Đề Xuất 3/2023 # Tăng Cường Kiểm Soát, Giám Sát Hoạt Động Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Tăng Cường Kiểm Soát, Giám Sát Hoạt Động Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tăng Cường Kiểm Soát, Giám Sát Hoạt Động Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

VIB phát hành thẻ tín dụng vượt trội dành riêng cho chủ sở hữu ô tô

Trước tình trạng đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) thông đồng với chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán khống tại ĐVCNT, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản số 6410/NHNN-TT về việc tăng cường kiểm soát, giám sát hoạt động phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

Theo đó, để kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi sử dụng thẻ ngân hàng (đặc biệt là thẻ tín dụng) không đúng quy định pháp luật và kiểm soát các rủi ro, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng, NHNN yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Trưởng văn phòng đại diện các tổ chức thẻ quốc tế và Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung sau:

Đối với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán:

NHNN yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc ĐVCNT)thông đồng với chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán khống tại ĐVCNT (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ) với mục đích rút tiền mặt; quy định cụ thể nội dung này trong Hợp đồng ký với ĐVCNT, rà soát nội dung hợp đồng với ĐVCNT để thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã ký kết cũng như có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp với các ĐVCNT (có hành vi vi phạm pháp luật) nhằm tuân thủ đúng các quy định pháp luật; có biện pháp giám sát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các ĐVCNT.

Đồng thời rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình, quy định nội bộ, thủ tục, hồ sơ đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, đối với thẻ tín dụng, phải có quy định rõ về phạm vi sử dụng thẻ tín dụng theo quy định, như: thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; rút tiền mặt tại POS được lắp đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức thanh toán thẻ (TCTTT).

Đồng thời, triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn (từ chối giao dịch, từ chối thanh toán thẻ, chấm dứt hợp đồng thanh toán), không cho phép lợi dụng thẻ tín dụng để sử dụng vào các mục đích không đúng quy định, như: sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba (không phải ĐVCNT); rút tiền mặt tại POS của ĐVCNT, thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định pháp luật.

Đối với giao dịch thẻ, tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hiện hành về tăng cường giám sát, kiểm soát hoạt động thẻ ngân hàng, các chỉ đạo của NHNN tại Công văn số 166/NHNN-TT ngày 07/01/2019.

TCTTT phải có trách nhiệm xây dựng tiêu chí lựa chọn ĐVCNT thực hiện đánh giá, phân loại các đối tượng có nhu cầu chấp nhận thanh toán thẻ phù hợp với đặc điểm, ngành nghề kinh doanh, tăng cường trao đổi việc chia sẻ thông tin giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức thẻ quốc tế về các ĐVCNT vi phạm giúp TCTTT có cơ sở tham khảo để xây dựng tiêu chí lựa chọn ĐVCNT nhằm ngăn ngừa trường hợp khi các TCTTT ngừng ký hợp đồng với ĐVCNT (có hành vi vi phạm pháp luật) thì ĐVCNT này sẽ chuyển sang ký hợp đồng với TCTTT khác để tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ngân hàng thành viên thuộc Hiệp hội ngân hàng để chia sẻ, cập nhật thông tin về những hành vi sử dụng thẻ ngân hàng không đúng quy định pháp luật khác; trong trường hợp tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) phát hiện các sai phạm của ĐVCNT thì phải làm việc trực tiếp với TCTTT cung cấp dịch vụ cho ĐVCNT đó để xử lý theo quy định pháp luật và báo cáo về NHNN, Hiệp hội ngân hàng.

Đối với tổ chức thẻ quốc tế:

NHNN yêu cầu tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin và cảnh báo đến các TCPHT, TCTTT danh sách các ĐVCNT có dấu hiệu thanh toán khống, thực hiện các giao dịch thẻ không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố:

Thực hiện kiểm tra tại chỗ các ĐVCNT có dấu hiệu thanh toán khống thẻ tín dụng và tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời báo cáo NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Thanh toán – NHNN) về kết quả xử lý vi phạm ĐVCNT (có hành vi vi phạm pháp luật) và thông tin về TCTTT để có biện pháp xử lý theo quy định.

Thẻ tín dụng Apple Card sẽ không được phép mua tiền điện tử

Tăng Cường Giám Sát Hoạt Động Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng

Văn bản của NHNN yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán phải rà soát lại nội dung hợp đồng với những điểm chấp nhận thẻ là các cửa hàng, nhà phân phối… sửa đổi hợp đồng đã ký. Đặc biệt, kiểm tra toàn bộ quy trình nội bộ, thủ tục, hồ sơ đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Theo đó, các thẻ tín dụng phải quy định rõ về phạm vi sử dụng thanh toán tiền mua bán hàng hóa, dịch vụ và rút tiền mặt tại POS được lắp đặt tại các điểm giao dịch của tổ chức thanh toán thẻ. Ngăn chặn hành vi lợi dụng thẻ tín dụng vào việc chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba.

Tổ chức trung gian thanh toán chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị chấp nhận thẻ để đánh giá phân loại các trường hợp có nhu cầu chấp nhận thẻ phù hợp với quy định pháp luận về thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với tổ chức thẻ quốc tế.

NHNN cấp tỉnh, thành phố trên cả nước phải thực hiện kiểm tra tại chỗ các đơn vị chấp nhận thanh toán, nếu có dấu hiệu thanh toán khống thẻ tín dụng, nếu thấy đẩy đủ chứng cứ xử lý vi phạm theo quy định pháp luật và thông tin về các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán có biện pháp xử lý theo quy định hiện hành.

Tăng Cường Sử Dụng Văn Bản Điện Tử

Từ ngày 1-7-2014, tất cả các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh bắt buộc phải trao đổi, gửi, nhận văn bản điện tử. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước mới được ban hành…

Cán bộ công chức cần tăng cường sử dụng hiệu quả hộp thư điện tử Ảnh: H.VĂN

Chưa quyết liệt

Trung tâm Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) – đơn vị trực tiếp triển khai và quản lý hệ thống thư điện tử của tỉnh, cho biết đến nay, trung tâm đã cấp hơn 4.000 hộp thư cho cán bộ, công chức (CBCC) các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị, thành phố. Tuy nhiên, trong thời gian qua, số lượng CBCC sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh chỉ chiếm khoảng 40% và chưa thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế sử dụng thư điện tử trong hoạt động cơ quan Nhà nước. Nguyên nhân hạn chế trên là do các cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, thói quen sử dụng các hộp thư điện tử công cộng được tạo lập miễn phí như gmail, yahoo… trong công việc vẫn còn nhiều. Hơn nữa, theo phản ánh của các sở, ban, ngành, thư điện tử công vụ của tỉnh chưa thu hút được người sử dụng do dung lượng của mỗi hộp thư rất thấp và còn xảy ra tình trạng thư rác gửi vào hộp thư…

Theo ông Phan Thanh Nam, Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Sở TT-TT, hiện nay hầu hết các hộp thư điện tử đều xảy ra tình trạng thư rác. Thời gian qua, Sở TT-TT đã thực hiện nhiều biện pháp khắc phục tình trạng này nhưng cũng chưa thể ngăn chặn triệt để thư rác vào hệ thống thư điện tử. Nguyên nhân chủ yếu là do danh bạ hộp thư điện tử của tỉnh được đăng tải công khai trên website tỉnh (www. binhduong.gov.vn). Trước tình trạng trên, sở đã có thông báo hủy bỏ đăng tải danh bạ hộp thư điện tử tỉnh trên website tỉnh. Về dung lượng, ông Nam cho rằng, mục đích chính của việc sử dụng hộp thư điện tử tỉnh là để trao đổi, gửi, nhận văn bản phục vụ công việc chuyên môn chứ không phải là nơi lưu trữ thông tin nên dung lượng hộp thư hiện tại là phù hợp.

Cần phát huy hiệu quả từ thư điện tử

Từ thực tế nêu trên, Sở TT-TT tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Sau khi chỉ thị này được ban hành cùng với Quyết định số 17/2014/QĐ- UBND của UBND tỉnh, Sở TT-TT đã quán triệt và triển khai nội dung của các văn bản trên cho lãnh đạo, CBCC các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Sở TT-TT đã tổ chức các lớp tập huấn cho CBCC làm công tác văn thư thuộc các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung tập huấn về quy định áp dụng tiêu chuẩn định dạng trong xử lý văn bản điện tử, sử dụng hộp thư công vụ, quy trình xử lý thư điện tử tích hợp với phần mềm quản lý văn bản và lưu hồ sơ công việc; an toàn hộp thư công vụ… Bên cạnh đó, từ 1-7, Sở TT-TT cũng đã hoàn thành việc triển khai xây dựng phần mềm quản lý văn bản cho tất cả các cơ quan Nhà nước trong tỉnh.

Việc sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, khắc phục trì trệ trong công tác quản lý, rút ngắn thời gian xử lý công việc, cải thiện phong cách, hiệu quả phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời tạo môi trường làm việc minh bạch, thông thoáng, hiện đại, chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử thông thường. Trong thời gian tới, Sở TT-TT sẽ phát huy tối đa hiệu quả của phần mềm quản lý văn bản, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp trên toàn tỉnh, đồng thời có sự trao đổi, thông tin dữ liệu thống nhất giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với các cơ quan khối Đảng.

S.TRÀ – M.XUÂN

Thủ Tướng Chỉ Thị Tăng Cường Sử Dụng Văn Bản Điện Tử

(Chinhphu.vn) – Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang làm việc qua mạng với văn bản điện tử, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Từng bước ứng dụng thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến cấp xã, phường

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước.

Cụ thể, các cơ quan nhà nước từ cấp đơn vị trực thuộc tại các Bộ, từ cấp sở, ban, ngành, quận, huyện tại các địa phương trở lên phải sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi các loại văn bản sau đây trong nội bộ mỗi cơ quan: Giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan; các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc; từng bước ứng dụng rộng rãi hệ thống thư điện tử đến cấp xã, phường tại các địa phương.

Các cơ quan nhà nước từ cấp đơn vị trực thuộc tại các Bộ, từ cấp sở, ban, ngành, quận, huyện tại các địa phương trở lên đã được trang bị hệ thống quản lý văn bản và điều hành phải sử dụng hệ thống này để trao đổi các thông tin: Thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; lịch công tác cơ quan; các chương trình, kế hoạch của cơ quan; công văn; từng bước ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến cấp xã, phường tại các địa phương.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ để phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin của cán bộ, công chức, viên chức qua mạng.

Đăng tải văn bản trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Chị thị của Thủ tướng nêu rõ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước với nhau, hoặc giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Sử dụng ngay các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của đơn vị hoặc Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các loại thông tin khác nêu tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011, phục vụ việc tham khảo, sử dụng, lưu trữ trên máy tính, hạn chế sao chụp ra bản giấy để gửi đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc cá nhân; việc đăng tải các dự thảo văn bản cần xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân, hạn chế việc gửi dự thảo văn bản in trên giấy để xin ý kiến.

Từng bước số hóa hồ sơ trình UBND, Chủ tịch UBND các cấp

Thủ tướng lưu ý, khi gửi hoặc phát hành văn bản giấy các cơ quan phải gửi kèm theo bản điện tử qua mạng; thực hiện nghiêm các quy định về việc gửi bản điện tử hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từng bước mở rộng áp dụng đối với hồ sơ trình UBND, Chủ tịch UBND các cấp.

Các loại tài liệu, văn bản hành chính đã được xác thực bằng chữ ký số và gửi qua mạng thì không phải gửi thêm văn bản giấy.

Bên cạnh đó, cần công khai địa chỉ thư điện tử hoặc hệ thống thông tin dùng để gửi nhận văn bản điện tử của cơ quan để phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử.

Nhằm đảm bảo các điều kiện sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải khẩn trương ban hành quy định bắt buộc thực hiện quản lý, điều hành công việc, trao đổi văn bản điện tử qua mạng trong quy trình công việc của cơ quan.

Từng bước triển khai ứng dụng chữ ký số trong các hệ thống thông tin theo nhu cầu thực tế nhằm thay thế dần việc bắt buộc gửi văn bản giấy có chữ ký và dấu qua đường bưu điện bằng việc gửi văn bản điện tử có chữ ký số qua mạng.

Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư tên miền chúng tôi để trao đổi văn bản điện tử

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng văn bản điện tử của cán bộ, công chức, viên chức trong công việc, coi đây là trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính. Trong đó, cần quy định rõ tiêu chí đánh giá, đơn vị chủ trì theo dõi, các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân trong việc thực thi.

Thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp phải có trách nhiệm gương mẫu thực hiện việc quản lý, điều hành công việc qua mạng cũng như quyết liệt chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trong cơ quan sử dụng văn bản điện tử.

Mục tiêu đến năm 2015 có 60% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh quán triệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền, bắt buộc gửi kèm văn bản điện tử song song cùng văn bản giấy trong năm 2012; tiến tới xử lý, trao đổi công việc chủ yếu qua môi trường mạng.

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước các cấp có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc; sử dụng hộp thư điện tử với tên miền chúng tôi được cấp phát để trao đổi văn bản điện tử trong công việc; đặc biệt phải thay đổi lề lối, thói quen làm việc, hướng tới môi trường làm việc điện tử, hiện đại, hiệu quả.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tăng Cường Kiểm Soát, Giám Sát Hoạt Động Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!