Đề Xuất 1/2023 # Ngân Hàng Nhà Nước Yêu Cầu Chặn Giao Dịch Khống Qua Thẻ Tín Dụng # Top 10 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Ngân Hàng Nhà Nước Yêu Cầu Chặn Giao Dịch Khống Qua Thẻ Tín Dụng # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Ngân Hàng Nhà Nước Yêu Cầu Chặn Giao Dịch Khống Qua Thẻ Tín Dụng mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản số 6410/NHNN-TT về việc tăng cường kiểm soát, giám sát hoạt động phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán phải rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình, quy định nội bộ, thủ tục, hồ sơ đăng ký phát hành vàsử dụng thẻ ngân hàng, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, đối với thẻ tín dụng, phải có quy định rõ về phạm vi sử dụng thẻ tín dụng theo quy định như thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; rút tiền mặt tại POS được lắp đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức thanh toán thẻ.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ thẻ cũng được yêu cầu triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn (từ chối giao dịch, từ chối thanh toán thẻ, chấm dứt hợp đồng thanh toán), không cho phép lợi dụng thẻ tín dụng để sử dụng vào các mục đích không đúng quy định như sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba (không phải đơn vị chấp nhận thẻ); rút tiền mặt tại POS của đơn vị chấp nhận thẻ, thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định pháp luật.

Đối với giao dịch thẻ, tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hiện hành về tăng cường giám sát, kiểm soát hoạt động thẻ ngân hàng.

Tổ chức thanh toán thẻ cũng được yêu cầu xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị chấp nhận thẻ. Ngoài ra, cần ngăn ngừa trường hợp ngân hàng này ngừng ký hợp đồng do có hành vi vi phạm pháp luật thì chuyển sang ký hợp đồng với ngân hàng khác.

Đối với tổ chức thẻ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin và cảnh báo đến các tổ chức thanh toán thẻ danh sách các đơn vị có dấu hiệu thanh toán khống, thực hiện các giao dịch thẻ không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngân Hàng Nhà Nước Ghi Nhận Kiến Nghị Của Quỹ Tín Dụng Nhân Dân

Điều này giúp việc cho thành viên vay vốn được thực hiện nhanh chóng, kịp thời bảo đảm tính tương trợ, cung cấp nguồn vốn kịp thời, hạn chế tín dụng đen trên các địa bàn có quỹ tín dụng nhân dân.

Theo Điều 32 Luật Hợp tác xã và Điều 80 Luật Các tổ chức tín dụng quy định về đại hội thành viên của quỹ tín dụng nhân dân không quy định việc thông qua xác lập tư cách thành viên.

Hiện tại theo Công văn 2636/TTGSNH5, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh thành phố đã quán triệt các quỹ tín dụng nhân dân không được cho vay các thành viên mới khi chưa được đại hội thành viên thông qua. Việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiếp cận nguồn vốn của nhân dân, gây nhiều khó khăn cho các quỹ tín dụng nhân dân (nhất là các quỹ tín dụng nhân dân mới thành lập) trong việc cho vay thành viên.

Qua

Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Diên kiến nghị, việc kết nạp thành viên, giải quyết cho thành viên ra khỏi tổ chức theo quy định tại Điều 32 và 36 của Luật Hợp tác xã (do hội đồng quản trị xét và chỉ báo cáo đại hội thành viên) là phù hợp với mô hình hoạt động hiện nay của quỹ tín dụng nhân dân.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

trả lời

như sau:

Khoản 2, Tiết đ Điều 80 Luật Các tổ chức tín dụng quy định về đại hội thành viên:

đ) Thông qua danh sách kết nạp thành viên mới và cho thành viên ra khỏi ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo đề nghị của hội đồng quản trị; quyết định khai trừ thành viên”.

Khoản 7 Điều 82 của Luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng quản trị:

“7. Xét kết nạp thành viên mới và giải quyết thành viên xin ra, trừ trường hợp khai trừ thành viên và báo cáo để đại hội thành viên thông qua”.

Điều 32 Luật Hợp tác xã quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên:

“16. Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 16 của Luật này”.

Điều 36 Luật Hợp tác xã quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị:

“7. Kết nạp thành viên mới, giải quyết việc chấm dứt tư cách thành viên được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 16 của Luật này và báo cáo đại hội thành viên”.

Như vậy, Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Hợp tác xã đều có quy định về thẩm quyền kết nạp và cho thành viên ra khỏi, quyết định khai trừ thành viên. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng nêu trên, nội dung hướng dẫn về thẩm quyền xác lập tư cách thành viên của quỹ tín dụng nhân dân tại Công văn số 2636/TTGSNH5 ngày 4/7/2019 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là phù hợp và có cơ sở pháp lý.

Trên cơ sở nội dung Công văn 2636/TTGSNH5, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An trao đổi, giải thích để Quỹ tín dụng nhân dân hiểu và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ nghiên cứu kiến nghị của các quỹ tín dụng nhân dân để đề xuất, trình cấp có thẩm quyền khi sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng cho phù hợp với thực tế hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.

Theo Chinhphu.vn

Ngân Hàng Nhà Nước Lưu Ý Việc Cấp Tín Dụng Tại Các Khu Vực Sốt Đất

Theo Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc vừa có văn bản số yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố triển khai công tác tín dụng năm 2019.

Theo đó, các ngân hàng được yêu cầu tập trung xây dựng và thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2019 phù hợp với giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và NHNN; tuân thủ đúng quy định của pháp luật, các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Đồng thời phải thường xuyên đánh giá về tình hình tín dụng theo ngành, lĩnh vực để điều chỉnh kế hoạch tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, diễn biến tình hình thực tế. Mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng. Tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Cùng với việc thực hiện các chương trình tín dụng đối với ngành lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nhà ở và nhà ở xã hội…, các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tín dụng tiêu dùng, tín dụng đối với khách hàng/nhóm khách hàng có dư nợ lớn theo các yêu cầu được đề ra cụ thể tại văn bản này.

Thống đốc NHNN cũng yêu cầu, các ngân hàng đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân tiếp cận vốn; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN các tỉnh, thành phố thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn mở rộng tín dụng đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; có giải pháp tín dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Đồng thời, theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường bất động sản và việc cấp tín dụng của các TCTD đối với lĩnh vực này trên địa bàn, đăc biệt tại các tỉnh, thành phố, các khu vực có hiện tượng sốt đất. Trường hợp cần thiết, tình hình có biến động bất thường, chủ động thực hiện khảo sát, đánh giá và kịp thời báo cáo, đề xuất với Thống đốc NHNN biện pháp xử lý.

Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động tín dụng, đặc biệt là tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, cho vay phục vụ đời sống/tiêu dùng của các TCTD, công ty tài chính đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội địa phương trong việc tuyên truyền, đề xuất các biện pháp hạn chế tín dụng đen; kiến nghị với cấp Ủy, chính quyền, địa phương, Thống đốc NHNN các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho TCTD, doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ.

Giấy Ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Agribank

Mẫu Giấy ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Agribank, Giấy ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Agribank, Giấy ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng, Mẫu Giấy ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Giao Dịch Với Ngân Hàng, Mẫu Giấy ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Giấy ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Giấy ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Vietcombank, Các Mẫu Giấy ủy Quyền Ngân Hàng Agribank, Giấy ủy Quyền Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy ủy Quyền Rút Séc Ngân Hàng Agribank, Giấy ủy Quyền Vay Vốn Của Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Agribank 09/guq-cn, Giấy ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Agribank, Giấy ủy Quyền Mở Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giay Uỷ Quyên Rut Tien Ngan Hang Agribank , Mẫu Giấy ủy Quyền Rút Tiền Ngân Hàng Agribank, Mẫu Chứng Từ Giao Dịch Ngân Hàng Agribank, Chứng Từ Giao Dịch Ngân Hàng Agribank, ủy Quyền Giao Dịch Tại Ngân Hàng, ủy Quyền Giao Dịch Với Ngân Hàng, ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Giấy Giới Thiệu Giao Dịch Ngân Hàng, Giấy Giới Thiệu Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Mẫu ủy Quyền Rút Tiền Tài Khoản Trong Ngân Hàng Agribank, Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Giấy Đề Nghị Thay Đổi Thông Tin Khách Hàng Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Công Ty Đến Ngân Hàng Bidv Để Giao Dịch, Mẫu Giấy Báo Nợ Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy Báo Có Của Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy Báo Nợ Của Ngân Hàng Agribank, Giấy Báo Có Của Ngân Hàng Agribank, Mau Giay Mua Sec Ngan Hang Agribank, Giấy Báo Nợ Ngân Hàng Agribank, Giấy Báo Có Ngân Hàng Agribank, Giấy Báo Nợ Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Agribank, Tải Mẫu Giấy Nộp Tiền Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị Mua Séc Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy Đề Nghị Vay Vốn Ngân Hàng Agribank, Giấy Nộp Tiền Của Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy Nôp Tiền Ngân Hàng Agribank, Giấy Nộp Tiền Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy ủu Quuền Rút Sec Ngân Hàng Agribank, Mau Giay Dong So Huu Cua Ngan Hang Agribank, Mau Giay De Nghi In So Phu Ngan Hang Agribank, Download Mẫu Giấy Báo Nợ Của Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị Chỉnh Sửa Bổ Sunh Thông Tin Khách Hàng Dành Cho Khách Hàng Tổ Chức Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị Ngân Hàng Nhượng Bán Séc Agribank, Giấy Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy Xác Nhận Số Tài Khoảng Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Ngị Cung ứng Séc Ngân Hàng Agribank Chi Nhánh Đông Anh, Giấy Đăng Ký Kiêm Hợp Đồng Sử Dụng Dịch Vụ Gói Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Qua Chương Trình Bidv Ibank, Giấy Giới Thiệu Giấy ủy Quyền Ngân Hàng Bidv, Mẫu Giấy ủy Quyền Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng, Giấy ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng, Giấy ủy Quyền Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Vay Vốn Ngân Hàng, Giấy ủy Quyền Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng Acb, Giấy ủy Quyền Vay Ngân Hàng, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Của Ngân Hàng Acb, Giấy ủy Quyền Vay Von Ngan Hang A, Giấy ủy Quyền Ngân Hàng, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Rút Tiền Ngân Hàng, Mẫu Giấy ủy Quyền Mở Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Giấy ủy Quyền Rút Tiền Ngân Hàng Hd, Giấy ủy Quyền Ngân Hàng Vietinbank, Giấy ủy Quyền Ngân Hàng Bidv, Mẫu Giấy ủy Quyền Ngân Hàng Bidv, Giấy Rút Tiền ủy Quyền Tại Ngân Hàng, Giay Uy Quyen Rut Tien Ngan Hang , Mẫu Giấy ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Aribanh, Mẫu Giấy ủy Quyền Rút Tiền Tại Ngân Hàng, Giấy ủy Quyền Theo Mẫu Của Ngân Hàng, Mẫu Số 13 Giấy ủy Quyền Ngân Hàng Vietcombank, Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Tại Ngân Hàng, Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Tại Ngân Hàng, Giấy ủy Quyền Rút Tiền Ngân Hàng Bidv, Mẫu Giấy ủy Quyền Rút Tiền Ngân Hàng Viettinbank, Biểu Mẫu 13 Giấy Uy Quyen Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Giấy ủy Quyền Sử Dụng Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy ủy Quyền Rút Tiền Ngân Hàng Vietinbank, Giay Uy Quyền Rút Tien Ngan Hang Viettinbdnk, Giay Uy Quyen Thua Ke Tien Gui Ngan Hang, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Của Ngân Hàng Nông Nghiệp, Giấy ủy Quyền Thuế Chấp Tài Sản Vay Vốn Ngân Hàng, Mẫu Giấy ủy Quyền Rút Tiền Ngân Hàng Seabank, Mẫu Giấy ủy Quyền Rút Tiền Ngân Hàng Vietinbank, Mẫu Giấy ủy Quyền Rút Tiền Ngân Hàng Bidv, Giấy ủy Quyền Rút Séc Ngân Hàng Nông Nghiệp, Giay Uy Quyen Ra Giao Dich, Giấy ủy Quyền Giao Dịch, Mẫu Chứng Từ Giao Dịch Ngân Hàng, Sổ Tay Giao Dịch Viên Ngân Hàng, Chứng Từ Giao Dịch Ngân Hàng, Giấy Giới Thiệu Và ủy Quyền Ngân Hàng Bidv,

Mẫu Giấy ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Agribank, Giấy ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Agribank, Giấy ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng, Mẫu Giấy ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Giao Dịch Với Ngân Hàng, Mẫu Giấy ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Giấy ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Giấy ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Vietcombank, Các Mẫu Giấy ủy Quyền Ngân Hàng Agribank, Giấy ủy Quyền Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy ủy Quyền Rút Séc Ngân Hàng Agribank, Giấy ủy Quyền Vay Vốn Của Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Agribank 09/guq-cn, Giấy ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Agribank, Giấy ủy Quyền Mở Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giay Uỷ Quyên Rut Tien Ngan Hang Agribank , Mẫu Giấy ủy Quyền Rút Tiền Ngân Hàng Agribank, Mẫu Chứng Từ Giao Dịch Ngân Hàng Agribank, Chứng Từ Giao Dịch Ngân Hàng Agribank, ủy Quyền Giao Dịch Tại Ngân Hàng, ủy Quyền Giao Dịch Với Ngân Hàng, ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Giấy Giới Thiệu Giao Dịch Ngân Hàng, Giấy Giới Thiệu Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Mẫu ủy Quyền Rút Tiền Tài Khoản Trong Ngân Hàng Agribank, Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Giấy Đề Nghị Thay Đổi Thông Tin Khách Hàng Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Công Ty Đến Ngân Hàng Bidv Để Giao Dịch, Mẫu Giấy Báo Nợ Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy Báo Có Của Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy Báo Nợ Của Ngân Hàng Agribank, Giấy Báo Có Của Ngân Hàng Agribank, Mau Giay Mua Sec Ngan Hang Agribank, Giấy Báo Nợ Ngân Hàng Agribank, Giấy Báo Có Ngân Hàng Agribank, Giấy Báo Nợ Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Agribank, Tải Mẫu Giấy Nộp Tiền Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị Mua Séc Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy Đề Nghị Vay Vốn Ngân Hàng Agribank, Giấy Nộp Tiền Của Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy Nôp Tiền Ngân Hàng Agribank, Giấy Nộp Tiền Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy ủu Quuền Rút Sec Ngân Hàng Agribank, Mau Giay Dong So Huu Cua Ngan Hang Agribank, Mau Giay De Nghi In So Phu Ngan Hang Agribank, Download Mẫu Giấy Báo Nợ Của Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị Chỉnh Sửa Bổ Sunh Thông Tin Khách Hàng Dành Cho Khách Hàng Tổ Chức Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Ngân Hàng Agribank,

Bạn đang đọc nội dung bài viết Ngân Hàng Nhà Nước Yêu Cầu Chặn Giao Dịch Khống Qua Thẻ Tín Dụng trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!