Đề Xuất 5/2023 # Quyết Định Phê Duyệt Thiết Kế Cơ Sở # Top 6 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Quyết Định Phê Duyệt Thiết Kế Cơ Sở # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quyết Định Phê Duyệt Thiết Kế Cơ Sở mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Quyết Định Phê Duyệt Thiết Kế Cơ Sở, Thông Tư Quy Định Thẩm Tra Thẩm Định Và Phê Duyệt Thiết Kế Xây Dựng Công Trình, Quy Định Thẩm Tra Thẩm Định Và Phê Duyệt Thiết Kế Xây Dựng Công Trình, Văn Bản Phê Duyệt Mẫu Thiết Kế, Quyết Định Phê Duyệt 1/500, Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu, Quyết Định Phê Duyệt Đề án, Quyết Định Phê Duyệt Dự án, Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Vị Trí Việc Làm, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Xây Lắp, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Tư Vấn, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Mua Sắm, Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Mẫu Tờ Trình Thẩm Định Phê Duyệt Quyết Toán Vốn Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2017, Dự Thảo Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch, Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chi Tiết, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Quyết Đinh Phê Duyệt Vật Liệu áp Dụng Công Trình, Quyết Định Thủ Tướng Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn 2020, Quyết Định Phê Duỵet Nhà Thầu Cạnh Tranh Rút Gọn Thuê Nhà, Quyết Định 403 Phê Duyệt Kế Hoạch Hành Động Năm 2014, Quyết Dịnh Về Việc Phê Duyệt Chương Trình ứng Dụng, Quyết Định Phê Duyệt Sách Giáo Khoa Lớp 1 Của Hiệu Trưởng, Sóc Sơn, Ha Noi, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Thực Hiện Lộ Trình Tiến Tới Bhyt Toàn Dân, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Mẫu Quyết Định Bàn Giao Máy Móc Thiết Bị, 6 Quyết Định Cần Thiết Để Trưởng Thành, Quyet Dinh Thanh Lap Doan Kiem Tra Thiet Hai Hoa Mau, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Thông Báo Xét Duyệt Quyết Toán Năm, Mẫu Thông Báo Xét Duyệt Quyết Toán, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán, Tờ Trình Đề Nghị Phê Duyệt Quyết Toán Của Chủ Đầu Tư, Thông Tư Hướng Dẫn Phê Duyệt Quyết Toán, Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành, Dinh Duyet, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành Mới Nhất, Phê Duyệt Kinh Phí Đền Bù, Hỗ Trợ, Tái Định Cư, Tờ Trình Phê Duyệt Kết Quả Chỉ Định Thầu, Trình Tự Thủ Tục Thẩm Định Phê Duyệt Dự án, Quy Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Tờ Trình Phê Duyệt Chỉ Định Thầu Tvgs, Thủ Tục Thẩm Định Phê Duyệt Kế Hoạch Đấu Thầu, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Quy Hoạch Của Chủ Đầu Tư, Thông Tự Liên Tịch Số 50 Quy Định Xét Duyệt Chính Trị, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Quy Hoạch Của Chủ Đầu Tư, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Đồ án Quy Hoạch Chi Tiết, Mẫu Tờ Trình Thẩm Định Phê Duyệt Điều Chỉnh Quy Hoạch Chi Tiết, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chi Tiết, Văn Bản Số 484/ttr-ctptht Ngày 09/9/2019 Về Việc Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Đơn Giá Xử Lý Nước Thả, Văn Bản Số 484/ttr-ctptht Ngày 09/9/2019 Về Việc Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Đơn Giá Xử Lý Nước Thả, Quy Định Về Thời Hạn, Hạng Mục, Khối Lượng Thí Nghiệm Định Kỳ Các Thiết Bị Nhất Thứ Của Evn, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Quy Định Hạng Mục Thí Nghiệm Định Kỳ Thiết Bị Truyền Tải Điện Của Evn, Sự Can Thiet Ban Hanh Nghị Quyet Tw4, Quy Định Evn- Thí Nghiệm Định Kỳ Thiết Bị Điện (2003), Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Su Can Thiet Thuc Hien Nghi Quyet 51, Quy Định Thí Nghiệm Định Kỳ Thiết Bị Điện, Quy Định Evn- Thí Nghiệm Định Kỳ Thiết Bị Điện, Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Su Can Thiet Phai Thucj Hien Nghij Quyet 51, Su Can Thiet Ban Hanh Nghi Quyet Tinh Gon Hieeu Qua, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Nghị Quyết, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Hãy Chọn Danh Sách Có Chứa Tên Thiết Bị Không Phải Là Thiết Bị Nhớ Ngoài Của Máy Tính, Bài Thu Hoạch Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Kiểm Định Máy Móc Thiết Bị, Thủ Tục Xin Thẩm Định Thiết Kế Cơ Sở, Thủ Tục Thẩm Định Thiết Kế Cơ Sở Hà Nội, Thủ Tục Thẩm Định Thiết Kế Cơ Sở, Quy Định Các Bước Thiết Kế, Thủ Tục Thẩm Định Thiết Kế, Thủ Tục Thẩm Định Giá Thiết Bị, Quy Định Các Mặt Hàng Thiết Yếu, Mẫu Chứng Thư Thẩm Định Giá Thiết Bị, Quy Định Số Bộ Thiết Bị Dạy Học Tối Thiểu Cấp Thcs, Tờ Trình Thẩm Định Thiết Kế Cơ Sở, Chế Định Bồi Thường Thiệt Hại Hợp Đồng, Thí Nghiệm Định Kỳ Thiết Bị Điện, Thủ Tục Thẩm Định Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công, Mẫu Tờ Trình Thẩm Định Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công, Quy Định Số Bước Thiết Kế Công Trình, Thí Nghiệm Định Kỳ Thiết Bị Điện (2003),

Quyết Định Phê Duyệt Thiết Kế Cơ Sở, Thông Tư Quy Định Thẩm Tra Thẩm Định Và Phê Duyệt Thiết Kế Xây Dựng Công Trình, Quy Định Thẩm Tra Thẩm Định Và Phê Duyệt Thiết Kế Xây Dựng Công Trình, Văn Bản Phê Duyệt Mẫu Thiết Kế, Quyết Định Phê Duyệt 1/500, Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu, Quyết Định Phê Duyệt Đề án, Quyết Định Phê Duyệt Dự án, Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Vị Trí Việc Làm, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Xây Lắp, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Tư Vấn, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Mua Sắm, Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Mẫu Tờ Trình Thẩm Định Phê Duyệt Quyết Toán Vốn Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2017, Dự Thảo Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch, Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chi Tiết, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Quyết Đinh Phê Duyệt Vật Liệu áp Dụng Công Trình, Quyết Định Thủ Tướng Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn 2020, Quyết Định Phê Duỵet Nhà Thầu Cạnh Tranh Rút Gọn Thuê Nhà, Quyết Định 403 Phê Duyệt Kế Hoạch Hành Động Năm 2014, Quyết Dịnh Về Việc Phê Duyệt Chương Trình ứng Dụng, Quyết Định Phê Duyệt Sách Giáo Khoa Lớp 1 Của Hiệu Trưởng, Sóc Sơn, Ha Noi, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Thực Hiện Lộ Trình Tiến Tới Bhyt Toàn Dân, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Mẫu Quyết Định Bàn Giao Máy Móc Thiết Bị, 6 Quyết Định Cần Thiết Để Trưởng Thành, Quyet Dinh Thanh Lap Doan Kiem Tra Thiet Hai Hoa Mau, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Thông Báo Xét Duyệt Quyết Toán Năm, Mẫu Thông Báo Xét Duyệt Quyết Toán, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán, Tờ Trình Đề Nghị Phê Duyệt Quyết Toán Của Chủ Đầu Tư, Thông Tư Hướng Dẫn Phê Duyệt Quyết Toán, Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành, Dinh Duyet, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành Mới Nhất,

Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Thiết Kế Và Dự Toán Xây Dựng Công Trình

Mẫu số 05

Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 

………………

………

, ngày 

 tháng 

 năm

……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình

(Cơ quan phê duyệt)

Căn cứ Luật Xây dựng số50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số….

Xét đề nghị của …. tại Tờ trình số… ngày… v

à Thông báo kết quả thẩm định số … ngày … của …;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

 Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình (nếu có) với các nội dung chủ yếu như sau:

1.

 Tên công trình:

2. 

Thuộc dự án:

3. 

Loại, cấp công trình:

4. 

Địa Điểm xây dựng:

5. 

Nhà thầu lập báo cáo khảo sát xây dựng:

6. 

Nhà thầu lập thiết kế xây dựng:

7. 

Chủ nhiệm, các chủ trì khảo sát, thiết kế và dự toán xây dựng:

8. 

Đơn 

v

ị thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng (nếu có):

9. 

Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:

10. 

Giá trị dự toán xây dựng công trình (nếu có):

(Bằng chữ:…)

Trong đó:

– 

Chi phí xây dựng:

– 

Chi phí thiết bị:

– 

Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

– 

Chi phí quản lý dự án:

– 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

– 

Chi phí khác:

– 

Chi phí dự phòng:

11. 

Thời hạn sử dụng công trình:

12. 

Các nội dung khác:

Điều 2.

 Tổ chức thực hiện.

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đ

ó

ng d

u)

Chia sẻ:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Thẩm Định, Phê Duyệt Điều Chỉnh Thiết Kế Dự Toán Dự Án Đầu Tư Không Có Cấu Phần Xây Dựng

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, in phiếu hẹn, chuyển đến Hội đồng thẩm định.

– Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 5 – Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ đến các thành viên trong Hội đồng thẩm định để xin ý kiến thẩm định. Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định, thống nhất và lập báo cáo kết quả thẩm định chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ( kèm theo biên bản họp và ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định).

1. Bản chính Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán.

2. Văn bản cho phép điều chỉnh thiết kế, dự toán của cấp có thẩm quyền.

3. Bản chứng thực/công chứng: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; quyết định phê duyệt và các quyết định điều chỉnh (nếu có); quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán và các quyết định điều chỉnh (nếu có).

4. Bản chính Hồ sơ Thiết kế dự toán điều chỉnh: Hồ sơ thuyết minh thiết kế, hồ sơ bản vẽ thi công, hồ sơ dự toán, hồ sơ khảo sát (thuyết minh khảo sát, bản vẽ khảo sát, nếu cần khảo sát).

5. Bản chính Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế, dự toán điều chỉnh so với quy định.

6. Bản chính Chứng thư thẩm định giá thiết bị, theo quy định của Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam của Bộ Tài chính (nếu có yêu cầu thẩm định giá thiết bị).

7. Bản chứng thực/công chứng Hồ sơ năng lực của đơn vị lập thiết kế dự toán điều chỉnh (bao gồm cả chứng chỉ hành nghề đối với các lĩnh vực có yêu cầu) và của đơn vị thẩm định giá (nếu có yêu cầu thẩm định giá).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ ( có đóng dấu của chủ đầu tư), nếu cần thiết sẽ yêu cầu cung cấp bổ sung.

Theo quy định của Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND:

+ Nhóm A: Tổng 30 ngày, trong đó Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 24,5 ngày; UBND tỉnh: 5 ngày.

+ Nhóm B: Tổng 16 ngày, trong đó Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 12,5 ngày; UBND tỉnh: 3 ngày.

+ Nhóm C: Tổng 11 ngày, trong đó Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư : 7,5 ngày; UBND tỉnh: 3 ngày.

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan chủ trì thực hiện TTHC: Hội đồng thẩm định.

d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Bộ ngành ở trung ương (theo quy định).

Khi đến để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình: Giấy giới thiệu của chủ đầu tư khi nộp hồ sơ; Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ khi nộp bổ sung hồ sơ; phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

b) Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.

c) Quyết định số 1215/QĐ-CT ngày 01/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, dự toán của dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng;

d) Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Ban hành quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Mới Nhất Năm 2022

Cơ sở pháp lý

Luật đấu thầu năm 2013;

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2014;

Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tên cơ quan

———-

Số: …/2019/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

……, ngày … tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

…….(NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN)

Căn cứ Luật đấu thầu năm 2013;

Căn cứ nghị định  63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu;

Xét tính chất, yêu cầu của các gói thầu;

Theo đề nghị của ….(chủ đầu tư dự án) ……tại văn bản tờ trình số…… ngày …… về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với dự án……với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: (tên chủ đầu tư) ……. chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt  và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. …………..chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Lưu VT.

……….(NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN)

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA DỰ ÁN……

(Phụ lục kèm theo Quyết định số…/2019/QĐ ngày … tháng … năm 2019)

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tổ chức, cá nhân giám sát

1

2

3

Tổng hợp

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quyết Định Phê Duyệt Thiết Kế Cơ Sở trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!