Đề Xuất 12/2022 # Tập Trung Lãnh Đạo Thực Hiện Thắng Lợi Nhiệm Vụ Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ, An Ninh Biên Giới Quốc Gia / 2023 # Top 19 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Tập Trung Lãnh Đạo Thực Hiện Thắng Lợi Nhiệm Vụ Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ, An Ninh Biên Giới Quốc Gia / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tập Trung Lãnh Đạo Thực Hiện Thắng Lợi Nhiệm Vụ Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ, An Ninh Biên Giới Quốc Gia / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thăm Đồn Biên phòng Rạch Gốc, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, ngày 29/01/2019.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Quân ủy T.Ư Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác với những nỗ lực, cố gắng cao nhất quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, phối hợp với các lực lượng kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy T.Ư Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp về nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng BĐBP; xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển, đảo. Chủ động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách về xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG như: Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, Kết luận số 68-KL/TW của Ban Bí thư về tăng thêm cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã trên địa bàn biên giới, biển, đảo; Dự án Luật Biên phòng Việt Nam; các đề án, văn bản quy phạm pháp luật về công tác biên phòng, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới, biển, đảo trong tình hình mới.

Tập trung lãnh đạo đổi mới toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Quản lý, bảo vệ vững chắc các dấu hiệu, đường biên, mốc quốc giới; tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý hiệu quả các hoạt động vi phạm hiệp định về quy chế biên giới, vùng biển; phối hợp quản lý, huy động nhân lực, tàu thuyền ngư dân sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu nước láng giềng kịp thời giải quyết các vụ việc trên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến ở từng cấp và tổ chức luyện tập phương án xử lý các tình huống sát thực tế. Phối hợp với các quân khu chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ thành viên khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới; tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án tác chiến. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thực hiện tốt nhiệm vụ ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống, nhất là trong phòng, chống đại dịch Covid-19; các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống hiệu quả các hoạt động xâm phạm an ninh biên giới. Tham mưu, phối hợp với các lực lượng xử lý, giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xác lập nhiều chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các đường dây tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là tội phạm về ma túy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu vực biên giới. 

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh. Chủ động tham mưu, đề xuầt quy hoạch tổ chức quản lý, nâng cấp hệ thống cửa khẩu; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh. Triển khai thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, cửa khẩu theo cơ chế một cửa quốc gia. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính kết hợp với ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh bảo đảm chặt chẽ, thông thoáng, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Tham mưu, xây dựng, ký kết các văn bản, thỏa thuận hợp tác biên phòng với các nước láng giềng; phối hợp thực thi hợp tác biên phòng hai bên biên giới. Tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức hợp tác, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, các hoạt động đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân, xây dựng niềm tin, quan hệ đoàn kết hữu nghị, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề xảy ra trên biên giới.

Tích cực tham mưu xây dựng, củng cố tiềm lực chính trị, tinh thần tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận biên phòng, nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phát huy tốt vai trò cán bộ BĐBP tăng cường xã, đảng viên đồn biên phòng sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản và phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới. Tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, phong trào, mô hình giúp dân xóa đói, giảm nghèo phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG.       Để đạt được những kết quả nổi bật đó có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do Đảng, Nhà nước mà trực tiếp, thường xuyên là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương và các đơn vị toàn quân; sự tin tưởng, giúp đỡ của nhân dân ở khu vực biên giới; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh BGQG.

Những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn; các quốc gia chuyển từ biên giới ngăn cách sang biên giới hợp tác; giải quyết bất đồng mâu thuẫn, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, khu vực Đông – Nam Á tiềm ẩn nhiều nhân tố gây bất ổn định, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, nhất là chủ quyền biển, đảo sẽ diễn biến căng thẳng, phức tạp hơn. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp; Biển Đông, tuyến biên giới, vùng biển Tây Nam và một số địa bàn chiến lược tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. Các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị tăng cường chống phá ngày càng quyết liệt, công khai, trực tiếp, trực diện hơn. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại ở khu vực biên giới, vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp. Kinh tế – xã hội, đời sống của nhân dân và lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới ngày càng toàn diện, nặng nề, đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP.

Trong bối cảnh đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh BGQG, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng trong tình hình mới; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16-4-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11. Chủ động nghiên cứu, phối hợp với các lực lượng nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ biên phòng và xây dựng BĐBP; chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước ta, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị để phát triển đất nước. Tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng chủ trương, giải pháp xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ BGQG phù hợp với thực tiễn.

Hai là, lãnh đạo tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG, hệ thống dấu hiệu, mốc quốc giới; phối hợp triển khai thực hiện hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả 84% công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Cam-pu-chia, tiếp tục tham gia đàm phán giải quyết 16% còn lại; kiểm tra, khảo sát đơn phương, song phương theo kế hoạch của Ủy ban liên hợp, tham gia bổ sung, điều chỉnh ba văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển; nắm vững và vận dụng linh hoạt các chủ trương, đối sách, giải quyết tốt các tình huống, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tạo thành những vấn đề phức tạp trên biên giới, vùng biển, nhất là tuyến biên giới Tây Nam, Biển Đông và các địa bàn trọng điểm; kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia trong mọi tình huống.

Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện và tổ chức luyện tập, diễn tập phương án tác chiến. Phối hợp với các quân khu chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới; phối hợp quản lý, huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; tăng cường hợp tác cứu hộ, cứu nạn trên khu vực biên giới với các nước láng giềng.

Theo Trung tướng ĐỖ DANH VƯỢNG/Báo Nhân dân

Bđbp Là Lực Lượng Nòng Cốt, Chuyên Trách Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ, An Ninh Biên Giới Quốc Gia / 2023

Biên phòng – Việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) nhằm thể chế hóa mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn hơn 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sông Đốc, BĐBP Cà Mau tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Viết Hà

Đồng thời, luật hóa các quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG), xây dựng khu vực biên giới (KVBG), xây dựng nền biên phòng toàn dân, hệ thống chính trị cơ sở, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội; tạo thuận lợi cho lực lượng BĐBP thực hiện nhiệm vụ biên phòng, bảo đảm tính đồng bộ trong thực thi pháp luật ở biên giới. Đây là quan điểm nhất quán của các đại biểu tham dự Hội nghị tọa đàm về dự thảo Luật BPVN do Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức trong tháng 7-2020, tại thành phố Hải Phòng và 2 tỉnh Thừa Thiên Huế, Kiên Giang.

Theo ông Lê Việt Trường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, dự thảo Luật BPVN được chuẩn bị công phu, phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành, thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013. Luật BPVN khi được ban hành là cơ sở pháp lý để đảm bảo tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu; nâng cao địa vị pháp lý của BĐBP trong thực thi nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBG và công tác đối ngoại…

Về quy định chức năng, nhiệm vụ của BĐBP được nêu trong dự thảo Luật BPVN, nhiều đại biểu khẳng định, không có sự chồng chéo với các văn bản pháp luật hiện hành. Cũng theo ông Lê Việt Trường, dự thảo Luật BPVN đã luật hóa được chức năng nhiệm vụ bảo vệ biên giới trên bộ, trên không, trên biển và chức năng nhiệm vụ của BĐBP làm nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh BGQG, các lợi ích kinh tế của đất nước, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội ở KVBG, cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

Thực tiễn hơn 61 năm qua cho thấy, BĐBP thực thi có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG; duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBG, được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, nhân dân cả nước đánh giá cao. Theo ông Trần Quang Tường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng: BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ trì duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBG; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại…

Ngoài ra, BĐBP đã tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, củng cố cơ sở chính trị, giúp nhân dân biên giới, hải đảo xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; thực hiện có hiệu quả công tác ngoại giao quốc phòng, đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, BĐBP đã kịp thời triển khai lực lượng và duy trì hàng nghìn tổ, chốt bám trụ 24/24 giờ để phòng, chống dịch bệnh. “Từ thực tiễn, kết quả thực hiện nhiệm vụ của BĐBP, việc ban hành Luật BPVN sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho BĐBP thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; xây dựng KVBG ngày càng phát triển…” – Ông Trần Quang Tường nhấn mạnh.

Để làm rõ thêm vấn đề này, tại cuộc tọa đàm được tổ chức ở tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Lê Văn Lành, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; BĐBP còn có nhiều hoạt động, mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại, xây dựng KVBG bình yên. Qua nghiên cứu dự thảo Luật BPVN cho thấy, các điều khoản quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ biên phòng rất cụ thể, chặt chẽ, không có sự chồng chéo với các văn bản pháp luật hiện hành. Dự thảo Luật BPVN quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn và hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, đặc biệt là tuân thủ đúng nguyên tắc “một cơ quan thực hiện nhiều việc, có việc là chủ trì, có việc tham gia phối hợp”. Qua đó, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG.

Theo đại biểu Châu Quỳnh Dao, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, trong hơn 61 năm qua, vai trò của BĐBP rất rõ nét, rất to lớn, BĐBP có mặt hầu hết ở các mặt trận. Không chỉ bảo vệ an ninh BGQG, mà còn tham mưu chính quyền địa phương, giúp người dân phát triển kinh tế, tuyên truyền chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở KVBG. Trong bối cảnh ở KVBG luôn phải tiếp cận, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu ngày càng manh động như hiện nay, BĐBP đối mặt với rất nhiều hiểm nguy. Tuy nhiên, thực tế thì chính sách dành cho BĐBP còn nhiều bất cập. Vì vậy, cần bổ sung vào dự thảo chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng, để cán bộ BĐBP yên tâm công tác.

Danh Anh

Đảng Bộ Công An Trung Ương Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Của Đất Nước / 2023

    Chiều 01/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Công an Trung ương và những nội dung, định hướng lớn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả công tác nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương trong năm 2020, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; định hướng những vấn đề nội dung lớn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Quang cảnh Hội nghị

    Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Đảng bộ Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương trên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

    Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm 2021 mở đầu cho thập kỷ mới, một thời kỳ phát triển mới của đất nước sau kết quả Đại hội XIII sắp tới.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng tình với phương hướng trong các báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương, đồng thời nhấn mạnh thêm 4 nội dung. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành Công an phải bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tất cả các địa bàn, các địa phương, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, từ Nam chí Bắc, khắp các vùng, miền, các ngành; phải giữ gìn đất nước tiếp tục phát triển, không ngừng vươn lên sánh với các nước ở năm châu.

    Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại”, đây là mục tiêu, vấn đề lớn, do vậy Đảng bộ cần phải tính toán có bước đi, lộ trình khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, làm sao vừa có đội ngũ cán bộ thật tốt, vừa có đầy đủ trang bị phương tiện hiện đại để triển khai các mặt công tác đạt hiệu quả cao nhất.

                                                                                     Kim Anh

Tập Trung Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Biên Giới Quốc Gia / 2023

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP. (Ảnh: Trần Đức)

– Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị đã xác định: “Sớm ban hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện”. Đến nay, Ban Soạn thảo Luật Biên phòng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới. Đề nghị đồng chí Tư lệnh BĐBP cho bạn đọc Báo Biên phòng biết thêm về vấn đề này?

– Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 8-7-2019 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Bộ Tư lệnh BĐBP được Bộ Quốc phòng giao là Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo Luật Biên phòng Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Từ tháng 7-2019 đến tháng 1-2020, Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo đã phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới tiến hành khảo sát thực tiễn, hội thảo, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Chính phủ theo đúng quy định. Ngày 5-2-2020, tại phiên họp thường kỳ tháng 1-2020, Chính phủ đã lấy ý kiến thành viên Chính phủ về 2 vấn đề: Một là: “BĐBP chủ trì thực hiện nhiệm vụ duy trì an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật”, có 22/26 thành viên Chính phủ nhất trí, 2 thành viên Chính phủ không tham gia ý kiến. Hai là: “BĐBP có quyền hạn kiểm tra, kiểm soát, xử lý phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu”, có 21/26 thành viên Chính phủ nhất trí, 2 thành viên Chính phủ không tham gia ý kiến.

Tiếp đó, ngày 28-4-2020, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV, có 87/95 ý kiến phát biểu tại tổ và 25/29 ý kiến phát biểu tại hội trường đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung quy định trong dự thảo Luật.

Ngày 8-9-2020, Quốc hội gửi hồ sơ xin ý kiến Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về dự thảo Luật. Đến ngày 14-10-2020, có 62/63 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố và Hội đồng Dân tộc cho ý kiến góp ý dự thảo Luật. Về cơ bản, đại đa số ý kiến tham gia nhất trí, đồng thuận cao với bố cục, nội dung dự thảo Luật; một số ý kiến đề nghị chỉnh lý câu từ, kỹ thuật, các điều khoản cụ thể của dự thảo Luật.

Đến nay, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV, Ban Soạn thảo Luật đã phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoàn thiện Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trình Quốc hội. Có thể khẳng định, dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam đã đảm bảo các yêu cầu về nội dung và quy trình thủ tục các bước để Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

– Để tiếp tục hoàn thành tốt vai trò chủ trì duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của lực lượng Trinh sát Biên phòng, lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm; triển khai nghiên cứu Đề án “Xây dựng lực lượng Trinh sát kỹ thuật; Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm; Kiểm soát cửa khẩu hiện đại, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Đề nghị đồng chí Tư lệnh cho biết thêm thông tin về những vấn đề này?

– Quán triệt và thực hiện đúng các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia và phát triển khoa học công nghệ trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; các Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tổ chức lực lượng của BĐBP, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Trinh sát kỹ thuật, nghiệp vụ; Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm; Kiểm soát cửa khẩu có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tinh, gọn, mạnh; trang bị kỹ thuật hiện đại, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cả trước mắt và lâu dài.

Trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, để luôn giành thế chủ động, không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng Trinh sát Biên phòng đảm bảo luôn chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, đối sách; xây dựng các phương án, kế hoạch, xác lập các chuyên án đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, các đối tượng tình báo, gián điệp, phản động lưu vong, phản động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, số cơ hội, chống đối chính trị…, giữ vững an ninh chính trị địa bàn khu vực biên giới.

Thực hiện Đề án tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức lại phòng nghiệp vụ thuộc Cục Trinh sát theo hướng chuyên đề, đối tượng, nhằm đi sâu nắm, nghiên cứu và đấu tranh với các hệ, đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia. Đồng thời, thành lập 3 Đoàn Trinh sát trên các hướng, địa bàn trọng điểm; là mũi nhọn, nòng cốt trong nắm, đánh địch.

Cùng với đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng Trinh sát Biên phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP thường xuyên quan tâm, đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, trong đó, tập trung đấu tranh, phát hiện, đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu, triệt xóa đường dây, tổ chức tội phạm quy mô lớn, xuyên quốc gia; ngăn chặn triệt để hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới. Qua đó, từ năm 2015 đến nay, BĐBP đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 54.314 vụ/90.062 đối tượng; đấu tranh thành công 6.636 chuyên án và kế hoạch nghiệp vụ; khởi tố 4.986 vụ/6.120 đối tượng, thu giữ 16,85 tấn ma túy; giải cứu hàng trăm phụ nữ, trẻ em; tịch thu hàng hóa, tang vật vi phạm, phát mại sung công quỹ nhà nước gần 1 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, lực lượng chức năng các nước nghiên cứu, phát hiện và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia, xuyên biên giới; hợp tác quốc tế trong đào tạo, bảo đảm trang bị, phương tiện kỹ thuật công tác Biên phòng.

Cán bộ BĐBP Lạng Sơn trao đổi thông tin, phối hợp công tác với lực lượng Hải quan, Kiểm dịch y tế tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Ảnh: Vy Thượng)

– Hiện nay, BĐBP là đơn vị trong Bộ Quốc phòng triển khai thủ tục Biên phòng điện tử và tham gia cơ chế một cửa quốc gia theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử tại các cửa khẩu, cảng biển do Bộ Quốc phòng quản lý. Đề nghị đồng chí Tư lệnh cho biết một số kết quả nổi bật về công tác này thời gian qua?

BĐBP là đơn vị duy nhất của quân đội triển khai thủ tục biên phòng trên Cổng thông tin biên phòng điện tử và tham gia cơ chế một cửa quốc gia theo các Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg và Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg. Hiện, BĐBP đang triển khai 21 thủ tục hành chính điện tử theo hình thức dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và Cổng thông tin điện tử biên phòng (13 thủ tục tuyến cảng, 8 thủ tục tuyến biên giới đất liền); loại bỏ 15 thủ tục hành chính về lĩnh vực xuất nhập cảnh không còn phù hợp; cắt giảm tới 45,5% các loại giấy tờ làm thủ tục. Việc triển khai thủ tục biên phòng điện tử và tham gia cơ chế một cửa quốc gia của BĐBP đã đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Người làm thủ tục chủ động sử dụng mạng Internet để khai báo và nhận kết quả hoàn thành thủ tục biên phòng điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia ở bất kỳ đâu, không phải nộp hồ sơ giấy. Bên cạnh đó, thủ tục biên phòng điện tử được hoàn thành trước khi tàu đến, rời cảng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chi phí cầu bến neo đậu, nâng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cảng khai thác tối đa công năng của cầu, bến cảng. So với phương thức thủ công, thủ tục biên phòng điện tử đã giảm thời gian tàu thuyền chờ hoàn thành thủ tục từ 2-3 giờ xuống còn 0 giờ kể từ lúc tàu cập cảng. Cùng với đó, thủ tục nhập cảnh cho hành khách được thực hiện từ phao số 0, ngay khi tàu, thuyền viên thực hiện xong thủ tục biên phòng điện tử. Do vậy, thuyền viên, hành khách được phép rời tàu đi bờ tham quan, du lịch theo chương trình ngay.

– Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tư lệnh!

Trần Đức (thực hiện)

Nguồn: chúng tôi

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tập Trung Lãnh Đạo Thực Hiện Thắng Lợi Nhiệm Vụ Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ, An Ninh Biên Giới Quốc Gia / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!