Đề Xuất 2/2023 # Thủ Tướng Làm Việc Với Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam # Top 9 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 2/2023 # Thủ Tướng Làm Việc Với Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thủ Tướng Làm Việc Với Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sáng 24/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc, luật sư Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam cho biết sau hơn 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, Liên đoàn luật sư Việt Nam đã bước đầu thực hiện tốt vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết giới luật sư Việt Nam; là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, xã hội và giới luật sư.

Hội đồng luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn, Lãnh đạo Liên đoàn đã đoàn kết chung tay góp sức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Bộ máy tổ chức của Liên đoàn đã đi vào ổn định và hoạt động tương đối nề nếp, hiệu quả.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư được Liên đoàn luật sư Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn nhằm xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sạch, liêm chính, tạo lập niềm tin với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội về một đội ngũ luật sư đông về số lượng, mạnh về chất lượng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập.

Liên đoàn luật sư đã đóng góp tích cực vào cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao như: tham gia xây dựng và tuyên truyền pháp luật; tham gia cùng Tổ công tác 30 của Chính phủ để rà soát thủ tục hành chính; tham gia bào chữa theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng…

Trong 2 năm 2010 và 2011, luật sư tham gia vào các vụ án và các vụ việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho các cá nhân và tổ chức: 32.234 vụ án hình sự; 27.449 vụ án dân sự; 4.733 vụ án kinh tế; 2.243 vụ án hành chính; 493 vụ án lao động…

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo luật sư Lê Thúc Anh, hoạt động của Liên đoàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như sự gắn kết giữa Liên đoàn và các đoàn luật sư ở một số việc chưa chặt chẽ, có nơi, có lúc còn chưa tốt. Tính chuyên môn hóa và chuyên nghiệp trong việc quản lý luật sư và thực hiện chế độ tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế; công tác truyền truyền về hoạt động của Liên đoàn còn chưa sâu rộng tới đông đảo đội ngũ luật sư; một số luật sư còn vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, nặng về cá nhân, thiếu tinh thần xây dựng chung…

Luật sư Lê Thúc Anh khẳng định trong thời gian tới, Liên đoàn sẽ nỗ lực hết mình trong tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp trong toàn Liên đoàn; đóng góp tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, truyền truyền phổ biến pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác tổ chức, quản lý thành viên, bảo vệ quyền lợi luật sư; chú trọng tới công tác khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng luật sư…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, những kết quả bước đầu mà Liên đoàn luật sư Việt Nam đạt được thời gian qua; cho rằng những kết quả đạt được sẽ là cơ sở để Liên đoàn tiếp tục thực hiện tốt vai trò, vị trí và nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng khẳng định việc xây dựng, củng cố về tổ chức luật sư, phát triển giới luật sư là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Liên đoàn luật sư Việt Nam cần phát huy những kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém để tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết giới luật sư Việt Nam.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam tiếp tục quan tâm kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, cơ chế, quy chế hoạt động của của Liên đoàn.

Cùng với đó, Liên đoàn cần bám sát vào chức năng và nhiệm vụ được giao để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước, đặc biệt là góp phần vào công tác xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công lý, quyền chính đáng của công dân; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu nại tố cáo đông người còn tồn đọng, kéo dài; phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; bảo vệ chủ quyền quốc gia…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Liên đoàn luật sư Việt Nam quan tâm hơn nữa đến công tác truyền truyền phổ biến pháp luật; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp trong giới luật sư; mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế…

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành chức năng cũng xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với những đề xuất, kiến nghị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam như đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận ngày 10/10 hàng năm là Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam; hỗ trợ về trụ sở làm việc cho Liên đoàn; xác định vị trí, vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong các văn bản luật, dưới luật…/.

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Điều Lệ Của Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam

Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội – HSLAWS tư vấn như sau:

1. Căn cứ quy định của Luật Luật sư và pháp luật về hội, đại hội đại biểu luật sư toàn quốc thông qua Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt nam. Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam được áp dụng thống nhất đối với Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư.

2. Điều lệ của liên đoàn luật sư Việt Nam gồm những nội dung chính như sau :

– Tôn chỉ , mục đích và biểu tượng của liên đoàn luật sư Việt Nam.

– Quyền, nghĩa vụ của thành viên Liên đoàn luật sư Việt Nam.

– Mối quan hệ giữa Liên đoàn luật sư Việt nam và Đoàn luật sư.

– Thủ tục gia nhập đoàn luật sư, rút tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư, chuyển đoàn luật sư của luật sư.

– Nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư.

– Mẫu trang phục luật sư tham gia phiên tòa, mẫu thẻ luật sư, việc cấp, đổi, thu hồi thẻ luật sư.

– Nhiệm kỳ, cơ cấu tổ chức , thể thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, nhiệm vu, quyền hạn của các cơ quan của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư, mối quan hệ phối hợp giữa các Đoàn luật sư trong việc quản lý luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.

– Cơ cấu, số lượng đại biểu, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc, Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu của Đoàn luật sư, trình tự, thủ tục tiến hành đại hội của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư.

– Việc ban hành nội quy của Đoàn luật sư.

– Tài chính của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư.

– Khen thưởng, kỷ luật luật sư và giải quyết khiếu nại, tố cáo

– Nghĩa vụ báo cáo về tổ chức và hoạt động của liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư.

– Quan hệ với các cơ quan tổ chức khác.

– Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được thông qua, Hội đồng luật sư toàn quốc gửi Bộ tư pháp Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam để xem xét phê duyệt. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Bộ trưởng Bộ tư pháp phê duyệt sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Điều lệ của liên đoàn luật sư Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày được phê duyệt.

Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam Giữ Quyết Định Xóa Tên Luật Sư Võ An Đôn

Về nội dung, ông Đôn cho rằng quyết định kỷ luật không chỉ ra được bài viết hoặc bài trả lời phỏng vấn nào của ông có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và giới luật sư Việt Nam.

Ông Đôn cũng nói rằng việc trả lời phỏng vấn báo chí, cá nhân ở nước ngoài là quyền tự do ngôn luận được hiến định. Do vậy, việc kỷ luật ông là quy chụp, sai trái.

Qua xem xét nội dung khiếu nại và thẩm tra toàn diện các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam kết luận rằng Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên thực hiện đầy đủ thủ tục, đúng quy trình trong việc xử lý vi phạm của luật sư Võ An Đôn.

Ông Đôn đã được yêu cầu viết tường trình, có dự phiên họp lần thứ ba của Hội đồng khen thưởng – kỷ luật Đoàn luật sư Phú Yên.

Hiện quy định về xử lý kỷ luật luật sư không quy định ban chủ nhiệm hoặc hội đồng khen thưởng – kỷ luật phải cung cấp hồ sơ kỷ luật cho luật sư bị xem xét kỷ luật.

Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng xét thấy rằng ông Đôn nhân danh luật sư đã có nhiều phát biểu, trả lời phỏng vấn trong 6 đoạn video có nội dung mang tính chất xuyên tạc thể chế chính trị, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước; xuyên tạc, phủ nhận giá trị, vai trò của hệ thống pháp luật và hoạt động tố tụng tại Việt Nam, đặc biệt là xuyên tạc, phủ nhận toàn bộ vị trí, vai trò của luật sư và nghề luật sư tại Việt Nam.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, ông Đôn đã thừa nhận mình là người trả lời phỏng vấn của một phụ nữ có tên Facebook là “Thanh Tâm Nguyễn” ở nước ngoài trong 6 video clip, nhiều lần trả lời phỏng vấn phóng viên Trà Mi của Đài VOA (Hoa Kỳ).

Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận xét: Với các nội dung mà ông Võ An Đôn phát biểu trong các video clip nêu trên thể hiện ông đã trực tiếp phát biểu nhiều nội dung sai trái với danh nghĩa, cương vị là luật sư.

Các chứng cứ này đủ cơ sở để xác định ông vi phạm nghiêm trọng điểm g Điều 9 Luật luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012); vi phạm Quy tắc 26.3 Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

“Sai phạm của ông Võ An Đôn xét về ý thức đã thể hiện sự cố ý, hành vi vi phạm mang tính hệ thống, kéo dài.

Mặc dù trước đó Ban chủ nhiệm (Đoàn Luật sư Phú Yên) đã nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, uốn nắn, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc nhưng ông Võ An Đôn không có bất kỳ chuyển biến nào tích cực, mà ngược lại ngày càng vi phạm với mức độ nghiêm trọng hơn. Xét xề tính chất, đây là vi phạm vào “các hành vi bị nghiêm cấm” được quy định tại Điều 9 Luật luật sư, phải chịu chế tài, kỷ luật nghiêm khắc” – quyết định của Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư nêu.

Từ những nhận xét trên, Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Võ An Đôn, giữ nguyên hình thức kỷ luật “xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư” đối với ông.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam quyết định thu hồi thẻ luật sư đã cấp cho ông Võ An Đôn ngày 29-10-2010, giao ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên làm thủ tục đề nghị bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư đã cấp cho ông Đôn.

Duy Thanh/Báo Tuổi Trẻ

Gia Nhập Đoàn Luật Sư Tại Việt Nam

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập một Đoàn luật sư để hành nghề luật sư.

Người đã gia nhập Đoàn luật sư phải làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật này tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở.

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư gồm có:

a) Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành;

b) Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, ra quyết định về việc gia nhập Đoàn luật sư; nếu người nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật luật sư thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư từ chối việc gia nhập và thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định tại Điều 87 của Luật luật sư.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho người gia nhập Đoàn luật sư. Thời hạn cấp Thẻ luật sư không quá hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Đoàn luật sư.

Thẻ luật sư có giá trị không thời hạn, được đổi khi luật sư chuyển Đoàn luật sư hoặc khi bị mất, hỏng.

Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày được cấp Thẻ luật sư, luật sư không làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc không thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở hoặc luật sư không hành nghề luật sư trong thời hạn năm năm liên tục sau khi được cấp Thẻ luật sư thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xóa tên luật sư đó khỏi danh sách luật sư và đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư.

Luật sư chuyển Đoàn luật sư phải gửi đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư mà mình đang là thành viên giấy đề nghị rút tên ra khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư ra quyết định xoá tên đối với luật sư rút khỏi danh sách luật sư của Đoàn, đồng thời gửi giấy giới thiệu của Đoàn kèm theo hồ sơ của luật sư đó đến Đoàn luật sư nơi luật sư dự định gia nhập.

Thủ tục gia nhập Đoàn luật sư và đổi Thẻ luật sư được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. Trong thời gian chờ đổi Thẻ luật sư, luật sư tiếp tục dùng Thẻ luật sư đang sử dụng để hành nghề và phải nộp lại ngay khi được đổi Thẻ luật sư.”

Để được tư vấn pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Luật sư Thạc sỹ Nguyễn Thanh Hà (Mr.)

Mobile: 0904 340 664.

VP Hà Nội: 04. 62 62 0246

VP HCM: 08. 35 208 101

Email: ha.nguyen@sblaw.vn; info@sblaw.vn

– See more at: https://vi.sblaw.vn/chuyen-muc/gia-nhap-doan-luat-su-tai-viet-nam#sthash.4phLMWfA.dpuf

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thủ Tướng Làm Việc Với Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!