Đề Xuất 12/2022 # Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022 / 2023 # Top 16 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022 / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bệnh viện đa khoa Hoằng Hoá – Thanh Hoá

Chào mừng bạn đến với Website Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh Hoá

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Rất tốt

Tốt

Bình thường

Truy cập

Hôm nay:

56

Hôm qua:

337

Tuần này:

56

Tháng này:

10065

Tất cả:

2331289

Các tin khác

Báo cáo tổng kết hoạt động bệnh viện năm 2021

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021

Thông báo

Giá dịch vụ khám bệnh

Báo cáo tổng kết hoạt động bệnh viện năm 2021

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021

ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 TẠI HOẰNG THÀNH, HOẰNG CHÂU VÀ HOẰNG LƯU

Thông tư BYT về dịch vụ KCB

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức và lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP

THÔNG BÁO: Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức

Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa 2019

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019

Phuơng án tuyển dụng Bệnh viện Hoằng Hoá

Quy trình KCB tại Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa

Danh Sách cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng bệnh viện năm 2021

Giới thiệu về bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới

Thư viện hình ảnh

VIDEO

Ngành Y tế Thanh Hóa hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Liên kết website

Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Cđcs / 2023

CĐGD&ĐT TƯƠNG DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCĐCS THCS LƯỢNG MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/QĐ – CĐCS Lượng Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNHV/v Ban hành Quy chế chỉ tiêu nội bộ nguồn kinh phí Công đoàn Trường THCS Lượng Minh

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS LƯỢNG MINH

Căn cứ công văn số 2010/TLĐ ngày 03/12/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, v/v kiểm tra, kiểm soát và quản lý chi tiêu tài chính Ngân sách công đoàn;Căn cứ qui định nội dung và phạm vi thu-chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam;Căn cứ vào kế hoạch hoạt động công đoàn trường THCS Lượng Minh nhiệm kỳ 2012 -2015;QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Ban Chấp Hành CĐCS Ban hành Quy định về việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ Ngân sách và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ về tài chính của CĐCS trường THCS Lượng Minh.Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9 năm 2012.Điều 3: BCH Công đoàn, các Tổ trưởng công đoàn, Kế toán – Thủ quỹ và tập thể CĐV của CĐCS trường THCS Lượng Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH

LƯƠNG BÍCH NGỌC

CĐGD&ĐT TƯƠNG DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCĐCS THCS LƯỢNG MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/QĐ- CĐCS Lượng Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2012

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ QUỸ CÔNG ĐOÀN Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của liên Bộ Tài chính-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn;Căn cứ hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn;Căn cứ quy định nội dung và phạm vi thu- chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;Căn cứ quyết định 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/09/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v thực hiện phụ cấp kiêm nghiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn và văn bản số 374/TLĐ ngày 05/03/2008 quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn;Căn cứ nguồn kinh phí của Công đoàn cơ sở trường THCS Lượng Minh.Ban chấp hành công đoàn trường THCS Lượng Minh quy định sử dụng Quỹ công đoàn cơ quan như sau:

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích xây dựng qui chế:– Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho BCH Công Đoàn.– Tạo quyền chủ động cho công đoàn viên trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.– Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong công đoàn trường THCS Lượng Minh, thực hiện sự kiểm soát của nhà trường cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính,công đoàn kiểm tra quyết toán theo qui định. – Sử dụng tài chính – tài sản đúng mục đích có hiệu quả.– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, quan liêu, tạo sự công bằng trong đơn vị.Điều 2. Quản lý thu – chi :– Phải thực hiện đúng nguyên tắc tài chính- tôn trọng định mức được giao. Nhằm đảm bảo yêu cầu tổ chức các hoạt động công đoàn theo tinh thần tiết kiệm, không tuỳ tiện chi tiêu.– Phải có kế hoạch chi từng quý, quyết toán theo đúng nguyên tắc, chế độ. – Các khoản mua sắm phải có chứng từ theo tài chính qui định,thực hiện kiểm tra, báo cáo theo qui định.

NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂĐiều 3. Các nguồn thu:1.Thu kinh phí: Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2006 của liên Bộ tài chính-TLĐLĐVN ( Cấp trên cấp)2.Thu đoàn phí: Căn cứ Hướng dẫn 826/TLĐ ngày 1/6/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn (1% tổng lương)3.Thu khác: Căn cứ tình hình của đơn vị để đưa vào quy định.Bao gồm:Thu do hỗ trợ phúc lợi của Chuyên môn ( Nếu có).Thu do

Mẫu Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022 / 2023

Việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về mẫu quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ mà sẽ do các cơ quan, đơn vị tự tìm hiểu và xây dựng. Ở nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ giúp quý vị tìm hiểu về quy định và hướng dẫn soạn thảo quy chế chi tiêu nội bộ.

Quy định về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

Cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng cơ chế chi tiêu nội bộ nhằm mục đích sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả. Hiện nay, theo quy định tại Điểm c Khoản 9 Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ cần tập trung vào những lĩnh vực sau:

– Cử cán bộ, công chức, người lao động đi học tập, công tác trong nước, chế độ thanh toán tiền phụ cấp lưu trú, thuê phòng nghỉ, khoán phương tiện đi lại cho những trường hợp thường xuyên phải đi công tác.

– Phân bổ, quản lý kinh phí, sử dụng văn phòng phẩm trong các Cục, Vụ, Phòng, Ban và các tổ chức khác tương đương thuộc cơ quan.

– Quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại công vụ tại cơ quan cho từng đầu máy, từng đơn vị trong cơ quan; về tiêu chuẩn, định mức sử dụng cũng thư thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với các cán bộ, công chức đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trong cơ quan.

– Quản lý, sử dụng và phân bổ kinh phí sử dụng ô tô, xăng dầu theo từng Cục, Vụ, Phòng, Ban và các tổ chức tương đương thuộc khối cơ quan.

– Quản lý và sử dụng điều hòa nhiệt độ, sử dụng điện thắp sáng trong cơ quan, đơn vị.

– Nội dung chi, mức chi khi thực hiện các nhiệm vụ đặc thù.

Cơ quan, đơn vị khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phải căn cứ vào chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi thực hiện do cơ quan có thẩm quyền ban hành, căn cứ vào tình hình thực hiện của các Cục, Vụ, Phòng, Ban, các tổ chức tương đương cơ quan trong thời gian qua, khả năng của nguồn kinh phí được giao; mức chi, chế độ chi, tiêu chuẩn định mức, chế độ khoán trong quy chế chi tiêu nội bộ không được vượt quá chỉ tiêu, định mức, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Nếu quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan xây dựng mà vượt quá chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệm yêu cầu cơ quan ban hành điều chỉnh lại.

Thực hiện nội dung quy chế chi tiêu nội bộ, cơ quan phải đảm bảo có chứng từ, hóa đơn hợp pháp theo quy định (trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật).

Để tiếp tục nội dung bài viết mẫu quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ,ở phần tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng quý độc giả cách để soạn thảo một bản quy chế chi tiêu nội bộ.

Hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ cần phải có những nội dung chính như sau:

Thứ nhất: Mục đích xây dựng quy chế

Cần phải nêu rõ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhằm đạt được mục đích gì? Các mục đích có thể:

– Tạo quyền chủ động về quản lý, chi tiêu cho thủ trưởng.

– Tạo quyền chủ động cho cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Sử dụng nguồn tài sản công đúng mục đích và có hiệu quả.

– Chấp hành thực hiện chống lãng phí, tiết kiệm chi tiêu.

Thứ hai: Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

– Không vượt quá chế độ chi do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

– Phù hợp với hoạt động đặc thù của cơ quan, đơn vị.

– Đảm bảo cho cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

– Việc chi tiêu phải đảm bảo có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

– Có ý kiến tham gia bằng văn bản của tổ chức công đoàn.

Thứ ba: Căn cứ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

– Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan có thẩm quyền quy định.

– Căn cứ tình hình thực hiện qua các năm về chi tiêu và sử dụng tài sản.

– Căn cứ theo chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm.

– Dự toán chi ngân sách nhà nước.

Thứ tư: Nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

– Sử dụng văn phòng phẩm.

– Sử dụng ô tô phục vụ công tác.

– Sử dụng điện thoại: Sử dụng điện thoại tại công sở và sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động.

– Sử dụng điện thoại trong cơ quan, đơn vị.

– Quy định thanh toán công tác phí

– Nội dung chi, mức chi khi thực hiện các nhiệm vụ.

– Trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.

Thứ năm: Quy định việc xử lý vi phạm và giải quyết các trường hợp đặc biệt khi sử dụng vượt mức khoán

Dựa theo mức khoán, nếu vi phạm trong lĩnh vực đã có quy định xử lý thì xử lý theo quy định hiện hành, nếu pháp luật chưa có quy định thì cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm xử lý hoặc trừ vào kinh phí tiết kiệm của năm sau.

Các trường hợp vượt mức giao khoán được xem xét bổ sung thêm mức giao khoán, các trường hợp thu hồi từ cá nhân nộp lại công quỹ…

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:

Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Đoàn Cơ Sở An Tây B Năm Học 2022 / 2023

LĐLĐ  THỊ.XÃ BẾN CÁT                    CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CĐCS AN TÂY B                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        An Tây, ngày  02  tháng 01  năm 2020

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AN TÂY B

NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012.

– Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-CĐGD ngày 16/12/2013 của Công đoàn GD thị xã Bến Cát

– Căn cứ vào tình hình thu chi nguồn quỹ công đoàn. CĐCS An Tây B  ban hành quy chế như sau :

I.NGUỒN THU :

1.Thu kinh phí : Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 và Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP  ngày 21/11/2013 của Chính phủ qui định chi tiêu về tài chính Công đoàn và Căn cứ quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam “V/v Ban hành Quy chế về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính Công đoàn “.

         Thu  70% KPCĐ = 7.221.077 đồng /quý

2. Thu đoàn phí : Căn cứ hướng dẫn số 258 ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí Công đoàn

         Thu 60% đoàn phí:  3.094.747 đồng/ quý

        Tổng thu 1 năm  : 10.315.824 x 4 quý = 41.263.296 đồng

3. Thu khác : Nguồn thu theo khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn và Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng LĐLĐ, bao gồm :

+ Kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp mua sắm phương tiện hoạt động Công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Công đoàn cơ sở, kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như : Tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi…của đoàn viên công đoàn và người lao động và con đoàn viên công đoàn và người lao động.

+ Kinh phí hỗ trợ của các tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước cho công đoàn cơ sở.

+ Thu từ hoạt động văn hóa, thể thao, nhượng bán, thanh lý tài sản, thu lãi tiền gửi, cổ tức, thu hồi khoản chi sai từ nguồn tài chính công đoàn đã quyết toán và được duyệt.

II.NỘI DUNG CHI :

CĐCS được sử dụng 70% số thu kinh phí và 60% số thu đoàn phí và 100% số thu khác của đơn vị, phân bổ cho các mục chi như sau :

– Phụ cấp cán bộ công đoàn  không chuyên trách : 30 %

– Chi quản lý hành chính 10%

– Chi hoạt động phong trào, hỗ trợ du lịch, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi 60 %

1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách 30%

:  12.378.988

đồng

Chủ tịch công đoàn : 0.2 x mức lương cơ bản x 1 người      

UV BCH : 0.12 x mức lương căn bản x 2 người                  

Kế toán : 0.1 x mức lương cơ bản x 1 người x 12 tháng

Thủ quỹ: 120.000 tháng x 12 tháng

Thư ký : 90.000  tháng  X 12 tháng

   chúng tôi quản lý hành chính 10% :  4.126.330đồng

– Chi họp (hội nghị) Ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, bao gồm: Nước uống, in tài liệu.

– Chi đại hội CĐCS, công đoàn bộ phận bao gồm: Trang trí, in tài liệu, âm thanh …Nước uống 30.000đồng/người/ngày,

Quà chia tay BCH nhiệm kỳ cũ 200.000đ/ người.

.

– Chi mua văn phòng phẩm, tài sản công đoàn…(Trên tinh thần tiết kiệm, trách lãng phí).

3. Chi hoạt động phong trào 60 %:     24.757.977 đồng

– Chi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao : 1.000.000 đồng/ lần

– Chi tặng quà trung thu cho con em giáo viên : 2.800.000 đồng

– Chi tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 : 600.000 đồng

– Chi tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 : 2.800.000 đồng

– Chi tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 : 2.800.000 đồng

– Tặng quà tết CĐV (28 người x 100.000 đồng/ người ) = 2.800.000 đồng

– Tặng quà tết Gv khó khăn; 3 người x 200.000= 600.000đồng

– Tặng quà chia tay giáo viên chuyển trường: 2 người x 300.000= 600.000đ

– Tặng quà chia tay giáo viên về hưu: 2 người x 500.000= 1000.000đ

  * Tổng cộng: 15.000.000đ

– Thăm hỏi : 7.000.000 đồng, gồm :

         + Thăm hỏi ốm đau : 

           Bản thân CĐV : 200.000 đồng/lần (mỗi CĐV 1 năm thăm không quá 2 lần), dự kiến trong năm thăm hỏi CĐV 5 lần x 200.000 đồng : 1.000.000 đồng.

           Bản thân CĐV mắc bệnh hiểm nghèo 500.000đ/lần ( thăm 1 lần/năm)

           + Thăm hỏi hiếu, hỉ :

         Quà sinh nhật CĐV 50.000/ người 28 người: 1.400.000 đồng

         Viếng đám tang (GV) : 1000.000 đồng/lần. Mỗi Gv đóng góp thêm 50.000đ

         Viếng đám tang Cha mẹ, con, chồng,vợ ( GV): 300.000đ./lần.  Mỗi Gv đóng góp thêm 50.000đ

          Mừng cưới (GV) : 500.000 đồng/ lần, dự kiến trong năm 1 lần x 500.000 đồng : 500.000 đồng

            Thăm hỏi CĐV hộ sản : 200.000 đ/lần, dự kiến trong năm thăm hỏi 1 lần x 200.000 đồng : 200.000 đồng

          + Thăm hỏi khác:  ( CĐV có hoàn cảnh khó khăn, bệnh kéo dài, hỏa hoạn, tai nạn rủi ro, thiên tai…) tối đa 200.000 đồng/trường hợp, dự kiến trong năm thăm hỏi 3 lần x 200.000 đồng : 600.000 đồng

* Chi động viên, khen thưởng : 2.757.977 đồng

     

– CĐV xuất sắc:     50.000

– LĐLĐ TX khen : 100.000

– LĐLĐ Tỉnh khen:  150.000

– Thưởng GV đạt hai  giỏi GVN-ĐVN 5 năm: 100.000đ/ người

     + Chi khen thưởng tập thể tổ công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong công tác : 150.000 đồng/tổ, dự kiến khen thưởng 2 tổ : 300.000 đồng

III/ MUÏC TIEÂU CUÛA QUY CHEÁ CHI TIEÂU NOÄI BOÄ :

 

Thöïc haønh tieát kieäm, ñaûm baûo nguyeân taéc coâng khai daân chuû vaø quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa

công đoàn viên.

Chi tiêu hợp lý, đúng quy định

Coâng khai giaùm saùt, baùo caùo kòp thôøi vôùi BCH

công đoàn

caùc khoaûn chi tieâu haøng thaùng, quyù ñeå coù höôùng ñieàu tieát cho hôïp lyù.

Laøm vieäc coù keá hoaïch cuï theå, keát hôïp vaø vaän duïng thôøi gian phuø hôïp ñeå naâng cao hieäu quaû coâng vieäc.

Thaønh phaàn theo doõi ngu

ồn kinh phí công đoàn

goàm :  Ch

ủ tịch c

oâng ñoaøn, Keá toaùn, Thanh tra, caùc boä phaän khaùc coù lieân quan.

Quy cheá chi tieâu noäi boä

công đoàn

ñöôïc thoâng qua toaøn toaøn theå

công đoàn viên

ñöôïc bieát.

TM. BAN CHẤP HÀNH                                                      

          CHỦ TỊCH                                                                                          Người lập

                            

         Nguyễn Ngọc Anh                                                         Nguyễn Thị Danh

LĐLĐ THỊ XÃ BẾN CÁT      

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  

CĐCS AN TÂY B

                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   An Tây, ngày 02 tháng 01  năm 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành qui chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở An Tây B

Năm: 2020

BAN CHẤP HÀNH CĐCS AN TÂY B

        

Căn cứ hướng dẫn số 1356/HD-TL Đ ngày 17/08/2006 của Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan công đoàn

        – Thực hiện theo sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thị xã Bến Cát

        - Theo đề nghị của Ban Tài chính CĐCS An Tây B

QUYẾT ĐỊNH

       Điều 1:

Ban hành kèm theo quyết định này “ Quy chế chi tiêu nội bộ”của CĐCS An Tây B

      Điều 2:

Ban tài chính, Ủy ban kiểm tra và CBCCVCLĐ của CĐCS An Tây B chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

      Điều 3 :

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

                                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

Như điều 3

                                                                                    CHỦ TỊCH

– C Đ cấp trên                                                                                                                          

– Lưu ( TC, UBKT)

                                                                

                                                                    Nguyễn Ngọc Anh

 

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!