Đề Xuất 2/2023 # Tăng Cường Giám Sát Hoạt Động Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng # Top 2 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 2/2023 # Tăng Cường Giám Sát Hoạt Động Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng # Top 2 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tăng Cường Giám Sát Hoạt Động Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Văn bản của NHNN yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán phải rà soát lại nội dung hợp đồng với những điểm chấp nhận thẻ là các cửa hàng, nhà phân phối… sửa đổi hợp đồng đã ký. Đặc biệt, kiểm tra toàn bộ quy trình nội bộ, thủ tục, hồ sơ đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Theo đó, các thẻ tín dụng phải quy định rõ về phạm vi sử dụng thanh toán tiền mua bán hàng hóa, dịch vụ và rút tiền mặt tại POS được lắp đặt tại các điểm giao dịch của tổ chức thanh toán thẻ. Ngăn chặn hành vi lợi dụng thẻ tín dụng vào việc chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba.

Tổ chức trung gian thanh toán chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị chấp nhận thẻ để đánh giá phân loại các trường hợp có nhu cầu chấp nhận thẻ phù hợp với quy định pháp luận về thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với tổ chức thẻ quốc tế.

NHNN cấp tỉnh, thành phố trên cả nước phải thực hiện kiểm tra tại chỗ các đơn vị chấp nhận thanh toán, nếu có dấu hiệu thanh toán khống thẻ tín dụng, nếu thấy đẩy đủ chứng cứ xử lý vi phạm theo quy định pháp luật và thông tin về các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán có biện pháp xử lý theo quy định hiện hành.

Tăng Cường Kiểm Soát Hoạt Động Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 6410/NHNN-TT gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, văn phòng đại diện các tổ chức thẻ quốc tế, NHNN chi nhánh tỉnh thành phố, yêu cầu tăng cường kiểm soát, giám sát hoạt động phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

Theo đó, để kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi sử dụng thẻ ngân hàng (đặc biệt là thẻ tín dụng) không đúng quy định pháp luật và kiểm soát các rủi ro, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng, NHNN yêu cầu đối với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán: Cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) thông đồng với chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán khống tại ĐVCNT (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ) với mục đích rút tiền mặt.

Đồng thời rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình, quy định nội bộ, thủ tục, hồ sơ đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể: Đối với thẻ tín dụng, phải có quy định rõ về phạm vi sử dụng thẻ tín dụng theo quy định, như: thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; rút tiền mặt tại POS được lắp đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức thanh toán thẻ. Triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn (từ chối giao dịch, từ chối thanh toán thẻ, chấm dứt hợp đồng thanh toán), không cho phép lợi dụng thẻ tín dụng để sử dụng vào các mục đích không đúng quy định, như: sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba.

Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ngân hàng thành viên thuộc Hiệp hội ngân hàng để chia sẻ, cập nhật thông tin về những hành vi sử dụng thẻ ngân hàng không đúng quy định pháp luật khác; trong trường hợp tổ chức phát hành thẻ phát hiện các sai phạm của ĐVCNT thì phải làm việc trực tiếp với tổ chức phát hành thẻ cung cấp dịch vụ cho ĐVCNT đó để xử lý theo quy định pháp luật và báo cáo về NHNN, Hiệp hội ngân hàng.

Đối với tổ chức thẻ quốc tế: Tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin và cảnh báo đến các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ danh sách các ĐVCNT có dấu hiệu thanh toán khống, thực hiện các giao dịch thẻ không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố: Thực hiện kiểm tra tại chỗ các ĐVCNT có dấu hiệu thanh toán khống thẻ tín dụng và tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời báo cáo NHNN về kết quả xử lý vi phạm ĐVCNT (có hành vi vi phạm pháp luật) và thông tin về tổ chức thanh toán thẻ để có biện pháp xử lý theo quy định.

Thủ Tướng Chỉ Thị Tăng Cường Sử Dụng Văn Bản Điện Tử

(Chinhphu.vn) – Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang làm việc qua mạng với văn bản điện tử, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Từng bước ứng dụng thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến cấp xã, phường

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước.

Cụ thể, các cơ quan nhà nước từ cấp đơn vị trực thuộc tại các Bộ, từ cấp sở, ban, ngành, quận, huyện tại các địa phương trở lên phải sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi các loại văn bản sau đây trong nội bộ mỗi cơ quan: Giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan; các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc; từng bước ứng dụng rộng rãi hệ thống thư điện tử đến cấp xã, phường tại các địa phương.

Các cơ quan nhà nước từ cấp đơn vị trực thuộc tại các Bộ, từ cấp sở, ban, ngành, quận, huyện tại các địa phương trở lên đã được trang bị hệ thống quản lý văn bản và điều hành phải sử dụng hệ thống này để trao đổi các thông tin: Thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; lịch công tác cơ quan; các chương trình, kế hoạch của cơ quan; công văn; từng bước ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến cấp xã, phường tại các địa phương.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ để phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin của cán bộ, công chức, viên chức qua mạng.

Đăng tải văn bản trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Chị thị của Thủ tướng nêu rõ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước với nhau, hoặc giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Sử dụng ngay các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của đơn vị hoặc Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các loại thông tin khác nêu tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011, phục vụ việc tham khảo, sử dụng, lưu trữ trên máy tính, hạn chế sao chụp ra bản giấy để gửi đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc cá nhân; việc đăng tải các dự thảo văn bản cần xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân, hạn chế việc gửi dự thảo văn bản in trên giấy để xin ý kiến.

Từng bước số hóa hồ sơ trình UBND, Chủ tịch UBND các cấp

Thủ tướng lưu ý, khi gửi hoặc phát hành văn bản giấy các cơ quan phải gửi kèm theo bản điện tử qua mạng; thực hiện nghiêm các quy định về việc gửi bản điện tử hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từng bước mở rộng áp dụng đối với hồ sơ trình UBND, Chủ tịch UBND các cấp.

Các loại tài liệu, văn bản hành chính đã được xác thực bằng chữ ký số và gửi qua mạng thì không phải gửi thêm văn bản giấy.

Bên cạnh đó, cần công khai địa chỉ thư điện tử hoặc hệ thống thông tin dùng để gửi nhận văn bản điện tử của cơ quan để phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử.

Nhằm đảm bảo các điều kiện sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải khẩn trương ban hành quy định bắt buộc thực hiện quản lý, điều hành công việc, trao đổi văn bản điện tử qua mạng trong quy trình công việc của cơ quan.

Từng bước triển khai ứng dụng chữ ký số trong các hệ thống thông tin theo nhu cầu thực tế nhằm thay thế dần việc bắt buộc gửi văn bản giấy có chữ ký và dấu qua đường bưu điện bằng việc gửi văn bản điện tử có chữ ký số qua mạng.

Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư tên miền chúng tôi để trao đổi văn bản điện tử

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng văn bản điện tử của cán bộ, công chức, viên chức trong công việc, coi đây là trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính. Trong đó, cần quy định rõ tiêu chí đánh giá, đơn vị chủ trì theo dõi, các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân trong việc thực thi.

Thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp phải có trách nhiệm gương mẫu thực hiện việc quản lý, điều hành công việc qua mạng cũng như quyết liệt chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trong cơ quan sử dụng văn bản điện tử.

Mục tiêu đến năm 2015 có 60% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh quán triệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền, bắt buộc gửi kèm văn bản điện tử song song cùng văn bản giấy trong năm 2012; tiến tới xử lý, trao đổi công việc chủ yếu qua môi trường mạng.

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước các cấp có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc; sử dụng hộp thư điện tử với tên miền chúng tôi được cấp phát để trao đổi văn bản điện tử trong công việc; đặc biệt phải thay đổi lề lối, thói quen làm việc, hướng tới môi trường làm việc điện tử, hiện đại, hiệu quả.

Hoạt Động Tín Dụng Đen: Thiếu Chế Tài Xử Lý Đủ Mạnh

Nên chăng cần thiết phải có chế tài mạnh, xử lý hình sự để có sự răn đe, hạn chế được hoạt động tín dụng đen? Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Đào Tơ -Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Huy để làm rõ vấn đề này.

Để ngăn chặn và loại bỏ hoàn toàn tín dụng đen là một việc làm rất khó khăn. Bởi lẽ, có cầu thì ắt sẽ có cung. Hơn nữa, hoạt động tín dụng đen không chỉ hoạt động tại Việt Nam mà còn hoành hành, len lỏi ở hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là tại các nước đang phát triển.

Hiện nay, phần lớn các cửa hàng cầm đồ tiến hành cho vay, hỗ trợ tài chính, một hình thức của hoạt động tín dụng đen. Liệu các cửa hàng này có vi phạm pháp luật không, thưa bà?

– Việc cho vay vốn (tín dụng) là một bên cung cấp nguồn tài chính (bên cho vay) cho đối tượng khác (bên đi vay), trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường có kèm theo lãi suất. Trong khi đó, Luật Các tổ chức tín dụng quy định: Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng Nhân dân. Như vậy, cửa hiệu cầm đồ không phải là tổ chức tín dụng nên không có chức năng cho vay, hỗ trợ tài chính. Hành vi cho vay tiền của cửa hàng cầm đồ đã vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính theo Điều 25 Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Cụ thể, vi phạm về việc kinh doanh ngành, nghề không có trong Giấy chứng nhận đăng ký DN sẽ bị phạt tiền từ 15 – 20 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh ngành, nghề không có trong Giấy chứng nhận đăng ký DN.

Cần giải pháp căn cơ Thưa bà, vậy giải pháp nào để ngăn chặn, hạn chế hoạt động và phát triển của tín dụng đen?

– Để ngăn ngừa hoạt động tín dụng đen, việc nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường cho vay cũng là một biện pháp hết sức căn cơ cần tính đến. Theo đó, cần tăng cường, đẩy mạnh sự phát triển của tín dụng ngân hàng, tín dụng tài chính, giúp chiếm lại thị phần của tín dụng đen, hạn chế tình trạng cho vay lãi nặng.

Thứ nhất, các cơ quan quản lý, nhất là Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng các chính sách vĩ mô hỗ trợ DN, tư nhân có nhu cầu đầu tư tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng. Muốn vậy, các nhà hoạch định chính sách cần có lộ trình, giải pháp khuyến khích đa dạng hóa các kênh huy động vốn, hạn chế tình trạng tín dụng đen. Điều hành chính sách lãi suất linh hoạt, kịp thời và ổn định, phù hợp với cơ chế thị trường; hạn chế sử dụng các biện pháp hành chính trong điều hành lãi suất, để đảm bảo lãi suất trong nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường. Cần thực hiện triệt để và kiên trì các giải pháp hỗ trợ lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho DN, tư nhân có thể tiếp cận được sự hỗ trợ của Chính phủ. Qua đó, phát huy tốt nhất hiệu ứng của gói kích thích này đối với nền kinh tế.

Thứ hai, đối với các tổ chức tín dụng, cần sớm xây dựng chính sách tín dụng riêng phù hợp đối với các DN, nhà đầu tư tư nhân thành lập các bộ phận tín dụng riêng dành cho các DN nhỏ và vừa. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay của DN sau khi giải ngân; tăng cường quản lý rủi ro, quản lý nợ xấu. Cần hướng dẫn cải cách thủ tục lập hồ sơ tín dụng theo hướng đơn giản hơn, tạo điều kiện cho khách hàng nhanh chóng tiếp cận vốn. Đối với chính sách lãi suất, các tổ chức tín dụng nên phân tích và đánh giá chính xác mức sinh lời để từ đó xác định mức lãi suất cho vay hợp lý, đảm bảo đôi bên cùng phát triển.

Đối với giao dịch cho vay lãi suất cao hơn mức lãi suất quy định của pháp luật thì xử lý như thế nào, thưa bà?

– Để ngăn chặn hoạt động của tín dụng đen cũng cần phải thường xuyên và kịp thời thực hiện các chính sách ưu đãi, chia sẻ khó khăn về lãi suất với các khách hàng gặp khó khăn. Qua đó, hỗ trợ khách hàng phát triển bền vững và gắn bó với ngân hàng; phát huy vai trò của hiệp hội ngân hàng trong việc thực hiện chính sách lãi suất ổn định, đồng nhất, để vừa đảm bảo lợi ích kinh doanh của ngân hàng, vừa tránh những xáo trộn về mặt bằng lãi suất gây ảnh hưởng đến nền kinh tế. Cùng đó, chú trọng xây dựng hệ thống ngân hàng và quỹ tín dụng đến tận nông thôn. Mở rộng đối tượng được hưởng chính sách cho vay không cần bảo đảm tài sản (tín chấp) nhằm thực hiện một số mục tiêu chính sách, xã hội. Tiếp tục duy trì cơ chế lãi suất trong giao dịch dân sự ngoài lĩnh vực ngân hàng.

Ngoài ra, về xử lý hành chính cần bổ sung quy định đối với giao dịch cho vay lãi suất cao hơn mức lãi suất quy định của pháp luật từ 3 lần thì bị phạt tiền và phạt bổ sung, tịch thu sung công toàn bộ tiền lãi thu lợi bất chính. Quy định trên giao thẩm quyền xử lý cho các cơ quan tư pháp áp dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại các cơ quan công an, tư pháp xã phường hoặc tại Tòa án khi có đơn thư tố cáo, điều tra, hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp phát hiện.

Xung quanh “luật rừng” của những kẻ kinh doanh tín dụng đen đã nêu ở trên, cần phải có chế tài mạnh, xử lý hình sự?

– Tín dụng đen đã và đang tồn tại ẩn nấp dưới rất nhiều hình thức. Hiện nay, tình trạng các băng nhóm kinh doanh tín dụng đen, đòi nợ thuê cho các tổ chức tín dụng đen, núp dưới danh nghĩa các công ty, cửa hàng cầm đồ, bảo vệ. Nó làm gia tăng tỷ lệ về các vụ án như cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt cóc, giết người… gây hoang mang dư luận, mất trật tự, an toàn xã hội. Để đòi được nợ, các đối tượng tìm cách siết nợ, sử dụng công nghệ, tìm điểm yếu để ép buộc con nợ thanh toán tiền gốc và lãi. Tuy nhiên, xét về các hệ lụy, đây là tội phạm hết sức nghiêm trọng, gây nguy hại lớn cho xã hội.

Điều 201 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tuy nhiên vẫn chưa đủ sức răn đe. Vì vậy, trước hết cần sớm phát hiện xử lý, ngăn chặn từ đầu những băng nhóm tín dụng đen, đồng thời, áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Chế tài hình sự cần chỉ rõ đối với các trường hợp sau khi đã bị xử phạt vi phạm hành chính sẽ ra sao, việc áp dụng Bộ luật Hình sự như thế nào. Đặc biệt, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cần có văn bản giải thích cụ thể về vấn đề này.

Xin cảm ơn bà!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tăng Cường Giám Sát Hoạt Động Phát Hành Và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!