Đề Xuất 1/2023 # Tải Bảng Giá Đất Tỉnh Kon Tum 2022 Theo Quy Định # Top 4 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Tải Bảng Giá Đất Tỉnh Kon Tum 2022 Theo Quy Định Mới Nhất # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tải Bảng Giá Đất Tỉnh Kon Tum 2022 Theo Quy Định mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, theo đó, Bảng giá đất tỉnh Kon Tum 2020 được áp dụng theo quy định tại Quyết định này.

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH KON TUM 2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, theo đó, Bảng giá đất tỉnh Kon Tum 2020 được áp dụng theo quy định tại Quyết định này.

BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2020 – 2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về Khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 697/TTr-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2019,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum, gồm 10 bảng giá sau:

1. Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm:

a) Bảng giá đất trồng lúa;

b) Bảng giá đất trồng cây hàng năm khác;

2. Bảng giá đất trồng cây lâu năm;

3. Bảng giá đất rừng sản xuất;

4. Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản;

5. Bảng giá đất ở tại nông thôn;

6. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn;

7. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn;

8. Bảng giá đất ở tại đô thị;

9. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị

10. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị;

(chi tiết có bảng giá đất kèm theo)

Điều 2. Bảng giá đất quy định tại Điều 1 Quyết định này được sử dụng để làm căn cứ:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

2. Tính thuế sử dụng đất;

3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất tỉnh Kon Tum 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai

Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Tỉnh Kon Tum Theo Quyết Định 1390/Qđ

Ngày 30/12/2015 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định 1390/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum gồm các phần sau đây:

Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng

Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt

Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát

Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa

Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ số liệu của bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định 1390/QĐ-UBND. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum theo Quyết định 1390/QĐ-UBND như sau:

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum gồm:

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015; của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010; của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015; của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Văn bản số 2581/ UBND-KTN ngày 03/11/2015; của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố định mức dự toán xây tường thẳng gạch không nung trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Văn bản số 2631/UBND-KTN ngày 10/11/2015; của UBND tỉnh KonTum về việc mức lương đầu vào theo thực tế để xác định đơn giá nhân công.

Ubnd Tỉnh Kon Tum Cấp 04 Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Sai Quy Định

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa – Internet 

Dự án đầu tư trồng cây mắc ca tại huyện Kon Plông của Công ty TNHH Đăng Vinh đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 và chấp thuận giảm tiến độ đầu tư tại Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016.

Ngày 20 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum và Công ty đã ký Hợp đồng thuê đất số 165/HĐ-TĐ cho Công ty thuê với diện tích 1.987.968,4 m2 đất trồng cây lâu năm để thực hiện đầu tư Dự án, thời hạn thuê đất là 50 năm tính từ ngày 11 tháng 01 năm 2017.

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum đã cấp 09 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất từ số CH 272852 đến CH 272859 và CH 272883 với tổng diện tích là 1.987.968,4 m2 (trong đó có đất trồng cây lâu năm 1.980.189,8 m2; đất giao thông 7.778,6 m2).

Đoàn thanh nhận thấy, Công ty đã thực hiện trồng cây mắc ca trên diện tích đất được giao; đã san ủi mặt bằng với diện tích khoảng 0,5 ha và đang bỏ trống. 

Theo Công ty báo cáo, đã trồng được 120 ha cây mắc ca đúng theo tiến độ được phê duyệt và dự kiến xây dựng nhà điều hành, nhà ở cho công nhân trên phần đất đã san ủi mặt bằng nhưng nhận được yêu cầu tạm dừng việc san ủi của các cơ quan chức năng về việc phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước khi triển khai. Công ty đã dừng việc san ủi và đang hoàn chỉnh lại hồ sơ dự án, điều chỉnh lại cơ cấu đất phi nông nghiệp cần chuyển mục đích sử dụng cho phù hợp với Dự án theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 1301/SKHĐT-DN ngày 11 tháng 7 năm 2019.

Mặt khác, qua kiểm tra hồ sơ, kết quả cho thấy, UBND tỉnh Kon Tum đã cấp 09 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty với tổng diện tích là 1.987.968,4 m2, trong đó có 7.778,6 m2 đất giao thông thuộc 04 giấy chứng nhận số: CH 272854, CH 272855, CH 272859, CH272883 là chưa đúng theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum điều chỉnh 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty (các số: CH 272854, CH 272855, CH 272859, CH272883) đúng theo Quyết định của UBND tỉnh Kon Tum.

“Đối với Công ty TNHH Đăng Vinh, việc Công ty muốn xây dựng nhà điều hành, nhà ở cho công nhân thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở”, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa kiến nghị./.

Lan Anh

Dự Toán Eta Cập Nhật Đơn Giá Kon Tum Theo Quyết Định 1390/Qđ

Ngày 30/12/2015 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định 1390/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum gồm các phần sau:

Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng

Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt

Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát

Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa

Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu cấu kiện, và kết cấu công trình xây dựng

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định 1390/QĐ-UBND; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán công trình trên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hướng dẫn tải đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum; ban hành kèm theo Quyết định 1390/QĐ-UBND; trên Phần mềm Dự toán Eta như sau:

Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009; của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa;

Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán công trình – Phần khảo sát xây dựng.

Căn cứ Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011; Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Số điện thoại hỗ trợ và đặt mua: 1900636314 – 0243 9908038 – 0936 565 638 (Mr Hoàn) Fanpage chính thức tại địa chỉ: http://facbook.com/phanmemdutoan Blog: https://dutoancongtrinh.blogspot.com/

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tải Bảng Giá Đất Tỉnh Kon Tum 2022 Theo Quy Định trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!