Đề Xuất 12/2022 # Nguyên Tắc Số 7 Về Quản Lý Chất Lượng: Quyết Định Dựa Trên Bằng Chứng / 2023 # Top 17 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Nguyên Tắc Số 7 Về Quản Lý Chất Lượng: Quyết Định Dựa Trên Bằng Chứng / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nguyên Tắc Số 7 Về Quản Lý Chất Lượng: Quyết Định Dựa Trên Bằng Chứng / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Quyết định dựa trên bằng chứng là một vấn đề phức tạp đối với nhà quản trị khi thực hiện các quyết định cho doanh nghiệp. Đây cũng là nguyên tắc thứ 7 trong tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001, giúp doanh nghiệp hình thành quá trình thu thập và phân tích thông tin kĩ lưỡng nhằm hạn chế rủi ro cho những quyết định của doanh nghiệp. Việc đưa ra quyết định có ảnh hưởng rất lớn đến định hướng hoạt động và phát triển lâu dài của tổ chức. Do đó, vấn đề ra quyết định dựa trên bằng chứng cần phải được các cấp lãnh đạo trong tổ chức đặc biệt chú ý.

Nền tảng của nguyên tắc ra quyết định dựa trên bằng chứng

Ra quyết định là việc lựa chọn các phương án hành động nhằm giải quyết các vấn đề của tổ chức hoặc đưa ra các chương trình hoạt động cho doanh nghiệp. Trên thực tế, việc ra quyết định là một vấn đề khó khăn và phức tạp, thường được thực hiện một cách nhanh chóng và bị áp lực về mặt thời gian nên luôn tồn tại một số rủi ro nhất định. Thực hiện ra quyết định là công việc trung tâm của nhà quản trị và có ảnh hưởng lâu dài đối với doanh nghiệp nên đòi hỏi rất nhiều công sức của người ra quyết định.

Do đó, việc phân tích thông tin, đưa ra các dữ liệu phân tích đáng tin cậy làm bằng chứng cho việc ra quyết định sẽ giúp nhà quản trị thực hiện các quyết định đúng đắn dễ dàng hơn. Việc xây dựng cơ sở cho quá trình ra quyết định dựa trên bằng chứng cũng giúp những quyết định quản trị có giá trị cao hơn, có độ tin cậy và hạn chế nhiều rủi ro. Ngoài ra, ra quyết định với nguyên tắc dựa trên bằng chứng cũng giúp tránh được các lựa chọn chủ quan dựa vào kinh nghiệm cá nhân, thiếu độ chắc chắn và có rủi ro cao.

Lợi ích của việc ra quyết định dựa trên bằng chứng

Giúp nhà quản trị tăng khả năng nhận định, xem xét và thay đổi các hoạt động trong tổ chức nhanh chóng.

Đạt được kết quả tốt, kịp thời nhờ việc ra quyết định nhanh và chính xác.

Có những cải thiện đáng kể trong quy trình ra quyết định, giảm tỷ lệ sai sót, rủi ro không đáng có.

Giúp cải thiện hoạt động đánh giá hiệu suất của quy trình, nâng cao khả năng đạt được mục tiêu nhiệm vụ nhờ vào những quyết định kịp thời và đúng đắn.

Cải thiện hiệu suất và năng lực hoạt động của tổ chức, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Hoạt động chính của việc thực hiện nguyên tắc ra quyết định

Trong bất kỳ tổ chức nào, việc ra quyết định cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển, hoạt động và chất lượng của tổ chức. Vì vậy việc ra quyết định phải được dựa trên bằng chứng từ sự phân tích dữ liệu để đảm bảo doanh nghiệp có những định hướng hành động đúng đắn phù hợp với yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. Để đảm bảo việc ra quyết định chính xác, hạn chế rủi ro, nhà quản trị cần thực hiện các hoạt động sau:

Sử dụng các phương pháp phù hợp để phân tích dữ liệu trước khi ra quyết định.

Phân tích các dữ liệu đầu vào cân bằng với kinh nghiệm thực tế.

Đảm bảo việc tiếp cận thông tin dữ liệu là chính xác và đáng tin cậy.

Đảm bảo việc phân tích dữ liệu được thực hiện bởi người có đủ thẩm quyền, có chuyên môn và năng lực phù hợp.

Phải xác định các chỉ số, đo lường thông tin cụ thể để chức minh hiệu suất của việc ra quyết định.

Đưa ra các quyết định và hành động dựa trên kết quả của việc phân tích.

Kết luận

Việc thực hiện ra quyết định dựa trên bằng chứng một cách đúng đắn sẽ giúp nhà quản trị hạn chế được nhiều vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc theo dõi, kiểm tra và nắm được các vướng mắc gặp phải khi thực hiện ra quyết định. Trên cơ sở đó tiến hành chỉnh lý, bổ sung, sửa đổi các quyết định để giải quyết các vấn đề mắc phải và đưa ra những quyết định phù hợp với thực tế, mang lại lợi ích lớn nhất cho hoạt động cải tiến chất lượng. Việc thực hiện những quyết định đúng đắn dựa trên bằng chứng cũng chính là tiền đề để doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực cạnh trạnh, cải thiện doanh thu và lợi nhuận.

Chia sẻ bài viết:

Nguyên Tắc 6: Quyết Định Dựa Trên Bằng Chứng / 2023

Cơ sở của việc ra quyết định dựa trên bằng chứng

Ra quyết định là một trong những vấn đề phức tạp và khó khăn nhất, và quyết định thường bị áp lực bởi thời gian, nó cũng luôn ẩn chứa những rủi ro nhất định. Do đó việc phân tích các dữ liệu, đưa ra các kết quả phân tích dựa trên những nguồn dữ liệu đầu vào đáng tin cậy, luôn có giá trị cao và giúp cho việc ra quyết định dễ dàng hơn, có độ tin cậy cao hơn, hạn chế ít rủi ro hơn.

Ngoài ra cũng giúp cho người ra quyết định không phải dựa vào kinh nghiệm chủ quan của mình, mà đôi khi kinh nghiệm lại chỉ là dựa trên những chuyện đã xảy ra, do đó quyết định dựa trên kinh nghiệm có những mức độ thiếu chắc chắn nhất định, mà đôi khi rũi ro còn cao hơn cả việc không làm gì. Do đó việc quyết định dựa trên bằng chứng từ việc phân tích dữ liệu luôn được yêu cầu trong hệ thống quản lý chất lượng.

Lợi ích của việc ra quyết định dựa trên bằng chứng

Có những cải thiện trong quy trình ra quyết định, làm giảm tỉ lệ sai sót hay rủi ro.

Có những cải thiện trong việc đánh giá hiệu suất của quy trình, nâng cao khả năng đạt được mục tiêu do đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời.

Cải thiện về hiệu lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Có khả năng nhận định, xem xét và thay đổi nhanh trong tổ chức, đó là kết quả của việc ra quyết định nhanh và đúng đắn.

Những hành động cần phải tập trung để nâng cao việc quyết định dựa trên bằng chứng

Chất lượng là không dựa trên suy nghĩ cá nhân, dựa trên suy đoán, cũng không phải tôi thấy bạn thấy, mà chất lượng là dựa vào dữ liệu ta có. Cho nên quyết định dựa trên bằng chứng, phải xác định rõ thế nào là “fact” thế nào “figure”, sẽ giúp ích cho doanh nghiệp rất nhiều.

Đảm bảo khả năng tiếp cận dữ liệu chính xác và đáng tin cậy

Sử dụng các phương pháp thích hợp để phân tích dữ liệu

Đưa ra quyết định dựa trên phân tích

Phân tích dữ liệu cân bằng với kinh nghiệm thực tế

Cần phải xác định, đo lường các chỉ số chính để chứng minh hiệu suất của tổ chức.

Đảm bảo rẳng phải có người đủ thẩm quyền và năng lực để phân tích dữ liệu.

Có thể đưa ra các quyết định và hành động dựa trên kết quả phân tích.

Như vậy quyết định dựa trên bằng chứng không đơn giản là thu thập bằng chứng mà ý muốn nói rằng chúng ta phải phân tích các bằng chứng đó để rút ra kết luận cần cho sự quyết định.

 

Quyết Định Dựa Trên Bằng Chứng / 2023

Các bạn đã đi qua rất nhiều nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng rồi, hôm nay Vietquality mời các bạn tham khảo nguyên tắc số 6, ” ra quyết định dựa trên bằng chứng”. Trước khi đi quá xa, nếu các bạn vẫn chưa biết thế nào là chất lượng thì vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu rõ định nghĩa về chất lượng. Các bạn cũng có thể vào đây để xem lại các nguyên tắc khác.

Cơ sở của việc ra quyết định dựa trên bằng chứng

Ra quyết định là một trong những vấn đề phức tạp và khó khăn nhất, và quyết định thường bị áp lực bởi thời gian, nó cũng luôn ẩn chứa những rủi ro nhất định. Do đó việc phân tích các dữ liệu, đưa ra các kết quả phân tích dựa trên những nguồn dữ liệu đầu vào đáng tin cậy, luôn có giá trị cao và giúp cho việc ra quyết định dễ dàng hơn, có độ tin cậy cao hơn, hạn chế ít rủi ro hơn.

Lợi ích của việc ra quyết định dựa trên bằng chứng

Có những cải thiện trong quy trình ra quyết định, làm giảm tỉ lệ sai sót hay rủi ro.

Có những cải thiện trong việc đánh giá hiệu suất của quy trình, nâng cao khả năng đạt được mục tiêu do đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời.

Cải thiện về hiệu lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Có khả năng nhận định, xem xét và thay đổi nhanh trong tổ chức, đó là kết quả của việc ra quyết định nhanh và đúng đắn.

Những hành động cần phải tập trung để nâng cao việc quyết định dựa trên bằng chứng

Chất lượng là không dựa trên suy nghĩ cá nhân, dựa trên suy đoán, cũng không phải tôi thấy bạn thấy, mà chất lượng là dựa vào dữ liệu ta có. Cho nên quyết định dựa trên bằng chứng, phải xác định rõ thế nào là “fact” thế nào “figure”, sẽ giúp ích cho doanh nghiệp rất nhiều.

Đảm bảo khả năng tiếp cận dữ liệu chính xác và đáng tin cậy

Sử dụng các phương pháp thích hợp để phân tích dữ liệu

Đưa ra quyết định dựa trên phân tích

Phân tích dữ liệu cân bằng với kinh nghiệm thực tế

Cần phải xác định, đo lường các chỉ số chính để chứng minh hiệu suất của tổ chức.

Đảm bảo rẳng phải có người đủ thẩm quyền và năng lực để phân tích dữ liệu.

Có thể đưa ra các quyết định và hành động dựa trên kết quả phân tích.

Như vậy quyết định dựa trên bằng chứng không đơn giản là thu thập bằng chứng mà ý muốn nói rằng chúng ta phải phân tích các bằng chứng đó để rút ra kết luận cần cho sự quyết định. Mời các bạn tham khảo nguyên tắc cuối cùng ở đây.

Tuấn Huỳnh

Phòng Quản Lý Chất Lượng / 2023

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TƯ TƯỞNG THÔNG, HÀNH ĐỘNG ĐÚNG

Giới thiệu chung

            Phòng Quản lý chất lượng là phòng nghiệp vụ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, phòng hoạt động chuyên trách về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện. Phòng Quản lý chất lượng được thành lập ngày 26/12/2017 theo quyết định số 645/QĐ-BVPS của Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ trên cơ sở là tổ Quản lý chất lượng trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp.

Chức năng và nhiệm vụ

– Tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện;

– Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

– Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

– Xây dựng và triển khai các quy trình về quản lý đến các khoa/ phòng. Hỗ trợ khoa/ phòng liên tục cải tiến, đổi mới, tinh gọn với mục tiêu an toàn;

– Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng,

– Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế tại các khoa phòng;

– Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

– Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh;

– Xây dựng kế hoạch, tập huấn và tăng cường mô hình 5S+ tại các khoa, phòng;

– Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

– Tổ chức đào tạo những kỹ năng cần thiết để thực hiện quy định nuôi con bằng sữa mẹ;

– Giám sát, thu thập, phân tích, quản lý việc thực hành nuôi con bằng sữa mẹ.

– Tự đánh giá chất lượng và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá Tiêu chí “Nuôi con bằng sữa mẹ” thuộc phần E về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em).

Thế mạnh

            Nhân sự:

            * Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Ngọc Phương Anh.

            * Nhân sự: 07  (03 Ths; 01 DSCKI, 01 BS, 02 CN) viên chức-người lao động với 100% có trình độ đại học trở lên, trong đó, trình độ sau đại học chiếm trên 57%. Nhân sự phòng đều được đào tạo chuyên sâu về Quản lý chất lượng và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Bệnh viện.

Hình tập thể phòng Quản lý Chất lượng

ThS. Nguyễn Ngọc Phương Anh – Phó trưởng phòng Quản lý Chất lượng

                   Trang thiết bị: 5 máy tính văn phòng, 1 máy in, và các vật dụng văn phòng khác.

Định hướng phát triển:

             - Duy trì mức 5 hướng tới đạt mức điểm 5.00 đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam.

               - Triển khai các mục tiêu của JCI vào cải tiến chất lượng.

            - Đạt chuẩn bệnh viện an toàn theo “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ban hành ngày 16/7/2020.

            – Top 10 “Bệnh viện thực hành xuất sắc nuôi con bằng sữa mẹ” trên toàn quốc.

            – 100% khoa, phòng làm đề án cải tiến chất lượng riêng đặc trưng theo tính chất công việc.

5. Thành tích đạt được:

          - Tập thể lao động xuất sắc 2018, 2020.

          – Tập thể lao động tiên từ năm 2018-2020.

          – Giấy khen của Sở Y tế TP. Cần Thơ từ năm 2018-2020

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nguyên Tắc Số 7 Về Quản Lý Chất Lượng: Quyết Định Dựa Trên Bằng Chứng / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!