Đề Xuất 12/2022 # Thủ Tục Tăng Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần / 2023 # Top 13 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Thủ Tục Tăng Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thủ Tục Tăng Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp. Việc thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần được quy định như sau:

Thứ nhất, các cách tăng vốn điều lệ:

Chào bán cổ phần quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2014 theo đó các cách thức chào bán bao gồm:

Chào bán cho các cổ đông hiện hữu: căn cứ quy định tại Điều 124 Luật Doanh nghiệp theo đó, việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là việc tăng thêm số lượng cổ phần được chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho các cổ đông của công ty theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

Chào bán ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo quy định của pháp luật về đại chúng

Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc chào bán cổ phần hoặc quyền mua cổ phần trực tiếp và không sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng.

Các cách thức trên đều làm tăng thêm vốn điều lệ của công ty, ngoài việc bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu không làm tăng thêm số lượng cổ đông cho công ty, thì hai cách thức còn lại có thể làm tăng thêm số lượng các cổ đông trong công ty.

Thứ hai, các cách thức làm giảm vốn điều lệ

Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), công ty hoàn trả lại một phần phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi hoàn trả cho cổ đông,

Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129, Điều 130 Luật này,

Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 Luật này.

Các cách thức trên đều làm giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần, tuy nhiên đối với việc công ty mua lại cổ phần đã phát hành thì lượng cổ đông không thay đổi, hai cách thức còn lại có thể làm giảm số cổ đông trong công ty cổ phần.

Hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ công ty gồm những gì?

Căn cứ Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và khoản 14 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP thì hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần được quy định như sau:

Thứ nhất, trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, thì hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ gồm có:

Thông báo gửi đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký với nội dung quy định tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

Quyết định và bản sao hợp lệ của ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn Điều lệ, trong đó ghi rõ về số lượng cổ phần chào bán và giao hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần,

Danh sách cổ đông của công ty sáng lập của công ty (sau khi tăng vốn)

Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty

Bản sao giấy chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán.

Trong trường hợp tăng vốn điều lệ bằng hình thức CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

Văn bản thông báo việc bán cổ phần bán lẻ với cơ quan đăng ký kinh doanh

Nghị quyết của ĐHĐCĐ về chào bán cổ phần riêng lẻ

Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu có)

Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc giảm vốn điều lệ

Quyết định của ĐHĐCĐ về việc giảm vốn điều lệ

Danh sách cổ đông

Thông báo lập sổ cổ đông

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải cam kết “bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ” và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Trình tự nộp hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Trình tự, thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần gồm các bước sau:

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng cách nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ online qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp

phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp

căn cứ giấy hạn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả.

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thủ Tục Tăng Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!