Đề Xuất 3/2023 # Sách Luật Đất Đai Luật Nhà Ở Hỏi Đáp Pháp Luật Về Đất Đai, Nhà Ở # Top 10 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Sách Luật Đất Đai Luật Nhà Ở Hỏi Đáp Pháp Luật Về Đất Đai, Nhà Ở # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sách Luật Đất Đai Luật Nhà Ở Hỏi Đáp Pháp Luật Về Đất Đai, Nhà Ở mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sách Luật đất đai, luật nhà ở và hỏi đáp pháp luật về đất đai, nhà ở. được xuất bản tháng 3 năm 2018 do tác giả Quý Lâm chủ biên, sách cập nhật các văn bản mới nhất về pháp luật đất đai, nhà ở.

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của đất đai đối với cuộc sống của con người, nó có ý nghĩa hàng đầu trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh, quốc phòng của mỗi quốc gia.

Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai, nhà ở hiệu quả, hợp lý, đúng chính sách pháp luật là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, Nhà nước không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai để phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội, mục tiêu xây dựng đất nước. Nhà nước ta đã ban hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể là những văn bản: NĐ số 01/2017/NĐ-CP ngày 6-01-2017 sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai; TT số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29-9-2017 về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; NĐ số 53/2017/NĐ-CP ngày 8-5-2017 quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng; TT số 89/2017/TT-BTC ngày 23-8-2017 hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao…

Những văn bản mới trên được thể hiện dưới dạng hỏi đáp sẽ giúp các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện hơn khi xử lý các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác quản lý đất đai, nhà ở; Vì vậy, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách:

Luật đất đai, luật nhà ở và hỏi – đáp pháp luật về đất đai, nhà ở

Luật đất đai, luật nhà ở hỏi đáp pháp luật về đất đai nhà ở

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần 1. Luật đất đai – Luật nhà ở của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam;

Phần 3. Hỏi đáp các vấn đề pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở;

Phần 4. Hỏi đáp các vấn đề pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Phần 5. Hỏi đáp các vấn đề pháp luật về cấp phép xây dựng và các loại giấy tờ hợp pháp để cấp giấy phép xây dựng;

Phần 6. Hỏi đáp các vấn đề pháp luật về nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất đai, nhà ở.

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và cá nhân có được những thông tin cần thiết trong lĩnh vực đất đai, nhà ở.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 450 trang. Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2018.

Tư Vấn Luật Đất Đai Nhà Ở

Tư vấn Luật đất đai nhà ở

Luật đất đai là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ đất đai hình thành trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đất đai. Bao gồm, Quan hệ về đất đai giữa nhà nước và người sử dụng đất như giao đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, giải quyết các tranh chấp về đất đai và Quan hệ giữa những người sử dụng đất với nhau như chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất.

II. Một số nội dung chú ý về Luật đất đai, nhà ở

Tùy theo từng quan hệ, chủ thể và đối tượng trong quan hệ giữa các bên tham gia, Quý khách cần xác định thuộc phạm vi Pháp luật nào điều chỉnh để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình và giải quyết phù hợp với quy định pháp luật.

1. Một số nội dung chú ý về Luật đất đai:

Quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc cung cấp thông tin đất đai cho người dân;

Nâng thời hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân từ 20 năm lên 50 năm. Cho phép hộ gia đình, cá nhân tích tụ với diện tích lớn hơn (không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp).

Quy định rõ nguyên tắc định giá đất phải theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất.

Thiết lập sự bình đẳng hơn trong việc tiếp cận đất đai giữa nhà đầu tư trong và nước ngoài;

Quy định trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của nhiều người thì cấp mỗi người một giấy chứng nhận, hoặc cấp chung một sổ đỏ và trao cho người đại diện;

Quy định chế tài mạnh để xử lý đối với trường hợp không đưa đất đã được giao, cho thuê vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng;

Quy định giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Quy định về việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai của mọi người dân.

2. Một số chú ý về Luật nhà ở:

Luật Nhà ở 2014 chỉ điều chỉnh việc sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng; giao dịch; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Quy định thời điểm chuyển quyền sở hữu

Đối với trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở với người mua thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua nhận bàn giao nhà ở hoặc kể từ thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư;

Trường hợp mua bán nhà ở không phải giữa chủ đầu tư với người mua và trường hợp thuê mua nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua, bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và đã nhận bàn giao nhà ở nếu các bên không có thỏa thuận khác;

Trường hợp góp vốn, tặng cho, đổi nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu là kể từ thời điểm bên nhận góp vốn, bên nhận tặng cho, bên nhận đổi nhận bàn giao nhà ở;

Trường hợp thừa kế nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ khi mở thừa kế theo pháp luật về thừa kế.

Mở rộng đối tượng được sở hữu nhà tại Việt Nam:

Bổ sung đối tượng được sở hữu nhà ở là hộ gia đình;

Mở rộng điều kiện được sở hữu nhà ở đối với cá nhân là người việt nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoàI.

III. Luật sư tư vấn đất đai, nhà ở

1. Luật sư tư vấn

Tư vấn luật nhà đất (đất đai – nhà ở) có yếu tố nước ngoài

Tư vấn pháp luật về đòi quyền sử dụng đất cho trông coi, qsh nhà cho ở nhờ;

2. Luật sư bảo vệ quyền lợi trong các tranh chấp nhà đất

Giải quyết Tranh chấp đất đai về sở hữu, sử dụng hợp pháp đất đai, nhà ở;

Giải quyết Tranh chấp đất đai về Hợp đồng chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp;

Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai;

Giải quyết Tranh chấp đất đai về mốc giới, ranh đất đai – nhà ở;

Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;

Giải quyết Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất….

IV. Liên hệ luật sư tư vấn luật đất đai nhà ở

Để cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn đất đai tốt hơn cho quý khách cũng như tăng sự chuyên sâu từng lĩnh vực luật, Văn phòng luật sư chúng tôi tổ chức chia thành nhiều nhóm Luật sư phụ trách tư vấn theo lĩnh vực. Luật tư vấn đất đai, nhà ở là một trong những Lĩnh vực luật mà chúng tôi chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm. Văn phòng luật sư ROYAL cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho Quý khách. Đồng thời, chúng tôi thực hiện các thủ tục pháp lý cũng như bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý khách.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL – UY TÍN TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT

Website: http://royallaw.vn

Địa chỉ: Phòng 802, Tòa nhà HH2 – Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Fanpage: https://facebook.com/royallawfirm

Hotline: 0989.337.688

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

Tư Vấn Luật Thừa Kế Đất Đai, Nhà Ở

1.1. Sự cần thiết, tầm quan trọng của dịch vụ tư vấn luật thừa kế đất đai, nhà ở

Hiện nay, pháp luật về thừa kế không có những quy định riêng đối với vấn đề thừa kế tài sản đất đai. Vậy nên việc áp dụng pháp luật thừa kế đất đai chính là sự tổng hợp các quy định về luật dân sự, luật thừa kế và luật đất đai. Điều đó gây ra rất nhiều khó khăn trong việc áp dụng đúng và thực hiện hiệu quả các quy định về pháp luật thừa kế đất đai của các công dân trong khi các vấn đề như phân chia, tranh chấp đất đai thừa kế vẫn thường xuyên xảy ra.

Đó chính là lý do bạn cần đến sự giúp đỡ của các luật sư tư vấn luật thừa kế đất đai, nhà ở để giúp bản thân giải quyết cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi phát sinh các vấn đề, nhu cầu tìm hiểu về luật thừa kế đất đai, nhà ở.

Tư vấn cho khách hàng trong trường hợp thừa kế tài sản đất đai, nhà ở theo di chúc với các vấn đề cụ thể về: việc lập di chúc, khai nhận, phân chia tài sản thừa kế,…

Tư vấn cho khách hàng trong trường hợp thừa kế tài sản đất đai, nhà ở theo pháp luật các vấn đề về: xác định người có quyền hưởng tài sản thừa kế là đất đai, nhà ở; phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật,….

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục: từ chối nhận di sản thừa kế đất đai, nhà ở; truất quyền hưởng di sản thừa kế là đất đai, nhà ở,…

Đại diện khách hàng, nhận ủy quyền của khách hàng để tham gia tranh tụng,… bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

2. Các bước đơn giản để sử dụng dịch vụ tư vấn luật thừa kế đất đai, nhà ở tại Luật Quốc Huy

Rất đơn giản để sử dụng dịch vụ tư vấn luật thừa kế đất đai, nhà ở dù phương thức tư vấn mà bạn lựa chọn là gì. Cụ thể:

2.1. Các bước nhận tư vấn luật thừa kế đất đai, nhà ở qua tổng đài tư vấn trực tuyến

Để sử dụng nhanh chóng dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế đất đai, nhà ở qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến bạn chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản sau đây:

Bước 1: tìm số điện thoại của tổng đài tư vấn pháp luật thừa kế đất đai uy tín, chất lượng hàng đầu là Luật Quốc Huy và lưu lại, thuận tiện cho việc sử dụng bất cứ lúc nào.

Bước 2: gọi điện cho tổng đài tư vấn Luật Quốc Huy khi có nhu cầu tư vấn luật thừa kế đất đai nhà ở và chờ được kết nối.

Bước 3: sau khi được kết nối thì làm theo hướng dẫn của hệ thống dể được kết nối đến số máy lẻ của các luật sư chuyên tư vấn về lĩnh vực pháp luật thừa kế.

Bước 4: trao đổi trực tiếp và nhận sự tư vấn từ các luật sư đối với vấn đề của bản thân.

Để nhận tư vấn của các luật sư về luật thừa kế đất đai nhà ở qua email của Luật Quốc Huy bạn chỉ cần:

Gửi email đó tới địa chỉ email của công ty tư vấn luật Quốc Huy.

Nhận thông tin tư vấn, phản hồi nhanh chóng từ các luật sư tư vấn khách hàng.

Chuyên viên tư vấn: Luật Quốc Huy

Hỏi Đáp Pháp Luật Luật Về Đất Đai Miễn Phí Gọi: 1900.6162

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật đất đai và đã tham gia giải quyết nhiều tranh chấp trong lĩnh vực này, Công ty luật Minh Khuê luôn sẵn sang tư vấn, giải đáp mọi câu hỏi trong lĩnh vực đất đai

– Công ty luật Minh Khuê tiếp nhận mọi câu hỏi của Quý khách hàng trong lĩnh vực đất đai thông qua Email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email. Thông thường câu hỏi của Quý khách hàng sẽ được trả lời trong phạm vi 07 ngày kể từ ngày Chúng tôi tiếp nhận được đầu đủ nội dung câu hỏi. Trong trường hợp, Quý khách cần câu hỏi tư vấn cụ thể bằng văn bản, có cơ sở pháp lý, có ý kiến của trưởng văn phòng Công ty Luật Minh Khuê. Quý khách có thể xác nhận việc thanh toán trực tiếp qua hệ thống thanh toán online của công ty hoặc bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Chúng tôi khi quý khách có nhu cầu nhận hóa đơn dịch vụ tư vấn pháp luật của MKLAW FIRM.

– Email luật sư tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ luật sư trong lĩnh vực đất đai: . Mức phí dịch vụ của Công ty luật Minh Khuê sẽ được các luật sư của chúng tôi đưa ra và gửi báo giá thông qua email hoặc thông qua văn bản sau khi đã thẩm định, làm rõ yêu cầu của khách hàng;

– Nếu vấn đề của Quý khách cần giải quyết ngay vui lòng trao đổi trực tiếp với luật sư giàu kinh nghiệp thông qua tổng đài tư vấn pháp luật đất đai: (Nhấn máy lẻ phím 4);

– Nếu vấn đề của Quý khách không thể gửi qua email hoặc trao đổi trực tiếp qua tổng đài vì vấn đề này có tính phức tạp, cần trao đổi chi tiết để làm rõ vấn đề thì Quý khách vui lòng đặt lịch trực tiếp với luật sư thông qua số điện thoại: . Chúng tôi, hỗ trợ tư vấn trực tiếp tại văn phòng từ 8h sáng đến 21h tối tất cả các ngày trong tuần (Chỉ trừ ngày lễ). Mức phí để luật sư tư vấn trực tiếp là : 300.000 VNĐ/ 1 giờ tư vấn. Quý khách có thể hỏi mọi vấn đề pháp lý trong lĩnh vực đất đai, đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệp luôn sẵn sàng giải đáp mọi vướng mắc của Quý khách hàng.

– Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế gọi: nhấn phím 3;

– Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc các tư vấn pháp luật llĩnh vực khác g ọi:

4. Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Ngày nay, với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin việc sử dụng dịch vụ luật sư không còn là một vấn đề khó đối với người dân. Chúng tôi đưa dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến với những lợi ích đột phá như:

– Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại : Chỉ với một cuộc điện thoại vấn đề vướng mắc của bạn đã được giải quyết bởi đội ngũ luật sư/chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm và luôn tận tình hỗ trợ.

– Sử dụng dịch vụ luật sư tại bất kỳ nơi đâu: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trên phạm vi toàn quốc tại 64 tỉnh/Thành phố và mọi vùng của đất nước. Chưa bao giờ sử dụng dịch vụ luật sư lại dễ dàng đến thế tại Việt Nam.

– Chất lượng dịch vụ đảm bảo: Luật Minh Khuê với đội ngũ luật sư/chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệp được tổ chức khoa học và luôn được tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn. Với hơn 10 năm phục vụ khách hàng Chúng tôi là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai trên phạm vi toàn quốc.

– Thái độ phục vụ tận tâm – Chuyên nghiệp: Chúng tôi cung cấp dịch vụ 24/7 (tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến CN) vào khung thời gian: từ 06 giờ 30 phút đến 24h đêm. Đội ngũ luật sư/Chuyên gia pháp lý luôn sẵn sàng lắng nghe và giải quyết tận tâm, tận tình với mọi vướng mắc pháp lý của khách hàng.

Quyền sở hữu trí tuệ đã và đang được doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngày càng quan tâm trong nền kinh tế thị trường. Công ty luật Minh Khuê cung cấp

Dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực đầu tư nước ngoài:

Trong những năm qua, hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nắm bắt xu hướng đó Công ty Luật Minh Khuê cung ứng

Với đội ngũ luật sư chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm – Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và tranh tụng giải quyết các tranh chấp tại tòa:

Dịch vụ biên dịch các tài liệu pháp luật chuyên ngành luật học là một trong những thế mạnh của Công ty luật Minh Khuê. Chúng tôi tiếp nhận các yêu cầu của Quý khách trong việc biên dịch các tài liệu pháp lý và cung ứng dịch vụ luật sư có chất lượng cao có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ quốc tế (tiếng anh) tham gia vào quá trình tư vấn, đàm phán… với các đối tác nước ngoài.

Hãy liên hệ với chúng tôi:

Địa chỉ: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Số điện thoại: 0243 991 6057

Email: [email protected]

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sách Luật Đất Đai Luật Nhà Ở Hỏi Đáp Pháp Luật Về Đất Đai, Nhà Ở trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!