Đề Xuất 5/2023 # Sở Nội Vụ Quảng Nam # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Sở Nội Vụ Quảng Nam # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sở Nội Vụ Quảng Nam mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1

Tổng hợp trả lời kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 ngành Nội vụ tỉnhSố/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: Sở Nội vụ

Đã xem: 1269 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: Sở Nội vụ

Tổng hợp trả lời kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 ngành Nội vụ tỉnh

07/07/2021

2

30/06/2021

3

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biêur HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số/Ký hiệu: 95/BC-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường

Đã xem: 1146 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 95/BC-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biêur HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

12/06/2021

4

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026Số/Ký hiệu: 90/NQ-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường

Đã xem: 1279 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 90/NQ-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

03/06/2021

5

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia tại Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số/Ký hiệu: 264/TB-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 1454 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 264/TB-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia tại Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

18/05/2021

6

Phướng án phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử ĐBQH kháo XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng NamSố/Ký hiệu: 902/SYT-PA ; Người ký: Mai Văn Mười

Đã xem: 1375 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 902/SYT-PA ; Người ký: Mai Văn Mười

Phướng án phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử ĐBQH kháo XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

18/05/2021

7

Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cửSố/Ký hiệu: 2876/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Văn Tân

Đã xem: 1080 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 2876/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Văn Tân

Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử

17/05/2021

8

Công văn về việc phối hợp thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026Số/Ký hiệu: 2197/BNV-VP ; Người ký: Vũ Đăng Minh

Đã xem: 1271 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 2197/BNV-VP ; Người ký: Vũ Đăng Minh

Công văn về việc phối hợp thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

16/05/2021

9

Một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cửSố/Ký hiệu: 684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ; Người ký: Trần Thanh Mẫn

Đã xem: 1181 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ; Người ký: Trần Thanh Mẫn

Một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử

15/05/2021

10

Một số lưu ý khi xây dựng Báo cáo kết quả công tác bầu cử phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026Số/Ký hiệu: 232/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Nguyễn Thị Thanh

Đã xem: 1422 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 232/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Nguyễn Thị Thanh

Một số lưu ý khi xây dựng Báo cáo kết quả công tác bầu cử phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026

14/05/2021

11

Công văn về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phục vụ bầu cửSố/Ký hiệu: 64/UBBC-SNV ; Người ký: Phan Việt Cường

Đã xem: 935 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 64/UBBC-SNV ; Người ký: Phan Việt Cường

Công văn về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phục vụ bầu cử

13/05/2021

12

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19Số/Ký hiệu: 2135/BNV-CQĐP ; Người ký: Phạm Thị Thanh Trà

Đã xem: 943 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 2135/BNV-CQĐP ; Người ký: Phạm Thị Thanh Trà

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

13/05/2021

13

Công văn hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cửSố/Ký hiệu: 225/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 776 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 225/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường

Công văn hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

11/05/2021

14

Công văn về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19Số/Ký hiệu: 214/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 966 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 214/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Bùi Văn Cường

Công văn về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

08/05/2021

15

Công văn về thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nôp Biên bản kết quả bầu cửSố/Ký hiệu: 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 781 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường

Công văn về thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nôp Biên bản kết quả bầu cử

08/05/2021

16

Công văn hướng dẫn tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu sớmSố/Ký hiệu: 56/CV-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa

Đã xem: 515 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 56/CV-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa

Công văn hướng dẫn tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu sớm

04/05/2021

17

Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số/Ký hiệu: 2515/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân

Đã xem: 641 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 2515/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân

Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

01/05/2021

18

Công văn hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớmSố/Ký hiệu: 193/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 505 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 193/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường

Công văn hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm

30/04/2021

19

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nướcSố/Ký hiệu: 559/NQ-HĐBCQG ; Người ký: Vương Đình Huệ

Đã xem: 532 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 559/NQ-HĐBCQG ; Người ký: Vương Đình Huệ

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước

27/04/2021

20

Đề cương hướng dẫn người ứng cử xây dựng Chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cửSố/Ký hiệu: 0000 ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa

Đã xem: 594 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 0000 ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa

Đề cương hướng dẫn người ứng cử xây dựng Chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử

26/04/2021

Sở Nội Vụ Tỉnh Khánh Hòa

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN VỀ CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 225/HĐND-VP ngày 18/10/2019 về việc đôn đốc xây dựng, trình dự thảo Nghị quyết; Công văn số 103a/HĐND-VP ngày 18/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc trình tự thủ tục xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 12 và 13/11/2019, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Nội vụ cấp huyện và các lãnh đạo cấp xã (gồm các chức vụ Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam).

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Thái nhấn mạnh về sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật nêu trên nhằm góp phần đảm bảo tính đồng bộ hệ thống pháp lý về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh, tạo điều kiện để các địa phương thực hiện thống nhất về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tại 02 buổi Hội nghị, tổng số phiếu lấy ý kiến trực tiếp là 96 phiếu; qua tổng hợp phiếu, kết quả đồng ý với dự thảo khá cao, tuy nhiên có 02 nội dung có tỉ lệ phiếu tương đối thấp là nội dung lấy ý kiến về mức phụ cấp của các chức danh ở thôn, tổ dân phố và nội dung về mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. Nhiều ý kiến đề nghị tăng mức phụ cấp đối với các chức danh ở thôn, tổ dân phố, đặc biệt là chức danh Trưởng thôn, Tổ Trưởng tổ dân phố.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Thái – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý và giải trình làm rõ một số nội dung tại Hội nghị. Đồng thời, khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ những nội dung mà các đại biểu đã đề cập để sớm điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Hội nghị lần này là cơ sở để Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị các quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị Đồng chí Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đang trao đổi ý kiến với các đại biểu tham dự Hội nghị Đồng chí Trần Đại Dương, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên trình bày các vấn đề trọng tâm của dự thảo Nghị quyết

Các tin khác

Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Nội Vụ

Đúng 7h sáng nay (23/5), sau nghi lễ khai mạc trang nghiêm, đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Hưng Lộc, TP Vinh.

Các đại biểu dự lễ chào cờ

Kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước khi cử tri bỏ phiếu

Ông Hà Văn Tải – Cán bộ tiền khởi nghĩa, 92 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng. và ông Trương Văn Đạm 90 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng bỏ lá phiếu đầu tiên

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình

Ngay từ sáng sớm, các cử tri đã đến bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình

Thực hiện Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong không khí của ngày hội toàn dân – ngày hội non sông cùng với hàng chục triệu cử tri cử nước và cử tri các dân tộc tỉnh Nghệ An, hôm nay, 1.631 cử tri của 4 đơn vị xóm Phúc Lộc, Tiến Lộc, xóm 16, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Nghệ An thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã đến bỏ phiếu tại Nhà văn hóa xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Tổ bầu cử đã bố trí bàn đặt nước sát khuẩn tay, khẩu trang y tế… Trước khi các cử tri vào bỏ phiếu đều được cán bộ y tế kiểm tra đo thân nhiệt và yêu cầu sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đúng quy định để phòng chống dịch Covid-19.

Kim Oanh

Bộ Nội Vụ Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Lương Cơ Sở

Theo Thông tư này, các đối tượng được áp dụng gồm: Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật và người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 1 Thông tư này, căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước và chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo công thức quy định tại điểm a, b và c Khoản 1 Điều 3 Thông tư này. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư này, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư này, từ ngày 01/7/2019, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố thực hiện quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019 ngày 24/4/2019 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, những người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an. Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

Mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch, bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2019…

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019./.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sở Nội Vụ Quảng Nam trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!