Đề Xuất 11/2022 # Quy Trình Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động Sản / 2023 # Top 13 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Quy Trình Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động Sản / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quy Trình Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động Sản / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản ngày 29/6/2006, Nghị định153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 và Thông tư13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản.

I. Quy trình các bước để xin phép haotj động của sàn giao dịch bất động sản: Bước 1. Xin phép thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bước 2. Xin phép hoạt động của sàn giao dịch bất động sản tại Sở Xây dựng; II. Điều kiện và thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản như sau: 1. Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp. 2. Giám đốc sàn giao dịch bất động sản phải có: Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản, Chứng chỉ quản lý sàn; 3. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. 4. Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung (Ví dụ: Thêm hoạt động định giá BĐS), đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động. 5. Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng). Nếu có sự thay đổi về địa điểm giao dịch phải thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và khách hàng đang giao dịch biết. Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam. 6. Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động, gồm những nội dung cơ bản sau: – Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản; – Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản; – Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản; – Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch; – Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản. – Bất động sản khi đưa ra giới thiệu, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản và phải kê khai đầy đủ nội dung thông tin về bất động sản theo quy định tại Khoản 2 Phần này. – Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng. – Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản. – Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải có chứng chỉ môi giới bất động sản và phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh. Hồ sơ thành lập sàn Giao dịch BĐS bao gồm: 1. Bản sao y Giấy chứng nhận Doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh BĐS hoặc dịch vụ Quản lý sàn; 2. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kèm theo Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản 3. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc sàn giao dịch BĐS; 4. Bản sao Chứng chỉ quản lý sàn, chứng nhận hoàn thành các khóa đào tạo quản lý, điều hành sàn GD BĐS; 5. Bản sao y chứng chỉ môi giới bất động sản của 02 nhân viên làm công việc môi giới bất động sản; 6. Bản sao y chứng chỉ định giá bất động sản của 02 nhân viên làm công việc định giá (nếu có thêm hoạt động định giá); 7. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch của sàn giao dịch bất động sản: Hợp đồng thuê công chứng. Hồ sơ lập thành 03 bộ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở xây dựng – Sở có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm định trụ sở để cấp giấy phép trong thời gian là 10 ngày làm việc nếu hồ sơ đạt yêu cầu.

Điều Kiện Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động Sản / 2023

21/01/2017

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Thưa luật sư! Hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu thành lập sàn giao dịch bất động sản. Quý công ty vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin những nội dung sau: 1. Bảng quy định chi tiết về giấy tờ, hồ sơ cần thiết để đủ điều kiện thành lập sàn gd BĐS. 2. Bảng báo giá, thời gian làm việc để có được giấy phép sàn giao dịch BĐS. Tôi xin chân thành cảm ơn.

I. Trước khi thành lập sàn giao dịch bất động sản bạn phải có đủ điều kiện chủ yếu sau:

– Căn cứ Điều 3-4 nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.”

Điều 4. Căn cứ xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Mức vốn pháp định quy định tại Điều 3 Nghị định này được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

Căn cứ từ Điều 69 đến 73 luật kinh doanh bất động sản. 1. Bạn phải lập doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản có ngành nghề môi giới bất động sản hoặc kinh doanh bất động sản 2. Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; 3. Nếu có định giá bất động sản phải có it nhất 02 người có chứng chỉ định giá bất động sản; 4. Giám đốc sàn giao dịch bất động sản phải có: Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản, Chứng chỉ quản lý sàn; 5. Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung (Ví dụ: Thêm hoạt động định giá BĐS), đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động; 6. Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng). Nếu có sự thay đổi về địa điểm giao dịch phải thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và khách hàng đang giao dịch biết. Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam. 7. Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động, gồm những nội dung cơ bản sau: – Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản; – Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản; – Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản; – Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch; – Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản. – Bất động sản khi đưa ra giới thiệu, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản và phải kê khai đầy đủ nội dung thông tin về bất động sản theo quy định tại Khoản 2 Phần này. – Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng. – Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản. – Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải có chứng chỉ môi giới bất động sản và phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

II. Các bước để xin cấp phép hoạt động sàn giao dịch bất động sảnBước 1. Xin giấy phép thành lập công ty, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;Bước 2. Sau khi xin được cấp đăng ký kinh doanh làm thủ tục hoạt động sản giao dịch bất động sản tại sở xây dựng:Hồ sơ gồm: 1. Bản sao y Giấy chứng nhận Doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh BĐS hoặc dịch vụ Quản lý sàn; 2. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kèm theo Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản; 3. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc sàn giao dịch BĐS; 4. Bản sao Chứng chỉ quản lý sàn, chứng nhận hoàn thành các khóa đào tạo quản lý, điều hành sàn GD BĐS; 5. Bản sao y chứng chỉ môi giới bất động sản của 02 nhân viên làm công việc môi giới bất động sản; 6. Bản sao y chứng chỉ định giá bất động sản của 02 nhân viên làm công việc định giá (nếu có thêm hoạt động định giá); 7. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch của sàn giao dịch bất động sản: Hợp đồng thuê công chứng. Hồ sơ lập thành 03 bộ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở xây dựng – Sở có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm định trụ sở để cấp giấy phép trong thời gian là 10 ngày làm việc khi hồ sơ hợp lệ.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: ( Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169 )

Trân trọngP.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Mẫu Tham Khảo Quy Chế Hoạt Động Của Sàn Giao Dịch Bất Động Sản / 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ

VÀ GIÁM ĐỊNH VIỆT NAM

Ban hành quy chế hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản VAI

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ

VÀ GIÁM ĐỊNH VIỆT NAM

Căn cứ Bộ Luật Dân sự;

Căn cứ luật kinh doanh Bất động sản;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ đăng ký kinh doanh số ngày tháng năm 2008 của Sở Kế hoạch Đầu tư TP về việc thành lập Công ty

Căn cứ Nghị quyết số ngày tháng năm 2008 của Nghị quyết Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam về việc đồng ý thành lập Sàn giao dịch Bất động sản VAI

Căn cứ quyết định số ngày tháng năm 20 của Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Namvề việc thành lập Sàn giao dịch Bất động sản VAI

Điều I: Ban hành quy chế hoạt động của Sàn giao dịch Bất động sản VAI thuộc Công ty Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội VAI.

Điều II: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VAI

(Ban hành kèm theo quyết định số /QĐ ngày tháng năm 2008

của Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các thành viên của Sàn giao dịch bất động sản VAI

Điều 3. Địa điểm kinh doanh

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

1. Các hoạt động kinh doanh của Sàn giao dịch bất động sản VAI phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật

2. Các hoạt động kinh doanh của Sàn giao dịch bất động sản VAI phải đảm bảo uy tín, chất lượng vì tương lai phát triển của Sàn và vì lợi ích của Cổ đông.

4. Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản VAI phải chịu trách nhiệm toàn bộ trước Giám đốc và Hội đồng thành viên về các hoạt động của sàn giao dịch bất động sản theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 5. Sàn Giao dịch Bất động sản VAI có các hoạt động kinh doanh sau:

1. Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.

2. Môi giới bất động sản.

3. Tư vấn bất động sản.

5. Đấu giá bất động sản.

7. Quản lý bất động sản.

QUY CHẾ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 6. Kinh doanh bất động sản thông qua Sàn Giao dịch Bất động sản VAI

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê các dịch vụ kinh doanh bất động sản khi bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản phải ký hợp đồng dịch vụ. Sàn sàn giao dịch bất động sản VAI phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời các điều khoản đã ký kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tích hợp pháp của dịch vụ cung cấp .

Điều 7. Mức thu dịch vụ (doanh thu)

Các hoạt động cung cấp dịch vụ của Sàn Giao dịch Bất động sản VAI do Giám đốc Sàn thoả thuận với khách hàng nhưng phải đảm bảo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí và có lãi.

Điều 8. Quyền, trách nhiệm của Sàn Giao dịch Bất động sản VAI

3. Từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

4. Thu tiền dịch vụ của khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản.

5. Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra.

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Nghĩa vụ của Sàn Giao dịch Bất động sản VAI

1. Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh.

3. Cung cấp các dịch vụ về bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản.

4. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

5. Bảo đảm để sàn giao dịch bất động sản hoạt động đúng nội dung đã đăng ký; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

7. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của Sàn Giao dịch Bất động sản VAI

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của Sàn Giao dịch Bất động sản VAI có quyền

b) Yêu cầu cung cấp các dịch vụ về bất động sản;

c) Yêu cầu sàn giao dịch bất động sản bồi thường thiệt hại do lỗi của sàn giao dịch bất động sản gây ra;

d) Đảm bảo tính pháp lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật của các hồ sơ cung cấp cho Sàn Giao dịch Bất động sản VAI

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; bổ sung hồ sơ pháp lý của tài sản đưa lên sàn theo yêu cầu của

b) Trả tiền dịch vụ cho sàn giao dịch bất động sản;

c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

CÁC DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Điều 11. Tư vấn bất động sản

1. Nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm:

a) Tư vấn pháp lý về bất động sản;

b) Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản;

c) Tư vấn về tài chính bất động sản;

d) Tư vấn về giá bất động sản;

đ) Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản;

2. Nội dung, phạm vi tư vấn, quyền và nghĩa vụ của các bên, giá dịch vụ tư vấn bất động sản do Sàn Giao dịch Bất động sản VAI và bên thuê dịch vụ thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Sàn Giao dịch Bất động sản VAI phải chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn do mình cung cấp và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Điều 12. Đấu giá bất động sản

1. Sàn Giao dịch Bất động sản VAI khi thực hiện dịch vụ Đấu giá bất động sản phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

3. Hình thức đấu giá bất động sản bao gồm:

a) Trực tiếp bằng lời nói;

c) Hình thức khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

4. Sàn Giao dịch Bất động sản VAI phải công bố công khai, đầy đủ, chính xác thông tin về bất động sản trong bản niêm yết đấu giá do tổ chức, cá nhân bán, chuyển nhượng bất động sản cung cấp.

5. Hình thức, nội dung đấu giá bất động sản, quyền và nghĩa vụ của các bên, giá dịch vụ đấu giá bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

6. Sàn Giao dịch Bất động sản VAI chịu trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

7. Việc đấu giá bất động sản phải theo quy định của Luật này và pháp luật về đấu giá.

1. Sàn Giao dịch Bất động sản VAI khi thực hiện dịch vụ này phải có các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật Kinh doanh Bất động sản

4. Sàn Giao dịch Bất động sản VAI chịu trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Điều 14. Quản lý bất động sản

1. Sàn Giao dịch Bất động sản VAI khi thực hiện dịch vụ này phải có các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật Kinh doanh Bất động sản.

2. Nội dung kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản bao gồm:

a) Bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản theo uỷ quyền của chủ sở hữu, chủ sử dụng bất động sản;

b) Cung cấp các dịch vụ bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của bất động sản;

c) Thực hiện bảo trì, sửa chữa bất động sản;

d) Quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng bất động sản của khách hàng theo đúng công năng, thiết kế và hợp đồng;

đ) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng, với Nhà nước theo uỷ quyền của chủ sở hữu, chủ sử dụng bất động sản.

3. Nội dung, phạm vi quản lý bất động sản, quyền và nghĩa vụ của các bên và giá dịch vụ quản lý bất động sản do Sàn Giao dịch Bất động sản VAI và bên thuê dịch vụ thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Sàn Giao dịch Bất động sản VAI chịu trách nhiệm quản lý bất động sản theo hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Điều 15. Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản VAI có trách nhiệm kịp thời đề xuất mức thưởng đề nghị Giám đốc Công ty phê duyệt đối với cán bộ, nhân viên của sàn trong quá trình hoạt động khi có các sáng kiến cải tiến, hoạt động tạo ra uy tín, chất lượng và phát triển của Sàn.

Giám đốc Sàn có quyền đề xuất đề nghị Giám đốc Công ty về các chế độ hoa hồng, môi giới thường xuyên cũng như chế độ khen thưởng thưởng cho cộng tác viên có đóng góp nhiều cho các hoạt động của Sàn

Điều 16. Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản VAI có trách nhiệm kịp thời xử lý và có báo cáo với Giám đốc Công ty về hình thức, kết quả xử phạt đối với nhân viên của sàn cũng như các cá nhân, tổ chức có hác hành vi, hoạt động gây tổn thất về vật chất hay uy tín của Sàn.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký

Điều 18. Hướng dẫn thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc sẽ tổng hợp, chỉnh sửa quy chế ngày càng hoàn thiện hơn./.

V/V Thành Lập Sàn Gd Bđs / 2023

V/v thành lập sàn GD BĐS

HỒ SƠ THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH BĐS GỒM:

– Báo cáo thành lập Sàn giao dịch bất động sản BĐS ( Theo mẫu); – Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị chủ quản; – Quy chế quản lý, hoạt động của Sàn giao dịch BĐS (theo khung mẫu); – Bản sao chứng thực danh sách các thành viên có chứng chỉ; – Bản sao các chứng chỉ : 3 chứng chỉ của GĐ sàn; 2 chứng chỉ môi giới + 2 chứng chỉ định giá của nhân viên. – Quyết định thành lập sàn (theo mẫu); – Quyết định ban hành quy chế hoạt động của sàn giao dịch (theo mẫu); – Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sàn giao dịch(theo mẫu); – Đơn đăng ký tham gia mạng các Sàn giao dịch BĐS Việt Nam gửi tới Cục quản lý Nhà – Bộ Xây dựng(theo mẫu); – Mô hình của sàn giao dịch dự kiến hoạt động (Chụp hình hoặc vẽ trên 3D); – Website của sàn; – Danh sánh cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ nhân viên; và – Hợp đồng thuê địa điểm hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.

VIBOSS chuyên tư vấn Thủ tục thành lập sàn giao dịch BĐS, cung cấp hồ sơ xin thành lập sàn giao dịch BĐS, đại diện khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính, VIBOSS luôn mang lại lới ích kinh tế cao nhất cho khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và được cung cấp dịch vụ làm thủ tục thành lập sàn giao dịch BĐS tốt nhất. chuyên tư vấn Thủ tục thành lập sàn giao dịch BĐS, cung cấp hồ sơ xin thành lập sàn giao dịch BĐS, đại diện khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính, Babylonlaw luôn mang lại lới ích kinh tế cao nhất cho khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và được cung cấp dịch vụ làm thủ tục thành lập sàn giao dịch BĐS tốt nhất.

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quy Trình Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động Sản / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!