Đề Xuất 1/2023 # Thông Qua 34 Nghị Quyết Quan Trọng # Top 7 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Thông Qua 34 Nghị Quyết Quan Trọng # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thông Qua 34 Nghị Quyết Quan Trọng mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

34 nghị quyết được biểu quyết thông qua

1. Nghị quyết Nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020.

2. Nghị quyết Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020;

3. Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Phú Yên năm 2018;

4. Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh;

5. Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh;

6. Nghị quyết Quy định nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh;

7. Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh;

8. Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

9. Nghị quyết Quy định mức quà tặng cho các đối tượng nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 và Tết Nguyên đán hàng năm trên địa bàn tỉnh;

10. Nghị quyết Quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên;

11. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và các chế độ khác cho hoạt động thể dục thể thao do địa phương quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh;

12. Nghị quyết Quy định chế độ nhuận bút tác phẩm phát thanh đối với hoạt động truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh;

13. Nghị quyết Thông qua chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh;

14. Nghị quyết Thông qua chủ trương đầu tư dự án cấp bách Kè biển xóm Rớ và khu vực sạt lở xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

15. Nghị quyết Thông qua chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Hòa, huyện Tuy An;

16. Nghị quyết Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ;

17. Nghị quyết Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng Khu tái định cư xã Hòa Tâm thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên;

18. Nghị quyết Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông phục vụ KCN Đông Bắc Sông Cầu – Khu vực II, tỉnh Phú Yên;

19. Nghị quyết Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San nền Khu tri thức và đầu tư đoạn đường số 06, đoạn đường Phan Chu Trinh thuộc Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa;

20. Nghị quyết Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa (giai đoạn 1);

21. Nghị quyết Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ tả sông Bàn Thạch, đoạn từ Phú Đa đến cầu Bàn Thạch, huyện Đông Hòa;

22. Nghị quyết Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây mới trụ sở Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh;

23. Nghị quyết Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (giai đoạn 2);

24. Nghị quyết Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Giống thủy sản nước mặn tỉnh Phú Yên;

25. Nghị quyết Cho phép cập nhật dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

26. Nghị quyết Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn tỉnh;

27. Nghị quyết Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất vì mục đích phát triển kinh tế – xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh;

28. Nghị quyết Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024);

29. Nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Yên;

30. Nghị quyết Giao biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 tỉnh Phú Yên;

31. Nghị quyết Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 của HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021;

32. Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, cho thuê đất; giao rừng, cho thuê rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018”.

33. Nghị quyết Xác nhận kết quả miễn nhiệm, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

34. Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hđnd Tỉnh Thông Qua 20 Nghị Quyết Quan Trọng

Tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XIV, ngày làm việc thứ 3 (9/12), HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 20 nghị quyết.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn thực tiễn, thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các nghị quyết được thông qua gồm:

1. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình.

2. Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2019.

4. Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021.

5. Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021.

6. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Ninh Bình.

7. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020.

8. Nghị quyết về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 12 và Điều 13 tại Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

11. Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách áp dụng cho huyện Yên Mô tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Yên Mô.

12. Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách xây dựng nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Tiến, Ninh Nhất, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020.

13. Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.

14. Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách quy định tại Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020 đến hết năm 2021.

15. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường giao thông đối ngoại (đường vào) cụm công nghiệp Cầu Yên, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình.

16. Nghị quyết về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Kênh Gà – Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

17. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án số 14/DA-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025.

18. Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND cấp tỉnh, cấp huyện và phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2021.

19. Nghị quyết về việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

20. Nghị quyết về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã; chính sách hỗ trợ đối với Trưởng Công an, Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực dôi dư do bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Xuân Trường-Thái Học-Đức Lam

Kỳ Họp Thứ 12, Hđnd Tỉnh: Thông Qua 4 Nghị Quyết Quan Trọng

Cụ thể, tại Kỳ họp lần này, 2 Nghị quyết về Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương khối tỉnh năm 2019 và Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh đã được các đại biểu HĐND tỉnh thông qua và có hiệu lực ngay từ ngày hôm nay: 29-10-2019.

Trong đó, riêng nội dung phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương, tỉnh bổ sung thêm 41 tỷ đồng dùng để hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo (với số tiền 3 tỷ đồng) và quản lý, bảo trì đường bộ (hơn 38 tỷ đồng).

Xem Video Clip Kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh

Đối với nội dung quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh 3 dự án, gồm: Dự án đường ven sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu); Dự án xây dựng công viên và kè sông Đồng Nai; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768. Nguồn vốn thực hiện các dự án trên dự kiến sử dụng nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Đối với Quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Đồng Nai, Nghị quyết thống nhất sẽ tăng mức chi đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo trình độ lý luận chính trị; chi bồi dưỡng cho các bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh, kỹ năng quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, sắp tới đây, 3 dự án trọng điểm được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này sẽ được triển khai nhanh. Tỉnh sẽ phối hợp với TP.Biên Hòa làm thêm một số khu tái định cư để di dời người dân đến. Các nơi được đầu tư làm đường lớn xong, tỉnh sẽ quy hoạch hai bên làm dự án để khai thác nguồn quỹ đất, tăng thu, lấy vốn đầu tư các công trình hạ tầng giao thông khác.

Kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, 4 nội dung đưa ra lấy ý kiến trong kỳ họp này cơ bản được các đại biểu đồng ý. Một số dự án, lĩnh vực còn được đại diện các sở ngành giải trình thêm.

HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung UBND tỉnh đề xuất nên thời gian tới các sở ngành, địa phương phải theo dõi sát, nhắc nhở đẩy nhanh tiến độ. Các dự án điều chỉnh lần này, nếu thi công nhanh sẽ góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và của tỉnh.

Hương Giang

Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre Thông Qua 11 Nghị Quyết Quan Trọng

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp. Ảnh: Công Trí/TTXVN

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (Giám đốc Sở Nội vụ), bà La Thị Thúy (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), ông Trịnh Minh Châu (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) giữ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, đồng ý miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Thanh Hiếu (nguyên Giám đốc Sở Nội vụ), Ông Lê Ngọc Bữu (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) do nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Công Trí/TTXVN

Phát biểu tại kỳ họp, ông Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện các nghị quyết đã thông qua. Ông Huỳnh Quang Triệu cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp cần tập trung cao cho công tác phòng chống hạn mặn, dự báo sẽ còn kéo dài đến giữa hoặc cuối tháng 5/2020. Trước mắt, tập trung cấp nước ngọt cho Khu công nghiệp, dịch vụ thiết yếu và nước sinh hoạt cho người dân; khẩn trương triển khai các giải pháp chăm sóc vườn cây, đàn gia súc – gia cầm – thủy sản; triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất khi hết mặn, quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi – cấp nước sớm đưa vào sử dụng.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Bến Tre đã báo cáo tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra khốc liệt trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân trong thời gian qua. Theo đó, độ mặn hơn 4 phần nghìn đã bao phủ toàn bộ địa bàn tỉnh Bến Tre. Toàn tỉnh có hơn 5.100 ha lúa (gieo sạ ngoài khuyến cáo) bị thiệt hại. Ngoài ra, hơn 20 nghìn ha cây ăn trái, hơn 72 nghìn ha dừa, hơn 1.490 ha cây hoa màu, hơn 1.000 cây giống bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiếu nước tưới. Cùng với đó, đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nặng nề do hạn mặn, hệ thống nước máy bị nhiễm mặn hoàn toàn, vượt mức cho phép nên người dân không thể sử dụng để nấu ăn.

Để khắc phục tình trạng ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre tuyên truyền, kêu gọi người dân chung tay ứng phó hạn mặn, chủ động trữ nước ngọt để sử dụng. Bên cạnh đó, kêu gọi các “mạnh thường quân”, tích cực hỗ trợ nước ngọt cho người dân sử dụng. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tiếp nhận hơn 5.800 bồn chứa nước ngọt, 25.000 thùng, bình chứa nước ngọt, 32 hệ thống máy lọc nước mặn… tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thông Qua 34 Nghị Quyết Quan Trọng trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!