văn bản đi

– Bước 2: Nhập các thông tin của Văn bản và thêm văn bản cần Sao y

       – Bước 3: Chọn chức năng Ký số

       – Bước 4: Chọn Chức năng Ký Sao y

* Văn bản sau khi thực hiện Sao sẽ được hiển thị như sau :

           * Lưu ý:

– Trường hợp cơ quan phát hành văn bản chính (đã thực hiện quy trình ký số điện tử) mà có văn bản giấy kèm theo văn bản chính thì cũng phải thực hiện Sao văn bản đó trên luồng phát hành Văn bản đi (cách sao tương tự như trên).

– Trường hợp cơ quan phát hành văn bản chính (đã thực hiện quy trình ký số điện tử) mà văn bản kèm theo văn bản chính là văn bản đã được ký số, thì không cần thực hiện Sao văn bản đó.

3. Các cơ quan chưa cài đặt Công cụ tích hợp ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình tại phụ lục kèm theo hoặc tham khảo Công văn số 549/STTTT-CNTT ngày 08/5/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Hiện nay, có các phần mềm để ký số khác như vSignPDF (do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp), NEAC SIGNER (do Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia cung cấp), đều có thể sử dụng để ký số văn bản điện tử. Tuy nhiên chưa thể hiện được đúng thể thức và kỹ thuật trình bày các bản sao y, sao lục, trích sao theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông khuyến nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng Công cụ tích hợp ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành để ký số các văn bản sao y, sao lục, trích sao.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, Điện thoại: 0212 2210468.

Tweet

Chứng Thực Bản Sao Từ Bản Chính Các Giấy Tờ, Văn Bản

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản – Phú Thọ

Cách thực hiện thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản – Phú Thọ

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Người yêu cầu thực hiện thủ tục chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, thu lệ phí theo quy định và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp giải quyết. Nếu tiếp nhận chứng thực với số lượng lớn hoặc nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu không thể giải quyết ngay thì phải viết Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Trong trường hợp từ chối chứng thực, phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu chứng thực

Bước 3:

Người thực hiện chứng thực kiểm tra đối chiếu tính chính xác của bản sao với bản chính, nếu bản sao đúng với bản chính và bản chính không thuộc trường hợp không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực.

Bước 4:

Phòng Tư pháp chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 5:

Người yêu cầu thực hiện thủ tục nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

– Bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc trường hợp không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao. Cụ thể: + Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ. + Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung. + Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp. + Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân. + Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự (nếu không thuộc trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự). + Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. – Việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền chứng thực

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản – Phú Thọ

Bản chính (Bản chính được dùng để đối chiếu và chứng thực bản sao bao gồm: Bản chính cấp lần đầu; bản chính cấp lại; bản chính đăng ký lại). * Trong trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi yêu cầu chứng thực bản sao; trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại.

Bản sao cần chứng thực (Bản sao có thể là bản chụp, bản photo, bản đánh máy nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính).

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản – Phú Thọ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản – Phú Thọ

Chi phí khác

Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghị cơ quan thực hiện chứng thực in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản thì phải nộp chi phí để thực hiện

1. Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Lệ phí

2000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản

1. Nghị quyết 165/2008/NQ-HĐND Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết (%) Lệ phí đăng ký cư trú, Lệ phí cấp chứng minh nhân dân và Lệ phí cấp bản sao, Lệ phí chứng thực do Tỉnh Phú Thọ ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản – Phú Thọ

Lược đồ Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản – Phú Thọ

1. Sao Lục Văn Bản Hành Chính

1. Sao lục văn bản hành chính

– Trình tự thực hiện:

* Bước 2. Nộp hồ sơ và nhận kết quả tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, số 47 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần)

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin sao lục văn bản hành chính (theo mẫu) (01 bản).

+ Bản sao văn bản hành chính cần sao lục (nếu có)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan phối hợp (nếu có): ): không có

– Kết quả thủ tục hành chính: Bản trích lục hồ sơ

– Lệ phí (nếu có): P hí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ; mức thu:

+ Tài liệu từ năm 1954 trở về trước: 1.500/trang A4

+ Tài liệu từ sau năm 1954 đến năm 1975: 1.200/trang A4

+ Tài liệu từ sau năm 1975 đến nay: 1.000/trang A4

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Đơn xin sao lục văn bản hành chính

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân quận 1 chỉ giải quyết sao lục các trường hợp:

+ Văn bản hành chính hiện đang được lưu trữ tại cơ quan Ủy ban nhân dân quận 1;

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia số 34/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 04/4/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

* Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

Cung ứng lao động Nhân Kiệt là một trong những công ty cung ứng lao động và cho thuê lại lao động tại Bình Dương, chúng tôi Đồng Nai, Vũng Tàu và các tỉnh lân cận.

Cung ứng lao động Nhân Kiệt quy tập đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, được huấn luyện, đào tạo bài bản, chuyên nghiệp cùng với sự năng động, nhiệt tình, tinh thần phục vụ khách hàng là trên hết chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất.

Đến với Cho thuê lao động Nhân Kiệt , quý khách sẽ giảm được áp lực tuyển dụng, linh hoạt trong việc sử dụng nguồn lực nhân sự, không phải lo lắng trong việc biến động nhân sự trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khẩu Hiệu: Đặt lợi ích khách hàng lên trên hết.

Phân Biệt Bản Sao Y, Sao Lục Và Trích Sao Theo Quy Định Mới Từ 05/3/2020

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2020. Một trong những nội dung đáng chú ý tại nghị định này là quy định về các hình thức bản sao văn bản hành chính.

Cụ thể, theo Điều 25 Nghị định 30/2020/NĐ-CP, các hình thức bản sao văn bản hành chính được quy định như sau:

* Sao y

Theo Khoản 1 Điều 25 Nghị định 30/2020/NĐ-CP, sao y gồm: Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy, sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử. Trong đó:

– Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy được thực hiện bằng việc chụp từ bản gốc hoặc bản chính văn bản giấy sang giấy.

– Sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy được thực hiện bằng việc in từ bản gốc văn bản điện tử ra giấy.

– Sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử được thực hiện bằng việc số hóa văn bản giấy và ký số của cơ quan, tổ chức.

* Sao lục

Khoản 2 Điều 25 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định, sao lục gồm: Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, sao lục từ văn bản điện tử sang văn bản giấy.

Sao lục được thực hiện bằng việc in, chụp từ bản sao y.

* Trích sao

Theo Khoản 3 Điều 25 Nghị định 30/2020/NĐ-CP, trích sao gồm: Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản giấy, trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản giấy.

Bản trích sao được thực hiện bằng việc tạo lập lại đầy đủ thể thức, phần nội dung văn bản cần trích sao.

Về giá trị pháp lý: Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao có giá trị pháp lý như bản chính.

Trước đây, Nghị định 110/2004/NĐ-CP và Thông tư 01/2011/TT-BNV chỉ nêu các hình thức bản sao gồm bản sao y bản chính, bản trích sao và bản sao lục mà không quy định chi tiết, cũng như không có sự phân biệt rõ ràng về các hình thức bản sao như hướng dẫn nêu trên tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Nguyễn Trinh

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thực Hiện Ký Số Văn Bản Sao Y, Sao Lục, Trích Sao Từ Văn Bản Giấy Sang Văn Bản Điện Tử Trên Phần Mềm Quản Lý Văn Bản trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!