Đề Xuất 6/2023 # Thông Báo Của Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội Đối Với Các Văn Phòng Luật Sư Và Công Ty Luật # Top 9 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 6/2023 # Thông Báo Của Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội Đối Với Các Văn Phòng Luật Sư Và Công Ty Luật # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thông Báo Của Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội Đối Với Các Văn Phòng Luật Sư Và Công Ty Luật mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mục 6 Điều 20. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tự ý sửa chữa, tẩy xoá hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài;

b) Tự ý sửa chữa, tẩy xoá hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung Chứng chỉ hành nghề luật sư, Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm giả hoặc sử dụng các giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài.

Điều 21. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động hành nghề của luật sư

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu giấy tờ, tài liệu giả mạo được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại Khoản 1, 2 Điều này.

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thông báo cho khách hàng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của mình trong việc thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng;

b) Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền, Đoàn luật sư về việc được cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân; thay đổi nội dung đăng ký hành nghề luật sư;c) Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định về tình hình tổ chức hoạt động; không lập, quản lý, sử dụng các loại sổ sách, biểu mẫu theo quy định.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, cơ quan, tổ chức khác ngoài cơ quan, tổ chức mình đã ký hợp đồng lao động, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước yêu cầu hoặc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và thực hiện trợ giúp pháp lý theo sự phân công của Đoàn luật sư mà luật sư là thành viên.

b) Đồng thời thành lập hoặc tham gia thành lập hai hay nhiều tổ chức hành nghề luật sư;

c) Cho người khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư, Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân hoặc Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài để hành nghề luật sư;

d) Sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư; Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân hoặc Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài không phải của mình để hành nghề luật sư;

đ) Chuyển giao vụ việc mà mình đã nhận cho luật sư khác làm thay khi chưa được sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp bất khả kháng.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Thực hiện dịch vụ pháp lý mà không ký kết hợp đồng bằng văn bản hoặc có ký kết hợp đồng nhưng nội dung không đúng quy định;

b) Sách nhiễu, lừa dối, ép buộc khách hàng đưa thêm tiền hoặc lợi ích vật chất khác ngoài Khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý;c) Từ chối thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật khi được yêu cầu;

d) Tự ý sửa chữa, tẩy xoá hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung Giấy chứng nhận tham gia tố tụng, Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài, Giấy phép hành nghề luật sư với tư cách cá nhân;

đ) Làm giả Giấy chứng nhận tham gia tố tụng, Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài, Giấy phép hành nghề luật sư với tư cách cá nhân;

e) Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không đăng ký hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền; không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

g) Luật sư hành nghề khi chưa được cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân hoặc Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài;

h) Hoạt động không theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ, việc;

b) Cố ý cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai sự thật;

c) Xúi giục khách hàng khai sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật;

d) Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

đ) Móc nối, quan hệ với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cán bộ, công chức khác để làm trái quy định của pháp luật trong việc giải quyết vụ, việc;

e) Lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

g) Luật sư nước ngoài hoạt động không theo đúng hình thức hành nghề của luật sư nước ngoài đã được quy định;

h) Luật sư nước ngoài tư vấn pháp luật Việt Nam khi chưa có bằng cử nhân luật của Việt Nam và chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tương tự như đối với một luật sư Việt Nam;

i) Luật sư nước ngoài tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trước cơ quan tiến hành tố tụng của Việt Nam;

m) Không phải là luật sư mà hành nghề luật sư dưới bất kỳ hình thức nào.

k) Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam khi Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài đã hết hạn;

l) Không đủ điều kiện hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật mà hành nghề luật sư dưới bất kỳ hình thức nào.

Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích khác khi thực hiện trợ giúp pháp lý cho các khách hàng thuộc đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; từ chối vụ, việc đã đảm nhận theo yêu cầu của tổ chức trợ giúp pháp lý, của các cơ quan tiến hành tố tụng, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc theo quy định của pháp luật;

0) Tự mình hoặc giúp khách hàng thực hiện những hành vi trái pháp luật nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian hoặc gây khó khăn, cản trở hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác. 5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư, Giấy phép hành nghề luật sư với tư cách cá nhân hoặc Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a, b, c Khoản 2, Điểm b, h Khoản 3, Điểm a, b, c, đ Khoản 4 Điều này. Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư, Giấy phép hành nghề luật sư với tư cách cá nhân hoặc Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm e, g Khoản 4 Điều này; (hỏi Vụ BTTP)

b) Tịch thu giấy tờ đã bị sửa chữa, tẩy xoá, bị làm sai lệch nội dung hoặc giấy tờ giả mạo đối với hành vi quy định tại Điểm d, đ Khoản 3 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Điều 22. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

a) Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại Điểm c, e Khoản 3 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số lợi bất hợp pháp thu được đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thông báo bằng văn bản hoặc thông báo không đúng thời hạn cho cơ quan có thẩm quyền, Đoàn luật sư về việc đặt cơ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài; chấm dứt hoạt động của cơ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài;

b) Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động với cơ quan có thẩm quyền không theo đúng thời hạn quy định;

c) Không thông báo bằng văn bản hoặc thông báo không đúng thời hạn cho cơ quan có thẩm quyền, Đoàn luật sư sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; tạm ngừng và tiếp tục hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh; địa chỉ của Văn phòng giao dịch;

d) Không thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định về tình hình tổ chức hoạt động; không lập, quản lý, sử dụng các loại sổ sách, biểu mẫu theo quy định;

đ) Không công bố hoặc công bố không đúng nội dung, thời hạn, số lần, hình thức công bố theo quy định đối với nội dung đăng ký hoạt động, nội dung thay đổi hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư;

e) Tự ý sửa chữa, tẩy xoá hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

g) Vi phạm các quy định về chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kiểm tra, thanh tra;

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức hành nghề luật sư thực hiện một trong các hành vi sau:

a) Làm giả hoặc sử dụng các giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động, hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; Giấy phép thành lập chi nhánh của Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;

b) Cho người không phải là luật sư thực hiện hoạt động hành nghề dưới danh nghĩa tổ chức hành nghề luật sư của mình;c) Hoạt động không theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Giấy phép thành lập của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam hoặc hoạt động không đúng trụ sở đã đăng ký; không có biển hiệu hoặc sử dụng biển hiệu trái với quy định của pháp luật;

d) Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư thực hiện việc cung cấp dịch vụ pháp lý;

đ) Không cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư;

e) Không cho phép hoặc không tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí;

g) Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thu thù lao luật sư không đúng theo quy định của pháp luật hoặc hợp đồng dịch vụ pháp lý đã được ký kết;

b) Cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng Giấy đăng ký hoạt động, Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam để hành nghề luật sư;

c) Để cá nhân, tổ chức khác thực hiện dịch vụ pháp lý tại Văn phòng giao dịch của mình;

d) Thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài khi chưa được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động theo quy định;

đ) Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam cử luật sư nước ngoài tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trước cơ quan tiến hành tố tụng của Việt Nam.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không đủ điều kiện hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật mà hành nghề luật sư dưới bất kỳ hình thức nào;

b) Không đăng ký hoạt động với cơ quan có thẩm quyền về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài; Chi nhánh của Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;

c) Hoạt động khi chưa được cấp Giấy đăng ký hoạt động;

d) Lợi dụng việc hành nghề luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu giấy tờ đã bị sửa chữa, tẩy xoá, bị làm sai lệch nội dung hoặc giấy tờ giả mạo đối với hành vi quy định tại Điểm e Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm b, c Khoản 2, Điểm b, c Khoản 3, Điểm b Khoản 4 Điều này. Tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại Điểm a, b, c, d, đ Khoản 1, Điểm đ, e Khoản 2 Điều này;

b) Buộc trả lại số tiền thu không đúng quy định đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này.

Theo thông báo của đoàn luật sư Hà Nội,

Thông Báo: Về Việc Triển Khai Thu Phí Thành Viên Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam Của Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

THÔNG BÁOV/v Triển khai thu phí thành viên Liên đoàn luật sư Việt Namcủa luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

Kính gửi : Luật sư thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐLSTQ của Hội đồng luật sư toàn quốc về phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam ngày 04 tháng 01 năm 2012, Lãnh đạo Liên đoàn luật sư Việt Nam đã họp và thống nhất với Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội về việc thu phí thành viên Liên đoàn từ ngày 01/4/2012 như sau

1. Mức phí thành viên Liên đoàn luật sư Việt Nam

– Từ ngày 31/03/2012 trở về trước mức phí thành viên Liên đoàn là 30.000đồng/1 tháng.

– Bắt đầu từ ngày 01/04/2012 mức phí thành viên Liên đoàn là 60.000đồng/ 1tháng.

1.1-Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng cho đơn vị thụ hưởng chi tiết sau:

Tên chủ tài khoảnSố tài khoản VNĐ: BIDV- Chi nhánh Tây Hà Nội : 2601 0000 162145 : Liên đoàn luật sư Việt Nam

1.2- Nộp trực tiếp phí thành viên:

2-Thủ tục xác nhận nộp phí thành viên:

– Tại Văn phòng Liên đoàn luật sư Việt Nam, địa chỉ 38 Hoàng Ngọc Phách- Đống Đa- Hà Nội.

– Tại Văn phòng Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội, địa chỉ Tầng 9 Cung Trí Thức- Trần Thái Tông- Cầu Giấy- Hà Nội, do người của Liên đoàn trực tiếp thu có sổ thu và phiếu thu của Liên đoàn.

3. Thời gian thu phí thành viên

Đối với Luật sư nộp phí chuyển khoản ngân hàng : Liên đoàn luật sư Việt Namsẽ cấp Giấy xác nhận nộp phí thành viên Liên đoàn qua hình thức scan và gửi theo địa chỉ email mà Luật sư đã thông báo cho Liên đoàn. Để thuận tiện theo dõi, đối chiếu đề nghị luật sư khi nộp tiền qua ngân hàng, trong nội dung nộp tiền ghi rõ: Tên luật sư, số thẻ luật sư và số tháng nộp(vì nhiều luật sư có tên trùng nhau).

Đối với Luật sư nộp phí thành viên bằng tiền mặt : Liên đoàn luật sư Việt Nam sẽ cấp phiếu thu trực tiếp cho Luật sư khi nộp phí thành viên.

4. Tổ chức thực hiện 4.1. Liên đoàn luật sư Việt Nam tiến hành thu phí thành viên tại:

– B ắt đầu từ 01/4/2012: Với mức phí thành viên là 60.000đ/1 luật sư/1tháng Liên đoàn thí điểm thu trực tiếp. Luật sư có thể nộp một lần cho một quý, nhiều quýhoặc cả năm hoạt động.

– T ừ ngày 31/3/2012 trở về trước: phí thành viên của Liên đoàn là 30.000 đồng/luật sư/tháng, do Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội thunhưng từ 1/5/2012 khi luật sư tới nộp phí thành viên thì Liên đoàn và Đoàn luật sư Thành phố Hà nội sẽ đối chiếu với các luật sư và thu số phí thành viên đối với các luật sư chưa nộp đủ tính đến ngày 31/3/2012.

4.2. Thông tin liên lạc

+ Văn phòng Liên đoàn thu phí thành viên tất cả các ngày trong tuần (trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ tết) từ 8h00 đến 16h30.

1-Văn phòng Liên đoàn luật sư Việt Nam: ĐT 043.7765685 Fax 043.7765689 2-Chuyên viên thu phí thành viên: Phạm Thanh Xuân ĐTDĐ 0989.200.128 3-Phụ trách kế toán: Lê Thị Thu Hiền- ĐTDĐ 0916.626.919

+ Văn phòng Liên đoàn luật sư Việt Nam cử chuyên viên trực thu phí thành viên Liên đoàn tại Văn phòng Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội vào tất các buổi chiều trong tuần bắt đầu từ ngày 10/5/2012.

Đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện tốt công tác thu phí thành viên Liên đoàn. Yêu cầu các luật sư thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hà Nộihoàn thành trách nhiệm đóng phí thành viên theo quy định.

Thông Báo Đoàn Luật Sư Hà Nội Năm 2022

Theo thông tin Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội gửi cho các văn phòng luật sư, công ty luật là các tổ chức xã hội nghề nghiệp sau khi nhận được Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc Hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016. Theo đó, hiệu lực thi hành của 04 Bộ luật và Luật, bao gồm: Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 sẽ được lùi từ ngày 01/07/2016 cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.

Đoàn Luật sư Hà Nội ra thông báo cho các luật sư thành viên với nội dung như sau:

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

Số: 319/ĐLSHN

(Vv: Rà soát sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự 2015)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2016

Kính gửi: – Các tổ chức hành nghề luật sư;

– Các luật sư thành viên Đoàn luật sư Hà Nội

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự năm 2015 dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Ngày 29/6/2016, Quốc hội khóa XIII đã có Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và bổ sung vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016.

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội rất mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các luật sư thành viên về những nội dung trong Bộ luật Hình sự 2015 và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung xin vui lòng gửi về địa chỉ email: doanluatsuhn@gmail.com trước ngày 15/7/2016 để Văn phòng Đoàn có thời gian tổng hợp báo cáo Liên đoàn luật sư Việt Nam kiến nghị với Quốc hội.

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xin trân trọng cảm ơn các luật sư thành viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện Bộ luật hình sự năm 2015.

Trân trọng!

( Toàn văn Bộ luật Hình sự 2015 đề nghị các luật sư tải về từ địa chỉ website Cổng thông tin điện tử của Chính phủ: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-100_2015_QH13-(18442))

Thông Báo Của Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội Cũng Như Tòa Án Liên Quan Đến Dịch Bệnh Covid

Văn phòng Đoàn luật sư TP Hà Nội xin gửi lại công văn đính chính về việc tạm ngừng giao dịch tại Trụ sở Đoàn luật sư Hà Nội.

Kính gửi: – Các tổ chức hành nghề luật sư;

– Các luật sư thành viên Đoàn luật sư TP.Hà Nội;

– Các tổ chức Đoàn thể Đoàn luật sư TP.Hà Nội.

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV); gây ra;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/2/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

Căn cứ ý kiến của các thành viên Ban Chủ nhiệm;

Để phòng, chống dịch bệnh lây lan ra cộng đồng cư dân, thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ” chống dịch như chống giặc”. Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội nâng mức cảnh báo dịch Covid-19, rà soát cách ly đến nhóm F5 và tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nguy cơ lây nhiễm ngày càng cao trong cộng đồng dân cư thủ đô Hà Nội và đặc biệt tại địa bàn quận Tây Hồ khi phát hiện những ca dương tính với COVID-19 mới và đặc thù trụ sở của Đoàn luật sư tại tầng 19 tòa nhà chung cư, việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao là hết sức cần thiết.

Ngày 10/03/2020, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phát hành công văn số 58/CV-ĐLS gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh quận Tây Hồ đề nghị hướng dẫn Đoàn thực hiện công tác tăng cường phòng chống dịch nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch tại cộng đồng dân cư quanh khu vực Đoàn luật sư đặt trụ sở làm việc.

Thực hiện Công văn số 26/CV-GTĐT ngày 10/3/2020 của Công ty cổ phần xây dựng giao thông đô thị Hà Nội (đơn vị chủ quản tòa nhà 713 Lạc Long Quân nơi Đoàn luật sư đặt trụ sở) và Văn bản đề ngày 11/3/2020 của Ban quản trị chung cư 18 tầng tòa nhà 713 Lạc Long Quân đề nghị Văn phòng Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội tại tầng 19 tòa nhà tạm dừng ngay hoạt động làm việc cũng như các giao dịch, hội họp tại Văn phòng trụ sở Đoàn tầng 19 để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xin thông báo:

Các Tổ chức Đoàn thể, các Tổ chức hành nghề luật sư, các Luật sư, nhân viên văn phòng Đoàn tiếp tục quán triệt, nêu cao ý thức, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và thành phố phòng chống dịch Covid-19 về công tác phòng chống dịch tại khu dân cư và cộng đồng.

Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tạm dừng giao dịch và giải quyết các thủ tục hành chính kể từ ngày 13/3/2020 đến hết ngày 26/3/2020. Thời gian trở lại làm việc bình thường vào ngày 27/3/2020.

Hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, Đại hội đông người tại trụ sở Văn phòng Đoàn. Tăng cường các biện pháp làm việc, trao đổi thông tin trực tuyến qua các phương tiện điện tử.

Chánh văn phòng sắp xếp, phân công nhân viên văn phòng thuộc các bộ phận tối đa 02 người trực vào giờ hành chính trong ngày để tiếp nhận thông tin, tài liệu và các giao dịch cần thiết khác, xin ý kiến Chánh văn phòng để báo cáo Chủ nhiệm hoặc Ban Chủ nhiệm xử lý, giải quyết công việc quan trọng, đột xuất kịp thời.

Thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xin thông báo để các tổ chức hành nghề luật sư, các tổ chức Đoàn thể Đoàn luật sư, các luật sư thành viên thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội được biết và thực hiện. Tùy theo diễn biến dịch bệnh, Ban Chủ nhiệm sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình và sẽ có chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời./.

Trân trọng!

============================================================

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban bí thư và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; để bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Tòa án nhân dân (sau đây viết tắt là công chức). Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án các Tòa án, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 về công tác phòng, chống dịch. Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt trong đơn vị.

Từ nay đến hết tháng 3 năm 2020, các Tòa án tập trung thực hiện tốt các yêu cầu sau đây:

2.1. Tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án. Tòa án thông báo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như: Gửi đến Tòa án thông qua dịch vụ bưu chính; gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

2.2 Tạm dừng việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu, chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp mà thực hiện bằng các phương thức khác như: Qua dịch vụ bưu chính; qua phương tiện điện tử; qua các phương thức khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

2.3. Tạm dừng mở các phiên tòa, phiên họp giải quyết; tạm dừng việc triệu tập đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân đến Tòa án đối với các vụ án, vụ việc đang còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng.

Trong thời gian tạm dừng xét xử, các Thẩm phán tập trung nghiên cứu hồ sơ để sau khi hết dịch sẽ bố trí lịch xét xử liên tục.

Trường hợp vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Khi bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp. Tăng cường xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc bằng phương thức trực tuyến khi có đủ điều kiện.

2.4. Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ người đến làm việc, giao dịch tại Tòa án. Yêu cầu, hướng dẫn họ phải đeo khẩu trang phòng dịch; đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ; rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Bố trí phòng tiếp khách riêng. Hàng ngày thực hiện khử khuẩn, vệ sinh phòng tiếp khách, phòng xét xử. Không tiếp khách tại phòng làm việc. Người có nhu cầu làm việc với lãnh đạo, Thẩm phán phải đăng ký trước với Văn phòng hoặc Thư ký lãnh đạo, Thẩm phán.

Hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tăng cường tổ chức họp, giao ban, làm việc trực tuyến qua các phương tiện điện tử như: Điện thoại, email, zalo, viber,…

Tạm dừng tất cả các đoàn đi công tác, học tập nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đồng ý.

5. Quán triệt, yêu cầu công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

5.1. Yêu cầu công chức tự xác định nhóm tiếp xúc của bản thân (F1, F2, F3: theo hướng dẫn của Bộ Y tế) chủ động khai báo thông tin chi tiết (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, quá trình tiếp xúc với ai, thời gian, địa điểm…) với cơ quan y tế nơi cư trú để được tư vấn và theo dõi cách ly; báo cáo với Thủ trưởng đơn vị để tổng hợp danh sách và gửi báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao trước 17h00 ngày 12/3/2020.

Công chức thuộc nhóm nêu trên chủ động thực hiện các biện pháp tự cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân cũng như những người đã tiếp xúc gần, thông báo kịp thời cho Thủ trưởng đơn vị diễn biến mới về tình trạng sức khỏe.

Trong thời gian 14 ngày cách ly (kể từ ngày tiếp xúc) nếu xuất hiện các triệu chứng bệnh như ho, sốt, đau ngực, khó thở, hắt hơi, chảy nước mũi, đau mỏi người… phải báo với y tế phường, xã nơi cư trú hoặc đường dây nóng của Bộ Y tế, để được trợ giúp y tế, đồng thời báo cáo Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Khuyến cáo công chức không đi thăm quan, du lịch, lễ hội; hạn chế đến những vùng đang có dịch hoặc có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch; hạn chế đến nơi tập trung đông người, đám hiếu, đám hỷ,…

5.4. Chủ động thực hiện các biện pháp tự phòng, chống dịch bệnh; tự kiểm tra thân nhiệt bản thân và gia đình; tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin; không lan truyền thông tin không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

Thực hiện khử trùng, vệ sinh toàn bộ khuôn viên, phòng làm việc trong cơ quan, đặc biệt là phòng xét xử, phòng tiếp dân, phòng họp. Tổ chức mua và trang bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, găng tay cho các đơn vị để thực hiện phòng, chống dịch.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại đơn vị và báo cáo kịp thời Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (qua Văn phòng – địa chỉ email: tmth.tatc@toaan.gov.vn) thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh của đơn vị.

– Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC (để chỉ đạo thực hiện) – Các Đ/c Thẩm phán TANDTC; – Chánh án các TAND, TAQS (để thực hiện); – Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC (để thực hiện); – Đài truyền hình Việt Nam; – Truyền hình Quốc hội Việt Nam; – Cổng thông tin điện tử TANDTC, Báo Công lý (để đăng tải); – Lưu: VP TANDTC.

CHÁNH ÁN

Nguyễn Hòa Bình

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thông Báo Của Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội Đối Với Các Văn Phòng Luật Sư Và Công Ty Luật trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!