Đề Xuất 5/2023 # Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty # Top 13 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

I- Thành phần, số lượng hồ sơ

* Hồ sơ gồm:

1. Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh (theo mẫu Phụ lục II-16 của Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

5. Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh (đối với trường hợp chưa khắc dấu chi nhánh).

6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

7. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

II- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Đầu tư năm 2005;

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Chính phủ về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

+ Các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành.

III- Hướng dẫn các bước làm hồ sơ giải thể công ty

– Bước 1: Làm thủ tục xác nhận không nợ đọng thuế với Cục hải quan (nếu có xuất nhập khẩu)

– Bước 2: Đóng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp (Nếu có tài khoản ngân hàng mang tên công ty).

– Bước 3: Đăng báo 3 số liên tiếp về việc giải thể

– Bước 4: Tiến hành thủ tục với cơ quan thuế: – Soạn hồ sơ xin giải thể – Quyết toán thuế cho doanh nghiệp

– Bước 5: Làm thủ tục với công an về việc hủy con dấu

– Bước 6: Tiến hành thủ tục với sở kế hoạch hồ sơ gồm:

Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể.

 Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đã nộp con dấu 

Biên bản thanh lý tài sản (Nếu có)

– Để giải thể một doanh nghiệp cần rất nhiều lưu ý trong quá trình tiến hành các thủ tục. Công việc này yêu cầu người có kinh nghiệm chuyên môn cao để hoàn thành một cách nhanh chóng, tránh các vấn đề khác phát sinh không mong muốn sau khi giải thể.

– Với  kinh nghiệm hỗ trợ tất cả các dịch vụ thuê ngoài cho doanh nghiệp. Chúng tôi tự tin có thể hỗ trợ bạn hoàn thành giải thể doanh nghiệp một cách nhanh chóng với giá ưu đãi nhất thị trường.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!!!

CÔNG TY TƯ VẤN AN PHA

436/29 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP-HCM Tel: 08 – 6 26 46 128 – Fax: 08 – 6 26 46 129 DĐ: 0939 379 623 (Zalo – Viber) Email: tahongle@gmail.com Website: http://anpha.vn

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Tnhh (Cập Nhật 2022)

Doanh nghiệp trong suốt thời gian hoạt động từ khi thành lập vì nhu cầu về mở rộng kinh doanh sản xuất, mở rộng thị trường mà thành lập các đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Nhưng nếu các đơn vị phụ thuộc này hoạt động không hiệu quả thì doanh nghiệp thường quyết định chấm dứt hoạt động chúng. Bên cạnh đó nguyên nhân có thể bắt nguồn từ quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy mà doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện thủ tục giải thể hay chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Công ty ACC tư vấn Thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH cập nhật năm 2020.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp; có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh công ty có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Khi việc duy trì hoạt động chi nhánh công ty là không cần thiết hoặc không hiệu quả thì có thể tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty.

2. Điều kiện giải thể chi nhánh công ty TNHH

Để được phép tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH; trước tiên doanh nghiệp đó phải có đủ các điều kiện như:

Không đang trong quá trình tranh chấp tại Tòa án hoặc bất kỳ cơ quan trọng tài nào khác.

Phải có sự đồng ý giải thể từ Hội đồng thành viên của công ty mẹ về việc giải thể chi nhánh công ty TNHH.

Chi nhánh công ty TNHH muốn giải thể phải thanh toán hết các khoản nợ công, nợ riêng cũng như hoàn thành việc thanh lý tài sản theo đúng quy định của luật này.

Chỉ khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên thì chi nhánh công ty TNHH mới được làm thủ tục giải thể theo quy định. Để giải thể thì bạn phải hoàn thành hồ sơ giải thể chi nhánh công ty TNHH đảm bảo đầy đủ giấy tờ như trong Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định.

3. Trường hợp giải thể chi nhánh công ty TNHH

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn sáu tháng liên tục.

Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Có thể chia các trường hợp giải thể doanh nghiệp thành 2 loại là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc:

Giải thể tự nguyện: là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của chủ sở hữu doanh nghiệp. Giải thể tự nguyện diễn ra khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn hoặc khi chủ sở hữu doanh nghiệp không muốn tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, giải thể không phải là cách duy nhất để chủ sở hữu doanh nghiệp dừng các hoạt động kinh doanh và giải phóng khỏi các nghĩa vụ tài sản.

Giải thể bắt buộc là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có sự vi phạm pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đó.

4. Thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH

Tiến hành đóng mã số thuế chi nhánh

Hồ sơ đóng mã số thuế chi nhánh:

Thông báo, Quyết định về việc giải thể chi nhánh công ty TNHH.

Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận, huyện.

Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của chi nhánh doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế chi nhánh.

Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chi nhánh.

Công ty có chi nhánh bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ trả con dấu chi nhánh công ty TNHH

Công văn trả con dấu của chi nhánh cần giải thể.

Quyết định về việc trả con dấu chi nhánh.

Thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Thông báo về việc giải thể chi nhánh công ty TNHH.

Quyết định về việc giải thể chi nhánh công ty TNHH.

Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh công ty.

Danh sách chủ nợ và người lao động.

Công ty tiến hành việc đăng bố cáo giải thể chi nhánh trên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Mẫu đơn giải thể chi nhánh công ty TNHH

Về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp ( ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………….

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau: Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Quyết định giải thể số: …………………………………… ngày ……………. /………… /……………………….

Lý do giải thể: …………………………………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn và an tâm cho khách hàng.

Soạn hồ sơ và đại diện ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.

Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.

Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.

Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Thủ Tục Giải Thể Công Ty TNHH 2 Thành Viên Trở Lên 2020 Thủ Tục Và Điều Kiện Giải Thể Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty TNHH Cập Nhật 2020. Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH 1 Thành Viên Cập Nhật 2020 Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Vốn Góp Công Ty TNHH Thủ Tục Thay Đổi Tên Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giá Rẻ【999.000Đ】

I/ Những trường hợp doanh nghiệp giải thể chi nhánh công ty cổ phần:

Theo quyết định của doanh nghiệp

Bị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

II/ Giải thể chi nhánh công ty cổ phần – Hướng dẫn chi tiết

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần cũng tương tự như thủ tục giải thể chi nhánh công ty tnhh. Tuy nhiên, giải thể chi nhánh công ty cổ phần cần được thông qua biên bản họp giải thể của Hội đồng thành viên sau đó Hội đồng thành viên cần ra quyết định giải thể chi nhánh. Tiếp đó, chi nhánh tiến hành các thủ tục đóng cửa chi nhánh như công ty TNHH 1 thành viên. Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần được thực hiện thông qua những việc làm và những bước sau:

1. Các công việc cần thực hiện để giải thể chi nhánh công ty cổ phần:

Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Đóng cửa mã số thuế của chi nhánh tại chi cục thuế cấp huyện, quận.

Trả dấu tròn (nếu có) + trả đăng ký mẫu dấu của chi nhánh cho cơ quan công an hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty cổ phần cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Quy trình giải thể chi nhánh công ty cổ phần chi tiết

Bước 1: Nộp hồ sơ tới Tổng Cục Hải Quan

– Hồ sơ gồm:

Công văn xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu nộp tại Tổng Cục Hải Quan

– Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc tùy tình trạng thuế xuất nhập khẩu của công ty.

Bước 2: Tiến hành đóng mã số thuế chi nhánh

– Hồ sơ đóng mã số thuế chi nhánh:

Công văn đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh

Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh

– Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở

– Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của chi nhánh doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế chi nhánh.

Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chi nhánh.

Công ty có chi nhánh bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Tiến hành làm thủ tục trả con dấu chi nhánh công ty cổ phần

Sau khi đã quyết toán thuế, nếu chi nhánh đăng ký mẫu dấu với cơ quan công an, thì cần nộp công ty cần nộp hồ sơ hủy dấu tại cơ quan công an

– Hồ sơ gồm:

Công văn trả con dấu của chi nhánh cần giải thể.

Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu

– Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan công an

Bước 4: Trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty cổ phần

Sau khi hoàn thành các bước trên cần nộp hồ sơ giải thể chi nhánh tại phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chi nhánh công ty.

– Hồ sơ gồm:

Thông báo về việc giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc giải thể chi nhánh công ty

Quyết định hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh công ty.

Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh công ty.

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

Con dấu của chi nhánh ( nếu có)

– Thời gian xử lý hồ sơ: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh công ty. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo giải thể chi nhánh công ty và xóa dữ liệu của chi nhánh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

– Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Sau khi thực hiện các bước trên, chi nhánh công ty Cổ Phần sẽ được chính thức giải thể và làm thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

III/ Bảng giá giải thể công ty, chi nhánh công ty cổ phần chi tiết

Bảng giá dịch vụ giải thể công ty hay nói chính xác là chi phí giải thể hiện nay cụ thể như sau:

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh những vấn đề khác sẽ báo phí cụ thể sau khi xem hồ sơ

IV/ Nam Việt Luật – Địa chỉ cung cấp dịch vụ giải thể công ty uy tín, chất lượng nhất

– Nam Việt Luật sẽ bắt đầu từ bước nắm bắt thông tin được cung cấp từ phía khách hàng, sau đó tiến hành tư vấn thủ tục giải thể công ty, tư vấn giấy tờ, thông tin cần thiết cần chuẩn bị giải thể. Nếu nhận được ủy quyền, các chuyên viên sẽ hoàn thiện sổ sách chứng từ, thực hiện hoàn thiện hồ sơ đóng mã số thuế tại cơ quan thuế, tiến hành chuẩn bị hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trả con dấu doanh nghiệp. Sau đó, bàn giao kết quả giải thể công ty đến khách hàng khi nhận kết quả giải thể và kết thúc dịch vụ.

– Nam Việt Luật cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng, luôn đặt uy tín lên hàng đầu, đảm bảo mang lại sự hài lòng cho mọi khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi.

Thủ Tục Giải Thể Công Ty

Trong quá trình kinh doanh, hoạt động gặp nhiều khó khăn hoặc vì một số nguyên nhân nào đó, các công ty phải nghĩ tới con đường giải thể. Trình tự thủ tục giải thể được Luật doanh nghiệp 2014 điều chỉnh. Để giúp cho doanh nghiệp hiểu thêm về hoạt động này, Công ty Luật Việt An đưa ra một số lưu ý về thủ tục giải thể công ty như sau:

Trước hết, để được giải thể, công ty có thể tự quyết định hoặc do pháp luật bắt buộc, điều kiện cụ thể quy định tại Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 bao gồm:

Công ty bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi đã đáp ứng những điều kiện nêu trên, doanh nghiệp tiến hành trình tự thủ tục thực hiện việc giải thể như sau:

Bước 1: Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Lý do giải thể;

Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Bước 3: Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế để xin được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày từ khi thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ gồm có:

Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

Không tốn lệ phí.

Cách thực hiện: có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ  dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Lưu ý: 

Doanh nghiệp chỉ nên trả dấu cho cơ quan công an sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh có thông báo yêu cầu doanh nghiệp trả dấu. Nếu việc này được thực hiện trước khi cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo thì những văn bản, biểu mẫu sau đó sẽ không được đóng dấu đầy đủ, sẽ khó khăn trong các thủ tục hành chính tiếp theo.

Thủ tục giải thể nhìn chung khá phức tạp vì phải qua nhiều cơ quan hành chính và thực hiện nhiều thủ tục khác nhau. Do vậy, doanh nghiệp cần đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp tỉnh để được hướng dẫn cụ thể.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!