Đề Xuất 5/2023 # Thống Nhất Kết Nối, Liên Thông Các Phần Mềm Quản Lý Văn Bản Phục Vụ Gửi, Nhận Văn Bản Điện Tử # Top 14 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Thống Nhất Kết Nối, Liên Thông Các Phần Mềm Quản Lý Văn Bản Phục Vụ Gửi, Nhận Văn Bản Điện Tử # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thống Nhất Kết Nối, Liên Thông Các Phần Mềm Quản Lý Văn Bản Phục Vụ Gửi, Nhận Văn Bản Điện Tử mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thống nhất kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, có hiệu lực thi hành từ 6/9/2018.

Theo đó, văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành quy định tại Quyết định này có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy.

Văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ. Việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử và phải tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ.

Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có). Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên, ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận.

Trục liên thông văn bản quốc gia được kết nối, liên thông với hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương qua Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, nhà nước. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương phải đảm bảo hạ tầng kỹ thuật kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định. Tổ chức xây dựng, nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo quy định tại Quyết định này, thống nhất kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản của cơ quan, đơn vị trực thuộc phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại bộ, ngành, địa phương.

Việc Gửi, Nhận Văn Bản Điện Tử Giữa Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước: Hình Thành Hệ Thống Chính Phủ Điện Tử Kết Nối Thông Suốt Từ Trung Ương Đến Địa Phương

Việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước: Hình thành hệ thống Chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 15/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng chí Mai Tiến Dũng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Hải Phòng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, quận, huyện thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng.

Theo báo cáo đánh giá của UBND thành phố Hải Phòng, sau 1 năm triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, việc gửi nhận văn bản được triển khai nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm kiểm soát, phân rõ người, rõ việc trong quá trình giải quyết công việc, tiết kiệm được chi phí, rút ngắn thời gian thực thi công vụ…100% các Sở, ngành, UBND quận, huyện đã kết nối, liên thông và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên hệ thống Trục liên thông quốc gia; số lượng văn bản điện tử gửi, nhận đạt 90% trên tổng số văn bản phát hành của các cơ quan; trên 90% các cơ quan UBND cấp xã/ phường và đơn vị trực thuộc các Sở, ngành (đơn vị cấp 4) cũng đã kết nối, liên thông và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; một số các cơ quan còn lại đang triển khai, cấp mã định danh…

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Trục liên thông văn bản quốc gia vẫn còn phát sinh một số lỗi như: văn bản không đến được nơi nhận, không đính kèm được tài liệu, một văn bản gửi nhiều lần, nội dung trích yếu khác với tệp tin đính kèm… Bên cạnh đó, việc triển khai ký số trên hệ thống cũng đã làm phát sinh dung lượng lưu trữ và thời gian xác thực, ký số.

Về nhiệm vụ và lộ trình thời gian tới, thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai liên thông gửi, nhận văn bản điện tử đến 100% cấp xã; tăng cường xử lý công việc trên môi trường mạng, sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử. Đồng thời, hoàn thiện, nâng cấp phần mềm Trục liên thống văn bản đảm bảo vận hành thông suốt, phù hợp với thực tiễn nhu cầu của các địa phương…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá việc gửi, nhận liên thông văn bản điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần làm giảm chi phí và thời gian. Đây chính là nền tảng để triển khai kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, hình thành hệ thống Chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng hiện một số Bộ, ngành, địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm đến triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc gửi, nhận văn bản điện tử có tích hợp chữ ký số; tỷ lệ sử dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử tại một số đơn vị còn hạn chế… dẫn đến việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có tích hợp chữ ký số chưa đồng bộ và thống nhất. Bộ trưởng đề nghị, thời gian tới các Bộ ngành, địa phương cần cố gắng nỗ lực hơn, khắc phục mọi khó khăn rào cản để thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thực hiện hiệu quả được những mục tiêu đã đề ra.

Theo thống kê của Văn Phòng Chính phủ, hiện cả nước có 95/95 đơn vị các Bộ, ngành, địa phương và Văn Phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền; 64 Bộ ngành, địa phương phát sinh gửi, nhận văn bản điện tử 3 cấp chính quyền; 10 đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và tỉnh Lào Cai đã phát sinh gửi, nhận văn bản điện tử cấp 4 chính quyền trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Tính từ tháng 3 đến 9/2019 có tổng số 163.107 văn bản gửi và 488.165 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia… Minh Hảo

Tăng Cường Việc Gửi, Nhận Văn Bản Điện Tử Có Ký Số Trên Hệ Thống Quản Lý Văn Bản Và Điều Hành Của Tỉnh

Tăng cường việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia, ngày 09/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2779/UBND-CCHC yêu cầu

– Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh rà soát các chức năng trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trong gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh khẩn trương hoàn thành các giải pháp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ và các điều kiện kỹ thuật khác để đáp ứng việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

https://thuathienhue.gov.vn

Nhiều ngành nghề được thúc đẩy phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi số giữa mùa Covid-19, nhưng ngành game của Việt Nam vẫn đang đứng ngoài cuộc chơi này.

Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có.

Chuyển đổi số không phải là một khoản chi phí, mà chuyển đổi số là giải pháp để tối ưu hóa chi phí và tạo ra những giá trị mới. Chuyển đổi số không phải là mua sắm công nghệ số mới nhất, hiện đại nhất.

Phần Mềm Quản Lý Văn Bản Điều Hành

Hiện nay, xu hướng đổi mới hiện đại hóa văn phòng, công tác hành chính tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang diễn ra rất mạnh mẽ và toàn diện.

Ứng dụng văn phòng điện tử sẽ mang lại hiệu quả cao trong công việc, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, chuẩn hóa quy trình làm việc, quy trình làm việc, quy trình xử lý văn bản và lưu trữ hồ sơ tài liệu.

Nếu cho rằng, công cuộc đổi mới văn phòng là một cuộc cách mạng thì phần mềm quản lý văn phòng điện tử là chiến lược chủ chốt. Phần mềm EDOC 2016 của Công ty TNHH phát triển phần mềm Văn Việt ra đời với mong muốn đưa đến một giải pháp tổng thể trong việc hiện đại hóa công tác Quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp.

EDOC không chỉ là một hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu mà còn là một hệ thống điều hành quản trị công việc toàn diện và chuyên nghiệp theo nhiều cấp quản lý. Phần mềm được thiết kế một cách khoa học với đầy đủ chức năng trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp, quản lý, lưu trữ, điều hành công việc trực tuyến trên mạng máy tính.

Phần mềm có các chức năng sau:

1. Quản lý văn bản đến/đi tại Bộ phận Văn thư

– Nhập văn bản đến– Chuyển xử lý văn bản– Nhập văn bản đi– Chèn số tự động vào văn bản trình ký– Tìm kiếm văn bản– In sổ văn bản– Thống kê tình hình xử lý văn bản của các bộ phận

2. Xử lý văn bản tại các Bộ phận

– Nhận văn bản đến– Chuyển xử lý văn bản cho các bộ phận, cá nhân xử lý– Chỉ đạo bổ sung (nếu cần)– Tìm kiếm văn bản, công việc– Thống kê tình hình xử lý văn bản của các bộ phận

3. Quản lý Trình ký văn bản đi

– Tạo văn bản trình ký– Phê duyệt văn bản– Cấp số văn bản đi– Phát hành văn bản

4. Quản lý văn bản trao đổi nội bộ giữa các bộ phận

– Tạo văn bản trao đổi nội bộ– Phê duyệt văn bản– Theo dõi tình hình xử lý

5. Quản lý công việc

– Tạo Công việc– Phân xử lý công việc– Theo dõi tình hình xử lý công việc

6. Quản lý Hồ sơ công việc

7. Quản lý Lịch Công tác, lịch xe

– Đăng ký lịch công tác– Duyệt lịch công tác– Đăng ký lịch xe– Lịch khác….

8. Màn hình hiển thị

– Hiển thị lịch công tác– Hiển thị thông báo– Hiển thì các hình ảnh hoạt động của đơn vị…

http://vbdh.vanvietsoft.com

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thống Nhất Kết Nối, Liên Thông Các Phần Mềm Quản Lý Văn Bản Phục Vụ Gửi, Nhận Văn Bản Điện Tử trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!