Đề Xuất 5/2023 # Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết Của Đảng Về Công Tác Cán Bộ # Top 10 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết Của Đảng Về Công Tác Cán Bộ # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết Của Đảng Về Công Tác Cán Bộ mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chiều 2-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, 6 tháng đầu năm 2018 công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, tương đối toàn diện; đồng thời, đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018.

Trong đó, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong tinh giản biên chế; đẩy mạnh xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh ở cấp phường, xã; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; tinh gọn bộ máy nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp hợp lý; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng và tự kiểm tra về công tác cán bộ…

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy Đảng tích cực thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII), nhất là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng ở các cấp nhằm tạo sức lan tỏa, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai các đề án về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình toàn khóa của cấp ủy các cấp; kiên trì thực hiện mục tiêu phấn đấu toàn ngành mỗi năm thực hiện tinh giản 4% đến 5% biên chế để đến năm 2021 giảm 15% đến 20% biên chế; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động về tổ chức xây dựng Đảng…

NAM BÌNH

Ban Cán Sự Đảng Bộ Tài Chính Triển Khai Nghiêm Túc Các Nghị Quyết Của Trung Ương Đảng

Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở”.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gắn với việc thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nêu rõ: Việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ Tài chính triển khai thực hiện nghiêm túc.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, hai nghị quyết này rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả của các đơn vị trong hệ thống chính trị, cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập. Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã triển khai nghị quyết, tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, xây dựng Ban Chỉ đạo. Bộ Tài chính mong đoàn kiểm tra có những góp ý cụ thể để Bộ Tài chính có thêm thông tin, tạo động lực tiếp tục hoàn thiện, triển khai thực hiện giúp ngành Tài chính phát triển tốt hơn.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thứ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, việc triển khai 2 nghị quyết này được Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc và tổ chức triển khai có hiệu quả.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hiện đang được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với phân cấp quản lý của Chính phủ; tăng cường bộ máy tham mưu về cơ chế chính sách; củng cố bộ máy thực thi pháp luật; cơ cấu lại bộ máy gắn với cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong thực thi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh phân cấp đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài chính.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, việc tổ chức bộ máy ngành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa là cơ sở để ngành Tài chính thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy ở các cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, với những đặc thù chung; đồng thời nêu một số kiến nghị, đề xuất tới Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ về tổ chức bộ máy, về quản lý, sử dụng biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị bước đầu nghiêm túc của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc.

“Đến nay, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã tích cực triển khai thực hiện 2 nghị quyết bằng nhiều hình thức như phổ biển, tuyên truyền, ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, quán triệt từ trung ương tới địa phương,… và đã đạt được những kết quả ban đầu. Hai nghị quyết đã tạo ra khí thế mới, động lực mới và đã được triển khai quyết liệt trong toàn ngành Tài chính” – đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính hoàn chỉnh báo cáo theo hướng bám sát nội dung, yêu cầu của 2 nghị quyết, đề cương của đợt kiểm tra; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị để việc thực hiện cuộc kiểm tra đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các thành viên trong đoàn kiểm tra phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tập trung trong thẩm tra, xác minh, đảm bảo nội dung, tiến độ thực hiện cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời cần lắng nghe ý kiến phản hồi của Bộ Tài chính, các đơn vị để xây dựng báo cáo đánh giá khách quan, trung thực…/.

Giồng Trôm Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Xii Đảng Bộ Huyện

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giồng Trôm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp. 6 chương trình, 1 kế hoạch

6 chương trình gồm: Chương trình (CT) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần xây dựng huyện đạt chỉ tiêu nông thôn mới (NTM); CT Phát triển du lịch huyện giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; CT Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng tổ chức lại sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu; CT Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Giồng Trôm phát triển toàn diện, góp phần phát triển bền vững đất nước; CT Xây dựng xã NTM huyện và CT Xây dựng đội ngũ cán bộ huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Cùng với đó là Kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025.

Huyện tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành đầu tư kết cấu hạ tầng, góp phần xây dựng huyện đạt các chỉ tiêu về NTM. Huyện sẽ phát triển du lịch theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng bền vững trên cơ sở bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, địa phương. Huyện tổ chức, sắp xếp lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để tạo ra sản phẩm có giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Phấn đấu xây dựng 1 mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung với quy mô khoảng 50 – 70ha. Xây dựng, hoàn thiện và phát triển 3 chuỗi giá trị sản phẩm (chuỗi dừa, bưởi da xanh, heo) trên cơ sở liên kết chặt chẽ các khâu gắn với thực hiện CT Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người, huyện chú trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và xây dựng con người phát triển toàn diện theo tinh thần NQ số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Gắn kết và phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng NTM; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở. Mục tiêu đến năm 2025, công nhận thêm 9 xã đạt chuẩn NTM (Thạnh Phú Đông, Sơn Phú, Hưng Lễ, Mỹ Thạnh, Tân Hào, Thuận Điền, Tân Lợi Thạnh, Lương Hòa, Phước Long); 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Châu Bình, Bình Thành, Châu Hòa, Lương Phú, Lương Quới) và xã Châu Bình đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Các xã còn lại đạt từ 15 – 17 tiêu chí.

Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở cần thể hiện tinh thần tiến công, tâm huyết vì sự nghiệp chung của nhân dân, của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển chung. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Phấn đấu kéo giảm 3 – 5% số vụ phạm pháp hình sự, kéo giảm tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông từ 5 – 10% so với giai đoạn 2015 – 2020.

Phát huy tinh thần tiến công

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh, Ban Chấp hành mới vừa thể hiện được tính liên tục và kế thừa, vừa thể hiện quyết tâm đổi mới và đảm bảo sự chuyển tiếp hợp lý giữa các thế hệ lãnh đạo. Trên mỗi cương vị công tác được giao, từng cá nhân không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết, kỷ cương trong Đảng, quyết tâm cao và phải có khát vọng trong lãnh đạo thực hiện NQ ĐH XII Đảng bộ huyện.

Tư tưởng chỉ đạo cốt lõi, nhất quán của huyện vẫn là “Phát huy tinh thần Đồng khởi; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển nhanh kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, đưa Giồng Trôm vào nhóm phát triển trung bình của tỉnh”. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện NQ ĐH, các CT, kế hoạch chuyên đề, với tinh thần tiến công cách mạng, “Đồng khởi” trong triển khai, thực hiện NQ ĐH, tạo sự chuyển biến tích cực ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ các CT, kế hoạch của Huyện ủy, các ngành đề ra đầu việc cụ thể, phân công trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân phụ trách, định ra thời gian thực hiện hoàn thành. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, làm việc với các Đảng ủy xã nắm tình hình và định hướng nhiệm vụ.

“Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, quán triệt những nội dung cốt lõi của NQ, các CT, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện NQ vào ngày 14-9-2020 và chỉ đạo cơ sở triển khai quán triệt trong nội bộ hoàn thành vào cuối tháng 9-2020, ra nhân dân hoàn thành tháng 10-2020”.

(Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh)

Tập Trung Cao Độ Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

Thưa đồng chí, là cơ quan tham mưu việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xin đồng chí cho biết công tác chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học tập, quán triệt nghị quyết trong Đảng bộ tỉnh như thế nào?

Cán bộ chủ chốt của tỉnh dự hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng – Ảnh: Ngọc Tú

Tỉnh ủy cũng đã xác định 8 loại hình tổ chức lớp học cho các đối tượng, các cấp, gồm: Lớp cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; lớp cán bộ chủ chốt các huyện, thị, đảng ủy trực thuộc; lớp cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở và các lớp chuyên sâu cho các đối tượng: Báo cáo viên cấp huyện, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí, tôn giáo. Nội dung nghiên cứu, học tập từng lớp khác nhau, phù hợp với từng đối tượng người học. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, 22/22 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các đơn vị có đối tượng học các lớp chuyên sâu đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập Tổ báo cáo viên các lớp học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để giúp các đảng bộ triển khai khi có yêu cầu, gồm các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo. Các đồng chí này đều có kinh nghiệm làm công tác báo cáo viên và được dự triển khai, quán triệt nghị quyết ở Trung ương. Các đảng bộ trực thuộc cũng đã thành lập tổ báo cáo viên để hỗ trợ cho cơ sở trong triển khai, quán triệt nghị quyết khi cần thiết.

Đồng chí đánh giá như thế nào về việc xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu cấp ủy thực hiện nghị quyết, tính khả thi của các chương trình, kế hoạch đề ra?

Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy, 22/22 đảng bộ trực thuộc đã xây dựng xong chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp mình, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Các ban đảng Tỉnh ủy, ban cán sự đảng UBND tỉnh, các đảng đoàn, các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh cụ thể hóa chương trình hành động của Tỉnh ủy thành các đề án, dự án, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết và căn cứ vào chức trách nhiệm vụ được giao, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện nghị quyết nghiêm túc, xác định rõ nội dung công việc và thời gian hoàn thành đối với những nhóm việc cụ thể.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số đảng bộ xây dựng chương trình hành động còn chậm. Đối với kế hoạch hành động của cá nhân, đây là nội dung mới nên việc thực hiện còn chậm so với thời gian quy định. Một số đồng chí còn lúng túng trong việc xác định nhiệm vụ cụ thể, cách trình bày, nội dung kế hoạch quá dài (10 trang A4), chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân đến thời điểm này đang diễn ra như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Công Sởi: Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đồng bộ các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng.

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân theo tài liệu hỏi – đáp các văn kiện Đại hội XII của Đảng thông qua các hội nghị học tập, quán triệt; tuyên truyền qua bản tin, trang thông tin điện tử của đơn vị; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao…; phát động các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức triển khai cấp phát tài liệu hỏi – đáp các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị – xã hội và tuyên truyền trong nhân dân. Cụ thể: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tổ chức được 60 lớp học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với hơn 33.000 cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia học tập. Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo cho các cấp công đoàn ngành phối hợp với công tác chuyên môn để triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động.

Lượt xem: 846

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết Của Đảng Về Công Tác Cán Bộ trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!