Đề Xuất 12/2022 # Quán Triệt Nghị Quyết Số 28 / 2023 # Top 14 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Quán Triệt Nghị Quyết Số 28 / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quán Triệt Nghị Quyết Số 28 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 21/10, Huyện uỷ Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 28 ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuôc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

160 đại biểu là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn đã tham dự hội nghị 

Nội dung quán triệt tập trung vào các vấn đề như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ trong thời bình và thời chiến; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục để các cấp, ngành và toàn dân nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội…, chuẩn bị tốt các mặt để động viên quốc phòng ở các khu vực phòng thủ; tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, làm nền tảng xây dựng khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận của khu vực phòng thủ.

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu còn được nghe triển khai Nghị định số 152, ngày 10-10-2007 về khu vực phòng thủ và Nghị định số 117 ngày 14-11-2008 về phòng thủ dân sự của Chính phủ; nghe quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 của Huyện uỷ Đồng Hỷ, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp chủ yếu.

Tổ Chức Hội Nghị Nghiên Cứu, Quán Triệt Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 / 2023

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương (TW); các đồng chí trong Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục… trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy…

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ trong hơn 10 năm qua, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá nước ta, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc đã đề ra: chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình để phát triển đất nước được giữ vững; hội nhập quốc tế được mở rộng; vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao; sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc được nâng lên một bước. Tuy nhiên, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện những mục tiêu, quan điểm, phương hướng mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) đã đề ra, đồng thời bổ sung, phát triển cho phù hợp với tình hình mới.

Khai mạc Hội nghị.

Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết 28 nhằm quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Chương trình hành động của Đảng ủy CATW về thực hiện Nghị quyết; Báo cáo sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của lực lượng Công an nhân dân (CAND) để thống nhất nhận thức, nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của đơn vị, địa phương; đồng thời làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Tại hội nghị, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo Sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới” của Đảng ủy CATW; quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 28. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày Chương trình hành động của Đảng ủy CATW thực hiện Nghị quyết 28, nêu rõ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND, Đảng ủy CATW đã đề ra Chương trình hành động gồm 10 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2016, trước mắt là bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Nghị quyết số 28-NQ/TW là ý chí, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Vì vậy, lực lượng CAND cần tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hiệu quả, thiết thực để Nghị quyết thực sự “thấm”, “ngấm” vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở nắm vững các mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo đã nêu trong Nghị quyết, vấn đề quan trọng bậc nhất là cụ thể hóa Nghị quyết, vận dụng những quan điểm, phương châm chỉ đạo của Nghị quyết vào hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Chương trình hành động của Đảng ủy CATW để xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết; thành lập bộ phận giúp việc để chủ động làm nòng cốt trong công tác tham mưu với cấp ủy xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện thắng lợi Nghị quyết tại địa phương…

Quán Triệt Nghị Quyết Số 22 / 2023

Thứ trưởng Lê Quý Vương quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị.

Mục tiêu kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an gắn với hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với các Tỉnh ủy, Thành ủy; kiện toàn Đảng ủy CATW có cơ cấu, số lượng hợp lý; thống nhất thực hiện chế độ thủ trưởng đơn vị đồng thời là bí thư cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các mặt công tác Công an.Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là để phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng và từng bước thực hiện tinh giản biên chế…

Toàn cảnh Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Bộ Công an đã tập trung chuẩn bị Đề án ngay từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiều chuyên đề lớn đã được tổ chức tổng kết nhằm đánh giá quá trình hình thành, phát triển tổ chức, bộ máy… Kết quả đánh giá, tổng kết là cơ sở để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương, định hướng nghiên cứu, xây dựng Đề án. Bộ cũng đề xuất kiện toàn Đảng ủy CATW để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực công tác, phối hợp chặt chẽ với các Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, kiện toàn tổ chức đảng ở Công an các địa phương…

Theo CTTĐT Bộ Công An

Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Số 11 / 2023

Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

QNP – Sáng 5-4, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” và Nghị quyết số 12-NQ/TU “Về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022” của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể và 186 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh dự họp thông qua hệ thống trực tuyến.

Quán triệt về Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, đồng chí Cao Tường Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục tiêu cụ thể gồm: 100% các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án gìn giữ, bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, từng bước loại bỏ các hủ tục; 100% các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng được bảo tồn, phát huy giá trị; xây dựng một số thôn, làng, bản trở thành “bảo tàng sống” nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc trong tỉnh và trở thành sản phẩm du lịch; 100% các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xây dựng và thực hiện tốt quy định cụ thể về văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương; 100% khu dân cư có và thực hiện tốt hương ước, quy ước nếp sống văn minh phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tuân thủ quy định của pháp luật; 100% thanh, thiếu nhi các trường học được giáo dục về giá trị lịch sử – văn hóa truyền thống Quảng Ninh, kỹ năng sống, giao tiếp, ứng xử văn minh; 100% nhân viên làm trong ngành dịch vụ, du lịch được bồi dưỡng về văn hóa ứng xử…

Nghị quyết nêu lên các nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: bảo tồn và phát triển văn hóa mang bản sắc của Quảng Ninh gắn với phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; xây dựng con người Quảng Ninh phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ qốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11 đối với sự phát triển chung của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nghiêm túc quán triệt, học tập và cụ thể hóa triển khai Nghị quyết vào thực tế nhiệm vụ của mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trên quan điểm văn hóa, con người là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng phục vụ cho sự phát triển bền vững của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần bảo vệ, giữ gìn và phát huy bền vững những giá trị truyền thống tốt đẹp; chỉ ra và từng bước loại trừ những phong tục tập quán lạc hậu, những hủ tục, những thói hư tật xấu; chăm lo, nuôi dưỡng, khẳng định những giá trị mới đang hình thành.

Bên cạnh đó, phải xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống con người Quảng Ninh mà trước tiên là tạo sự chuyển biến rõ nét từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp là nòng cốt, gương mẫu, đi đầu tạo sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh. “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng, khó cần phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì, lâu dài, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội” – đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU “về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, mục tiêu chung của Nghị quyết là nhằm kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường; tái tạo, phục hồi môi trường kịp thời để giữ gìn, làm đẹp cảnh quan; ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm thiểu suy thoái tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn tài nguyên nước, môi trường Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long; bảo tồn và phát huy giá trị không gian, cảnh quan của rừng. Cùng với đó, mục tiêu của Nghị quyết còn tạo sự chuyển biến rõ nét trong ý thức và hành động của nhân dân, du khách trong bảo vệ môi trường; từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống, nhất là trong các khu dân cư, thôn bản, khu phố, trung tâm công cộng, khu du lịch hướng tới phát triển bền vững.

Nghị quyết đặt ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ môi trường; Phát huy vai trò vận động, giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong hoạt động bảo vệ môi trường; Phát huy vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, mỗi người dân và khách du lịch trong bảo vệ môi trường; Chủ động phòng ngừa, kiểm soát tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường, tập trung vào các khu vực Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn; Khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường; Đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật về môi trường; hệ thống quan trắc tự động, liên tục các thông số môi trường; Bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực về môi trường; Phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, hợp tác liên vùng về bảo vệ môi trường.

Các đại biểu nghiên cứu Nghị quyết số 11-NQ/TU và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU đối với sự phát triển chung của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên nghiêm túc quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai các Nghị quyết gắn sát với tình hình, điều kiện thực tế, nhiệm vụ của mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương, không để xảy ra tình trạng chương trình hành động chung chung, giống nhau giữa các địa phương, đơn vị. Các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc đến tận từng địa phương, cơ quan nhằm triển khai đạt hiệu quả thiết thực Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị./.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quán Triệt Nghị Quyết Số 28 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!