Đề Xuất 5/2023 # Tham Luận Về Thực Hiện Nghị Quyết 21 # Top 8 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Tham Luận Về Thực Hiện Nghị Quyết 21 # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tham Luận Về Thực Hiện Nghị Quyết 21 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tham luận về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW

Bài tham luận về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết bài tham luận về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết chỉ rõ kết quả của việc thực hiện BHXH, BHYT trong những năm qua, mục tiêu phương hướng cho những năm tiếp theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết để có thể lập được bài tham luận cho riêng cá nhân mình.

THAM LUẬN

Về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tại thành phố ………

Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và sự chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND và Bộ Y tế, những năm qua, hoạt động của ngành y tế ……………. đã đóng góp thành tích vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, hệ thống y tế được củng cố, đầu tư và có bước phát triển, đáp ứng được cơ bản công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân

Tại ………….., BHYT toàn dân là một mục tiêu phấn đấu mà Cấp ủy Đảng, Chính quyền thành phố ……………….. đã khởi động từ nhiều năm trước và đã chính thức triển khai vào năm 2012, đến nay sau 5 năm thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, đó là:

1. Sở Y tế đã phối hợp với cơ quan BHXH tham mưu cho UBND Thành phố triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện; có thể nói cả hệ thống chính trị của TP …………….. đã vào cuộc mạnh mẽ và đồng bộ bằng việc ban hành: Nghị quyết số …………. ngày ………………… của HĐND đề ra mục tiêu phải hoàn thành BHYT toàn dân năm 2012; UBND thành phố cũng ban hành Kế hoạch triển khai và Quy chế liên ngành thực hiện Luật BHYT; Theo đó, tất cả các Quận, Huyện ủy, UBND quận, huyện đều có văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

2. Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện BHYT thường xuyên, liên tục và phong phú về hình thức, tạo được sự chuyển biến lớn về nhận thức trong cộng đồng dân cư và ý thức trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, thấy được trách nhiệm thực hiện BHYT toàn dân gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố;

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã giao, phân bổ chỉ tiêu theo nhóm tham gia BHYT để giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, quán triệt chủ trương của thành phố đến từng tổ dân phố, thông qua tổ dân phố rà soát số người chưa có thẻ BHYT trên địa bàn để tổng hợp tham mưu việc hỗ trợ các đối tượng và vận động người chưa có thẻ tham gia BHYTtheo kế hoạch chung của thành phố. Đặc biệt Thành phố cũng đã chỉ đạo quyết liệt trong thanh kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về BHYT BHXH trong các doanh nghiệp và các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế .

Ngoài ra Thành phố cũng đã qui định chính sách đặc thù để hỗ trợ cho người bệnh và cơ sở KCB trong việc nâng cao chất lượng KCB BHYT: Ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho BN nghèo chữa bệnh bằng chạy Thận nhân tạo, vận động sự hỗ trợ của các Hội từ thiện, Quỹ Vì người nghèo trên địa bàn thành phố giúp cho người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính…

3. Cho đến nay, cơ bản ………….. đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân, năm 2012 đạt tỷ lệ 91,70% và năm 2013 đạt tỷ lệ bao phủ 93,90% dân số. Cùng với việc duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT, ……………………. đã chú trọng đến việc đầu tư nâng cấp, mở rộng và phát triển mới các cơ sở khám chữa bệnh, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho địa phương và khu vực và tạo được niềm tin trong nhân dân về chất lượng dịch vụ y tế. Từng bước tiếp cận BHYT toàn dân trên cả ba phương diện: Độ bao phủ – chất lượng dịch vụ – quyền lợi của đối tượng. BHYT đã thực sự trở thành nguồn tài chính vững bền cho chăm sóc sức khỏe vì mục tiêu an sinh xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, để duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT, ………………. cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, đó là: Vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHYT. Hệ thống cung ứng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu nhất là y tế tuyến cơ sở. Đôi lúc đôi nơi người dân vẫn còn phàn nàn về quy trình thủ tục trong KCB; chuyển tuyến, thanh toán chi phí KCB BHYT…

Đạt kết quả như trên đã là khó nhưng làm thế nào duy trì và phát triển tiếp tục theo chỉ đạo của Đảng chính phủ và thành phố, Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT trên 90% dân số. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; và Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”. Tăng cường năng lực hệ thống quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và TP ………….. xin có 4 ý kiến kiến nghị như sau:

Một là: Thực hiện BHYT toàn dân đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ, thống nhất và cam kết của cả hệ thống chính trị. Tăng nguồn tài chính cho y tế, thực hiện BHYT sẽ đảm bảo sự chia sẻ rủi ro, an sinh xã hội, tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế, giảm chi tiêu từ tiền túi …. là yếu tố tạo nên “sự hấp dẫn” cho người tham gia BHYT và duy trì tính bền vững của chính sách BHYT. Vì vậy, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT, đề nghị cần quy định bắt buộc tham gia BHYT theo Hộ gia đình, quy định cụ thể trach nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương để đẩy nhanh lộ trình thực hiện BHYT toàn dân

Hai là: Đề nghị thành lập Phòng BHYT thuộc Sở Y tế để tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn theo quy định của Luật BHYT và đưa chỉ tiêu về dân số tham gia BHYT là một chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ba là: Có chính sách đầu tư, đào tạo BS cho xã phường- BS Gia đình để thực hiện nhiệm vụ CSSK nhân dân tại tuyến y tế cơ sở.

Bốn là: Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng tính đủ chi phí của Nghị định 85 và Nghị quyết 68 ngày 19/11/2013 của Quốc hội về đẩy mạnh chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân. Trước mắt, đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế tiếp tục điều chỉnh giá của các dịch vụ còn lại quy định tại Thông tư liên bộ số 03/2006/TTLT ngày 26/01/2006; ban hành Thông tư hướng dẫn kết cấu chi phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Thực hiện BHYT toàn dân là một chính sách quan trọng trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội, một trong những nhiệm vụ chiến lược trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với quyết tâm cao và nỗ lực của toàn Đảng toàn dân của TP …………….., sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân theo lộ trình đã đề ra./.

Nghị Quyết Số 21 Về Phòng Chống Tham Nhũng

Nghị Quyết Số 21 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2018, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 44 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 6 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2013, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Điều 37, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hợp Nhất, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Mới Nhất, Điều 5 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2005, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Download, Điều 42 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2012, Điều 54 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 4 Chương 4 Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2007, Điều 43 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2007, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Hiệu Quả Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 32 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 3 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 10 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 1 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Việt Nam, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2011, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Singapore, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Việt Nam, Điều 38 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sua Doi Bo Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi Năm 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Và Văn Bản Hướng Dẫn, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2016, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Tờ Trình Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Tiếng Anh, Điều Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Mục Đích Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 70 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng 2017, Góp ý Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Tổ Chức, Chỉ Đạo Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, So Kết Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Chương Iv Luật Phòng Chống Tham Nhũng,

Nghị Quyết Số 21 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2018, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 44 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 6 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung,

Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 21

Sáng 3-5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Trần Duy Hưng, Giám đốc BHXH đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị; những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận một số vấn đề về công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh; giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ nhằm thu hút đối tượng tham gia BHYT; công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thực trạng nợ BHXH tại địa phương; giải pháp khắc phục tình trạng nợ BHXH…

Người dân nhận thẻ BHYT tại UBND thị trấn Long Điền (huyện Long Điền).

Giai đoạn 2012-2017, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của ngành BHXH nên số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng. Hàng năm, mức tăng bình quân của đối tượng tham gia BHXH là 4,31%; BHTN là 5,71% và BHYT là 8,13%. Đến 31-12-2017, toàn tỉnh có 187.949 người tham gia BHXH, chiếm 31,05% lực lượng lao động, tăng 35.731 người so với năm 2012; 175.821 người tham gia BHTN, chiếm 29,05% lực lượng lao động, tăng 42.385 người so với năm 2012; 950.039 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 85,87% dân số, tăng 305.578 người so với năm 2012.

Dù đã có nhiều kết quả tốt nhưng tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn thấp; vẫn còn tình trạng DN nợ BHXH, BHYT. Đối với BHYT, còn có hiện tượng lạm dụng quỹ…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác BHXH, BHYT. Đồng chí yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và các cơ quan ban, ngành cần quan tâm nhiều hơn cho công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện các chỉ tiêu mà Tỉnh ủy đã đề ra giai đoạn 2017-2020 (phấn đấu đến năm 2020, có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% tham gia BHTN, 90% dân số có thẻ BHYT). BHXH tỉnh cần chủ động cập nhật thông tin, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT.

Ban Hành Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Phòng, Chống Tham Nhũng

Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm việc tổ chức thực hiện được triển khai đến cơ sở.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 126/NQ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Kết quả thực hiện theo các kỳ thống kê quý, 6 tháng, 9 tháng và năm trong báo cáo định kỳ về công tác PCTN phải tổng hợp và công khai, gửi về Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Thanh tra Bộ GTVT là cơ quan được giao chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch nàỵ, tham mưu Bộ GTVT báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về PCTN.

Theo nội dung kế hoạch về PCTN của Bộ GTVT đã đặt ra yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về công tác PCTN; Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4…

Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng cũng như nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng…

Oanh Hữu

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tham Luận Về Thực Hiện Nghị Quyết 21 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!