Đề Xuất 11/2022 # Sẽ Hoàn Thành Chi Trả Phụ Cấp Cho Cán Bộ Không Chuyên Trách Trong Tháng 4 / 2023 # Top 17 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Sẽ Hoàn Thành Chi Trả Phụ Cấp Cho Cán Bộ Không Chuyên Trách Trong Tháng 4 / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sẽ Hoàn Thành Chi Trả Phụ Cấp Cho Cán Bộ Không Chuyên Trách Trong Tháng 4 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Được xác định là cánh tay nối dài trong thực thi chính sách, cầu nối giữa người dân với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố có vai trò rất quan trọng. Đảm bảo chế độ chính sách theo quy định là một trong những yếu tố giúp họ có thêm động lực, toàn tâm, toàn ý với công việc được giao.

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách; việc thực hiện sáp nhập xóm, tổ dân phố và xã, phường không đủ quy mô đã khiến số lượng cán bộ không chuyên trách và đoàn thể trên địa bàn tỉnh có nhiều thay đổi. Đối với Định Hóa, huyện đã sáp nhập để giảm từ 435 xóm, tổ dân phố xuống còn 228; sáp nhập xã Kim Sơn với Kim Phượng thành xã Kim Phương. Ông Lương Văn Hiền, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Định Hóa cho biết: Sau khi liên Sở Nội vụ và Sở Tài chính có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQHĐND, huyện đã chỉ đạo cơ sở xác định số lượng, chức danh những người hoạt động không chuyên trách; thời hạn trước ngày 10/02/2020. Tuy nhiên, đến ngày 03/03/2020, 23/23 xã, thị trấn mới hoàn thành đầy đủ danh sách. Ngày 05/03/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 734/QĐUBND về việc phê duyệt số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã, xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Thực hiện quyết định này, đến nay mới có 9/23 xã, thị trấn có danh sách được Phòng Nội vụ xác nhận và thực hiện chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách; 6/23 xã lập được danh sách song chưa xác định đúng mức chi trả cho từng chức danh nên phải sửa; những xã còn lại đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố, việc chi trả thù lao được hướng dẫn cụ thể là: Căn cứ vào mức bồi dưỡng trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố quy định tại Điều 5, Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND, chủ tịch UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến các ban, ngành của xã, bí thư chi bộ, trưởng xóm hoặc tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận để thống nhất xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu kinh phí bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố áp dụng chung trên địa bàn xã. Hiện nay, các xã, thị trấn của huyện Định Hóa chưa thực hiện chi trả khoản kinh phí này do chưa xây dựng được quy chế chi tiêu kinh phí theo quy định. 

Báo cáo của UBND huyện Định Hóa cho biết, việc đảm bảo kinh phí chi trả cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, tổ dân phố đã được huyện phân bổ từ đầu năm theo Quyết định số 7859/QĐ-UBND ngày 26/12/2019. Tuy nhiên, còn một số địa phương chưa thực hiện do hoàn thiện hồ sơ chậm, trách nhiệm này trước hết thuộc về các địa phương cấp xã đã ảnh hưởng đến tiến độ chung. UBND huyện cam kết chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện xong việc chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, tổ dân phố trên địa bàn trong tháng 42020.

Hà Nội: Thông Qua Nghị Quyết Về Số Lượng, Chức Danh, Phụ Cấp Cho Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Cấp Xã / 2023

Tại Nghị quyết này, HĐND TP khuyến khích các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm chức danh: Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố nếu kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp chức danh cao nhất. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Về mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, quy định cụ thể: Mức bồi dưỡng hàng tháng đối với Phó trưởng thôn, Phó tổ trưởng tổ dân phố bằng không quá 0,7 mức lương cơ sở. Mức bồi dưỡng đối với Chi hội trưởng Hội CCB, Hội Nông dân, Hội LHPN, Bí thư chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở thôn, tổ dân phố trên cơ sở quy định của đoàn thể, từ đoàn phí, hội phí và từ các nguồn, quỹ khác (nếu có). Chi bồi dưỡng 250.000 đồng/tháng từ nguồn ngân sách theo phân cấp ngoài mức khoán kinh phí hoạt động của các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 12 năm 2013 của HĐND TP.

Với các chức danh Trưởng ban tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Kế hoạch giao thông thủy lợi (hoặc Dịch vụ, Du lịch, Thương mại, Đô thị), Quản lý nhà văn hóa, Nhân viên Đài truyền thanh sau khi nghỉ được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ được một tháng phụ cấp theo quy định tại Nghị quyết 08 năm 2013 của HĐND TP và không hỗ trợ đối với người kiêm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không còn đủ quy định.

Theo HĐND TP quyết nghị, nguồn kinh phí thực hiện mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với Phó Trưởng thôn, Phó tổ trưởng tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác được cân đối trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện, Thường trực HĐND TP, các ban và đại biểu HĐND TP giám sát việc thực hiện Nghị quyết; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận trong Nhân dân và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP về số lượng, chức danh, mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2019.

Trước đó, Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải trình bày Tờ trình của UBND TP về số lượng, chức danh với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn TP.

Trong đó, theo UBND TP, thực tiễn Hà Nội đã triển khai thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố ở 5 quận, huyện. Sơ bộ đánh giá việc thí điểm sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố ở cơ sở không có vướng mắc và phù hợp với quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP. Vì vậy, UBND TP đề nghị HĐND TP ban hành nghị quyết mới, thay thế Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP, kịp thời thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/6/2019. Trong đó, căn cứ mức khoán quỹ phụ cấp quy định tại Nghị định này, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã, mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách cấp xã điều chỉnh giảm so với trước đây, nên một số chức danh phải giảm mức phụ cấp để thực hiện đúng quy định.

A Dơi Bố Trí, Sắp Xếp Cán Bộ Không Chuyên Trách Cấp Xã Theo Nghị Quyết Số 18/Nq / 2023

Thứ ba – 08/09/2020 10:41

Ngày 31/8/2020, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức Công bố Quyết định về bố trí chức danh và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách xã A Dơi. Đến dự và trao Quyết định cho các cán bộ không chuyên trách cấp xã, có đ/c Hồ Sỹ Huấn, PBT. Đảng ủy xã; đ/c Hồ Xa Cách, CT. UBND xã và trưởng các ban ngành, đoàn thể xã cùng các cán bộ được bố trí, sắp xếp chức danh theo Nghị quyết 18 của HĐND tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị – xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Thực hiện công văn số 746/UBND-CV ngày 06 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Hướng Hóa về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị. Theo đó, xã A Dơi đã kiện toàn và bố trí sắp xếp 14 chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã. Trong đó, 10 chức danh(02 Phó CHQS xã; 05 phó Hội đoàn thể; 01 CT. HNCT; 01 CTHCTĐ; 01 cán bộ GTTL) thuộc diện chuyển xếp mức phụ cấp và 04 chức danh(Gồm 02 chức danh theo Đề án 1618 chuyển sang làm công tác Đảng và 02 chức danh được tuyển dụng mới là Văn thư lưu trữ và Thông tin truyền thông). Như vậy, về cơ bản, xã A Dơi đã bố trí đầy đủ các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã đúng theo quy định.

Tác giả bài viết: Trần Văn Duy

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Từ Năm 2022, 5 Chức Danh Ở Thôn Sẽ Không Còn Được Phụ Cấp Hằng Tháng / 2023

Ngày 06/12/2018, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND về bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phốtrên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

I. 5 chức danh không còn hưởng phụ cấp

Theo đó, Bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQHĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức phụ cấp hằng tháng đối với các chức danh: 1. Phó Bí thư chi bộ; 2. Chi hội trưởng Hội phụ nữ; 3. Chi hội trưởng Hội nông dân; 4. Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; 5. Bí thư Chi Đoàn thanh niên. Khi thực hiện bãi bỏ mức phụ cấp thì 5 chức danh hoạt động không chuyên trách nêu trên được hỗ trợ một lần với mức 1.000.000 đồng/người (một triệu đồng/người). Trường hợp kiêm nhiệm từ 02 chức danh trở lên thì chỉ được hưởng một lần.

(Hướng dẫn cách tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xã từ ngày 01/7/2019)

Trước đây, theo Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Nam và quy định mức hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phốtrên địa bàn tỉnh Quảng Nam thì các chức danh Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Chi hội trưởng Hội nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn thanh niên ở thôn, khối phổ được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

II. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn là 3 người

Cũng từ năm 2019, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là 3 người theo Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam Về quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phốtrên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể:

(Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của tỉnh Quảng Nam về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách)

1, Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp

– 03 người đảm nhận 05 chức danh, trong đó có 02 người kiêm chức: + Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc kiêm Trưởng ban công tác mặt trận;

+ Trưởng thôn hoặc Trưởng ban công tác mặt trận; +Thôn đội trưởng kiêm Công an viên.

+Mỗi người được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,0 mức lương cơ sở. + Riêng Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thì được hưởng thêm mức kiêm nhiệm 0,5 mức lương cơ sở.

2, Hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn

Theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực 25/6/2019, thì: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phốcó không quá 3 người được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hằng tháng mà hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3 lần mức lương cơ sở để chi trả người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5 lần mức lương cơ sở.

(Quảng Nam tạm thời dừng tuyển dụng mới công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách)

Căn cứ vào quỹ phụ cấp nên trên và căn cứ vào đặc thù của từng xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, UBND tỉnh trình HDND tỉnh quy định mức phụ cấp từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng trực tiếp người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

TẢI NGHỊ QUYẾT 44/2018/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH QUẢNG NAM TẢI NGHỊ QUYẾT 43/2018/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH QUẢNG NAM

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sẽ Hoàn Thành Chi Trả Phụ Cấp Cho Cán Bộ Không Chuyên Trách Trong Tháng 4 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!