Đề Xuất 5/2023 # Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx # Top 6 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỨCHƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC HƯƠNG

Trong 3 năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy sức mạnh của tập thể sư phạm, phong trào hoạt động chung của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành t ích nổi bật tạo tiền đề và điều kiện cho bước phát triển của thời kỳ mới.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, GV được làm thường xuyên liên tục nên 100% Đảng viên nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có lập trường chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, trong sáng. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác nâng cao chất lượng giáo dục được chú trọ ng . Tỷ lệ HS giỏi năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng đại trà được nâng lên rõ rệt. Công tác phổ cập giáo dục TH đạt mức độ 2

Công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên được củng cố, hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, nội dung sinh họat khá phong phú

Cơ sở vật chất trường học có nhiều khởi sắc. Đồ dùng phục vụ dạy học khá đầy đủ.

Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện của chi bộ đó là:

Phong trào hoạt động đang còn mang tính thời vụ, chủ điểm

Cơ sở vật chất trang thiết bị trường học tuy đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu dạy học hiện nay .

Công tác phát triển Đảng còn chậm chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

II . Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 201 5 – 2 01 7 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

– Học sinh Hoàn thành chương trình lớp học 98-100%,

– Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

– 100% giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, 60% giáo viên dạy giỏi cấp trường, 20% giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 7% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ;

– 80% đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

– Phấn đấu đạt: Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

– Công đoàn vững mạnh xuất sắc

– Đoàn đội: Xuất sắc

– Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 một cách vững chắc

– Giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 1

– Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở

* Công tác xây dựng đảng:

– Duy trì chế độ sinh hoạt Đảng

– Kết nạp và chuyển chính thức 2 đ/c

– Cử đi học cảm tình Đảng: 2 quần chúng

III . Đại hội kêu gọi tập thể cán bộ, giáo viên hãy đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 201 5 – 201 7 đề ra. Đưa trường TH Đức Hương giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I ở mức vững chắc và từng bước xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ II trong những năm tiếp theo.

IV . Đại hội giao cho cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 201 5 – 201 7 căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐỨC HƯƠNG NHIỆM KỲ 201 5 – 201 7

Nghị Quyết Chi Bộ Nghi Quyet Doc

CHI BỘ 9B

*

SỐ : NQ/ĐH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI CHI BỘ TỔ DÂN PHỐ 9B

NHIỆM KỲ NĂM 2015-2017

Đại hội chi bộ tổ dân phố 9B nhiệm kỳ 2015-2017 tiến hành ngày 18 tháng 01 năm 2015 tại Tổ dân phố 9B – Thị trấn Sa Pa – Huyện Sa Pa. Với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, phát huy dân chủ , đoàn kết thống nhất. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ:

I . Thông qua báo cáo chính trị của Ban chi ủy chi bộ 9B nhiệm kỳ 2012-2015 trình tại đại hội. Giao cho Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 tiếp thu các ý kiến tham gia và kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh báo cáo, chính thức ban hành và triển khai tổ chức thực hiện những chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2015-2017 như sau:

1. Cơ cấu kinh tế: Chuyển dịch theo h ướng Dịch vụ du lịch – Nông lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trong .

2 . Thu nhập bình qu ân đầu người đến năm 2017 đạt 27 triệu đồng/người/năm.

4 . Sản xuất nông nghiệp: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 55-6 0 triệu đồng/ha, phát triển hoa lan, rau, cây ăn quả, cây dược liệu.

5 . Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%, thực hiện tốt công tác khuyến học, chăm sóc bảo vệ, giáo dục trẻ em.

6 . T hực hiện chính sách đân số kế hoạch hóa gia đình , không có người sinh con thứ ba.

8. Phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

9. Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

Phát triển đảng viên mới từ 1-2 đảng viên/nhiệm kỳ.

C hi bộ hàng năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh , 100% đảng viên trong chi bộ đạt HTTNV trở lên .

13. Tổ dân phố; Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể có 100% đạt từ khá trở lên.

14. Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để lãnh đạo chi bộ và tổ dân phố 9B hoàn thành x uất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Đ ại hội chi bộ 9B nhiệm kỳ 2015-2017 đề ra.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy chi bộ 9B nhiệm kỳ 2012-2015.

III. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 03 đồng chí và chức danh bí thư, phó bí thư theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

IV. Giao cho Ban chi ủy chi bộ 9B nhiệm kỳ 2015-2017 xây dựng quy chế hoạt động, chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ mục tiêu giai đoạn 2015-2017 như trong Báo cáo chính trị đã được Đại hội thông qua.

Đại hội chi bộ tổ 9B nhiệm kỳ 2015-2017 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy những thành tựu đã đạt được với ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu Đại hội đã đề ra.

ĐẠI HỘI CHI BỘ 9B

NHIỆM KỲ 2015-2017

Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Yên Sở Nhiệm Kỳ 2022

Đại hội diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình. Mở đầu là nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca. Tiếp đến là bầu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và Thư ký đại hội. Đại hội đã thống nhất 100% số lượng Đoàn Chủ tịch gồm 03 đồng chí, Thư ký đại hội gồm 01 đồng chí như sau:

Tại Đại hội, dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong các nội dung làm việc của Đại hội. Chi bộ đã thông qua báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2019, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ, Báo cáo kiểm điểm của Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2017-2020, Báo cáo tổng hợp tham gia ý kiến văn kiện của cấp trên.

Tiếp theo là phần bầu cử Cấp ủy, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trong không khí nghiêm túc, tinh thần dân chủ, Đại hội đã lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu nhất, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội nhất trí 100% kết quả biên bản kiểm phiếu bầu Cấp ủy nhiệm kỳ mới và biên bản kiểm phiếu bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ trường Tiểu học Yên Sở gồm 3 đồng chí: Nguyễn Thị Hồng – Bí thư Chi bộ; Trương Thị Phương Lan – Phó bí thư Chi bộ; Trần Thị Tuyết Hường – Chi ủy viên

Nghị quyết Đại hội đã được thông qua, thể hiện sự quyết tâm của Đảng viên toàn Chi bộ sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020-2022. Kết thúc Đại hội là nghi lễ chào cờ bế mạc. Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học Yên Sở nhiệm kỳ 2020-2022 đã thành công tốt đẹp.

Các đồng chí trong Cấp ủy chi bộ nhiệm kì 2020 – 2022

Quận Hoàng Mai

Đại Hội Chi Đoàn Trường Tiểu Học Vạn Phúc Nhiệm Kì 2022

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Đỗ Văn Hải – Bí thư Đoàn phường Kim Mã, đồng chí Phùng Tố Nga: Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Vũ Hương Lan: Phó Bí thư Chi bộ – Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng với toàn thể Đoàn viên Chi đoàn. Đại hội đã thực hiện nghiêm túc giờ giấc, nội dung chương trình, quy chế làm việc. Trong phần báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2019, đồng chí Đào Hồng Hạnh – Bí thư Chi đoàn đã báo cáo hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019. Báo cáo đã đánh giá lại những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra những chương trình hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Chi đoàn

Hội nghị cũng vinh dự được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Phường Kim Mã. Đây là những định hướng quan trọng cho Đoàn trường trong công tác tổ chức triển khai các hoạt động, cho Đoàn viên Thanh niên trong trường. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phùng Tố Nga: Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá cao những thành tích mà Đoàn trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đồng chí cũng mong muốn Ban chấp hành Đoàn trường cần hoạt động sổi nổi hơn nữa, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại, thể hiện sức trẻ trong việc đóng góp hiệu quả vào hoạt động nhà trường trong những năm tới.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao. Hội nghị Chi đoàn Trường Tiểu học Vạn Phúc nhiệm kỳ 2019 – 2020 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Hội nghị đã bầu ra BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới 2019 – 2020 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Trương Thanh Huyền – Bí thư Đoàn trường; đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Bí thư Đoàn trường; và đồng chí Lê Thu Trang – Ủy viên.

Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2020 ra mắt ra mắt Đại hội

Tập thể Chi đoàn Trường Tiểu học Vạn Phúc nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Thay mặt BCH Đoàn trường nhiệm kỳ mới, đồng chí Trương Thanh Huyền đã cảm ơn tín nhiệm của các đoàn viên đối với BCH, đồng thời hứa quyết tâm cùng với các đồng chí trong BCH mới sẽ cố gắng đảm nhiệm tốt vai trò trách nhiệm của mình, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển chung của nhà trường.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!