Đề Xuất 12/2022 # Quán Triệt Nghị Quyết Số 22 / 2023 # Top 19 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Quán Triệt Nghị Quyết Số 22 / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quán Triệt Nghị Quyết Số 22 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thứ trưởng Lê Quý Vương quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị.

Mục tiêu kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an gắn với hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với các Tỉnh ủy, Thành ủy; kiện toàn Đảng ủy CATW có cơ cấu, số lượng hợp lý; thống nhất thực hiện chế độ thủ trưởng đơn vị đồng thời là bí thư cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các mặt công tác Công an.Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là để phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng và từng bước thực hiện tinh giản biên chế…

Toàn cảnh Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Bộ Công an đã tập trung chuẩn bị Đề án ngay từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiều chuyên đề lớn đã được tổ chức tổng kết nhằm đánh giá quá trình hình thành, phát triển tổ chức, bộ máy… Kết quả đánh giá, tổng kết là cơ sở để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương, định hướng nghiên cứu, xây dựng Đề án. Bộ cũng đề xuất kiện toàn Đảng ủy CATW để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực công tác, phối hợp chặt chẽ với các Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, kiện toàn tổ chức đảng ở Công an các địa phương…

Theo CTTĐT Bộ Công An

Quán Triệt Nghị Quyết Số 29 / 2023

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW; dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW. Qua đó, vận dụng những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, cụ thể, thiết thực, sát thực tế và có tính khả thi cao.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương về xây dựng khu vực phòng thủ. Nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ luôn được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh địa phương. Theo đó, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn và từng bước vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại cơ sở; công tác giáo dục quốc phòng có bước chuyển biến tích cực, giúp cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; kinh tế – xã hội luôn đạt được mức tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, từng bước tạo tiền đề vững chắc cho tỉnh phát triển; chất lượng lực lượng vũ trang được nâng lên; thế trận khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác đối ngoại với các tỉnh Bắc Lào được mở rộng và tăng cường, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, giữ vững ổn định tình hình biên giới và khu vực Tây Bắc…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt Nghị quyết số 29, 30 và Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung của kế hoạch. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, nhất là những vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, góp phần bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn toàn tỉnh…

Quán Triệt Nghị Quyết Số 37 / 2023

Chiều ngày 24/4/2019, Ban chấp hành Đảng bộ trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết số 37 – NQ/TW ngày 24/12/2018 và Nghị quyết số 39 ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị tới toàn thể cán bộ chủ chốt, ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư, phó Bí thư các chi bộ, Đảng viên và cán bộ viên chức trong nhà trường.

Đến dự và chỉ đạo có đ/c Trần Đức Tiệp – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể Đảng viên, cán bộ viên chức trong nhà trường.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên Trần Đức Tiệp khái quát nội dung cơ bản của Nghị quyết 37, Nghị quyết 39.

Nghị quyết 37 gồm: Quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Trong đó, mục tiêu cụ thể về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn trên, khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận… Phấn đấu đến năm 2030, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa…

Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế” hướng tới mục tiêu: Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa…

Tại hội nghị, lãnh đạo nhà trường đã thông qua các kế hoạch, Chương trình giáo dục đào tạo của Đảng ủy về thực hiện các Nghị quyết 37 và 39 của Bộ Chính trị. Đồng thời yêu cầu sau hội nghị, các chi bộ trong Đảng bộ nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết một cách phù hợp tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh sinh viên; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực trên cơ sở bám sát vào định hướng chung của các nghị quyết cũng như chỉ đạo của BGH nhà trường, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất về hành động; từ đó, vận dụng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ quan một cách phù hợp, thiết thực và hiệu quả…

Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Số 35 / 2023

Sáng ngày 12/6/2019, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019 ; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc buổi học Nghị quyết

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng; trưởng, phó các ban HĐND huyện; trưởng phó các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể; báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc; trưởng Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn; toàn thể đảng viên chi bộ các Ban xây dựng Đảng, chi bộ khối đoàn thể và toàn thể đảng viên Đảng bộ Cơ quan chính quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Đồng chí Phạm Hồng Hải – Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên cấp TW truyền đạt nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó, tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết, các chỉ thị; chỉ rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua học tập, quán triệt, các đại biểu có thêm thông tin, kiến thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết, các Chỉ thị với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, để tạo sự thống nhất, đồng thuận, chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc./.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quán Triệt Nghị Quyết Số 22 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!