Đề Xuất 11/2022 # Nhà Thầu Hãy Cẩn Trọng Với “Dự Toán Gói Thầu” Và “Giá Gói Thầu”! / 2023 # Top 14 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Nhà Thầu Hãy Cẩn Trọng Với “Dự Toán Gói Thầu” Và “Giá Gói Thầu”! / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nhà Thầu Hãy Cẩn Trọng Với “Dự Toán Gói Thầu” Và “Giá Gói Thầu”! / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Son Vu

DauThau.info – Phần mềm phân tích thông tin thầu cho thị trường mua sắm công

Giá gói thầu là giá trị của gói thầu (bằng tiền) được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu, là mức ngân sách tối đa mà Chủ đầu tư xác định cho gói thầu đó và cũng là cơ sở để xem xét phê duyệt trúng thầu (Khi giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt), giá ký hợp đồng thì không được vượt giá trúng thầu. Nói chung hiểu nôm na nó là là giới hạn ngân sách tối đa mà Chủ đầu tư chi trả cho gói thầu đó, trường hợp cần phải điều chỉnh thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu chung của dự án, thủ tục tương đối phức tạp. Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng của dự án, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng được phê duyệt là cơ sở để xác định, phê duyệt giá gói thầu. Đối với những dự án đơn giản thì khi xây dựng kế hoạch đấu thầu giá gói thầu được xác định bằng dự toán gói thầu luôn, mà không phải lập dự toán gói thầu ở bước sau nữa.

Dự toán gói thầu xây dựng xác định theo từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt và được thực hiện trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng. Do tính chất đó đối với những dự án lớn, thời gian thực hiện tương đối dài thì dự toán gói thầu thường chính xác hơn và được thay thế giá gói thầu theo xử lý tình huống tại Khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP:

“2. Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nguyên tắc sau đây: a) Trường hợp dự toán được duyệt cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng bảo đảm giá trị cao hơn đó không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp giá trị cao hơn đó làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nếu hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt không còn phù hợp thì phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu; b) Trường hợp dự toán được duyệt thấp hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà không làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trường hợp cần điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với giá trị mới của gói thầu theo dự toán được duyệt thì phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.”

Lý do cần lưu ý giá gói thầu và dự toán gói thầu

Do đó, khi tham dự thầu nhà thầu cần phải lưu ý cả giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu được duyệt. Trường hợp dự toán gói thầu được duyệt mà thấp hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì khi bỏ thầu mà quý độc giả, nhà thầu bỏ giá cao hơn thì không đủ điều kiện xem xét trúng thầu. Trường hợp dự toán gói thầu được duyệt cao hơn (được công bố) thì có thể bỏ giá dự thầu cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng cần lưu ý nên để thấp hơn dự toán gói thầu được duyệt để không rơi vào tình huống bị kết luận là vượt giá gói thầu (vì lúc này dự toán gói thầu được thay thế bằng giá gói thầu).

Vấn đề công khai giá gói thầu

Như chúng ta đã biết, việc công khai giá gói thầu theo Luật Đấu thầu 2013 là bắt buộc, cụ thể tại Điểm a) Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2013

“1. Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

a) KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ;…”

Tại Điều 35 

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu bao gồm: 1. Tên gói thầu: 2. GIÁ GÓI THẦU: 3. Nguồn vốn: 4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: 5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: 6. Loại hợp đồng: 7. Thời gian thực hiện hợp đồng:

Về thời điểm đăng tải theo điểm c) khoản 1 Điều 8 

“c) Đối với thông tin tại các ĐIỂM a, d, đ, g và h khoản 1 điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tin KHÔNG MUỘN HƠN 7 NGÀY làm việc, kể từ ngày văn bản được phát hành”

 

Mập mờ giá gói thầu…

Vấn đề bắt đầu nảy sinh khi chúng ta thực hiện đăng tải Thông báo mời thầu trên hệ thống đấu thầu, tại quá trình đăng tải này có mục Giá gói thầu yêu cầu nhập vào, nhưng tại mục này hệ thống thường mặc định đã lấy dữ liệu từ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sang, khi đó nếu Bên đăng tải một là “lười” hai là “cố tình” không muốn đăng tải dự toán gói thầu được duyệt thì cứ để mặc định dự toán gói thầu lấy theo giá gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước đó. Xem hình:

  Hình chụp khai báo dự toán gói thầu, 8.600.000 là mặc định lấy theo KHLCNT

Thông thường, việc chênh lệch giữa dự toán gói thầu và giá gói thầu chỉ hay xảy ra nhiều nhất ở các gói thầu xây lắp, đối với các gói thầu khác thường có ít biến động so với giá gói thầu đã công bố trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chỉ những trường hợp vì lý do nào đó (thường là do dự án kéo dài hơn so với tiến độ, dẫn đến trượt giá) cần điều chỉnh thì khi đó giá gói thầu thường có xu hướng được điều chỉnh tăng lên bằng cách bổ sung thêm nguồn tự dự phòng của dự án so với giá gói thầu đã công bố trong Kế hoạch lưa chọn nhà thầu trước đó. Tuy nhiên, trường hợp này cũng không phải là hay gặp, vì thông thường đối với những trường hợp này Kế hoạch đấu thầu thường được điều chỉnh theo, do rất có thể nó ảnh hưởng đến cơ cấu của tổng mức đầu tư dự án.

 

Cách tra cứu giá gói thầu ngay cả khi gói thầu không được công bố dự toán gói thầu

Xin lưu ý nhiều gói thầu không không bố dự toán (trên cả báo đấu thầu và hệ thống mua sắm công), nhà thầu cũng rất khó khăn nếu muốn tìm được giá gói thầu (đặc biệt điều này là bất khả thi nếu tra trên báo đấu thầu), hiện tại duy nhất chúng tôi có thể soi được giá gói thầu của bất cứ gói thầu nào trên hệ thống nếu nhà thầu sử dụng gói phần mềm

Thẩm Quyền Điều Chỉnh Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Xây Dựng / 2023

(Xây dựng) – Trường hợp điều chỉnh giá gói thầu, dự toán gói thầu làm vượt dự toán xây dựng công trình được phê duyệt thì phải được người quyết định đầu tư phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trước khi chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu, dự toán gói thầu.

Về thẩm quyền điều chỉnh giá gói thầu, dự toán gói thầu xây dựng, vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1592/BXD-KTXD trả lời Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên như sau:

1. Về quản lý dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng:

-Thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình được quy định cụ thể tại các Điều 24, 25 và 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; các khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

-Thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu đã được quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Về quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng:

-Việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

-Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải căn cứ vào nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và phù hợp với pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

-Thẩm quyền điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Theo đó, khi điều chỉnh giá gói thầu, dự toán gói thầu để làm cơ sở cho việc điều chỉnh giá hợp đồng thì:

+ Trường hợp điều chỉnh giá gói thầu, dự toán gói thầu không vượt dự toán xây dựng công trình được phê duyệt thì chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh và báo cáo người quyết định đầu tư cho phép.

+ Trường hợp điều chỉnh giá gói thầu, dự toán gói thầu làm vượt dự toán xây dựng công trình được phê duyệt, thì phải được người quyết định đầu tư phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trước khi chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu, dự toán gói thầu.

Đoan Trang

Theo

Link gốc:

Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Đấu Thầu Gói Thầu Xây Lắp (Đối Với Gói Thầu Thuộc Thẩm Quyền) / 2023

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền) – Sơn La

Cách thực hiện thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền) – Sơn La

 Trình tự thực hiện

Nộp hồ sơ:

Chủ đầu tư ( Bên mời thầu) lập tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gửi Hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn LaĐịa chỉ: Đường Thanh niên; Đồi Khâu cả; Thành phố Sơn LaThời gian: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Xử lý hồ sơ:

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu thì viết phiếu hẹn (hồ sơ chuuyển cho phòng chuyên môn theo quy định).Trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ (Về số lượng, thành phần hồ sơ) đồng thời chuyển cho bộ phận chuyên môn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là đầu mối chuyển kết quả cũng như các yêu cầu bổ sung chỉnh sửa bộ phận chuyên môn yêu cầu.

Nhận kết quả:

Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn LaĐịa chỉ: Đường Thanh niên; Đồi Khâu cả; Thành phố Sơn LaThời gian: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

Tuân thủ theo công văn số 4073/BKH – QLĐT. về cung cấp thông tin cho báo đấu thầu

Tuân thủ theo mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói xây lắp

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền) – Sơn La

Tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Hồ sơ dự thầu của các đơn vị tham gia đấu thầu

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền) – Sơn La

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền) – Sơn La

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền) – Sơn La

 Văn bản căn cứ pháp lý

 Văn bản công bố thủ tục

Lược đồ Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền) – Sơn La

Căn Cứ Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Xây Dựng / 2023

Chủ đầu tư cần xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Vừa qua, cơ quan của bà Trần Thanh Nga (tỉnh Thái Bình) quyết định không phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng cho 2 trường hợp sau đây:

Trường hợp giá vật liệu không thay đổi, cũng không có biến động về nhân công, máy thi công nên giá trị dự toán không thay đổi từ khi được cấp quyết định đầu tư phê duyệt đến khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Trường hợp giá vật liệu có thay đổi nhưng lại làm dự toán công trình lớn, phần tăng lên vẫn nằm trong chi phí dự phòng, không vượt qua dự toán đã được cấp quyết định đầu tư phê duyệt. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí đầu tư của ngân sách Nhà nước, cơ quan của bà Nga không phê duyệt dự toán gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Bà Nga hỏi, cơ quan của bà không phê duyệt dự toán gói thầu trong 2 trường hợp nêu trên có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần được thực hiện theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ phù hợp với thị trường và bảo đảm hiệu quả kinh tế của dự án. Theo đó, căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư cần xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh.

Theo chúng tôi

Link gốc:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nhà Thầu Hãy Cẩn Trọng Với “Dự Toán Gói Thầu” Và “Giá Gói Thầu”! / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!