Tham Luận Về Thực Hiện Nghị Quyết 21

Xem 2,475

Cập nhật thông tin chi tiết về Tham Luận Về Thực Hiện Nghị Quyết 21 mới nhất ngày 13/04/2021 trên website Athena4me.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 2,475 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quảng Ninh Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Về Bảo Vệ, Chăm Sóc, Nâng Cao Sức Khoẻ Nhân Dân
 • Bộ Chính Trị Ban Hành Nghị Quyết Về Bhxh, Bhyt
 • Nghị Quyết 21 Đã Làm Thay Đổi Nhận Thức Về Bhxh, Bhyt
 • Khi Nghị Quyết Về Bảo Hiểm Y Tế Đi Vào Cuộc Sống
 • Bộ Chính Trị Ban Hành Nghị Quyết Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế
 • Tham luận về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW

  Bài tham luận về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết bài tham luận về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết chỉ rõ kết quả của việc thực hiện BHXH, BHYT trong những năm qua, mục tiêu phương hướng cho những năm tiếp theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết để có thể lập được bài tham luận cho riêng cá nhân mình.

  THAM LUẬN

  Về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tại thành phố ………

  Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và sự chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND và Bộ Y tế, những năm qua, hoạt động của ngành y tế ……………. đã đóng góp thành tích vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, hệ thống y tế được củng cố, đầu tư và có bước phát triển, đáp ứng được cơ bản công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân

  Tại ………….., BHYT toàn dân là một mục tiêu phấn đấu mà Cấp ủy Đảng, Chính quyền thành phố ……………….. đã khởi động từ nhiều năm trước và đã chính thức triển khai vào năm 2012, đến nay sau 5 năm thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, đó là:

  1. Sở Y tế đã phối hợp với cơ quan BHXH tham mưu cho UBND Thành phố triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện; có thể nói cả hệ thống chính trị của TP …………….. đã vào cuộc mạnh mẽ và đồng bộ bằng việc ban hành: Nghị quyết số …………. ngày ………………… của HĐND đề ra mục tiêu phải hoàn thành BHYT toàn dân năm 2012; UBND thành phố cũng ban hành Kế hoạch triển khai và Quy chế liên ngành thực hiện Luật BHYT; Theo đó, tất cả các Quận, Huyện ủy, UBND quận, huyện đều có văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

  2. Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện BHYT thường xuyên, liên tục và phong phú về hình thức, tạo được sự chuyển biến lớn về nhận thức trong cộng đồng dân cư và ý thức trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, thấy được trách nhiệm thực hiện BHYT toàn dân gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố;

  Bên cạnh đó, UBND thành phố đã giao, phân bổ chỉ tiêu theo nhóm tham gia BHYT để giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, quán triệt chủ trương của thành phố đến từng tổ dân phố, thông qua tổ dân phố rà soát số người chưa có thẻ BHYT trên địa bàn để tổng hợp tham mưu việc hỗ trợ các đối tượng và vận động người chưa có thẻ tham gia BHYTtheo kế hoạch chung của thành phố. Đặc biệt Thành phố cũng đã chỉ đạo quyết liệt trong thanh kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về BHYT BHXH trong các doanh nghiệp và các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế .

  Ngoài ra Thành phố cũng đã qui định chính sách đặc thù để hỗ trợ cho người bệnh và cơ sở KCB trong việc nâng cao chất lượng KCB BHYT: Ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho BN nghèo chữa bệnh bằng chạy Thận nhân tạo, vận động sự hỗ trợ của các Hội từ thiện, Quỹ Vì người nghèo trên địa bàn thành phố giúp cho người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính…

  3. Cho đến nay, cơ bản ………….. đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân, năm 2012 đạt tỷ lệ 91,70% và năm 2013 đạt tỷ lệ bao phủ 93,90% dân số. Cùng với việc duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT, ……………………. đã chú trọng đến việc đầu tư nâng cấp, mở rộng và phát triển mới các cơ sở khám chữa bệnh, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho địa phương và khu vực và tạo được niềm tin trong nhân dân về chất lượng dịch vụ y tế. Từng bước tiếp cận BHYT toàn dân trên cả ba phương diện: Độ bao phủ – chất lượng dịch vụ – quyền lợi của đối tượng. BHYT đã thực sự trở thành nguồn tài chính vững bền cho chăm sóc sức khỏe vì mục tiêu an sinh xã hội.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, để duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT, ………………. cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, đó là: Vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHYT. Hệ thống cung ứng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu nhất là y tế tuyến cơ sở. Đôi lúc đôi nơi người dân vẫn còn phàn nàn về quy trình thủ tục trong KCB; chuyển tuyến, thanh toán chi phí KCB BHYT…

  Đạt kết quả như trên đã là khó nhưng làm thế nào duy trì và phát triển tiếp tục theo chỉ đạo của Đảng chính phủ và thành phố, Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT trên 90% dân số. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; và Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2021”. Tăng cường năng lực hệ thống quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và TP ………….. xin có 4 ý kiến kiến nghị như sau:

  Một là: Thực hiện BHYT toàn dân đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ, thống nhất và cam kết của cả hệ thống chính trị. Tăng nguồn tài chính cho y tế, thực hiện BHYT sẽ đảm bảo sự chia sẻ rủi ro, an sinh xã hội, tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế, giảm chi tiêu từ tiền túi …. là yếu tố tạo nên “sự hấp dẫn” cho người tham gia BHYT và duy trì tính bền vững của chính sách BHYT. Vì vậy, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT, đề nghị cần quy định bắt buộc tham gia BHYT theo Hộ gia đình, quy định cụ thể trach nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương để đẩy nhanh lộ trình thực hiện BHYT toàn dân

  Hai là: Đề nghị thành lập Phòng BHYT thuộc Sở Y tế để tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn theo quy định của Luật BHYT và đưa chỉ tiêu về dân số tham gia BHYT là một chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

  Ba là: Có chính sách đầu tư, đào tạo BS cho xã phường- BS Gia đình để thực hiện nhiệm vụ CSSK nhân dân tại tuyến y tế cơ sở.

  Bốn là: Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng tính đủ chi phí của Nghị định 85 và Nghị quyết 68 ngày 19/11/2013 của Quốc hội về đẩy mạnh chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân. Trước mắt, đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế tiếp tục điều chỉnh giá của các dịch vụ còn lại quy định tại Thông tư liên bộ số 03/2006/TTLT ngày 26/01/2006; ban hành Thông tư hướng dẫn kết cấu chi phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng.

  Thực hiện BHYT toàn dân là một chính sách quan trọng trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội, một trong những nhiệm vụ chiến lược trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với quyết tâm cao và nỗ lực của toàn Đảng toàn dân của TP …………….., sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân theo lộ trình đã đề ra./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kết Quả Sau 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 20
 • Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 20
 • Nghệ An: Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết 20, 21 Về Công Tác Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Và Thực Hiện Bhxh, Bhyt
 • Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Nâng Cao Sức Khỏe Nhân Dân Theo Nghị Quyết Số 20
 • Bộ Y Tế Kiểm Tra Công Tác Triển Khai Nghị Quyết 20, 21 Tại Nghệ An
 • Bạn đang xem bài viết Tham Luận Về Thực Hiện Nghị Quyết 21 trên website Athena4me.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!