Đề Xuất 12/2022 # Thủ Tục Rút Vốn Khỏi Công Ty Cổ Phần Chi Tiết Nhất / 2023 # Top 13 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Thủ Tục Rút Vốn Khỏi Công Ty Cổ Phần Chi Tiết Nhất / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thủ Tục Rút Vốn Khỏi Công Ty Cổ Phần Chi Tiết Nhất / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Việc rút vốn khỏi công ty cổ phần dù bất kỳ lý do nào đó cũng là một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm đến. Việc rút vốn như thế nào đặc biệt đối với loại hình đối vốn như công ty cổ phần. Cùng Luật Việt Tín tìm hiểu vấn đề pháp lý trên cho doanh nghiệp.

Vấn đề rút vốn khỏi công ty cổ phần

Câu hỏi: Chào các anh(chị) luật sư của công ty Luật Việt Tín.

Tôi muốn hỏi anh(chị) luật sư, công ty tôi là công ty cổ phần, hiện nay có một cổ đông muốn rút vốn khỏi công ty. Thì công ty thôi cần phải làm những thủ tục gì? Mong anh(chị) luật sư tư vấn giúp tôi.

Trả lời về việc rút vốn khỏi công ty cổ phần 

Trả lời: Chào bạn, với câu hỏi về việc rút vốn khỏi công ty cổ phần của bạn chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Theo quy định rút vốn công ty cổ phần tại khoản 1 điều số 115 của bộ Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định một trong những nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông như sau: “không được rút số vốn góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty đã góp vốn dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc được người khác mua lại cổ phần.

Như vậy trong trường hợp có cổ đông phổ thông muốn rút vốn đã góp bằng cổ phần vào công ty bạn thì chỉ có thể rút vốn bằng cách công ty bạn hoặc người khác mua lại số cổ phần đó. Tất cả các hình thức rút vốn khác đều được coi là vi phạm pháp luật.

Thủ tục để mua lại số cổ phần đó như sau:

* Công ty mua lại cổ phần

Tại Điều số 129 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về việc công ty mua lại cổ phần như sau:

1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại điều lệ của công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải được trình bày bằng văn bản, trong đó cần nếu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần tường loại, giá dự đinh bán, và trình bày lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi tới công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề được quy định tại điều khoản này.

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 điều này với giá của thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc được quy định tại điều lệ của công ty trong thời hạn là 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận về định giá cổ phần thì các bên có thể yêu cầu 1 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá hộ. Công ty giới thiệu ít nhất 3 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông có thể lựa chọn và lựa chọn đó được xem là lựa chọn cuối cùng.

Như vây, nếu Đại hội đồng cổ đông của công ty bạn đã thông qua quyết định về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại điều lệ của công ty và biểu quyết phản đối nghị  quyết đó thì bên rút vốn có thể công ty mua lại cổ phần của họ.

* Người khác mua lại cổ phần

Trường hợp cổ phần được người khác mua lại được hiểu là chuyển nhượng lại cổ phần cho người khác. Tại khoản 1, khoản 2 Điều số 126 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về việc chuyển nhượng cổ phần như sau:

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ những trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 119 của bộ luật này và theo điều lệ của công ty nếu có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp điều lệ công ty có quy định hạn chế đối với việc chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng cổ phần bằng hợp đòng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trong trường hợp chuyển nhường bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyên nhượng thì phải được bên chuyển nhượng hoặc được đại diện ủy quyền theo pháp luật ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu được thực hiện theo quy định của luật pháp về chứng khoán.

Như vậy, nếu điều lệ công ty không hạn chế đối với việc chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì bên rút vốn có quyền tự do bán cổ phần của mình cho những người khác. Việc bán cổ phần được thực hiện bằng hợp đồng hoặc thông qua giao dịch tại thị trường chứng khoán. Trường hợp điều lệ công ty có quy định này được nêu rõ trong cổ phiếu thì việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo quy định đó.

Dịch vụ pháp lý rút vốn công ty cổ phần tại Việt Tín

Số 71A, ngõ 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623 Máy bàn: 1900 565689 / 0973 289 086 Email: luatviettin@gmail.com

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Cách Thức Rút Vốn Khỏi Công Ty Cổ Phần / 2023

Điều kiện để cổ đông công ty cổ phần rút vốn là gì? Tư vấn các trường hợp rút vốn trong công ty cổ phần? Hướng dẫn thủ tục để rút vốn tại công ty

Tôi và 2 người bạn góp vốn thành lập công ty cổ phần. Hiện nay, do bất đồng quan điểm nên tôi muốn rút vốn ra khỏi công ty. Luật sư cho tôi hỏi tôi có được phép rút vốn không và nếu được thì rút vốn bằng cách nào thì hợp lệ? Cảm ơn luật sư!

Trả lời

Như vậy, bạn chỉ có thể rút vốn bằng cách yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình hoặc chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác trong công ty hoặc cho người khác không phải là cổ đông trong công ty.

Về mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông: khoản 1 Điều 132 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

Điều 132. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

Về chuyển nhượng cổ phần: khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

Điều 120. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập3. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

Theo đó, bạn có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho những cổ đông sáng lập còn lại. Tuy nhiên, trong trường hợp công ty thành lập dưới 3 năm, bạn chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp công ty thành lập trên 3 năm, bạn có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho người không phải cổ đông sáng lập mà không cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp tại thời điểm rút vốn, bạn là người đại diện theo pháp luật thì công ty phải bầu người đại diện theo pháp luật mới và đăng ký thay đổi với Phòng đăng ký kinh doanh. Do công ty bạn chỉ có 3 cổ đông, nên khi công ty mua lại cổ phần của bạn hoặc bạn chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông trong công ty thì công ty sẽ chỉ còn 2 cổ đông. Trong trường hợp này, công ty phải chuyển đổi loại hình công ty từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH (Điều 26 Nghị định 01/2021/NĐ-CP):a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;b) Điều lệ công ty chuyển đổi;c) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;d) Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhânđ) Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

Lưu ý: Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập thông tin về cổ đông sáng lập sẽ không thay đổi. Cổ đông chuyển nhượng sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng và thực hiện thủ tục khai thuế TNCN do chuyển nhượng cổ phần. Cổ đông mới nhận chuyển nhượng có quyền yêu cầu công ty lập sổ cổ đông ghi nhận thông tin cổ đông mới

Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Tư Vấn Các Trường Hợp Để Được Rút Vốn Khỏi Công Ty Cổ Phần / 2023

Chào công ty Luật Thái An, tôi đang có vấn đề thắc mắc muốn luật sư giải đáp giúp như sau: Cách đây 2 năm tôi có góp vốn và trở thành cổ đông của 1 công ty cổ phần, nhưng nay, vì một số lý do, tôi muốn rút vốn ra khỏi công ty để ra làm ăn riêng. Vậy giờ tôi phải làm như thế nào? Rất mong luật sư tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc rút vốn của cổ đông ra khỏi công ty cổ phần sẽ được Luật doanh nghiệp năm 2014 điều chỉnh. Theo luật doanh nghiệp năm 2014 thì bạn có thể rút vốn khỏi công ty cổ phần bằng 1 trong hai cách sau: yêu cầu công ty mua lại số cổ phần của mình hoặc chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác.

+ Về việc chuyển nhượng cổ phần cho người khác: Do bạn không phải là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần do đó theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì bạn sẽ không bị hạn chế về quyền chuyển nhượng cổ phần mà có thể tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

+ Về việc yêu cầu công ty mua lại cổ phần: Điều 129 Luật doanh nghiệp 2014 quy đinh như sau:

“1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng”.

Như vậy, nếu bạn có 1 trong những lý do được quy định tại khoản 1 Điều 129 thì bạn có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

Công ty luật Thái An

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần / 2023

Công ty Tư vấn luật Bravolaw chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, làm thủ tục giải thể chi nhánh công ty cho khách hàng, đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ làm thủ tục xin giải thể chi nhánh công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính .

Bravolaw xin tư vấn thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phầntheo luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

2. Hồ sơ tiến hành giải thể chi nhánh công ty bao gồm:

Thông báo về việc giải thể chi nhánh

Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh;

Con dấu công ty, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp;

Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng.

3. Các bước tiến hành giải thể chi nhánh công ty

Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc giải thể chi nhánh. Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc sai sẽ được trả lại để sửa đổi bổ sung.

kết quả:Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh đoanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền thông báo với cơ quan thuế và cơ quan công an về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp; đồng thời xóa tên chi nhánh trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, nếu cơ quan thuế và cơ quan công an không có yêu cầu khác và thông báo kêt quả cho doanh nghiệp.

4. Trách nhiệm của các bên với việc giải thể chi nhánh công ty:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và Giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể chi nhánh công ty.

Doanh nghiệp có chi nhánh đã bị giải thể chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết về Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVOĐịa chỉ: P1707, Tòa nhà 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa-Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà NộiHotline: 1900 6296Email: doanhnghiep@bravolaw.vn

Bạn đang xem Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần hoặc Thu tuc giai the chi nhanh cong ty co phan trong Giải thể doanh nghiệp

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thủ Tục Rút Vốn Khỏi Công Ty Cổ Phần Chi Tiết Nhất / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!