Đề Xuất 12/2022 # Quyet Dinh Cu Di Cong Tac Song Ngu / 2023 # Top 19 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Quyet Dinh Cu Di Cong Tac Song Ngu / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quyet Dinh Cu Di Cong Tac Song Ngu / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Quyet Dinh Cu Di Cong Tac Song Ngu, Quyết Định Sống Độc Thân, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ Anh Việt, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Văn Phòng Đại Diện Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Định Nghĩa 2 Đường Thẳng Song Song, Xác Định Công Thoát Của Electron Ra Khỏi Kim Loại Với ánh Sáng Kích Thích Có Bước Sóng, Định Nghĩa 2 Mặt Phẳng Song Song, Định Lý 2 Đường Thẳng Song Song, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Công Thức R Song Song, Công Thức 2 Bản Mặt Song Song, Định Lý 2 Đường Song Song, Định Lý 2 Mặt Phẳng Song Song, Định Lý Từ Vuông Góc Đến Song Song, Bọ Công An Mãu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 3 Thứ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, Quyết Định 893 Của Bộ Công An, Quyết Định Bán Xe ô Tô Của Công Ty, Công Văn Quyết Định, Quyết Định Cử Đi Công Tác, Mẫu Văn Bản Quyết Định Của Công Ty, Quyết Định Công Ty Ttp, Quyết Định Bán Xe ô Tô Công Ty, Mẫu Công Văn Quyết Định, Quyết Định Đi Công Tác, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Số 1319 Của Bộ Công An, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định 12 Về Công Nghiệp Hỗ Trợ, Quyết Định 1319 Bộ Công An, Quyết Định Số 1275 Của Bộ Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Công An, Bộ Công An Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Quyết Định 1319 Của Bộ Công An, Quyết Định 1319/qĐ-bca-c41 Của Bộ Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Đi Công Tác, Quyết Định Của Cuc Tổ Chức Bộ Công An, Quyết Định Đầu Tư Của Một Công Ty Còn Được Gọi Là, ý Chí Quyết Định Thành Công, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, Quyết Định Số 49 Về Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Hệ Số Lương Công An, Công Ty G Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, Quyết Định Thành Lập Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Xã, Quyết Định Giải Thể Công Ty, Quyết Định Số 49 Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Cứ Đi Công Tác Tiếng Anh, Mẫu Công Văn Quyết Định Thưởng Lễ, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, 3 Yếu Tố Quyết Định Thành Công, Quyết Định Chuyển Công Tác, Mẫu Giấy Quyết Định Đi Công Tác, Mẫu Công Văn Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác, Ra Quyết Định Là Một Công Việc, Quyết Định Đình Chỉ Công Tác, Tham Luan Cong Doan Voi Cong Tac Cham Lo Doi Song, Tham Luận Công Đoàn Về Công Tác Chăm Lo Đời Sống, Định Lý Dời Lực Song Song, Định Lý Song Song, Quyết Định Số 80 Về Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Quyết Định Công Nhận Kết Quả Bầu Cử Tại Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, Quyết Định Công Nhận Tốt Nghiệp Đại Học, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đối Với Công Chức, 9 Năng Lực Quyết Định Thành Công, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Ban Giám Sát Cộng Đồng, Mẫu Công Văn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Đi Công Tác Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyết Định 2462 Nhân Công Hà Nội, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Luân Chuyển Công Tác, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Ebook, Mẫu Công Văn Quyết Định Tăng Lương,

Quyet Dinh Cu Di Cong Tac Song Ngu, Quyết Định Sống Độc Thân, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ Anh Việt, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Văn Phòng Đại Diện Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Định Nghĩa 2 Đường Thẳng Song Song, Xác Định Công Thoát Của Electron Ra Khỏi Kim Loại Với ánh Sáng Kích Thích Có Bước Sóng, Định Nghĩa 2 Mặt Phẳng Song Song, Định Lý 2 Đường Thẳng Song Song, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Công Thức R Song Song, Công Thức 2 Bản Mặt Song Song, Định Lý 2 Đường Song Song, Định Lý 2 Mặt Phẳng Song Song, Định Lý Từ Vuông Góc Đến Song Song, Bọ Công An Mãu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 3 Thứ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, Quyết Định 893 Của Bộ Công An, Quyết Định Bán Xe ô Tô Của Công Ty, Công Văn Quyết Định, Quyết Định Cử Đi Công Tác, Mẫu Văn Bản Quyết Định Của Công Ty, Quyết Định Công Ty Ttp, Quyết Định Bán Xe ô Tô Công Ty, Mẫu Công Văn Quyết Định, Quyết Định Đi Công Tác, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Số 1319 Của Bộ Công An, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định 12 Về Công Nghiệp Hỗ Trợ, Quyết Định 1319 Bộ Công An, Quyết Định Số 1275 Của Bộ Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Công An, Bộ Công An Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Quyết Định 1319 Của Bộ Công An, Quyết Định 1319/qĐ-bca-c41 Của Bộ Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Đi Công Tác, Quyết Định Của Cuc Tổ Chức Bộ Công An, Quyết Định Đầu Tư Của Một Công Ty Còn Được Gọi Là, ý Chí Quyết Định Thành Công, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, Quyết Định Số 49 Về Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Dân Công Hỏa Tuyến,

Quyet Dinh Ket Nap Doan Vien Qd Ket Nap Dv Cong Doan Th Doc / 2023

Số: 02 /QĐ-CĐCS

Thắng Lợi ngày 10 tháng 9 năm 2012

Về việc kết nạp đoàn viên công đ oàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC THẮNG LỢI

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

– Theo biên bản cuộc họp của BCH Công đoàn trường Tiểu học Thắng Lợi ngày 6/9/2012

Điều 1: Chuẩn y kết nạp Bà: Nguyễn Thị Hạnh

Công tác tại: trường Tiểu học Thắng Lợi vào tổ chức Công đoàn trường Tiểu học Thắng Lợi -Văn Giang Hưng Yên kể từ ngày 15/9/2012

Bà: Nguyễn Thị Hạnh , có các quyền và nghĩa vụ của người Đoàn viên công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam .

Điều 2: Tổ công đoàn 4+5 có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí sinh hoạt cho Đoàn viên được kết nạp tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3: Tổ c ông đoàn 4+5 , Đoàn viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Số: 01 /QĐ-CĐCS

Thắng Lợi ngày10 tháng 9 năm 2012

Về việc kết nạp đoàn viên công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC THẮNG LỢI

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

– Theo biên bản cuộc họp của BCH Công đoàn trường Tiểu học Thắng Lợi ngày 6/9/2012

Điều 1: Chuẩn y kết nạp Bà: Đặng Thị Thùy

Công tác tại: trường Tiểu học Thắng Lợi vào tổ chức Công đoàn trường Tiểu học Thắng Lợi -Văn Giang Hưng Yên kể từ ngày 15/9/2012

Điều 2: Tổ công đoàn 4+5 có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí sinh hoạt cho Đoàn viên được kết nạp tại Điều 1 Quyết định này.

Số: 03 /QĐ-CĐCS

Thắng Lợi ngày10 tháng 9 năm 2012

Về việc kết nạp đoàn viên công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC THẮNG LỢI

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

– Theo biên bản cuộc họp của BCH Công đoàn trường Tiểu học Thắng Lợi ngày 6/9/2012

Điều 1: Chuẩn y kết nạp ông: Nguyễn Văn Bích

Công tác tại: trường Tiểu học Thắng Lợi vào tổ chức Công đoàn trường Tiểu học Thắng Lợi -Văn Giang Hưng Yên kể từ ngày 15/9/2012

Bà: Nguyễn Văn Bích , có các quyền và nghĩa vụ của người Đoàn viên công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam .

Điều 2: Tổ công đoàn 4+5 có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí sinh hoạt cho Đoàn viên được kết nạp tại Điều 1 Quyết định này.

Qđ Về Việc Nâng Lương Trước Thời Hạn Quyet Dinh Ve Quy Dinh Nang Luong Truoc Thoi Han 2008 Doc / 2023

HUY ỆN KR Ô NG B Ô NG Đ ộc lập – Tự do – Hạnh phúc

V ề việc ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng bậc

lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

C ă n cứ Luật tổ chức Hội đ ồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

C ă n cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP , ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức ;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV , ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 83/2005/TT-BNV , ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 03 năm 2006 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại tờ trình số 65/TTr-NV, ngày 02 tháng 12 năm 2008 ,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký.

– Sở Tư pháp (kiểm tra);

– Chủ tịch, các PCT UBND huyện; Nguyễn Tấn Thịnh

– Liên đoàn Lao động huyện;

HUY ỆN KR Ô NG B Ô NG Đ ộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

đối với cán bộ, công chức, viên chức

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2647/2008/QĐ-UBND,

ngày 03 tháng 12 năm 2008 của UBND huyệ n Krông Bông)

Điều1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Quy định này quy định đối tượng, tiêu chuẩn cấp chế độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và công chức cấp xã, thị trấn (sau đây gọi chung là công chức cấp xã).

2. Quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế và được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuccọ Uỷ ban nhân dân huyện và công chức cấp xã; người làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ quy định chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Điều 2. Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn

Việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và công chức cấp xã được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

1. Bảo đảm công bằng, dân chủ và công khai;

2. Không thực hiện hai lần nâng bậc lương trước thời hạn trở lên trong thời gian giữ một bậc lương;

3. Xét theo thứ tự từ người có thành tích cao đến người có thành tích thấp hơn;

4. Đảm bảo số người nâng bậc lương trước thời hạn không vượt quá tỷ lệ 5% tổng số biên chế trả lương của huyện;

5. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn, cách tính truy lĩnh, thời gian nâng bậc lương lần sau thực hiện theo điểm 1.2. mục III, Thông tư số 03/2005/TT-BNV, ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ.

Điều 3. Điều kiện áp dụng

Các đối tượng quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 1 của quy định này được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sa u:

1. Trong thời gian giữ bậc lương không có vi phạm, khuyết điểm phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức hiện hành và được công nhận một trong các hình thức khen thưởng quy định tại Điều 6 Quy định này.

2. Mức lương hiện hưởng chưa xếp vào bậc cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

3. Không nghỉ việc quá 06 tháng trong thời gian giữ bậc lương tính đến thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Điều 4. Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức có thông báo nghỉ hưu .

1. Cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch có thông báo ngỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc lương hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị xử lý kỷ luật và tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu còn thiếu 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định, thì được nâng lương trước thời hạn bằng số tháng còn thiếu này.

Điều 5. Chế độ bảo lưu thành tích đã được khen thưởng khi chuyển ngạch, nâng ngạch.

Nếu cán bộ, công chức, viên chức được chuyển ngạch, nâng ngạch mà thời gian xét nâng bậc lương thuờng xuyên ở ngạch cũ được bảo lưu để xét nâng bậc lương thường xuyên ở ngạch mới, thì thành tích xuất sắc mà cá nhân đó đạt được chưa được xét nâng bậc lương trước thời hạn ở ngạch cũ được bảo lưu để được xét nâng bậc lương trước thời hạn ở ngạch mới.

Điều 6. Cấp độ thành tích tương đương với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn.

1. Xét nâng lương trước thời hạn 12 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng bằng một trong các hình thức sau:

a) Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;

c) Hai năm liên tục liền kề năm xét nâng bậc lương trước thời hạn được tặng Bằng khen của cấp Bộ, ngành hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng bằng một trong các hình thức sau:

a) Được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen;

b) Hai năm liên tục liền kề năm xét nâng bậc lương trước thời hạn danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở;

3. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng bằng một trong các hình thức sau:

a) Hai năm liên tục liền kề năm xét nâng bậc lương trước thời hạn được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở, ngành hoặc Uỷ ban nhân dân huyện;

b) Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Điều 7. Thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có cấp độ thành tích như nhau mà tỷ lệ vượt quá 5% biên chế trả lương của huyện.

1. Cán bộ, công chức, viên chức tuổi cao, nếu không nâng bậc lương kỳ này thì không còn điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn (trừ trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu ở mức có lợi hơn);

3. Cán bộ, công chức, viên chức ngoài thành tích là căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn còn có nhiều thành tích khác hơn;

4. Cán bộ, công chức, viên chức có thành tích ở các năm trước trong kỳ nâng bậc lương cao hơn;

5. Cán bộ, công chức, viên chức có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt;

6. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác lâu hơn; chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào;

7. Cán bộ, công chức, viên chức ở các ngạch có hệ số lương thấp hơn;

8. Cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số;

9. Cán bộ, công chức, viên chức nữ;

10. Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan cử đi đào tạo, đã có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân đúng chuyên ngành đang làm nhưng chưa có chế độ điều chỉnh lương.

Điều 8. Trình tự xét nâng bậc lương trước thời hạn.

1. Các cơ quan, đơn vị lập danh sách, kèm theo giấy tờ khen thưởng của cán bộ, công chức, viên chức (sao chụp có chứng thực) đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn gửi về Phòng Nội vụ.

2. Căn cứ vào những quy định tại quy định này, Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng nâng bậc lương xem xét việc nâng bậc lương trước thời hạn.

3. Định kỳ vào quý IV hàng năm, Hội đồng nâng bậc lương họp xét nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.

4. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn được gửi cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết định.

5. Sau khi danh sách cán bộ, công chức, viên chức nâng bậc lương trước thời hạn được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ra Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn theo Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

6. Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn ngoài những căn cứ chung, phải nêu rõ cấp độ thành tích là căn cứ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 9. Tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm phổ biến công khai Quy định này đế toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất.

Quy định này được áp dụng thi hành trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện quản lý và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. Trong quá trình thực hiện, nếu có những quy định không còn phù hợp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện xem xét và quyết định sửa đổi, bổ sung./.

TM UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Nguyễn Tấn Thịnh

Quy Chế Làm Việc Của Ubkt Cđcs Quyet Dinh Va Quy Che Ubkt 20102013 Doc / 2023

CĐCS TRƯƠNG ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

V /v ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Cơ sở Trường THCS Trương Định nhiệm kì 2010 – 2013

CHỦ TỊCH CĐCS TRƯỜNG THCS TRƯƠNG ĐỊNH

Điều 2. Ủy ban kiểm tra Công đoàn Cơ sở Trương Định nhiệm kỳ 2010 – 2013 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CĐCS NHIỆM KÌ 2010 – 2013

(Ban hành kèm theo QĐ số…../QĐ-CĐCS ngày….tháng….năm 2010

I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA UBKT CĐCS TRƯỜNG THCS TRƯƠNG ĐỊNH

Điều 3 : Các cá nhân trong hệ thống công đoàn khi được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra và trả lời đầy đủ các vấn đề do tổ kiểm tra nêu ra và thực hiện đầy đủ, kịp thời các quyết định, thông báo, kết luận, kiến nghị của tổ kiểm tra.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ NHIỆM, PHÓ CHỦ NHIỆM VÀ CÁC UỶ VIÊN UBKT CĐCS.

Điều 7 : Chủ nhiệm UBKT CĐCS.

– Triệu tập và chủ trì cuộc họp của UBKT để bàn và quyết định nội dung công tác kiểm tra.

Điều 8 : Phó chủ nhiệm UBKT và các uỷ viên UBKT

– Thực hiện các công việc được chủ nhiệm UBKT giao và sự phân công của UBKT.

– Uỷ viên UBKT (không phải là uỷ viên Ban chấp hành CĐCS) thì được mời dự các hội nghị, cuộc họp của Ban chấp hành CĐCS (nhưng không được biểu quyết như uỷ viên Ban chấp hành )

– Khi cần thiết phó chủ nhiệm và uỷ viên UBKT được quyền giải quyết những công việc cụ thể của UBKT.

Điều 9 : UBKT có trách nhiệm :

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA UBKT CĐCS .

Điều 10 : UBKT CĐCS làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách .

– Khi quyết định các vấn đề của UBKT phải được đa số thông qua.

– Các thành viên trong UBKT phải chịu trách nhiệm trước UBKT về những công việc được phân công phụ trách.

– Các văn bản về công tác kiểm tra được gửi đến các thành viên UBKT trước 03 ngày .

– Thông qua báo cáo và chương trình hoạt động của UBKT trong các kỳ họp của BCH -CĐCS .

– UBKT chịu sự lãnh đạo của Ban chấp hành CĐCS, thực hiện các nội dung, chương trình hoạt động của Ban chấp hành CĐCS .

– UBKT CĐCS được quyền kiểm tra đồng cấp về vấn đề quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế công đòan, về những dấu hiệu vi phạm điều lệ và các quy định của CĐ.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quyet Dinh Cu Di Cong Tac Song Ngu / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!