Đề Xuất 1/2023 # Sự Khác Biệt Giữa Tương Lai Và Quyền Chọn Trong Thị Trường Chứng Khoán Là Gì? # Top 2 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Sự Khác Biệt Giữa Tương Lai Và Quyền Chọn Trong Thị Trường Chứng Khoán Là Gì? # Top 2 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sự Khác Biệt Giữa Tương Lai Và Quyền Chọn Trong Thị Trường Chứng Khoán Là Gì? mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sự khác biệt giữa tương lai và quyền chọn trong thị trường chứng khoán là gì?

Công cụ phái sinh là công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá trị của một tài sản cơ bản, có thể là cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa hoặc trái phiếu, v.v … Có 4 loại Công cụ phái sinh, đó là Hợp đồng tương lai, Tùy chọn, Chuyển tiếp và Hoán đổi. Tất cả 4 loại phái sinh này đều có những đặc điểm riêng.

Bây giờ, để xem xét sự khác biệt giữa

Tương lai & lựa chọn

, chúng ta hãy xem xét cả hai điều này trước:

Tương lai:

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận giữa 2 bên để bán hoặc mua một tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được quyết định.

Loại hợp đồng này hữu ích cho những người không có tiền để mua hợp đồng ngay bây giờ nhưng có thể mua vào một ngày nhất định. Các thương nhân mua một cổ phiếu ở mức giá thấp hơn trên thị trường tiền mặt và bán nó với giá cao hơn trong thị trường tương lai để kiếm lợi nhuận, hoặc ngược lại. Ý tưởng trung tâm ở đây là chơi về chênh lệch giá giữa cả hai thị trường.

Hợp đồng tương lai ràng buộc cả người mua và người bán trong nghĩa vụ hoàn thành hợp đồng vào ngày cố định. Các hợp đồng này có thể được coi là các loại hợp đồng kỳ hạn đặc biệt.

Tùy chọn:

Tùy chọn

hợp đồng trao quyền cho người mua nhưng không có nghĩa vụ. Là người mua, bạn có thể chọn để tùy chọn mua cuộc gọi hoặc đặt tùy chọn mất hiệu lực. Người bán có nghĩa vụ tuân thủ hợp đồng.

Có 2 loại tùy chọn: gọi và đặt tùy chọn.

‘Cuộc gọi’ cung cấp cho người mua quyền, nhưng không có nghĩa vụ phải mua một số lượng nhất định của tài sản cơ bản, với mức giá nhất định vào hoặc trước một ngày nhất định trong tương lai.

‘Puts’ cung cấp cho người mua quyền, nhưng không có nghĩa vụ bán một lượng tài sản cơ bản nhất định ở một mức giá nhất định vào hoặc trước một ngày nhất định trong tương lai.

Nếu người mua hợp đồng quyền chọn chọn thực hiện quyền chọn mua, người bán phải tuân thủ.

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét sự khác biệt giữa các lựa chọn và tương lai:

Hợp đồng tương lai có người mua bắt buộc phải tôn trọng hợp đồng, trong khi đó trong hợp đồng quyền chọn, người mua không có nghĩa vụ phải mua hoặc bán.

Tương lai đòi hỏi một biên độ thanh toán cao hơn so với các tùy chọn.

Hợp đồng tương lai được các nhà đầu cơ ưa thích, trong khi hợp đồng quyền chọn được ưa thích bởi những người phòng ngừa rủi ro.

Hợp đồng tương lai là lợi nhuận không giới hạn, các công cụ thua lỗ tiềm năng và các hợp đồng quyền chọn là lợi nhuận không giới hạn, các công cụ thua lỗ hạn chế.

Hy vọng tất cả thông tin này hữu ích trong việc tìm hiểu sự khác biệt giữa các loại

các dẫn xuất

.

Chào,

Hợp đồng tương lai và quyền chọn là những sản phẩm lấy được giá trị của chúng từ giá trị của tài sản cơ bản. Chúng thường được sử dụng để phòng hộ, đầu cơ hoặc để đạt được sự phân xử.

Hợp đồng tương lai đề cập đến các hợp đồng giao dịch được trao đổi, tiêu chuẩn hóa, những người mua / người bán hứa sẽ mua / bán một loại tiền cụ thể vào ngày tới trong một mức giá được xác định trước. Đó là một cam kết về phía trước. Vì đây là trao đổi trao đổi, nhà thanh toán bù trừ hoạt động như một bên của hợp đồng. Đây thường được quy định cao và có thể giải quyết hàng ngày cũng được gọi là đánh dấu thị trường. Nhà giao dịch / nhà đầu tư có thể tham gia vào giao dịch tương lai bằng cách thiết lập tài khoản ký quỹ bằng cách trả tiền ký quỹ ban đầu. Số dư của tài khoản, sau khi được đánh dấu cho thị trường, sẽ quyết định xem nhà giao dịch có phải trả tiền ký quỹ bảo trì hay không.

Mặt khác, các tùy chọn là các yêu cầu dự phòng, chúng được thực hiện trong trường hợp cơ sở đạt được mức giá ưu đãi. Các tùy chọn đề cập đến một quyền nhưng không phải là nghĩa vụ của người mua quyền chọn mua hoặc bán một cơ sở tại một ngày trong tương lai với mức giá được xác định trước. Tuy nhiên, đó là một nghĩa vụ của người bán. Người mua trả phí bảo hiểm cho người bán để mua quyền. Tùy chọn có thể là OTC hoặc trao đổi giao dịch. Tùy chọn để mua là tùy chọn cuộc gọi và tùy chọn để bán là tùy chọn đặt. Các tùy chọn có thể được thực hiện trước khi hết hạn là các tùy chọn của Mỹ, trong khi các tùy chọn không thể được thực hiện trước khi hết hạn là các tùy chọn của Châu Âu. Một lựa chọn là tiền khi không có lãi, không có lỗ, có tiền khi có lãi và hết tiền khi thua lỗ.

Hi vọng điêu nay co ich.

Sự khác biệt giữa tương lai và lựa chọn

Hợp đồng tương lai

Tương lai được định nghĩa là một hợp đồng, giữa hai bên, người mua và người bán nơi cả hai bên hứa với nhau về việc mua hoặc bán tài sản tài chính vào một ngày đã thỏa thuận trong tương lai và với mức giá định sẵn. Vì hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý, các bên tham gia hợp đồng phải thực hiện bằng cách chuyển nhượng cổ phiếu / tiền mặt tương ứng.

Hợp đồng tương lai là một hợp đồng được tiêu chuẩn hóa và có thể chuyển nhượng xoay quanh, bốn yếu tố chính của nó, tức là ngày giao dịch, giá cả, người mua và người bán. Các mặt hàng được giao dịch trên thị trường chứng khoán như BSE HOẶC NSE trong hợp đồng tương lai bao gồm tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu và các tài sản tài chính tương tự khác. Trong các hợp đồng như vậy, người mua hy vọng giá tài sản sẽ tăng trong khi người bán kỳ vọng nó sẽ giảm.

Hợp đồng quyền chọn

Một giao dịch phái sinh được giao dịch trong đó người nắm giữ tài sản tài chính có quyền mua hoặc bán chứng khoán ở một mức giá nhất định, vào hoặc trước một ngày quy định được coi là một lựa chọn. Giá được xác định trước mà giao dịch được ký kết được gọi là giá thực hiện. Tùy chọn có thể được mua bằng cách trả chi phí trả trước, không hoàn lại về bản chất, được gọi là phí bảo hiểm.

Tùy chọn mua tài sản cơ bản là tùy chọn cuộc gọi trong khi tùy chọn bán tài sản được đặt tùy chọn. Trong cả hai trường hợp, quyền thực hiện quyền chọn chỉ thuộc về người mua, nhưng anh ta không bắt buộc phải làm như vậy.

Tương lai và lựa chọn

là các công cụ phái sinh được giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau đây là sự khác biệt chính giữa chúng:

Một thỏa thuận ràng buộc, để mua và bán một công cụ tài chính với mức giá định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai, được gọi là Hợp đồng tương lai. Hợp đồng mà nhà đầu tư có quyền mua hoặc bán công cụ tài chính ở một mức giá định sẵn, vào hoặc trước một ngày nhất định, tuy nhiên, nhà đầu tư không bắt buộc phải làm như vậy, được gọi là Hợp đồng quyền chọn.

Hợp đồng tương lai đặt một nghĩa vụ đối với người mua để tôn trọng hợp đồng vào ngày đã nêu, vì vậy anh ta bị khóa trong hợp đồng. Ngược lại, trong hợp đồng quyền chọn, có một lựa chọn, không phải nghĩa vụ mua hoặc bán bảo mật.

Trong tương lai, việc thực hiện hợp đồng chỉ được thực hiện vào ngày được chỉ định trong tương lai, nhưng trong trường hợp tùy chọn, việc thực hiện hợp đồng có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trước khi hết hạn ngày đã thỏa thuận.

Tương lai là rủi ro hơn các lựa chọn.

Ngoài tiền hoa hồng được trả, hợp đồng tương lai không yêu cầu thanh toán trước, nhưng các tùy chọn yêu cầu thanh toán phí bảo hiểm.

Trong tương lai, một người có thể kiếm / chịu một khoản lãi hoặc lỗ không giới hạn, trong khi trong các lựa chọn, lợi nhuận là không giới hạn, nhưng các khoản lỗ lên đến một mức nhất định.

Cả tương lai và quyền chọn đều là các hợp đồng phái sinh được giao dịch trao đổi được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán như Sàn giao dịch chứng khoán Bombay (BSE) hoặc Sở giao dịch chứng khoán quốc gia (NSE) có thể thanh toán hàng ngày. Tài sản cơ bản được bảo hiểm bởi các hợp đồng này là các sản phẩm tài chính như hàng hóa, tiền tệ, trái phiếu, cổ phiếu, v.v. Hơn nữa, cả hai hợp đồng đều yêu cầu một tài khoản ký quỹ.

Hãy giải thích rằng sử dụng một ví dụ thực tế. Giả sử bạn phải mua một bàn vào ngày 30/06/2017.

Có ba lựa chọn thay thế có sẵn cho bạn cho giao dịch này.

Đi đến cửa hàng đồ nội thất vào ngày 30 tháng 6, hỏi giá và trả tiền cho nó. Đây là thủ tục thường xuyên để mua cổ phiếu trên thị trường. Tôi đoán bạn đã biết nó.

Bây giờ bạn đã thấy giá của bảng hôm nay là $ 3000 / -. Vì bạn muốn nó vào tháng tới, bạn có thể ký Hợp đồng tương lai với người bán rằng bạn sẽ mua bảng cụ thể đó với giá $ 3000 / – vào ngày 30 tháng 6

Tại sao bạn lại làm vậy?

Bởi vì bạn nghĩ rằng giá của bảng vào tháng tới có thể tăng lên, giả sử, $ 3100 / – và bạn muốn mua nó với giá $ 3000 / -. Vì vậy, theo một cách nào đó, bạn đang phòng ngừa rủi ro của mình.

Tại sao người bán sẽ làm điều đó?

Một lần nữa cho mục đích phòng ngừa rủi ro, vì anh ta có thể nghĩ rằng giá cho bảng trên thị trường có thể xuống thấp, giả sử, $ 2900 / -. Anh ấy đã nhận được $ 3000 / – bảo đảm.

Vào ngày hết hạn của Tương lai, bạn phải thực hiện giao dịch được yêu cầu và mua bảng với giá $ 3000 / -.

3. Bạn nói với người bán rằng tôi sẽ đến và mua bàn với giá $ 3000 / – vào ngày 30 tháng Sáu.

Anh ta hỏi, những gì nếu bạn không đến?

Bạn nói rằng, Hãy lấy 50 rupee này làm bảo mật, nhưng tôi muốn bàn có giá $ 3000 / – vào ngày 30 tháng Sáu.

Bây giờ vào ngày 30 tháng 6, bạn đã thấy giá của chiếc bàn trên thị trường là $ 3100 / -. Bạn sẽ đến cửa hàng và mua nó với giá $ 3000 / -. Lợi nhuận của bạn =

$ (3100 Từ30005050) = $ 50.

Nếu giá của bàn vào ngày 30 là $ 2900 / -, bạn sẽ làm gì? Chắc chắn, bạn sẽ không đi đến cửa hàng đó. Bạn sẽ mua chiếc bàn đó ở bất cứ đâu trên thị trường với giá $ 2900. Bằng cách này, bạn sẽ mất 50 rupee mà bạn đã đưa cho người bán nhưng vẫn có lợi khi mua từ thị trường.

Ở đây 3000 là

giá đình công

tại đó hợp đồng được ký kết. 50 là

cao cấp

tính phí bởi người bán cho phép bạn có quyền mua.

Trong tương lai, bạn có nghĩa vụ phải mua cổ phiếu ở mức giá định trước

Trong Tùy chọn, bạn có quyền nhưng không có nghĩa vụ.

Đến với các loại tùy chọn, có hai:

Tùy chọn cuộc gọi: Điều này cho bạn quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua cổ phiếu hoặc chỉ số ở mức giá định trước.

Đặt quyền chọn: Điều này cho bạn quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) bán cổ phiếu hoặc chỉ số ở mức giá định trước.

Tôi hy vọng tôi đã làm cho nó rõ ràng.

Tương lai

Lựa chọn

Để xem giá tương lai hiện tại và phí bảo hiểm, bạn có thể làm điều này:

Truy cập trang web hoặc ứng dụng Moneycontrol. Giả sử bạn muốn xem cho Ngân hàng ICICI. Tìm kiếm Ngân hàng ICICI trong hộp tìm kiếm. Chuyển đến phần Tương lai. Bạn sẽ có ba mức giá cho ba tháng trong tương lai (F & O hết hạn vào thứ Năm tuần trước mỗi tháng). Tương tự, bạn có thể xem phí bảo hiểm cho các mức giá khác nhau.

Trên thực tế, Tùy chọn và Tương lai được sử dụng làm công cụ để đầu cơ. Hầu hết, mọi người mua / bán tùy chọn để đạt được những thay đổi về phí bảo hiểm. Tương tự, đối với tương lai, nó được mua / bán để thay đổi giá.

Cảm ơn vì đã đọc!

Đạo hàm tài chính đề cập đến tương lai, chuyển tiếp, quyền chọn, hoán đổi hoặc bất kỳ tài sản lai nào khác không có giá trị độc lập, nghĩa là nó dựa trên một tài sản cơ bản. Các nhà đầu tư thường bị nhầm lẫn giữa tương lai và các tùy chọn. Hãy để chúng tôi hiểu sự khác biệt giữa tương lai và

Tùy chọn – Để phòng ngừa các vị trí đầu tư

.

Tương lai:

Đó là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý để giao dịch tài sản cơ bản của một số lượng cụ thể với giá thỏa thuận vào một ngày cụ thể.

Tùy chọn:

Đó là một loại hợp đồng tài chính, có quyền thực hiện mua hoặc bán một tài sản tài chính cụ thể ở một mức giá cụ thể trước thời gian quy định nhưng không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Sự khác biệt:

* Nghĩa vụ

Chủ hợp đồng tương lai có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, trong khi đó chủ sở hữu quyền chọn không có nghĩa vụ phải mua hoặc bán tài sản cơ bản.

* Thực hiện hợp đồng

Hợp đồng tương lai được thực hiện vào ngày đã thỏa thuận, trong khi người ta có thể thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào trước ngày hết hạn.

* Rủi ro

Rủi ro cao trong hợp đồng tương lai so với các lựa chọn.

* Thanh toán tạm ứng

Không cần thanh toán trước trong khi giao dịch hợp đồng tương lai. Khoản thanh toán tạm ứng được thanh toán dưới dạng phí bảo hiểm trong khi giao dịch trong các tùy chọn.

* Mất lợi nhuận

Có lợi nhuận hoặc thua lỗ không giới hạn trong tương lai. Có lợi nhuận không giới hạn và mất mát hạn chế trong các tùy chọn

Sự khác biệt giữa hợp đồng tương lai và quyền chọn phần lớn là mức độ mà mỗi vị trí thể hiện cam kết 100% đối với biến động giá của hợp đồng tương lai thực tế.

Trong trường hợp của vị thế tương lai, cho dù đó là vị trí dài hay ngắn, bạn cam kết 100% với giá trị của chuyển động giá của nó. Cho dù đó là vàng, dầu thô, đậu nành, Franc Thụy Sĩ, đường, chỉ số chứng khoán S & P 500 hay bất kỳ hợp đồng tương lai nào khác, nếu hợp đồng tương lai làm cho giá di chuyển bằng 1000 đô la, thì nó tương đương với 1000 đô la thay đổi giá trị của tất cả các vị trí – dài hay ngắn.

Một lựa chọn là quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, để mua hoặc bán một hợp đồng tương lai cụ thể ở một mức giá cụ thể vào hoặc trước một ngày hết hạn nhất định. Những phẩm chất này là lý do tại sao chúng thể hiện cam kết một phần đối với biến động giá của một tài sản cơ bản. Mức độ mà bạn cam kết chuyển 100% sang chuyển động giá của hợp đồng tương lai thực tế phụ thuộc vào một số yếu tố. Quan trọng nhất là khoảng cách giữa giá của tài sản cơ sở so với giá nghĩa vụ quyền chọn – được gọi là giá thực hiện. Lượng thời gian cho đến ngày hết hạn của tùy chọn cũng là một yếu tố quan trọng. Và bởi vì thị trường bao gồm những người nắm giữ quyền chọn (người mua) và người cấp quyền chọn (người bán), nên có những đặc điểm khác nhau đối với họ. Ngoài ra, nhiều hơn một tùy chọn có thể được kết hợp để tạo vị trí trên thị trường – thêm độ phức tạp và nhiều đặc điểm khác nhau hơn cho vị trí.

Điểm khởi đầu tốt để bạn làm quen với các thuộc tính của các tùy chọn sẽ là tài liệu miễn phí được cung cấp bởi Nhóm CME có tên Tùy chọn. Nó bao gồm từ vựng cơ bản, giá cơ bản, các khái niệm quan trọng và các chiến lược tùy chọn cơ bản.

svcministry.org © 2021

File Cứng Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa File Cứng Và File Mềm

1 – File Cứng là gì?

File Cứng nghĩa là gì? – File cứng là loại file được in trên giấy, có thể cầm nắm giữ chúng trên tay được. Giống như các bộ hồ sơ xin việc làm chúng ta viết để nộp cho các công ty, các văn bản được in ra trên giấy.

2 – File Mềm là gì?

File mềm chính là những file mà chính chúng ta tạo ra để lưu trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, laptop, USB,…những file mềm này bao gồm khá nhiều những định dang khác nhau có thể là file nhạc, ảnh,…File mềm là những file có dữ liệu hoặc không có.

Những file mềm này từ khi mới tạo ra thì chính chúng đã không có dữ liệu rồi và nên nhớ tên của các file mềm không cho phép đặt giống nhau.

3 – Một số những định dạng của File Mềm

3.1 – File word

Word là một phần mềm để soạn thảo văn bản phổ biến trên máy tính. Khi bạn muốn chuẩn bị một tài liệu mới cho công việc của mình thì bước đầu tiên hãy tạo một file word để lưu trữ.

Khi soạn thảo tài liệu trong Word, người dùng có thể điều chỉnh hiệu ứng phông chữ, màu sắc tùy thích, bên cạnh đó, bạn có thể chèn ảnh, âm thanh vào văn bản của mình.

3.2 – File ảnh

JPG là tệp định dạng hình ảnh phổ biến hiện nay, được phát triển bởi JPEG, với mục tiêu trở thành định dạng chuẩn nhất cho những nhiếp ảnh gia.

Theo đó, JPG sẽ tìm các phần thừa của dữ liệu để nén bức ảnh thành những vùng nhỏ hơn. Phần mềm này chỉ dùng để lưu trữ hình ảnh và không được dùng để chỉnh sửa.

Định dạng PNG

Ưu điểm của định dạng PNG là nén hình ảnh nhưng không làm giảm chất lượng của hình ảnh ban đầu. Định dạng PNG thường được sử dụng để lưu trữ logo, thiết kế web, hình nền…

Tương tự như GIF và JPG, PNG cũng hỗ trợ màu lần lượt là 8-bit và màu 24-bit RGB. PNG được sử dụng rộng rãi để lưu trữ hình ảnh hiện nay.

Định dạng GIF

GIF là một định dạng hình ảnh được phát triển lâu đời nhưng vẫn phổ biến cho đến ngày nay. Điểm nổi bật khi lưu hình ảnh bằng GIF là có thể lưu ảnh động và tập tin có khả năng lưu lại màu trong suốt.

Tuy nhiên, GIF không được các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sử dụng bởi có dung lượng ảnh nhỏ hơn JPG và PNG do bảng màu hạn chế.

Ngày nay, người ta thường sử dụng GIF để lưu trữ ảnh động nhỏ, icon hoặc ảnh trong suốt….

3.3 – File PDF

Cũng giống như word, PDF là một phần mềm hỗ trợ người dùng soạn thảo và định dạng văn bản được phát triển bởi Adobe Systems.

Điểm nổi bật của PDF là độ bảo mật rất cao và thường dùng để soạn thảo những tài liệu quan trọng. Và đây cũng là một trong những tệp văn bản được sử dụng nhiều nhất hiện nay bởi một số những ưu điểm như sau:

Tệp PDF thường có dung lượng nhỏ nên bạn dễ dàng chia sẻ file qua mail, các trang mạng xã hội…

Người dùng có thể dễ dàng xem tệp PDF thông qua máy tính, laptop, điện thoại…

Bạn có thể chuyển đổi từ PDF sang các tệp văn bản khác một cách đơn giản.

3.4 – File Excel

Excel là một tệp bảng tính được phát triển bởi Microsoft Office, thường được sử dụng để lưu trữ, quản lý các số liệu và thực hiện các phép toán.

Ưu điểm nổi bật của excel là giúp người dùng nhập các số liệu dễ dàng bởi các ô và hàng được phân chia rõ ràng, qua đó thực hiện các công thức toán học khoa học và nhanh chóng.

Bảng tính excel được rất nhiều người sử dụng hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, nhân sự, quản trị dự án…

4 – Phân Biệt File Cứng và File Mềm

4.1 – Điểm giống nhau

File Cứng và File Mềm đều có chức năng để lưu trữ giữ liệu và chúng sẽ có cùng một nội dung như nhau.

4.2 – Điểm khác nhau

Điểm khác nhau cơ bản chính là hình thức lưu trữ:

5 – Kết luận

Sự Khác Biệt Giữa Văn Học Và Phi Văn Học Trong Tác Phẩm Văn Học Là Gì?

Sự khác biệt giữa văn học và phi văn học trong tác phẩm văn học là gì?

CẢM ƠN BẠN ĐÃ THAM QUAN TẠI ĐÂY;

Một số người thích nướng. Họ sẽ làm bánh, bánh nướng hoặc bánh ngọt. Nếu, ví dụ, họ quyết định nướng bánh, họ cần có được một số thông tin về cách làm. Ví dụ, nếu bạn quyết định làm một chiếc bánh sô cô la từ đầu, bạn có thể tìm công thức cho chiếc bánh đó từ một cuốn sách nấu ăn, sử dụng công thức đó để tìm ra loại nguyên liệu bạn cần, sau đó học cách kết hợp các thành phần với nhau đúng thứ tự để làm cho một chiếc bánh hoàn hảo. Một công thức, giống như công thức bạn đã sử dụng để làm bánh, là một ví dụ tốt về một văn bản phi văn học.

Văn bản văn học

là những văn bản được kể lại, hoặc kể một câu chuyện và chứa đựng các yếu tố hư cấu. Một số ví dụ hay về văn bản văn học bao gồm tiểu thuyết, truyện ngắn và thơ. Tuy nhiên,

văn bản phi văn học

là những văn bản có mục đích chính là truyền đạt thông tin và không có yếu tố tự sự và hư cấu như văn bản văn học. Ví dụ về các văn bản phi văn học bao gồm sách giáo khoa, tài liệu pháp lý, bài viết trên các tạp chí học thuật, công thức nấu ăn, sách hướng dẫn và hướng dẫn sử dụng.

Nhưng một khi bạn biết một văn bản phi văn học là gì, câu hỏi trở thành: Làm thế nào để bạn đọc một văn bản phi văn học? Đọc một văn bản văn học bao gồm tìm kiếm các mô típ, ẩn dụ và tượng trưng, ​​nhưng đọc và phân tích một văn bản phi văn học là hoàn toàn khác nhau. Phân tích một văn bản phi văn học đòi hỏi phải xác nhận sự thật, thu thập kiến ​​thức, phát triển kỹ năng và thực hiện các nhiệm vụ.

HY VỌNG NÓ GIÚP

Về cơ bản có hai loại văn học: 1. Văn học tri thức và 2. Văn học quyền lực.

Văn học tri thức có nghĩa là bất kỳ nguồn nào cung cấp thông tin thực tế, vv Ví dụ là sách về Khoa học, Khoa học Xã hội, v.v. Ngay cả hướng dẫn sử dụng các tiện ích, sách dạy nấu ăn có thể được bao gồm trong thể loại này. Phong cách viết ở đây rất thẳng mà không có bất kỳ số liệu về lời nói hay cách sử dụng ngôn ngữ công phu. Có thuật ngữ kỹ thuật tùy thuộc vào bản chất của ngành học. Ví dụ, một cuốn sách về Hóa học sẽ sử dụng các công thức hóa học & thuật ngữ. Nó nói chung là mô tả và khách quan. Không có phạm vi để thể hiện ý tưởng và cảm xúc của nhà văn. Trong khoa học xã hội có một số phạm vi để thể hiện quan điểm của nhà văn. Loại văn học này hấp dẫn tâm trí của chúng tôi bởi vì chúng tôi nhận được thông tin và kiến ​​thức từ nó.

Có một sự phân biệt mà người ta có thể làm cho chắc chắn? Văn học nói chung là những gì đã đứng trước thử thách của thời gian và có thể thu hút một số người vì sự vĩ đại vốn có của nó, vượt qua cả khu vực, ngôn ngữ, văn hóa hoặc thể loại.

Những bài thơ sử thi vĩ đại của thế giới, những bi kịch vĩ đại của Shakespeare, tiểu thuyết của Tolstoy hay Dostoevsky, thơ của Romantics, Neruda hay Borges; bất kỳ tác phẩm nào của Văn học vẫn được đọc, thưởng thức và phản ánh, đều xứng đáng được gọi là Văn học.

‘Ai đó ? Bây giờ hãy dừng trả lời tôi ‘đọc ra khỏi bối cảnh nghe có vẻ hơi tầm thường nhưng trong bối cảnh của vở kịch, họ mạnh mẽ và sâu sắc, tạo ra giai điệu cho cảm giác kinh khủng, gothic của bi kịch. Tuy nhiên, có một số dòng có trạng thái biểu tượng bất kể tác giả hoặc văn bản của họ và vẫn còn vang vọng mãi mãi.

Khi các ngôi sao ném xuống ngọn giáo của họ

và tưới nước bằng nước mắt của họ.

Không có cách khách quan để phân biệt những điều này. Văn học khá đơn giản là những gì giới trí thức nói.

Thông thường những người quan tâm đến văn học muốn thấy sự tập trung vào ngôn ngữ. Một số người đang tìm kiếm ngôn ngữ bắt chước kinh nghiệm trong khi những người khác tìm kiếm sự độc đáo hoặc sử dụng hiệu quả các vùng nhiệt đới khác nhau.

Một số độc giả trong thể loại này muốn thấy các kết nối với các tác phẩm văn học khác dưới dạng ám chỉ, tôn kính hoặc có thể là châm biếm.

Thuật ngữ văn học Ấn Độ có một loạt các ý nghĩa, nhưng về cơ bản nó áp dụng cho các tác phẩm viết ra từ trí tưởng tượng của nhà văn có giá trị thẩm mỹ cho độc giả. Điều này sẽ bao gồm những bài thơ, tiểu thuyết, cửa hàng ngắn và vở kịch.

Tôi chưa bao giờ nghe đến cụm từ mà phi văn học, nhưng điều này chỉ có thể được áp dụng cho các tác phẩm không dựa trên trí tưởng tượng của nhà văn, mà dựa trên thực tế. Một ví dụ điển hình về văn hóa phi văn học của người Viking sẽ là bất kỳ bài viết Wikipedia nào. Nếu bạn so sánh điều này với một tác phẩm văn học, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra rằng văn học về cơ bản là tượng trưng hoặc ẩn dụ trong khi văn hóa phi văn học là thực tế. Văn học phi văn học của người Hồi giáo biểu thị ý nghĩa của nó thông qua ký hiệu, trong khi văn học của người Hồi giáo truyền đạt ý nghĩa của nó thông qua ý nghĩa.

svcministry.org © 2021

Khác Biệt Giữa Giấy Ủy Quyền Và Hợp Đồng Ủy Quyền

Có sự khác biệt giữa Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền.

Cụ thể, Hợp đồng ủy quyền đòi hỏi phải có sự tham gia ký kết của cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền; đối với Giấy ủy quyền thì không cần sự tham gia của bên nhận ủy quyền (ủy quyền đơn phương). Việc lập giấy ủy quyền không đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý và không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc ghi trong giấy.

Do vậy, nếu sau khi Giấy ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không thực hiện công việc theo cam kết thì bên ủy quyền cũng không có quyền yêu cầu bên nhận ủy quyền phải thực hiện, kể cả việc bồi thường thiệt hại, nếu có.

Trên thực tế cũng có một số trường hợp lập Giấy ủy quyền nhưng lại có sự tham gia của cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. Trường hợp này về hình thức là giấy ủy quyền nhưng về bản chất là Hợp đồng ủy quyền. Nếu có tranh chấp, pháp luật sẽ áp dụng các quy định về hợp đồng ủy quyền để giải quyết.

Do bạn không nói rõ về Giấy ủy quyền mà bạn đã lập cho người bạn được thực hiện dưới hình thức nào nên chúng tôi đặt ra một số trường hợp như sau:

Trường hợp thứ nhất, Giấy ủy quyền được bạn lập tại tòa án. Trường hợp này bạn có thể đến trực tiếp tòa án làm văn bản hủy bỏ việc ủy quyền đó. Nếu bạn chưa có điều kiện về Việt Nam thì bạn có thể đến cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước bạn đang cư trú để lập giấy này. Sau khi được cơ quan ngoại giao chứng thực, bạn gửi văn bản này về tòa án đang thụ lý hồ sơ. Bạn lưu ý là sau khi tòa án nhận được giấy này thì tòa án sẽ triệu tập bạn với tư cách đương sự trong vụ án đó mà không triệu tập người nhận ủy quyền nữa. Nếu bạn không có mặt theo triệu tập thì tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thứ hai, Giấy ủy quyền lập tại Phòng công chứng và không có chữ ký của người nhận ủy quyền. Trường hợp này bạn thực hiện tương tự như ở trường hợp thứ nhất hoặc bạn cũng có thể đến phòng công chứng đã công chứng Giấy ủy quyền trước đây để lập văn bản hủy giấy.

Trường hợp thứ ba, Giấy ủy quyền lập tại Phòng công chứng và có chữ ký của người nhận ủy quyền. Trường hợp này sẽ có hai tình huống xảy ra.

Tình huống thứ nhất, người bạn của bạn đồng ý hủy bỏ hợp đồng ủy quyền. Trường hợp này, theo quy định tại Điều 44 Luật Công chứng, bạn và người bạn của bạn đến nơi đã công chứng giấy ủy quyền trước đây cho bạn để lập văn bản hủy bỏ hợp đồng ủy quyền. Khi lập văn bản này tại phòng công chứng phải có mặt của cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. Đối với trường hợp này, bạn không thể lập văn bản hủy việc ủy quyền từ nước ngoài.

Tình huống thứ hai, người bạn của bạn không đồng ý hủy bỏ hợp đồng ủy quyền hoặc đồng ý hủy bỏ hợp đồng nhưng đưa ra những điều kiện nhất định mà bạn không chấp nhận. Trường hợp này bạn không thể hủy bỏ hợp đồng ủy quyền như quy định tại Điều 44 nói trên. Để chấm dứt việc ủy quyền, bạn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền theo quy định tại Điều 588 Bộ luật Dân sự (Luật Công chứng hiện hành không quy định về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền).

Theo quy định tại Điều 588, trong trường hợp uỷ quyền có thù lao (tiền công), bạn (người ủy quyền) có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bạn của bạn (bên được uỷ quyền) tương ứng với công việc mà bên được uỷ quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại. Nếu uỷ quyền không có thù lao thì bên uỷ quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được uỷ quyền một thời gian hợp lý. Để tòa án biết việc bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền, bạn cần làm văn bản thông báo gửi cho tòa án. Văn bản có thể lập trực tiếp tại tòa án hoặc lập tại cơ quan đại diện ngoại giao rồi gửi về cho tòa án.

Luật sư Vũ Tiến Vinh Công ty luật Bảo An, Hà Nội

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sự Khác Biệt Giữa Tương Lai Và Quyền Chọn Trong Thị Trường Chứng Khoán Là Gì? trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!