Tây Ninh: Tăng Cường Thực Hiện “Chiến Lược Bảo Vệ Biên Giới Quốc Gia”

Cập nhật thông tin chi tiết về Tây Ninh: Tăng Cường Thực Hiện “Chiến Lược Bảo Vệ Biên Giới Quốc Gia” mới nhất ngày 22/09/2021 trên website Athena4me.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 99 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • An Ninh 9 Tháng Đầu Năm Và Một Số Nhiệm Vụ Chủ Yếu Trong 3 Tháng Cuối Năm 2021
 • Viện Kiểm Sát Tỉnh Quảng Ninh
 • 10 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Ngành Văn Hóa Năm 2021
 • Phê Duyệt Đề Án Thí Điểm Tự Chủ Bệnh Viện Bạch Mai
 • Quảng Ninh Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 22
 • NGHỊ QUYẾT 33 VỀ CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

  Xác định rõ quan điểm: “Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước”, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia khẳng định phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị ở các địa phương, nhất là địa bàn các vùng biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo sinh sống, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm cơ sở nền tảng để xây dựng “thế trận biên phòng toàn dân”.

  Theo đó, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải chủ động nắm chắc địa bàn, dân cư, đời sống của các tầng lớp nhân dân để tham mưu, đề xuất, xây dựng quy hoạch, kế hoạch gắn phát triển kinh tế – xã hội của mỗi địa phương với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Phát huy nguồn sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm tích cực phòng ngừa gắn với chủ động ngăn chặn và xử lý khôn khéo các tình huống, giải quyết nhanh gọn, thu hẹp những bất đồng, hạn chế những sự việc có thể gây nguy hại đến quốc phòng, an ninh; trong đó, chú trọng không để các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài câu kết với nhau, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ…

  Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia là một quyết sách chiến lược, kịp thời, thể hiện quyết tâm và các chủ trương, biện pháp mạnh mẽ của Đảng trong phòng ngừa và kiên quyết ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; là cơ sở để Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện, nhằm tăng cường sức mạnh bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia, thiết thực bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

  THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BIÊN GIỚI QUỐC GIA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

  Tây Ninh có diện tích tự nhiên hơn 4 ngàn km2, biên giới dài 240 km, tiếp giáp 3 tỉnh Svây Riêng, Prây Veng, T’bong Kh’mun thuộc Vương quốc Campuchia; với 2 cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Mộc bài, 14 cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ, (đang chuẩn bị mở thêm cửa khẩu quốc tế Tân Nam, dự kiến chính thức hoạt động vào cuối năm 2021), có địa hình đường biên giới tương đối bằng phẳng, đất liền đất, rừng liền rừng, nhiều đường mòn, lối mở… rất thuận lợi cho người dân hai bên biên giới giao thương qua lại. Tây Ninh cũng đồng thời có đường Xuyên Á đi qua, là cầu nối quan trọng giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Thủ đô Phnôm Pênh của Vương quốc Campuchia và đây cũng chính là một lợi thế để phát triển thương mại, du lịch giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Tây Ninh nói riêng với các nước ASEAN. Đây là những thuận lợi và tiềm năng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… nhưng cũng là địa bàn mà các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng để hoạt động chống phá cũng như các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm xuyên biên giới như buôn lậu, ma túy, buôn bán người, mua bán, vận chuyển vũ khí gai tăng hoạt động, đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo vệ, quản lý và kiểm soát biên giới của tỉnh.

  Thiết thực đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các cấp uỷ, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đã quán triệt sâu sắc Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài của Đảng bộ tỉnh. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tập trung vào việc quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong toàn Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý thống nhất chính quyền, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt và củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia.

  Phát huy lợi thế những đặc điểm của một địa bàn chiến lược và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và củng cố quốc phòng – an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, để phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của tỉnh, Tỉnh uỷ Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh khu vực biên giới gắn liền với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

  Theo đó, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia theo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo vệ biên giới quốc gia và các chương trình, đề án, các kế hoạch công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh biên phòng gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và nâng cao cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là ở địa bàn vùng biên giới; nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong tỉnh đối với việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

   Thông qua công tác tuyên truyền, nắm sát địa bàn cơ sở và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân để chủ động và kịp thời đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, nhất là ở vùng dân tộc, khu vực biên giới; ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn và các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc và biên giới để chống phá, kích động, chia rẽ quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp, truyền thống lâu đời giữa chính quyền và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia, cũng như giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh giáp biên.

  Trong phát triển kinh tế, chú trọng phát huy thế mạnh về du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển các loại rừng, nhất là rừng ở khu vực biên giới, quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ vốn, phổ biến kiến thức, phương pháp tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm phù hợp với điều kiện, đặc điểm địa lý và tập quán của cộng đồng dân cư trên khu vực biên giới. Từng bước hình thành chuỗi liên kết giá trị sản xuất kinh tế hàng hóa ở khu vực biên giới gắn với việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh. Tạo điều kiện cho nhân dân định cư, sinh sống ổn đinh, lâu dài, bền vững ở khu vực biên giới; phát huy tốt hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các Dự án đầu tư phát triển ở khu vực biên giới theo quy định của Chính phủ và của tỉnh.

  Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công các huyện, thành phố phía sau và các sở, ngành tỉnh đỡ đầu, hỗ trợ các đồn biên phòng và các xã biên giới; ưu tiên phân bổ ngân sách hàng năm cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội cho các huyện, xã biên giới đã được triển khai tốt. Trong đó, gắn thực hiện Quyết định số 3336 với việc bố trí các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trường học, đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; duy trì và nâng cao kết quả công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học, nhất là ở các huyện, xã vùng sâu, biên giới và vùng đồng bào dân tộc. Đồng thời, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Dự án của tỉnh về “Xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới” theo Đề án của Quân khu 7, thực hiện đến năm 2025. Đến nay, tỉnh đã xây dựng 2 khu dân cư biên giới là Chàng Riệc với quy mô 300/500 hộ gia đình (đang thực hiện giai đoạn II cho 200 hộ) và khu dân cư biên giới Ninh Điền, huyện Châu thành với 100 hộ đối tượng là “thanh niên lập nghiệp”; đã xây dựng hoàn chỉnh 28/28 chốt dân quân biên giới và 2 cụm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới…

  Từ năm 2021 đến nay, Tây Ninh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, triển khai và thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, huy động sức mạnh toàn dân vào sự nghiệp biên phòng.

  Đến nay, trên địa bàn 20 xã biên giới của tỉnh Tây Ninh đã có 1.282 hộ, với 1.979 người đăng ký tham gia tự quản 170km đường biên; 386 hộ với 886 người đăng ký trông coi bảo vệ 95 cột mốc; 928 tổ thuộc các mô hình tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự xóm ấp, với trên 28.300 thành viên tham gia.

  (Lê Quân: Thế trận biên phòng toàn dân trên biên giới Tây Ninh)

  TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

  Trong thời gian tới, để tăng cường thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Đảng bộ và quân dân tỉnh Tây Ninh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

  Một là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, xây dựng bộ đội biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ nói riêng. Trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện, luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, nhất là vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của lực lượng biên phòng. Nâng cao đạo đức cách mạng, xây dựng lòng trung thành và bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh, kiến thức và kỹ năng đối ngoại; trao dồi và nâng cao trình độ ngoại ngữ, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc, nhất là phải thành thạo tiếng và chữ Khơmer để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang có đủ phẩm chất, năng lực, bảo đảm lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

  Hai là, tiếp tục thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới vững mạnh về mọi mặt, liên kết chặt chẽ với các khu vực phòng thủ trong nội địa, làm nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Tăng cường xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới và xây dựng phong trào quần chúng mạnh mẽ trên tuyến biên giới, tạo thành mạng lưới liên hoàn, khép – kín. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án bố trí, sắp xếp ổn định khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2; tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các khu dân cư trên tuyến biên giới gần các chốt dân quân, trạm, đồn biên phòng, hình thành các cụm dân cư biên giới ổn định, bền vững.

  Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/10/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh khu vực biên giới giai đoạn 2007- 2010 và định hướng đến năm 2021 gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 12/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh về kinh tế, thương mại, dịch vụ ở các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và các cửa khẩu phụ của tỉnh, tích cực phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã thực hiện cơ bản hoàn thành tuyến đường tuần tra biên giới, đoạn từ cửa khẩu Xa Mát dọc tuyến biên giới của tỉnh đến tiếp giáp tỉnh Long An, kết nối với tuyến đường tuần tra biên giới hiện hữu, tạo thành đường tuần tra thông suốt 240 km biên giới của tỉnh để vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trên tuyến biên giới sinh sống và làm ăn.

  Quân y bộ đội biên phòng Tây Ninh khám bệnh cho người nghèo trên biên giới. Ảnh: Lê Quân

  Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế với các tỉnh giáp biên của Vương quốc Campuchia, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực biên giới. Kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại chính quyền và đối ngoại nhân dân với đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng ở khu vực biên giới. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị hai bên biên giới và thực hiện chương trình kết nghĩa giữa đồn, trạm biên phòng với lực lượng vũ trang và chính quyền nhân dân phía Campuchia giáp biên. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác phân giới cắm mốc biên giới và bảo vệ an toàn hệ thống mốc giới, đẩy mạnh công tác phối hợp tìm kiếm, huy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam trên đất Campuchia. Tiếp tục thực hiện mô hình hợp tác giữa các lực lượng vũ trang hai bên, duy trì “đường dây nóng”, tuần tra chung, luân phiên gặp gỡ, trao đổi thông tin và phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa ở khu vực biên giới… Đặc biệt, tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy và tội phạm mua bán người qua biên giới.

  Năm là, quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở các huyện, xã biên giới thật sự trong sạch, vững mạnh; trong đó, bộ đội biên phòng cần phối hợp tốt hơn nữa với các lực lượng, nhất là lực lượng công an trong việc giữ gìn an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1068-QĐ/TU ngày 26/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định tạm thời về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp trực thuộc đảng ủy các xã biên giới; đồng thời, nghiên cứu giao nhiệm vụ cho đảng viên của đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới. Triển khai thực hiện lộ trình đưa công an chính quy làm công an xã, ưu tiên thực hiện đối với các xã biên giới; triển khai thực hiện kế hoạch bố trí cán bộ chỉ huy của 15 đồn biên phòng cơ cấu vào cấp uỷ 20 xã biên giới của 5 huyện trong tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác dân vận theo tinh thần Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, thực hiện tốt phương châm “bám trụ, bám dân, bám địa bàn”, thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” và nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

  Phạm Hùng Thái

  Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tập Trung Lãnh Đạo Thực Hiện Thắng Lợi Nhiệm Vụ Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ, An Ninh Biên Giới Quốc Gia
 • Luật Biên Phòng Đáp Ứng Nhiệm Vụ Bảo Vệ Biên Giới Quốc Gia Trong Tình Hình Mới
 • Bđbp Là Lực Lượng Nòng Cốt, Chuyên Trách Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ, An Ninh Biên Giới Quốc Gia
 • Xây Dựng Bộ Đội Biên Phòng Thành Phố Vững Mạnh, Đáp Ứng Tốt Nhiệm Vụ Được Giao
 • Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Số 33
 • Bạn đang xem bài viết Tây Ninh: Tăng Cường Thực Hiện “Chiến Lược Bảo Vệ Biên Giới Quốc Gia” trên website Athena4me.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Tin tức online tv