Đề Xuất 2/2023 # Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xii # Top 5 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 2/2023 # Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xii # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xii mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 20/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tỉnh ủy Hà Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với những nội dung chủ yếu như: nâng cao chất lượng và duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, tự phê bình và phê bình; bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy cao vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được quán triệt Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận 09-KL ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Ngày 20/12/2016, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Ngày 20/12, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh. Quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, có tính khả thi cao và thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên quan tâm, kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Trần Văn Chung cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 05 và Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tỉnh Nam Định đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2020…

Nam Định huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thân thiện với môi trường; ưu tiên các công trình lớn tạo bước đột phá đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh như: xây dựng tuyến đường trục kết nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Nam Định, Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 tại huyện Hải Hậu.

Ngày 20/12, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tỉnh ủy Lạng Sơn xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành từ tỉnh đến cơ sở để triển khai thực hiện Nghị quyết; tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Các nhiệm vụ cần được thực hiện ngay và thường xuyên là mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết 04 gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất, được tiến hành đồng thời ở các cấp; tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham ô, tham nhũng, lãng phí, tội phạm về kinh tế, tội phạm về chức vụ và các vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, công khai các kết quả xử lý…

Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khóa Xii)

* Hơn 400 cán bộ chủ chốt quận Hoàn Kiếm đã được nghe GS. TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, 4 nhóm giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bí thư Quận ủy Hoàng Công Khôi yêu cầu, sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị mình; triển khai một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.

* Tại hội nghị do Quận ủy Cầu Giấy tổ chức, PGS. TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã quán triệt tới hơn 300 cán bộ chủ chốt của quận về các nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TƯ về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TƯ về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức mạnh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TƯ về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TƯ về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quận ủy Cầu Giấy yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện, gắn với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp trong việc rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống…

Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa 12

Ngày 3-1, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, chủ trì hội nghị cán bộ thành phố quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa 12 (ảnh).

Quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ, Đại hội 12 của Đảng đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Hội nghị Trung ương 4 đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Phân tích về những ưu điểm, hạn chế và khuyết điểm cũng như các nguyên nhân khách quan và chủ quan mà NQTW4 đã đánh giá, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đi sâu vào 14 nội dung lớn, là những yêu cầu trọng tâm trong các nhóm giải pháp, nhiệm vụ.

Đồng chí nêu rõ, nghị quyết lần này có một số giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt như: đổi mới và phải học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cơ chế kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; sự thống nhất về chính sách và kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước; hợp đồng có thời hạn với viên chức; tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền; tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; phát huy vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông; có cơ chế tạo động lực như chính sách về tiền lương, nhà ở…

Toàn cảnh hội nghị

Thông tin về tình hình kinh tế xã hội thành phố năm 2016, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2017, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu các cấp ủy Đảng cần bám sát tình hình thực tiễn, gắn các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đồng chí khẳng định, đây là những nội dung lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy các cấp ủy Đảng cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và toàn diện, thống nhất cao về ý chí và hành động ở từng ngành, đơn vị, địa phương, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Đồng chí nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, đang chuyển động theo hướng tích cực, nhân dân đang đặt kỳ vọng vào thực hiện. Đây vừa là đòi hỏi, vừa là thời cơ rất thuận lợi của Đảng bộ thành phố cho việc thực hiện hiệu quả nghị quyết, tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi NQTW4 khóa 12, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đưa Hải Phòng vào thời kỳ phát triển mới, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đã quán triệt Chương trình hành động của Thành ủy, thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW; đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP quán triệt các Nghị quyết 05 và 06-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện các Nghị quyết 05, 06-NQ/TW; đồng chí Nguyễn Hữu Doãn – Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy triển khai kế hoạch của Ban thường vụ Thành ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12.

LMT

Hội Nghị Toàn Quốc Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 Của Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xii

Sáng 9/12/2016, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 04, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.ƯĐảng dự hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban chấp hành Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ là một trong 3 nghị quyết quan trọng đã được ban hành tại Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây là Nghị quyết cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đặt nhiều kỳ vọng. Tổng Bí thư chỉ rõ, để nghị quyết đi vào cuộc sống, mỗi cán bộ và đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Tổ quốc để thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả, tránh tình trạng thờ ơ, đứng ngoài cuộc, có tư tưởng chỉ trông chờ, phán xét người khác. Trong đấu tranh phải thẳng thắn, không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực, nhưng không cho phép lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm, tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng,an ninh.

Ngay sau phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị, đồng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung cơ bản và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Theo đó, điểm mới trong Nghị quyết lần này là đã chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó cùng với việc cụ thể hóa các giải pháp về xây dựng Đảng mà Đại hội XII đã nêu ra. Nghị quyết cũng đã đưa ra 4 nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Trong đó tập trung vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chỉ rõ những việc cần triển khai ngay sau hội nghị trực tuyến. Trong đó nhấn mạnh, các cấp, các ngành cần khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, tránh nóng vội, qua loa, đại khái. Tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém để từ đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Đồng thời, gắn thực hiện Nghị quyết 04 với gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan quán triệt một số nội dung sau hội nghị trực tuyến

Quán triệt một số nội dung ngay sau khi hội nghị trực tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các cấp, các ngành nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 04 và Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị để quán triệt, triển khai ngay tại cơ quan, đơn vị. Tiến hành nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình cuối năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết số 04. Đặc biệt, người đứng đầu các cấp, các ngành cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân để cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII.

Đức Hiếu

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xii trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!