Đề Xuất 3/2023 # Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty Tnhh # Top 11 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty Tnhh # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty Tnhh mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thông báo về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH;

Biên bản của Đại Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH;

Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH;

Danh sách thành viên công ty TNHH;

Thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty TNHH;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tăng vốn điều lệ Công ty TNHH

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh.

Trong vòng từ 03- 05 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty;

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh kể từ ngàu 01/07/2015 doanh nghiệp sẽ được nhận 02 loại giấy tờ như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hiện nay chỉ còn 05 nội dung là:

Tên công ty

Địa chỉ trụ sở

Vốn điều lệ

Danh sách thành viên

Người đại diện theo pháp luật

Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung:

Ngành nghề kinh doanh;

Người đại diện theo ủy quyền;

Thông tin đăng ký thuế;

Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ mẫu phải được soạn thảo bằng đánh máy, không sử dụng hồ sơ viết tay.

Bước 2: Công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH

Sau khi thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty TNHH, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục Công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ công ty TNHH trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Kê khai mẫu 08, Tờ khai thuế môn bài và nộp bổ sung thuế môn bài

Trong trường hợp việc tăng vốn của doanh nghiệp làm tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau:

Kê khai và nộp mẫu 08;

Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;

Lưu ý đặc biệt khi tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Kể từ ngày 01/07/2015 khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi bất kỳ nội dung nào trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 04 nội dung như đã nêu phần trên. Các nội dung khác còn lại sẽ đươc ghi nhận tại Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay có một bất cập là đối với các thông tin về về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, Văn phòng đại diện cũ chỉ thể hiện trên hệ thống đăng ký kinh doanh và cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và đăng ký thuế mà không thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp cho doanh nghiệp và hiện cũng chưa có quy định xác nhận các thông tin cũ này.

Vốn điều lệ của công ty TNHH khi có nhu cầu tăng rất đơn giản, miễn là doanh nghiệp đáp ứng về thời hạn và phương thức góp vốn thì doanh nghiệp muốn tăng vốn khi nào cũng được, nhưng doanh nghiệp lưu ý việc giảm vốn lại rất khó khăn, khi doanh nghiệp muốn giảm vốn cần cung cấp báo cáo tài chính tại thời điểm hiện tại đảm bảo đủ tiền mặt để thanh toán khoản vốn giảm, cũng như thanh toán các khoản nợ của công ty ;

Vốn điều lệ của công ty thể hiện tính chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp, bởi vậy khi doanh nghiệp dự định tăng vốn điều lệ cần cân nhắc đến tính chịu trách nhiệm về tài sản của đơn vị mình;

Mặt khác, khi tăng vốn điều lệ của công ty TNHH các thành viên phải cam kết góp đủ trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi và phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh.

Đồng thời, khi tăng vốn điều lệ công ty TNHH thành viên công ty phải thực hiện việc góp vốn bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản công ty có đăng ký mẫu 08 với cơ quan thuế đối với thành viên góp vốn là doanh nghiệp, nộp tiền mặt đối với thành viên là cá nhân (tuy nhiên tinh thần của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước đang khuyến khích cá nhân cũng nên nộp tiền vốn góp vào tài khoản công ty có đăng ký mẫu 08 với cơ quan thuế);

Vốn điều lệ của doanh nghiệp còn ảnh hưởng đến mức thuế môn bài của doanh nghiệp, do đó khi doanh nghiệp có tăng vốn điều lệ cần lưu ý có bị thay đổi tăng mức thuế môn bài hay không? Trong trường hợp có tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục nộp tờ khai thuế bổ sung và nộp bổ sung thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ của công ty luật Việt An

Tư vấn về mức vốn của công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;

Soạn hồ sơ thay đổi vốn điều lệ cho khách hàng.

Thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sau thay đổi cho khách hàng.

Hướng dẫn các thủ tục cần lưu ý sau thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng.

Hướng dẫn nộp thuế môn bài bổ sung và cung cấp mẫu tờ khai nộp thuế môn bài với các trường hợp tăng vốn làm thay đổi mức thuế môn bài.

Tăng, Giảm Vốn Điều Lệ Đối Với Công Ty Tnhh

Các trường hợp có thể tăng, giảm vốn điều lệ đối với công ty TNHH; thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH

Câu hỏi: Kính chào luật sư Công ty luật Thái An, tôi là Lê Minh Anh (34 tuổi – Quận Cầu Giấy – Hà Nội). Hiện tôi đang muốn thay đổi vốn điều lệ của công ty mình (công ty TNHH), mong luật sư có thể tư vấn giúp tôi về thủ tục để thay đổi vốn điều lệ. Cảm ơn luật sư!

 Vì trong câu hỏi của bạn không nêu rõ loại hình công ty bạn là công ty TNHH hai thành viên trở lên hay công ty TNHH một thành viên nên chúng tôi chia hai trường hợp:

Các trường hợp có thể tăng, giảm vốn điều lệ:

a. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH có từ hai thành viên có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp:

+ Tăng vốn góp của thành viên;

+ Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;

+ Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp:

+ Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho nhân viên;

+ Mua lại phần vốn góp, chuyển nhượng vốn góp;

+ Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty;

+ Sau thời hạn cam kết lần cuối mà chưa có thành viên góp đủ số vốn cam kết, sau khi xử lý theo quy định tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 mà vẫn chưa góp đủ vốn cam kết đó, thì công ty có quyền giảm vốn điều lệ.

b. Đối với công ty TNHH một thành viên

 Công ty có quyền tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

+ Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn;

+ Chủ sở hữu huy động thêm vốn góp của người khác;

Công ty không được quyền giảm vốn điều lệ.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ:

(1): Thông báo gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

– Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

– Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ – CP, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

(2): Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên với công ty TNHH hai thành viên trở lên; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;

(3): Văn bản của Sở kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư

 Trong trường hợp giảm vốn điều lệ, công ty phải cam kết bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn và phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

 Thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đã đăng ký thành lập công ty

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Nếu bạn còn bất gì điều gì băn khoăn, hãy liên hệ với Luật Thái An!

Quyết Định Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần

Trước khi quyết định tăng vốn điều lệ công ty cổ phần chúng ta cần biết vốn điều lệ của công ty cổ phần là gì. Theo Luật doanh nghiệp 2014 thì:

– Vốn điều lệ của công ty cổ phần chính là tổng giá trị về các mệnh giá của cổ phần mà đã được bán hay đã được tiến hành đăng ký mua trong khi thực hiện thành lập công ty.

– Về công ty cổ phần cũng chính là tổ chức mà có các tư cách về pháp nhân kể từ ngày đã được cấp về giấy CN đăng ký kinh doanh, đồng thời cũng sẽ chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ và các nghĩa về vụ tài sản ở trong phạm vi của số vốn đã được góp vào công ty.

II/ Những trường hợp cần quyết định tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần sẽ cần điều chỉnh để tăng vốn điều lệ ở trong những trường hợp như sau:

– Khi tiến hành trả cổ tức bằng các cổ phiếu.

– Khi thực hiện chuyển đổi về trái phiếu mà đã được phát hành chuyển sang cổ phần.

– Khi kết thúc việc chuyển đổi nguồn thặng dư của vốn nhằm bổ sung việc tăng vốn điều lệ.

– Khi phát hành những cổ phiếu mới nhằm thực hiện huy động thêm về vốn dựa vào quy định theo pháp luật.

– Khi phát hành những cổ phiếu mới nhằm tiến hành sáp nhập tất cả doanh nghiệp hoặc 1 bộ phận khác của công ty.

III/ Thủ tục, hồ sơ và trình tự tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

1. Hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị khi tăng vốn điều lệ cho công ty

– Khi quyết định tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thì doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty. Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản quyết định của việc thực hiện tăng vốn điều lệ từ Đại HĐ cổ đông và phải được Chủ tịch HĐ quản trị thực hiện ký.

+ Bản thông báo của việc tăng vốn điều lệ và phải được người đại diện pháp luật thực hiện ký.

+ Bản chính của Giấy CN Đăng ký kinh doanh hay bản chính của Giấy đăng ký thuế và CN đăng ký kinh doanh.

+ Bản chính của Giấy CN đăng ký thuế và bản sao của Giấy CN đăng ký kinh doanh hay bản sao của giấy đăng ký thuế và CN đăng ký kinh doanh.

+ Biên bản cuộc họp đối với việc thực hiện tăng vốn điều lệ từ Đại HĐ cổ đông và phải được thư ký và chủ tọa cuộc họp thực hiện ký hay được những cổ đông tham dự cuộc họp thực hiện ký và phải có thực hiện đóng dấu treo của doanh nghiệp.

– Trong trường hợp khi Đại HĐ cổ đông đã thông qua về việc thực hiện phát hành các cổ phần để chào bán nhằm tăng vốn điều lệ, bên cạnh đó khi giao cho HĐ quản trị tiến hành thủ tục để đăng ký việc tăng vốn điều lệ khi đã kết thúc xong mỗi đợt cổ phần được chào bán thì cần phải kèm theo bản thông báo của việc thay đổi mức vốn điều lệ, thành phần bộ hồ sơ để đăng ký việc tăng vốn điều lệ cần phải có những giấy tờ sau:

+ Bản quyết định, bản sao phải hợp lệ của biên bản cuộc họp từ HĐ quản trị trong công ty cổ phần đối với việc đăng ký thực hiện tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp khi đã kết thúc xong mỗi đợt cổ phần được chào bán.

+ Bản quyết định, bản sao phải hợp lệ của biên bản cuộc họp từ Đại HĐ cổ đông đối với việc thực hiện phát hành các cổ phần để chào bán nhằm tăng vốn điều lệ, nội dung trong đó phải nêu rõ về số lượng của các cổ phần trong việc chào bán, sau đó giao cho HĐ quản trị tiến hành thủ tục để đăng ký việc tăng vốn điều lệ khi đã kết thúc xong mỗi đợt cổ phần được chào bán.

2. Trình tự tiến hành tăng vốn điều lệ công ty

Sau khi soạn thảo hồ sơ quyết định tăng vốn điều lệ công ty cổ phần hoàn tất, bạn tiếp tục hoàn tất việc điều chỉnh, thay đổi vốn điều lệ công ty theo trình tự 3 bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty lên Phòng đăng ký kinh doanh và chờ nhận kết

– Công ty cổ phần cần phải nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại Phòng Đăng ký kinh doanh của tỉnh/ thành phố – nơi đặt trụ sở công ty.

– Trong vòng từ 05 ngày làm việc Phòng Đăng ký kinh doanh của tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đồng thời thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần. Nếu như từ chối việc tăng vốn điều lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phải thông báo bằng văn bản gửi cho doanh nghiệp biết. Thông báo này phải nêu rõ các lý do và các yêu cầu sửa đổi hay bổ sung hồ sơ.

– Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ thì doanh nghiệp sẽ nhận được: Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký của doanh nghiệp hay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới của doanh nghiệp

Bước 2: Công bố thông tin tăng vốn điều lệ công ty cổ phần trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Khi đã thực hiện tăng mức vốn điều lệ trong công ty thì công ty cần phải tiến hành công bố nội dung thông tin đã thay đổi qua cổng thông tin QG với thời gian trong vòng là 30 ngày tính từ ngày đã thay đổi. Khi doanh nghiệp đã thực hiện xong thủ tục thực hiện Công bố nội dung thông tin đã thay đổi của việc tăng mức vốn điều lệ trong công ty qua Cổng thông tin QG thì Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và Đầu tư tỉnh sẽ tiến hành cấp cho công ty Giấy Biên nhận việc thực hiện công bố nội dung về việc đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp.

+ Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

+ Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi;

Bước 3: Hoàn tất các thủ khác sau khi tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần.

+ Thực hiện nộp tờ khai của thuế môn bài bổ sung.

IV/ Việc tăng vốn điều lệ sẽ có sự ảnh hưởng ra sao đối với công ty?

– Việc tăng vốn điều lệ trong doanh nghiệp là một hoạt động mà doanh nghiệp thường xuyên phải tiến hành khi mà muốn mở rộng về quy mô hoạt động trong kinh doanh, muốn tăng về hạn mức vay trong ngân hàng. Cùng với mặt tích cực về việc thực hiện hoạt động này thì doanh nghiệp cần phải lường trước và hiểu rõ về những rủi ro có thể xảy ra trước khi tiến hành, những lợi ích trong việc thực hiện tăng vốn gồm:

+ Tăng về hạn mức vay của ngân hàng.

+ Tăng mức vốn để thực hiện đầu tư, kinh doanh.

+ Tăng mức độ tin cậy của doanh nghiệp đối với các chủ nợ, bên đối tác.

+ Tăng về tính ổn định và sự phát triển của doanh nghiệp.

+ Hạn chế về sự thâu tóm đối với một số cổ đông/ thành viên ở trong doanh nghiệp.

+ Sẽ góp phần bảo đảm sự an toàn về pháp lý ở trong hoạt động mở rộng về thị trường, đầu tư hoạt động kinh doanh, …

V/ Nhận tư vấn chi tiết về thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty tại Nam Việt Luật

– Đặc biệt, Nam Việt Luật còn nhận ủy quyền để thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ xin giấy phép đầu tư, nộp hồ sơ và lấy giấy phép trả cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất. Đảm bảo quá trình tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp của bạn thuận lợi nhất, không bị vướng thủ tục, giấy phép.

– Hơn nữa, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng hoàn tất mọi thủ tục sau khi thay đổi vốn điều lệ như kê khai thuế, làm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nộp lên Sở Kế hoạch và đầu tư. Nam Việt Luật cam kết làm việc uy tín, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Nam Việt Luật cam kết làm việc uy tín, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

Quy Định Giảm Vốn Điều Lệ Của Công Ty Tnhh Một Thành Viên

Thuật ngữ “tăng vốn điều lệ” khá quen thuộc, tuy nhiên ít ai biết về việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên. Vậy việc này phải được thực hiện như thế nào?

Quy định về giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 có quy định về việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên, cụ thể là tại Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014 thì mô hình công TNHH MTV có quyền giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau: Trường hợp 1: Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này thì chủ sở hữu doanh nghiệp phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp 2: Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu. Như vậy, cá nhân, tổ chức có thể thực hiện việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên nếu đáp ứng đủ các yếu tố sau:

Doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp sau khi giảm vốn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Hồ sơ thực hiện giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Theo quy định tại Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên bao gồm các giấy tờ sau:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo Mẫu tại Phụ lục II-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên là Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Thời gian giải quyết hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định 78/2005/NĐ-CP thì việc thay đổi nội dung trên Giấy đăng ký doanh nghiệp nói chung và giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên nói riêng là trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trình tự thực hiện giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Doanh nghiệp dựa trên thông tin giấy biên nhận để đến Phòng đăng ký kinh doanh nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

PHAN LAW VIETNAM Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888 Email: info@phan.vn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty Tnhh trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!