Đề Xuất 5/2023 # Phần Mềm Nhận Dạng Văn Bản Tiếng Việt # Top 9 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Phần Mềm Nhận Dạng Văn Bản Tiếng Việt # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Phần Mềm Nhận Dạng Văn Bản Tiếng Việt mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

VietOCR – Phần mềm nhận dạng văn bản tiếng Việt

VietOCR là phần mềm nhận dạng văn bản tiếng Việt (Phần mềm OCR tiếng Việt, Phần mềm nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt, Phần mềm quét chữ trên ảnh cho PC) từ các hình ảnh (bằng cách chụp màn hình hoặc các hình ảnh có chứa văn bản tiếng Việt). Nói cách khác, đây là phần mềm chuyển hình ảnh có chứa chữ thành văn bản và lưu dưới dạng file text (.txt).

1 Giới thiệu phần mềm VietOCR nhận dạng văn bản tiếng Việt

VietOCR là phần mềm mã nguồn mở (miễn phí) có các phiên bản cho Java và .NET executable, là một GUI frontend cho Tesseract OCR engine. Cả hai phiên bản đều có giao diện tương tự và có cùng khả năng nhận diện ký tự từ các loại dạng ảnh phổ thông. Chương trình còn có khả năng vận hành như một ứng dụng console, thi hành lệnh từ command line.

Batch processing cũng được hỗ trợ. Chương trình theo dõi một watch folder cho các tập tin ảnh mới, tự động xử lý chúng qua OCR engine, và xuất kết quả nhận dạng ra một output folder.

Language data cho Việt ngữ và Anh ngữ đã được đóng gói đi kèm sẵn với chương trình. Data cho các ngôn ngữ khác có thể hạ tải từ Tesseract website và cần đặt vào tessdata folder. Lưu ý rằng language data files cho Tesseract 2.0x và 3.0 có định dạng khác nhau và không hoán đổi cho nhau được, vì vậy hãy hạ tải files tương thích với phiên bản Tesseract bạn có (2.0x – 3.02, 3.03, và 4.00).

Lưu ý: Một số ngôn ngữ — như là Ả-Rập hoặc Ấn Độ — có cube components; chúng cũng cần được downloaded và copied vào tessdata.

2. Cài đặt phần mềm VietOCR

Phiên bản Java đòi hỏi Java Runtime Environment 8 hoặc mới hơn (hướng dẫn cài đặt).

Cho Linux, Tesseract và language data packages nằm trong Graphics (universe) repository. Chúng có thể được cài qua Synaptic hoặc từ lệnh sau:

sudo apt-get install tesseract-ocr tesseract-ocr-vie

Files sẽ được đặt trong /usr/bin và /usr/share/tesseract-ocr/tessdata, trong thứ tự đó.

Mặt khác, nếu Tesseract được xây dựng và cài từ mã nguồn, chúng sẽ được đặt trong /usr/local/bin và /usr/local/share/tessdata. Bạn cần chỉ định directory của Tesseract executable từ Settings menu của VietOCR. VietOCR được thiết kế để nhận biết các tập tin language data ở những địa điểm đó; tuy nhiên, trong trường hợp tessdata được để vào trong một directory khác với những directory đã đề cập, bạn sẽ cần đặt biến môi trường TESSDATA_PREFIX environment variable, ví dụ:

export TESSDATA_PREFIX=/usr/local/share/

(hoặc tương đương) trong .profile của bạn hoặc setenv để đặt biến môi trường. Hãy chú ý rằng đường dẫn tới directory phải kết với ký tự /.

Hỗ trợ tùy chọn cho thư viện Tess4J được cung cấp. Xin lưu ý rằng bất cứ biệt lệ exception từ bên trong Tess4J sẽ làm ứng dụng crash.

Phiên bản .NET cần Microsoft .NET Framework 4.8. Nếu bạn gặp lỗi biệt lệ “Exception has been thrown by the target of an invocation” hoặc “The program can’t start because chúng tôi is missing from your computer“, xin hãy cài đặt Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable Package.

Hỗ trợ quét văn bản trên Windows được cung cấp qua Windows Image Acquisition Library v2.0, thư viện này đòi hỏi Windows XP Service Pack 1 (SP1) hoặc mới hơn; thư viện này trở thành thành phần tiêu chuẩn của Windows Vista và 7. Để cài đặt WIA Library trên Windows XP, copy file wiaaut.dll vào System32 directory (thường đặt ở C:WindowsSystem32) và chạy lệnh từ command line:

regsvr32 C:WindowsSystem32wiaaut.dll

Trên Linux, scanning đòi hỏi cài đặt các gói SANE packages:

sudo apt-get install libsane sane sane-utils libsane-extras xsane

;C:Program Filesgsgs9.52bin

Để cài đặt GS trên Linux:

sudo apt-get install ghostscript

Để chỉnh đường dẫn:

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib

nơi trong /usr/local/lib, libgs.so link tới libgs.so.9.52 được đặt. Tuy nhiên, bước này có thể không cần bởi path có thể đã được chỉnh trong lúc cài đặt GS.

Tính năng Duyệt chính tả (spellcheck) có được qua Hunspell, mà các dictionary files trực thuộc (.aff, .dic) nên được đặt trong dict folder của VietOCR. user.dic là một file được mã hóa trong UTF-8 chứa một danh sách các từ riêng, một từ mỗi hàng.

Trên Linux, Hunspell và tự điển của nó có thể được cài đặt bởi Synaptic hoặc apt, như sau:

sudo apt-get install hunspell hunspell-en-us

3. Cách chuyển văn bản hình ảnh sang chữ dạng text

VietOCR là phần mềm chuyển hình ảnh thành văn bản tiếng Việt. Để sử dụng giao diện tiếng Việt, bạn chọn Setting – User interface language – Vietnamese (Tiếng Việt).

Các chữ trong hình ảnh dữ liệu Vietnamese language data trong phần mềm VietOCR được tạo cho các font Times New Roman, Arial, Verdana, và Courier New. Do đó, việc nhận dạng sẽ có kết quả cao hơn cho các ảnh có font glyphs tương tự. OCR ảnh có font glyph trông khác các font hỗ trợ thông thường sẽ đòi hỏi tập huấn Tesseract để tạo một bộ language data khác cụ thể cho những mặt chữ đó. Cập nhật: Thêm language data đã được tạo cho các kiểu font cũ Việt Nam, VNI và TCVN3 (ABC). Chúng có thể được tải xuống qua submenu Tải dữ liệu ngôn ngữ.

Hình ảnh muốn được OCR cần quét ở độ phân giải từ 200 DPI (dot per inch) trở lên tới 400 trong trắng đen hoặc grayscale. Quét ảnh với độ phân giải cao hơn nữa chưa hẳn sẽ tăng sự chính xác của kết quả nhận dạng. Hiện tại, mức chính xác có thể lên trên 97% cho Tiếng Việt (ảnh chuẩn), và phiên bản tới của Tesseract có thể nâng cao độ nhận dạng hơn nữa. Dầu vậy, độ chính xác thực thụ vẫn còn tùy thuộc rất lớn vào phẩm chất của ảnh quét.

Thông số tiêu biểu cho quét ảnh là 300 DPI và 1 bpp (bit per pixel) trắng đen hoặc 8 bpp grayscale dạng không nén (uncompressed) TIFF hay PNG. PNG nhỏ gọn hơn những dạng ảnh khác mà vẫn giữ được chất lượng cao nhờ sử dụng thuật toán lossless data compression; TIFF có lợi điểm ở khả năng chứa nhiều trang ảnh (multi-page) trong một file.

Chế độ Screenshot Mode cung cấp độ nhận dạng tốt hơn cho những hình ảnh có độ phân giải thấp, chẳng hạn như ảnh in màn hình, bằng cách rescaling chúng tới 300 DPI. Mẹo vặt: OCR trên các vùng khoanh chọn được định bởi rê chuột thường cho ra kết quả chính xác hơn.

Ngoài thuật toán hậu xử lý xây trong chương trình, bạn có thể thêm cách thức thay thế từ ngữ đặc riêng của bạn qua một tập tin text UTF-8-encoded tab-delimited có tên x.DangAmbigs.txt, mà x là ISO639-3 language code. Cả hai cách thay thế text đơn giản và Regex đều được hỗ trợ.

Vài công cụ gắn liền được cung cấp để nối nhiều file ảnh hoặc PDF vào một file đơn để thuận tiện cho các tác vụ OCR, hoặc tách một file PDF thành nhiều file nhỏ hơn nếu nó quá lớn, điều mà có thể gây ra biệt lệ cạn bộ nhớ. Chép ảnh (paste image) từ clipboard đã được hỗ trợ.

Hậu xử lý

Các lỗi nhận diện ký tự Việt có thể phân làm ba loại. Nhiều lỗi thường bị bởi do lẫn lộn chữ hoa và chữ thường (upper and lower) — ví dụ: hOa, nhắC — có thể dễ dàng sửa chữa sử dụng các chương trình Unicode text editor. Lỗi do sự xử lý không chính xác, gây ra các lỗi như thiếu sót dấu, lầm với ký tự có hình dáng tương tự, v.v… — huu – hưu, mang – marg, h0a – hoa, la – 1a, uhìu – nhìn. Đa số các lỗi này cũng có thể dễ dàng sửa chữa dùng các phần mềm duyệt chính tả. Hàm Hậu xử lý của VietOCR có thể sửa được nhiều lỗi nêu trên.

Quy trình biên tập sau đây với sử dụng các chức năng được tích hợp sẵn được đề ý:

Gom dòng. Các hàng chữ (line) cần được gom lại theo từng đoạn (paragraph), bởi khi được OCR, mỗi hàng chữ trở thành đoạn 1-hàng tách riêng. Dùng tính năng Nối dòng trong menu Định dạng. Lưu ý rằng tác vụ này có thể không cần cho thi thơ.

Cũng trong menu Định dạng, bấm Đổi ngữ cách và chọn Chữ hoa đầu câu để sửa gần như tất cả các lỗi chữ hoa-thường. Hãy dò tìm và sửa các lỗi hoa-thường còn sót.

Sửa lỗi chính tả bằng công cụ Dò chính tả.

Qua các bước trên, hầu hết các lỗi thông thường sẽ được loại trừ. Những lỗi ngữ nghĩa semantic còn sót lại ít, nhưng đòi hỏi người duyệt đọc dò lại toàn bộ văn bản để được giống y như văn bản gốc quét. Nếu cần biên chỉnh nặng hơn, bạn có thể dùng các chương trình word processor hay text editor có đầy đủ tính năng — Word, Writer, Notepad, VietPad, v.v… — cho công đoạn đó.

Hạn chế của phần mềm

Tesseract 2.0x không hỗ trợ dàn trang, cho nên chỉ có thể nhận diện văn bản có một cột text. Tesseract 3.0x đã tích hợp tính phân tích dàn trang, hỗ trợ nhận dạng các văn bản có nhiều cột.

Phần Mềm Nhận Diện Chữ Tiếng Việt Trong Ảnh Scan Và Chuyển Thành Văn Bản Word

Phần mềm nhận diện chữ tiếng Việt trong ảnh scan và chuyển thành văn bản word

namcuồng

5 năm trước

91043 lượt xem

Bạn có nhiều tài liệu đã in ra giấy, hoặc một cuốn sách, truyện,…  giờ muốn chuyển thành file văn bản Word để chỉnh sửa nội dung. Chẳng lẻ phải ngồi gõ lại nội dung, vậy thì hơi tốn thời gian và công sức. Với phần mềm OCR nhận diện tiếng Việt thì bạn chỉ cần scan tài liệu đó, thậm chí nếu bạn có smartphone máy ảnh xịn tí thì có thể chụp hình cũng được. Rồi mở phần mềm OCR để nhận diện tiếng Việt trong file đã scan và chuyển thành văn bản để chỉnh sửa trong Word.

Về phần mềm OCR thì có 2 phần mềm phổ biến là:

1. VietOCR: miễn phí của VietNam: chức năng đơn giản

– Cài đặt vào máy và mở phần mềm VietOCR lên và thao tác theo hướng dẫn trong hình 

Sau khi nhận diện chữtrong file ảnh xong và chuyển thành văn bản text thì bạn có thể copy vào file Word để chỉnh sửa cho đẹp và lưu lại.

2. Phần mềm ABBYY FineReader: có nhiều chức năng, khả năng nhận diện chữ tốt hơn, hầu như giữ đúng định dạng văn bản của theo hình scan

Cài đặt và mở phần mềm  ABBYY FineReader lên làm theo thứ tự như hình

Tin khác:

– Copy dữ liệu, danh bạ, sms,… từ Android qua iOS hoặc ngược lại.

– Hướng dẫn in tài liệu nhiều trang thành dạng cuốn sách

3 Phần Mềm Đọc Văn Bản Tiếng Việt Tốt Nhất Trên Ios, Android

Phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt đang là vấn đề nhận được đông đảo sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là người khiếm thị.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng phần mềm này ngày càng tăng cao bởi nó sẽ là một công cụ rất hữu ích trong cuộc sống.

Lợi ích khi sử dụng phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt

Phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt giữ một vai trò vô cùng quan trong và rất thiết thực trong cuộc sống. Khi sử dụng phần mềm đọc văn Tiếng Việt thì bạn sẽ thấy được những lợi ích nổi trội như:

Hỗ trợ giúp cho người nước ngoài học Tiếng Việt được dễ dàng hơn.

Phần mềm đọc Tiếng Việt hỗ trợ người khiếm thị đọc hiểu được sách báo.

Người dùng khi sử dụng phần mềm đọc Tiếng Việt thì thì sẽ cảm thấy đỡ mệt mỏi và mỏi mắt hơn khi phải căng mắt ra đọc sách bảo.

Hỗ trợ tối ưu thời gian cho người sử dụng, mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Có thể nói, phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt sinh ra như là một giải pháp hữu hiệu trong cuộc sống phục vụ cho nhu cầu sử dụng của rất nhiều người. Tất cả những đối tượng như: người khiếm thị, người khó khăn trong vấn đề đọc chữ hay người nước ngoài muốn học văn hóa Việt Nam thì phần mềm đều hỗ trợ rất tốt.

Hiện nay, phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt là một công cụ thiết yếu vô cùng quan trọng trong cuộc sống.

3 Phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt trên PC, Điện thoại Android / iOS tốt nhất 2020

Điện thoại SmartPhone có lẽ là một dòng điện thoại thông minh không còn quá xa lạ gì với mọi người nữa. Xã hội hiện đại thì có lẽ ai cũng sử dụng loại thiết bị điện tử này.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người thì hiện nay phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt có hỗ trợ trên điện thoại. Tiêu biểu như một số phần mềm phổ biến sau:

1. Voice Aloud Reader – Phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt tốt nhất trên Android

Phần mềm có lượt tải về nhiều nhất, dễ sử dụng nhất và có nhiều tính năng đa dạng nhất trong top các phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt hiện nay đó chính là phần mềm Voice Aloud Reader.

Điểm nổi bật của phần mềm này là bạn có thể dễ dàng đọc văn bản qua link, chỉ cần cắt dán link vào app là xong. Bên cạnh đó, app còn có ưu điểm là loại bỏ hoàn toàn những thông báo và menu rác không cần thiết.

Đối với phần mềm này thì bạn cũng có thể thêm tài liệu word, pdf vào phần mềm với mục đích chuyển từ nội dung thành giọng nói. Từ đó, bạn có thể dễ dàng học Tiếng Việt nhanh chóng.

Voice Aloud Reader trên Android

2. Phần mềm Talk Free – Phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt miễn phí

Phần mềm thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đó chính là phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt Talk Free. Cách sử dụng phần mềm này tương đối đơn giản, bạn khi này sẽ truy cập trực tiếp vào app, sau đó thêm nội dụng văn bản vào. Sau đó, nó sẽ đọc chi tiết mọi thứ mà bạn thêm vào.

Ưu điểm của công cụ đọc Tiếng Việt này còn là sự đa dạng về ngôn ngữ, từ đó người dùng có thể thoải mái thêm vào bất cứ loại ngôn ngữ nào để sử dụng.

Theo như đánh giá của những người đã từng sử dụng phần mềm này cho biết thì hiện nay phần mềm này là sự lựa chọn tối ưu và rất tích cực. Các bạn nếu đang có nhu cầu sử dụng phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt thì có thể áp dụng ứng dụng này.

Talk FREE trên Android

3. Phần mềm Natural Reader – Phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt trên iOS/Android/PC/Trình duyệt web

Phần mềm Natural Reader là phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt áp dụng cho máy điện thoại hệ điều hành IOS. Phần mềm này cũng thuộc top đầu trong số những công cụ đọc văn bản Tiếng Việt được đánh giá cao nhất hiện nay.

Nó hỗ trợ mở file PDF, Word,… Hơn nữa, nó còn tích hợp hỗ trợ sử dụng trên nhiều trình duyệt website khác. Chưa hết, nó còn hỗ trợ bạn xuất file và nghe lại mỗi khi sử dụng. Hiện nay, phần mềm này được người dùng đánh giá cao về cả tính năng cũng như độ tiện lợi.

Top 5 Phần Mềm Nhận Dạng Chữ Ocr Thông Minh, Chuyên Dụng

Thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn đang lo lắng về vấn đề xâm hại và quyền riêng tư, nhất là đối với các văn bản hợp đồng có giá trị quan trọng. Bởi vậy mà họ vẫn lựa chọn cho mình phương thức truyền thống viết ra tài liệu giấy.

Hiện nay, đối với các lĩnh vực như: chính trị, pháp luật, giáo dục & y tế,… tài liệu bản cứng là yếu tố không thể thay thế. Lúc này, công nghệ nhận dạng chữ OCR bắt được được chú trọng nhờ các công dụng tối ưu hiệu quả. Công nghệ nhận dạng chữ OCR (Optical Character Recognition) giúp biến các hình ảnh từ dạng chữ viết tay, chữ đánh máy, chữ in thường thành các dạng văn bản tài liệu lưu trên máy. Từ đó, bạn có thể dễ dàng quản lý hay chỉnh sửa tài liệu này nhanh chóng, thuận tiện hơn.

TOP 5 phần mềm nhận dạng OCR tốt nhất

1. Phần mềm nhận dạng OCR – Soda PDF

Nền tảng: Windows, Mac, Web.

Hồ trợ: giấy, ảnh , file PDF, có thể chỉnh sửa .

– Dành được cho 2 phiên bản: web và máy tính.

– Hỗ trợ với 300 định dạng file .

Nhược điểm:

– Chỉ xuất được ra file PDF .

– Người dùng cần trả phí hàng năm.

Nếu bạn mong muốn tài liệu của mình xuất ra luôn được lưu dưới dạng file PDF, vậy thì Soda là ứng dụng hoàn hảo để bạn cân nhắc nhất. Với sự hỗ trợ định dạng lên tới 300 file.

Bên cạnh đó, khi dữ liệu đã scan thành PDF, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa nội dung văn bản, thêm chú thích, diễn giải… Ứng dụng cung cấp tính năng gửi và theo dõi hợp đồng.

2. Nuance OmniPage – Phần mềm nhận dạng chữ in OCR trên nền tảng Windows

Nền tảng: Windows.

Hỗ trợ: giấy, ảnh, PDF, có thể chỉnh sửa.

Hỗ trợ đa thiết bị: Không.

Ưu điểm: Nhược điểm:

Nuance là công ty phần mềm Hoa Kỳ, đây là cái tên uy tín trong lĩnh vực OCR. Ứng dụng Omnipage là phần mềm hàng đầu của hãng hỗ trợ chuyển đổi scan sang máy tính cục bộ hoặt network nhanh và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Nuance Omnipage còn giúp hỗ trợ giải quyết số lượng tài liệu lớn từ nhiều thiết bị, nén dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu. Thêm vào đó, bạn có thể dễ dàng biến văn bản trên giấy, form, hay ảnh sang dạng file kỹ thuật dễ chỉnh sửa.

3. Phần mềm nhận dạng chữ Adobe Acrobat DC

Nền tảng: Windows, Mac.

Hỗ trợ: giấy, ảnh, file PDF.

Có thể chỉnh sửa.

Ưu điểm: Nhược điểm:

Adobe Acrobat là một phần mềm nhận dạng chữ OCR được công nhận và sử dụng rộng rãi. Với giao diện thân thiện và dễ dàng sử dụng, sản phẩm cho phép xuất dữ liệu sang Microsoft Office nhanh chóng và chính xác. Mặc dù không thể tạo trên eBooks, nhưng bạn có thể tạo thành file PDF thay thế. Đặc biệt, Adobe Acrobat còn hỗ trợ thêm chữ ký điện tử và những thông tin quan trọng khác vào văn bản.

4. Ứng dụng nhận dạng chữ Nuance PaperPort Professional

Nền tảng: Windows.

Hỗ trợ: giấy , ảnh , file PDF.

Có thể chỉnh sửa.

Hỗ trợ đa thiết bị: Không.

Nhược điểm:

Nuance PaperPort Professional là phần mềm phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và độc lập. Sản phẩm cung cấp biện pháp scan, quản lý và tìm kiếm chia sẻ tài liệu bao gồm văn bản giấy, file PDF, văn bản pháp lý và ảnh.

5. Ứng dụng phần mềm nhận dạng chữ IONE

Ưu điểm: Nhược điểm:

Ứng dụng OCR có thể bóc tách đc sổ đỏ, CMND, các tờ trình văn bản hợp đồng… Việc áp dụng các công nghệ OCR của IONE giúp công việc quản lý, biên soạn lại các tài liệu dạng ảnh, tìm kiếm tài liệu của doanh nghiệp hay các cơ quan nhà nước trở nên đơn giản và thuận tiện. Đặc biệt với tài liệu có số lượng cực lớn như sổ đó, CMND việc nhâp thông tin lên hệ thống không còn là công việc tốn thời gian, công sức của các cơ quan nhà nước. Sử dụng IONE là giải pháp giúp nâng cao chất lượng làm việc và phục vụ người dân và khách hàng. Cùng tìm hiểu thêm về ứng dụng IONE qua bài viết: IONE – Công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin vượt trội ứng dụng OCR .

Những ứng dụng thực tiễn của OCR

– Hỗ trợ cuộc sống của người già và người khiếm thị. Với ứng dụng công cụ tổng hợp giọng nói có thể đọc ra thành tiếng đã giúp cho cuộc sống của người cao tuổi, người khiếm thị trở nên dễ nhàng hơn. – Quản lý hồ sơ, tài liệu một cách nhanh chóng, đơn giản. – Lưu trữ bảo vệ các văn bản có giá trị. Với việc chuyển các tài liệu giấy sang file mềm giúp việc lưu trữ các tài liệu quý trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết. – Nhận dạng có nhân. Với các tài liệu pháp lí như hộ chiếu, chứng minh thư, bằng lái xe,… công nghệ OCR có khả năng nhận dạng chính xác gần như là tuyệt đối giúp việc nhập xuất thông tin nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Phần Mềm Nhận Dạng Văn Bản Tiếng Việt trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!