Đề Xuất 11/2022 # Thông Qua Đề Án Sắp Xếp Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã / 2023 # Top 18 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Thông Qua Đề Án Sắp Xếp Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thông Qua Đề Án Sắp Xếp Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(BGĐT) – Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 11 – 7 – 2019 về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) của tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019-2021. Theo Đề án, 40 ĐVHC cấp xã được sắp xếp để thành lập 19 ĐVHC cấp xã ở 9 huyện, cụ thể như sau: 

1. Huyện Hiệp Hòa: Nhập xã Đức Thắng vào thị trấn Thắng. Sau sắp xếp, huyện Hiệp Hòa có 25 ĐVHC cấp xã. 

2. Huyện Lạng Giang: Nhập xã Phi Mô vào thị trấn Vôi; nhập xã Tân Thịnh vào thị trấn Kép. Sau sắp xếp, huyện Lạng Giang có 21 ĐVHC cấp xã. 

3. Huyện Lục Nam: Nhập thị trấn Lục Nam và xã Tiên Hưng vào thị trấn Đồi Ngô. Sau sắp xếp, huyện Lục Nam có 25 ĐVHC cấp xã. 

4. Huyện Lục Ngạn: Nhập xã Nghĩa Hồ vào thị trấn Chũ. Sau sắp xếp, huyện Lục Ngạn có 29 ĐVHC cấp xã. 

5. Huyện Sơn Động: Nhập xã Thạch Sơn với xã Phúc Thắng để thành lập xã Phúc Sơn; nhập xã Vĩnh Khương với xã An Lập để thành lập xã Vĩnh An; nhập xã Chiên Sơn với xã Quế Sơn để thành lập xã Đại Sơn; nhập xã An Châu vào thị trấn An Châu; nhập xã Tuấn Mậu với thị trấn Thanh Sơn để thành lập thị trấn Tây Yên Tử; nhập xã Bồng Am vào xã Tuấn Đạo. Sau sắp xếp, huyện Sơn Động có 17 ĐVHC cấp xã. 

6. Huyện Tân Yên: Nhập xã Nhã Nam vào thị trấn Nhã Nam; nhập xã Cao Thượng vào thị trấn Cao Thượng. Sau sắp xếp, huyện Tân Yên có 22 ĐVHC cấp xã. 

7. Huyện Yên Dũng: Nhập xã Tân An với thị trấn Tân Dân để thành lập thị trấn Tân An; nhập xã Thắng Cương và xã Nham Sơn vào thị trấn Neo để thành lập thị trấn Nham Biền. Sau sắp xếp, huyện Yên Dũng có 18 ĐVHC cấp xã. 

8. Huyện Yên Thế: Nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ; nhập xã Phồn Xương với thị trấn Cầu Gồ để thành lập thị trấn Phồn Xương. Sau sắp xếp, huyện Yên Thế có 19 ĐVHC cấp xã. 

9. Huyện Việt Yên: Nhập xã Bích Sơn vào thị trấn Bích Động; nhập xã Hoàng Ninh vào thị trấn Nếnh. Sau sắp xếp, huyện Việt Yên có 17 ĐVHC cấp xã.

HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Bắc Giang trình Chính phủ theo quy định.

Thông Qua 3 Nghị Quyết Về Sắp Xếp Đơn Vị Hành Chính / 2023

BNEWS Các Đề án đã được lấy ý kiến của cử tri, của Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 38, chiều 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập hai phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa và 3 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành lập một số đơn vị hành chính mới

Trình bày báo cáo thẩm tra các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hải Dương; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương và thành lập 3 phường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nêu rõ: Hồ sơ các Đề án của Chính phủ đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy đủ, chất lượng.

Các Đề án đã được lấy ý kiến của cử tri, của Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao.

Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp 146 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa để hình thành 70 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh, chiếm 11,9%.

Đồng thời, nhất trí phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của tỉnh Thanh Hóa.

Đối với Đề án của tỉnh Hải Dương, Ủy ban Pháp luật nhất trí phương án sắp xếp 55 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương để hình thành 25 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 30 đơn vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh, chiếm 11,7%.

Cùng với đó, thành lập 2 phường Nam Đồng và Tân Hưng và mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương, sau khi điều chỉnh nhập thêm các xã Gia Xuyên và Liên Hồng (huyện Gia Lộc); xã Tiền Tiến và Quyết Thắng (huyện Thanh Hà) và xã Ngọc Sơn (huyện Tứ Kỳ).

Ủy ban Pháp luật cũng nhất trí với việc điều chỉnh địa giới hành chính tại 48 khu vực trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Tuy nhiên, do số lượng khu vực được đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính là rất nhiều; diện tích tự nhiên từng phần được đề xuất điều chỉnh rất nhỏ, nhiều khu vực đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính không có dân.

Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đề nghị trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ghi cụ thể dân số, diện tích tự nhiên được điều chỉnh mà chỉ quy định khái quát theo hướng ghi nhận việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các phường, xã của thành phố Hải Dương.

Để bảo đảm hoàn thành tiến độ xem xét, thông qua các đề án trong năm 2019, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ và các địa phương khẩn trương xây dựng tờ trình, đề án về việc sắp xếp đơn vị hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong tháng 10 và tháng 11/2019; đề nghị Chính phủ tổng hợp, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của địa phương để có biện pháp kịp thời tháo gỡ, khắc phục; Chính phủ, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả đề án.

Vì vậy, cần lưu ý để tránh những vấn đề phát sinh dẫn đến khiếu kiện. “Một số đơn vị sáp nhập vừa rồi người dân đã có ý kiến. Đề nghị các địa phương hết sức chú ý”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua các đề án thành lập 2 phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương); thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và thành lập 3 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân thuộc thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).

Làm rõ cơ sở thực tiễn, pháp lý của việc thí điểm

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tại phiên họp, đa số ý kiến tán thành với việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết để quy định việc thí điểm là phù hợp, bảo đảm cơ sở pháp lý, nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn tỏ ý băn khoăn về cơ sở thực tiễn và pháp lý của việc thí điểm cũng như tên gọi của Ủy ban nhân dân phường khi không còn Hội đồng nhân dân đồng cấp nữa. Các ý kiến cũng đề nghị, để dự thảo đủ điều kiện trình Quốc hội, đề nghị Chính phủ bổ sung, làm rõ cơ sở chính trị – pháp lý, cơ sở thực tiễn của việc thí điểm; mục đích, yêu cầu; phạm vi thí điểm và tính khả thi của việc thực hiện thí điểm tại tất cả các phường, tại các quận và thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội.

Vì vậy, để bảo đảm tính đồng bộ, tổng thể trong việc trình Quốc hội xem xét, quyết định việc thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, có ý kiến đề nghị Chính phủ bổ sung thêm nội dung trình Quốc hội quyết định vấn đề phân quyền, phân cấp, ủy quyền một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hà Nội.

Dẫn chứng nghị quyết của Đảng, “nơi nào có chính quyền, nơi đó phải có hội đồng nhân dân”, một số đại biểu đặt câu hỏi về mô hình của Ủy ban nhân dân phường khi không còn Hội đồng nhân dân. Bày tỏ băn khoăn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phan Thanh Bình nêu ý kiến: Bây giờ là Ủy ban hành chính hay Ủy ban nhân dân. Thực ra Ủy ban nhân dân khác với Ủy ban hành chính. Nhưng trong dự thảo nghị quyết giữ nguyên các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân, thậm chí là quyết định luôn vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương?”

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Quá trình xây dựng đề án, về bản chất là Ủy ban hành chính nhưng tính đi tính lại vẫn lấy là Ủy ban nhân dân.

Nếu thay đổi tên gọi thì toàn bộ hồ sơ lý lịch của 5 triệu người phải đính chính. Phần mềm dữ liệu cốt lõi phải thay đổi toàn bộ, giấy tờ sổ đỏ, chứng minh thư cũng phải thay đổi toàn bộ.

Đánh giá đây là nội dung rất nhạy cảm, hệ trọng, các đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan có sự chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng, nắm bắt dư luận để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời hành vi lôi kéo, kích động, xuyên tạc./.

Kim Sơn Tạo Sự Đồng Thuận Trong Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã / 2023

Huyện Kim Sơn có 27 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 3 đơn vị (Xuân Thiện, Chính Tâm và Yên Mật) chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo Nghị quyết số 1211 ngày 25/5/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội phải tiến hành sắp xếp lại. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động đã tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện. Đến nay, việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng tiến độ và đã được ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/2/2020. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong đời sống nhân dân địa phương được sáp nhập, sắp xếp.

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, giai đoạn 2019-2021; xây dựng Phương án sắp xếp đơn vị hành chính đối với các xã: Xuân Thiện, Chính Tâm và Yên Mật làm cơ sở để ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề ản sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, xã Xuân Thiện và xã Chính Tâm được sáp nhập nguyên trạng thành đơn vị hành chính xã Xuân Chính, có tổng diện tích tự nhiên sau khi sáp nhập là 6,95 km2 và quy mô dân số là 5.642 người; điều chỉnh 1,33 km2 diện tích tự nhiên, 1.335 người của xã Yên Mật vào xã Kim Chính, sau khi điều chỉnh, xã Kim Chính có 8,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.698 người; nhập 0,9 km2 diện tích tự nhiên, 827 người của xã Yên Mật vào xã Như Hòa, sau khi nhập, xã Như Hòa có 6,09 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số là 6.164 gười.

Xác định việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, huyện Kim Sơn đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo việc sáp nhập theo đúng lộ trình đề ra.

Khi bắt tay vào triển khai Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Kim Sơn cũng gặp không ít khó khăn do một bộ phận cán bộ, người dân có tâm lý e ngại về phong tục, tập quán bị xáo trộn; các thủ tục giấy tờ tùy thân phức tạp, rườm rà; băn khoăn về việc sắp xếp, bố trí việc làm cho các cán bộ, công chức, viên chức dôi dư; việc quản lý sử dụng các trụ sở cũ sau sắp xếp; việc học hành của học sinh sau khi thực hiện phương án trường phổ thông nhiều cấp học…

Trước thực tế trên, UBND huyện Kim Sơn, các xã thuộc diện sắp xếp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc sáp nhập xã; vận động cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính tự nguyện nghỉ công tác trước tuổi tạo cơ sở thuận lợi trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Nhằm tạo sự đồng thuận cao, các tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đã trực tiếp xuống các khu dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc tham gia lấy ý kiến đóng góp, đồng thời giám sát việc lấy ý kiến đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật định.

“Quan điểm chỉ đạo của huyện là việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã phải được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo công khai, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đặc biệt, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ở các xã Yên Mật, Kim Chính, Như Hòa, Xuân Thiện, Chính Tâm phải làm thận trọng, từng bước một và phải có lộ trình, kế hoạch, phương án cụ thể, đảm bảo sau khi điều chỉnh, sáp nhập phải tạo được động lực mới cho đội ngũ cán bộ, công chức; các đơn vị hành chính cũng có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”- đồng chí Đỗ Hùng Sơn cho biết thêm.

Với quan điểm trên, huyện Kim Sơn đã tiến hành một cách thận trọng, khoa học, do vậy Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn đã được sự đồng thuận của đại đa số cử tri của 5 xã, sự tán thành của đại biểu HĐND 3 cấp và được ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành Nghị quyết số 861 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020.

Đồng thuận với phương án sắp xếp cán bộ của huyện, ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Xuân Thiện cho biết: Tôi cho rằng việc sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng tăng quy mô dân số, quy mô diện tích tự nhiên là phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Chính vì vậy, khi được tuyên truyền, giải thích về chủ trương này, cá nhân tôi rất đồng tình. Tôi đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước 1 năm 10 tháng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập các xã Xuân Thiện, Chính Tâm. Tôi tin tưởng sau khi sáp nhập, xã Xuân Chính sẽ có thêm điều kiện để mở rộng, phát triển hơn nữa.

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay sau khi công bố Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện chỉ đạo các xã tổ chức thành công kỳ họp HĐND xã, nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền và lãnh đạo, kiện toàn các tổ chức chính trị – xã hội theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của tổ chức chính trị – xã hội.

Các xã khẩn trương tiến hành công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ cán bộ, hồ sơ chuyên môn và cơ sở vật chất; rà soát, ban hành các quy chế, quy định làm việc; giải quyết thủ tục hành chính, chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân chuyển đổi các loại giấy tờ do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, đại hội các chi bộ theo kế hoạch.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đề xuất phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức xã để đảm bảo số lượng được quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và quy định của ủy ban nhân dân tỉnh. Song song với ổn định tổ chức bộ máy, các địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của địa phương, khai thác tiềm năng, thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Kiện Toàn Mặt Trận Cấp Huyện, Xã Sau Khi Sắp Xếp, Sáp Nhập Các Đơn Vị Hành Chính / 2023

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. (Ảnh:TH)

Sáng ngày 20/2 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Hướng dẫn việc kiện toàn Mặt trận cấp huyện, xã sau khi sắp xếp, sát nhập các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Việc sắp xếp phải thực hiện đồng bộ với đơn vị hành chính cùng cấp

Tại hội nghị, đồng chí Vương Văn Nam, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hướng dẫn các nội dung về việc kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021. Theo hướng dẫn, việc sắp xếp, thành lập Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã mới phải được thực hiện đồng bộ với việc sắp xếp, sáp nhập của đơn vị hành chính cùng cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp trên trực tiếp hiệp ý, thống nhất với cấp ủy Đảng ở cấp thành lập Ủy ban MTTQ mới (trên cơ sở sáp nhập của các đơn vị cùng cấp) để quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam lâm thời. Lập và chỉ định danh sách Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực của Ủy ban MTTQ, đồng thời quyết định giải thể Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, xã thuộc diện phải sáp nhật đơn vị hành chính.

Nhân sự, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã mới sau khi thành lập không vượt quá số lượng theo quy định tại Thông tri 28 TT-MTTW- BTT, với số lượng gồm các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ của các đơn vị hành chính trước khi sáp nhập. Đối với các đơn vị đặc thù do các xã sáp nhập có nhiều thôn; huyện sáp nhập có nhiều đơn vị cấp xã thì được phép tăng thêm số lượng Ủy viên Ủy ban nhưng không vượt quá 30% so với quy định của Thông tri 28.

Theo hướng dẫn, sau khi sáp nhập, các tổ chức thành viên ở những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới thì các tổ chức thành viên mới đó sẽ là thành viên của MTTQ Việt Nam và hiệp thương người đứng đầu của tổ chức thành viên đó tham gia Uỷ ban MTTQ cùng cấp. Còn đối với những tổ chức thành viên mà không sáp nhập sau khi sáp nhập đơn vị hành chính thì đương nhiên là thành viên của MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Đối với cấp huyện được thực hiện theo Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT và Quy định 212-QĐ/TW gồm Chủ tịch, từ 1 đến 2 Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực. Cấp xã thực hiện theo Thông tri 28 gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực. Số lượng, nhân sự cụ thể do Ban Thường vụ cấp tỉnh chỉ đạo cấp ủy địa phương phân công, sắp xếp, quyết định.

Đối với việc tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện, cấp xã ở các đơn vị hành chính mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp trên trực tiếp thống nhất với cấp ủy Đảng của đơn vị hành chính mới chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam để hiệp thương cử Ủy ban và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ khóa mới theo hướng dẫn của Thông tri 28.

Chưa đồng tình với hướng dẫn “huyện sáp nhập có nhiều đơn vị cấp xã thì được phép tăng thêm số lượng Ủy viên Ủy ban nhưng không vượt quá 30% so với quy định của Thông tri 28”, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Nguyễn Phi Hùng cho rằng:Hướng dẫn này cần xem lại, không nhất thiết tăng cùng 1 lúc lên đến 30% tổng số ủy viên ủy ban. Bởi vì cấp xã hiện nay là 55 người. So với nhiệm kỳ trước đã tăng lên 10 người. “Tôi nghĩ không nhất thiết tăng lên 30% tổng số này mà chỉ giữ nguyên tỷ lệ 10% theo đúng quy định của điều lệ MTTQ Việt Nam là phù hợp. Nếu quy định hướng dẫn tăng lên 30% thì số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã nhiều và nhiều khi chúng ta hoạt động không hiệu quả lắm” – ông Nguyễn Phi Hùng nói.

Tuy nhiên, là địa phương sáp nhập nhiều nhất cả nước với 1 đơn vị cấp huyện và 59 đơn vị hành chính cấp xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Oanh đề nghị, số lượng tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương đơn vị, không nên quy định cứng. Vì đối với Ủy viên, thành viên ủy ban các thôn xóm vẫn giữ nguyên, nếu có thay đổi cộng dồn theo số học thì chỉ giảm những tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội, người đứng đầu các tổ chức thành viên là không còn 2-3 xã thì nhập lại 1 thì còn. Thực tế ở Hòa Bình có những xã nhập 4 xã. “Nếu chúng ta tăng 30% thì người uy tín vẫn ở xóm đó, trưởng đại diện ban dân cư không thay đổi. Quy định như vậy chưa phù hợp. Mặt trận với ý nghĩa đoàn kết tập hợp, mà nhập vào rồi, người đang đại diện khu dân cư khu vực không được tham gia vì số lượng quá thì tôi thấy chưa phù hợp”, bà Nguyễn Thị Oanh nói.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến góp ý về sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức; có chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…. Cụ thể, đề cập đến vấn đề phụ cấp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Ngọc chia sẻ, hiện Phú Thọ đã tiến hành sát nhập từ 277 xuống 225 xã, phường, thị trấn và 80 xã đã tiến hành thành lập Ủy ban MTTQ lâm thời. Tuy nhiên hiện nay, đối với các khu dân cư sát nhập, để chọn người đứng đầu và trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nhiều nơi còn gặp khó khăn, việc sát nhập vào địa bàn rộng hơn, số lượng quản lý rộng hơn, nhiệm vụ tăng lên nhưng phụ cấp chức vụ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Là địa phương có số lượng xã lớn nhất sau sáp nhập, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Huyền cho biết, để sáp nhập thành công, tỉnh đã chủ động hướng dẫn các đơn vị một cách chi tiết, cụ thể nên không gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Đáng chú ý, sau sáp nhập, Thanh Hóa giảm nhân sự đông nhưng do làm tốt chế độ chính sách đối với cán bộ nên không có xảy ra những vấn đề phức tạp. Cụ thể, ngoài chế độ chung của Trung ương thì Thanh Hóa có chế độ chính sách riêng hợp lý đối với cán bộ…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh:TH)

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng lưu ý Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh phối hợp cùng cấp ủy cấp huyện, xem xét bố trí công việc phù hợp, giải quyết chế độ, chính sách đối với những đồng chí trong diện dôi dư do việc sáp nhập và những đồng chí có nguyện vọng nghỉ chế độ trước tuổi theo quy định của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh và các quy định hiện hành. Chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã thuộc đối tượng sáp nhập tiến hành các thủ tục thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã mới sau khi sáp nhập…/.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thông Qua Đề Án Sắp Xếp Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!