Đề Xuất 5/2023 # Nghị Quyết 520 Của Quân Ủy Trung Ương # Top 11 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Nghị Quyết 520 Của Quân Ủy Trung Ương # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nghị Quyết 520 Của Quân Ủy Trung Ương mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Toàn Vẫn Nghi Quyết 769 Của Quân Uy Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 7 2017, Toan Van Nghi Quyet 765cua Quan Uy Trung Uong, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Đề Cương Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bai Thu Hoach Quan Triet Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Thuyết Trình Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Quyết Định 842 Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Số 104 QĐ Tw Của Quân ủy Trung ương, Quy Định 104 Của Quân ủy Trung ương Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghi Quyet Trung Uong 5, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 7, Chỉ Thị 05 Gắn Với Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương Số 28, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Nghị Quyết Trung ương, Nghị Quyết 8 Trung ương, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Nghị Quyết Trung ương 10, Báo Cáo Kết Quả Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii,

Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Toàn Vẫn Nghi Quyết 769 Của Quân Uy Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 7 2017, Toan Van Nghi Quyet 765cua Quan Uy Trung Uong, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Đề Cương Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bai Thu Hoach Quan Triet Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Thuyết Trình Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6,

Nghị Quyết 513 Của Quân Ủy Trung Ương

Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Toàn Vẫn Nghi Quyết 769 Của Quân Uy Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 7 2017, Toan Van Nghi Quyet 765cua Quan Uy Trung Uong, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Đề Cương Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bai Thu Hoach Quan Triet Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Thuyết Trình Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Quyết Định 842 Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Số 104 QĐ Tw Của Quân ủy Trung ương, Quy Định 104 Của Quân ủy Trung ương Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghi Quyet Trung Uong 5, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 7, Chỉ Thị 05 Gắn Với Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương Số 28, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Nghị Quyết Trung ương, Nghị Quyết 8 Trung ương, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Nghị Quyết Trung ương 10, Báo Cáo Kết Quả Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii,

Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Toàn Vẫn Nghi Quyết 769 Của Quân Uy Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 7 2017, Toan Van Nghi Quyet 765cua Quan Uy Trung Uong, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Đề Cương Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bai Thu Hoach Quan Triet Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Thuyết Trình Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6,

Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân Ủy Trung Ương

Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, 3 Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nội Dung Của Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Nghị Quyết 382 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Toàn Vẫn Nghi Quyết 769 Của Quân Uy Trung ương , Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, 3 Nội Dung Trong Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết 37 Trung ương 8 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 7 2017, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Toan Van Nghi Quyet 765cua Quan Uy Trung Uong, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Bai Thu Hoach Quan Triet Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Đề Cương Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Thuyết Trình Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực , Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw “về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Noi Dung Chỉ Thị 87 Của Quân ủy Trung ương, Nội Dung Chỉ Thị 87 Quân ủy Trung ương, Nội Dung Quy Định 646 Của Quân ủy Trung ương ( ) -, Nội Dung Quy Định 104 Của Quân ủy Trung ương, Nội Dung Cơ Bản Chỉ Thị 87 Của Thường Vụ Quân ủy Trung ương, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định 842 Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Số 104 QĐ Tw Của Quân ủy Trung ương, Nôi Dung Quy Định 646 Của Quân Uỷ Trung ương ()-, Quy Định 104 Của Quân ủy Trung ương Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Nghị Quyết Trung ương, Nghị Quyết 8 Trung ương, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Nghi Quyet Trung Uong 5, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Nghị Quyết Trung ương 9, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương Số 28, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Nghị Quyết Trung ương 6, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 4,

Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, 3 Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nội Dung Của Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Nghị Quyết 382 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Toàn Vẫn Nghi Quyết 769 Của Quân Uy Trung ương , Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, 3 Nội Dung Trong Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết 37 Trung ương 8 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 7 2017, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Toan Van Nghi Quyet 765cua Quan Uy Trung Uong, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Bai Thu Hoach Quan Triet Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Đề Cương Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15,

Quân Đoàn 2 Quán Triệt, Thực Hiện Nghị Quyết 765 Của Quân Ủy Trung Ương

Những năm qua, Quân đoàn 2 đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo” bằng nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để Quân đoàn tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong thời gian tới.

Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương là văn kiện quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác huấn luyện, với trọng tâm tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện. Đảng ủy Quân đoàn đã ra Nghị quyết 253-NQ/ĐU, ngày 13-6-2013 “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”, cụ thể hóa quan điểm, phương châm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu huấn luyện, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của một đơn vị chủ lực cơ động chiến lược, làm cơ sở lãnh đạo thực hiện.

Với định hướng đúng, quyết tâm cao, biện pháp phù hợp, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 765, công tác huấn luyện của Quân đoàn có bước chuyển biến tiến bộ toàn diện, rõ nét 1; các khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện của thời gian trước về cơ bản đã được khắc phục. Qua đó, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt sâu sắc định hướng của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác huấn luyện. Trọng tâm là đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện; đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập ở các cấp, v.v. Theo đó, Quân đoàn chú trọng, đặt lên hàng đầu việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, đảm bảo cho công tác này luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, chặt chẽ, thống nhất của cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, tạo sự chuyển biến toàn diện về nhận thức, hành động; có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ, ý chí, quyết tâm cao trong huấn luyện. Để thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu huấn luyện đã đề ra, Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao, xây dựng, bổ sung quy chế lãnh đạo, ra nghị quyết chuyên đề; cụ thể hóa chỉ tiêu nhiệm vụ huấn luyện trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, kế hoạch công tác. Cùng với đó, Quân đoàn chú trọng nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị huấn luyện giỏi” ở các cấp; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và triển khai nhiều biện pháp mạnh, kiên quyết khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, nhất là tư tưởng giản đơn, thỏa mãn dừng lại, biểu hiện ngại khó, ngại khổ, “bệnh thành tích”, v.v.

Bám sát tinh thần Nghị quyết 765, Quân đoàn đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo” thông qua việc xây dựng, quản lý chặt chẽ kế hoạch huấn luyện, tăng cường phân cấp huấn luyện, gắn phân cấp với phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp và nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phúc tra huấn luyện; trong đó, chú trọng đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát của đơn vị, kiểm tra đột xuất, kiểm tra vượt cấp, kịp thời rút kinh nghiệm, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện ở các cấp. Đặc biệt, Quân đoàn tích cực rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ huấn luyện, nhất là cán bộ cơ quan tham mưu tác chiến Quân đoàn, sư (lữ) đoàn, cán bộ trực tiếp huấn luyện cấp phân đội. Để cán bộ “giỏi cấp mình, thành thạo cấp dưới và hiểu biết cấp trên”, Quân đoàn duy trì nền nếp, chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ ở các cấp, với đa dạng hình thức, biện pháp tiến hành. Trong 5 năm qua, Quân đoàn đã tổ chức 277 lớp tập huấn cho gần 21 nghìn lượt cán bộ; 31 cuộc hội thi, hội thao với hàng trăm lượt cán bộ tham gia. Qua đó, năng lực, trình độ tham mưu, quản lý, điều hành, tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ được nâng thêm một bước. Hiện nay, 100% cán bộ của Quân đoàn huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, 90% cán bộ cấp tiểu đoàn; 70% cán bộ cấp đại đội, trung đội huấn luyện đạt loại khá, giỏi. Đây là nhân tố quan trọng, đảm bảo cho Quân đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện là vấn đề quan trọng, biện pháp cơ bản, yêu cầu cấp thiết, khâu đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Quân đoàn chủ động nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình huấn luyện cơ bản cho các đối tượng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, phù hợp với từng cấp, từng chuyên ngành, nội dung, khoa mục,… theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị, nhà trường rà soát, cắt giảm những nội dung không phù hợp; xây dựng, chuẩn hóa quy trình, nội dung huấn luyện, đào tạo, đảm bảo đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trong đó, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện phân đội là trọng điểm, huấn luyện cán bộ là then chốt, đảm bảo cho bộ đội giỏi tác chiến độc lập cũng như tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng ở mọi địa hình.

Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, Quân đoàn đã có nhiều biện pháp kết hợp huấn luyện với luyện tập, diễn tập, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật; gắn giáo dục, đào tạo với huấn luyện chiến đấu, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh với chuyên ngành, huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện thể lực. Các đơn vị đã duy trì nghiêm quy trình huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan, phân đội; thực hiện huấn luyện cơ bản ngay từ đầu, kết hợp huấn luyện cơ bản với nâng cao, truyền thống với hiện đại; tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện ban đêm, huấn luyện làm chủ, khai thác, sử dụng và xây dựng cho bộ đội niềm tin vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có, v.v. Để đáp ứng nhiệm vụ của quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược, Quân đoàn chú trọng huấn luyện, diễn tập nâng cao sức đột kích, khả năng cơ động trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao; tăng cường huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống, huấn luyện đối kháng, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng, diễn tập vòng tổng hợp, thực binh có bắn đạn thật; kết hợp huấn luyện cơ động với ngụy trang, nghi binh, phòng, chống trinh sát, tác chiến điện tử của địch, v.v. Thời gian qua, nội dung, hình thức diễn tập của Quân đoàn được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, quy mô ngày càng mở rộng. Từ năm 2013 đến nay, Quân đoàn đã tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các cuộc diễn tập chiến lược: PK-14, DT-17, MB-17; đồng thời, tổ chức và chỉ đạo các đơn vị thực hiện hơn 60 cuộc diễn tập chiến dịch, chiến thuật, diễn tập dự bị động viên, tổ chức bắn chiến đấu cho hàng trăm lượt trung đội, đại đội bộ binh, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối. Với các biện pháp phù hợp, chất lượng huấn luyện các đối tượng của Quân đoàn được nâng cao; trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, tác chiến của cán bộ, chiến sĩ, khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu của các đơn vị tiến bộ rõ rệt. Qua báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, thực hành diễn tập, xử lý các tình huống phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, các đơn vị đều đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra.

Cùng với đó, công tác bảo đảm huấn luyện được Quân đoàn quan tâm đổi mới, đạt kết quả tích cực, nhất là bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cấp hệ thống thao trường, trường bắn, nghiên cứu bổ sung tài liệu, giáo trình, đầu bài tập, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện, diễn tập và bảo đảm sinh hoạt, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ở một số đơn vị, nội dung, biện pháp huấn luyện còn chung chung, tổ chức triển khai có mặt còn thiếu linh hoạt, chưa sát với đặc điểm nhiệm vụ. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nội dung huấn luyện chưa tương xứng với tiềm năng của đơn vị và yêu cầu đặt ra, v.v. Những hạn chế đó đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn thẳng thắn chỉ ra trong sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 (giai đoạn 2013 – 2018) và yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã và đang đặt ra cho toàn quân nói chung, Quân đoàn 2 nói riêng những mục tiêu, yêu cầu rất cao. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Quân đoàn yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp mà Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân đoàn đã xác định. Trên cơ sở đó, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác huấn luyện; đề cao hơn nữa trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Trước mắt, rà soát lại chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 765, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, biện pháp thực hiện giai đoạn 2019 – 2020 và những năm tiếp theo, đảm bảo khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, gắn thực hiện Nghị quyết 765 với Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam; các nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương và phong trào Thi đua Quyết thắng, v.v. Từ kinh nghiệm, kết quả đạt được, Quân đoàn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong huấn luyện; đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành; nâng cao năng lực toàn diện của cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp. Đặc biệt, Quân đoàn tiếp tục bám sát định hướng của cấp trên, đột phá đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và công tác bảo đảm huấn luyện. Tập trung khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, thiện chiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của một đơn vị chủ lực cơ động chiến lược trong điều kiện mới.

1 – Từ năm 2013 đến nay, Quân đoàn có 27 lượt cơ quan, đơn vị được Bộ Quốc phòng công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi”; 02 lượt đơn vị được công nhận “Đơn vị huấn luyện thể lực giỏi”.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nghị Quyết 520 Của Quân Ủy Trung Ương trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!