Đề Xuất 6/2023 # Nêu Những Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Văn Nghị Luận Trung Đại Và Văn Nghị Luận Hiện Đại # Top 10 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 6/2023 # Nêu Những Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Văn Nghị Luận Trung Đại Và Văn Nghị Luận Hiện Đại # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nêu Những Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Văn Nghị Luận Trung Đại Và Văn Nghị Luận Hiện Đại mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

GIỐNG:

– Văn bản nghị luận trung đại và hiện đại đều được viết có lí, có tình, có chứng cứ và sức thuyết phục cao:

+ Có lí: có hệ thống luận điểm chặt chẽ

+ Có tình: thể hiện cảm xúc mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm của mình

+ Có chứng cứ: có dẫn chứng thực tế để chứng minh cho luận điểm trở nên thuyết phục

Ba yếu tố trên kết hợp chặt chẽ với nhau tạo nên tác phẩm văn nghị luận trung đại cũng như văn nghị luận hiện đại một cách hoàn chỉnh.

Ví dụ:

– Với tác phẩm văn nghị luận trung đại “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn và tác phẩm văn nghị luận hiện đại “Bài toán dân số” của Thái An, chúng ta có thể thấy được 2 tác phẩm này đều có chung những đặc điểm trên.

KHÁC:

– Hình thức của văn nghị luận trung đại thường được cố định ở một số thể loại riêng biệt như: chiếu, hịch, cáo, tấu…

– Còn trong nghị luận hiện đại thì hình thức co duỗi tự nhiên, câu văn sinh động, phong phú, có nhiều yếu tố khác cùng tham gia vào quá trình lập luận (chẳng hạn như biểu cảm, tự sự, miêu tả, …)

– Nghị luận trung đại: có nhiều từ ngữ cổ, cách diễn đạt cổ: nhiều hình ảnh và hình ảnh thường có tính chất ước lệ, câu văn biền ngẫu sóng đôi nhịp nhàng(Hịch tướng sĩ, Nước Đại Việt ta), dùng nhiều điển tích, điển cố,…Văn phong ấy khá gần với văn phong sáng tác, nên người ta đã nói ở thời trung đại “văn sử triết bất phân”.

– Văn nghị luận hiện đại viết giản dị, câu văn gần lời nói thường, gần đời sống hơn.

Văn nghị luận trung đại còn mang đậm dấu ấn của thế giới quan con người trung đại: tư tưởng thiên mệnh, đạo thần chủ, tâm lí sùng cổ dẫn đến việc sử dụng điển cổ, điển tích một cách phổ biến, …

– Về nội dung:

+ Văn nghị luận trung đại thường bàn tới những vấn đề to lớn, quan hệ tới quốc kế, dân an.

+ Văn nghị luận hiện đại có đề tài rộng hơn, phong phú hơn. Những vấn đề đời thường cũng được đưa ra đề nghị luận. Chẳng hạn “Ôn dịch thuốc lá”,…

2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8

Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, 2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8, 2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8 Nói Về Lòng Yêu Nước, Đơn Xin Nghỉ Không Đi Thực Tế Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Đơn Xin Nghỉ Không Đi Thực Tế Trung Cấp Lý Luận Chính Tri, Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Đon Xin Nghi Không Đi Thuc Te Lop Trung Cap Li Luan Chinh Tri, Bài Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Tham Luận Về Nghị Quyết Trung ương 4, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bát Bất Trung Đọa Trong Trung Quán Luận, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Khóa Luận Tốt Nghiệp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2017, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 12 Của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Hội Nghị Hoc Tap Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 10 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Của Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Số 10 Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6, Nghị Quyết Số 29 Của Hội Nghị Trung ương 8 Khóa Xi, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Lý Luận Tập Trung Tư Bản, Những Thành Tựu, Hạn Chế Và Những Nguyên Nhân Cơ B Trong Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa Xii), Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Luận Văn Tiếng Trung, Luận Văn Thạc Sĩ Cho Vay Trung Và Dài Hạn, Dơn Xin Ko Đi Thực Tế Lớp Trung Cấp Ly Luân , Luận án Quan Hệ Mỹ Trung, Luận Văn Ngôn Ngữ Trung, Báo Cáo Tham Luận Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Ban Lý Luận Trung ương, Bài Tham Luận Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Luận Văn Trợ Từ Tiếng Trung, Trung Quán Luận, Tạm Hoãn Học Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Tìm Luận án Tốt Nghiệp Khoa Trung, Bài Luận Tiếng Trung Online, Luận Văn Trung ương Cục Miền Nam, Bài Thu Hoạch Về Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Báo Cáo Thu Hoạch Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Luận án Quan Hệ Mỹ- Trung – Nhật, Tiểu Luận Môn Kinh Trung Bộ, Tiểu Luận Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ, Luận á Quan Hệ Mỹ Trung Quốc Doc, Luận Văn Tốt Nghiệp Lớp Trung Cấp Chính Trị, Luận Văn Tốt Nghiệp Tiếng Trung, Khóa Luận Lớp Trung Cấp Chính Trị, Bài Tham Luận Về Việc Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Văn Bản Đề Nghị Mua Sắm Tài Sản Tập Trung,

Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, 2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8, 2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8 Nói Về Lòng Yêu Nước, Đơn Xin Nghỉ Không Đi Thực Tế Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Đơn Xin Nghỉ Không Đi Thực Tế Trung Cấp Lý Luận Chính Tri, Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Đon Xin Nghi Không Đi Thuc Te Lop Trung Cap Li Luan Chinh Tri, Bài Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Tham Luận Về Nghị Quyết Trung ương 4, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bát Bất Trung Đọa Trong Trung Quán Luận, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Khóa Luận Tốt Nghiệp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2017, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12,

Tường Trình Và Báo Cáo Có Gì Giống Và Khác Nhau

Tường Trình Và Báo Cáo Có Gì Giống Và Khác Nhau, Hãy Phân Tích Sự Giống Nhau/ Khác Nhau Trong Việc Đánh Giá Một Vấn Đề Cụ Thể, So Sánh Sự Khác Và Giống Nhau Giữa Các Mô Hình Vườn, Quan Niệm Khác Nhau Về Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Chính Trị, Quan Niệm Khác Nhau Về Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Chính Trị Không Thay Đổi, Quy Chế Và Quy Trình Khác Nhau Như Thế Nào, Quy Trình Bảo Quản Củ Giống Khác Với Bảo Quản Hạt Giống Là, So Sánh Sự Khác Nhau Và Giốn Nhau Giữa Các Mô Hình Làm Vườn, Trình Bày Đoạn Nhạc Có Giai Điệu Hoàn Toàn Giống Nhau Trong Bài Hát Mái Trường Mến Yêu, Quá Trình Hình Thành Mỏ Nội Sinh Và Mỏ Ngoại Sinh Khác Nhau Như Thế Nào, 8 Đơn Vị Tái Bản Giống Nhau, Bản Tường Trình Danh Nhau, Mẫu Bản Tường Trình Đánh Nhau, Sự Giống Nhau Cơ Bản Của Bộ Nhớ Ngoài Và Bộ Nhớ Ram Là Gì?, Mẫu Bản Tường Trình Về Việc Đánh Nhau, Bản Tường Trình Sự Việc Đánh Nhau, Mẫu Bản Tường Trình Sự Việc Đánh Nhau, 3 Liên Hóa Đơn Không Giống Nhau, Tia Hồng Ngoại Và Tia Gamma Giống Nhau, Mẫu Đơn Đăng Ký – 09 Mẫu Nhãn Hiệu Giống Nhau, Dân Tộc Học La Gì? So Sánh Sự Giống Nhau Giữa Dân Tộc Học Và Nhân Học, Chỉ Ra Sự Khác Nhau Giữa Tết Nay Và Tết Xưa, Sự Khác Nhau Giữ Gaap Và Ias 7, ăn Mòn Điện Hóa Và ăn Mòn Hóa Học Khác Nhau Điểm Nào , Phương án Và Kế Hoạch Khác Nhau Như Thế Nào, Quan Niệm Về Hạnh Phúc Của Anh Thanh Niên Có Gì Giống Và Khác Với Thế Hệ Trẻ, Ngôn Ngữ Và Giao Tiếp Có Gì Khác Nhau, Cưới Là 2 Khái Niệm Khác Nhau, Hãy Kể Tên 20 Đồng Tiền Của 20 Quốc Gia Khác Nhau, N Là Một Số Tự Nhiên Có Năm Chữ Số Và Là Bội Của 11 Nếu N Chỉ Có Đúng 3 Loại Chữ Số Khác Nhau Thì N, N Là Một Số Tự Nhiên Có Năm Chữ Số Và Là Bội Của 11 Nếu N Chỉ Có Đúng 3 Loại Chữ Số Khác Nhau Thì N, 4 Định Nghĩa Khác Nhau Về Khoa Học, Bản Mô Tả Yêu Cầu Và Tiêu Chuẩn Thực Hiện Công Việc Có Điểm Giống Nhau Nào, Đáp án 6 Tờ Tiền 3 Mệnh Giá Khác Nhau Cộng Lại Bằng 100, Sách 8 Loại Trí Thông Minh Khác Nhau, Quan Niệm Khác Nhau Của Trương Ba Và Đế Thích, Hãy Giải Thích Sự Khác Nhau ở Mỗi Thành Phần, Những Điểm Khác Nhau Giữa Công Ty Với Hợp Tác Xã, Hãy Chứng Minh Nhu Cầu Dinh Dưỡng Khác Nhau Tùy Người, Tìm Tất Cả Các Số Tròn Chục Có 3 Chữ Số Khác Nhau Biết Rằng Số Đó Chia Hết Cho Cả 9 Và 5, Hãy Phân Tích Sự Khác Nhau Giữa Các Tầng Lớp Giai Cấp Trong Xã Hội, Tia Hồng Ngoại Và Tia Rơnghen Có Bước Sóng Dài Ngắn Khác Nhau Nên Chúng, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Giống Nhau ở Chỗ, Tia Hồng Ngoại Và Tia Rơnghen Đều Có Bản Chất Là Sóng Điện Từ, Có Bước Sóng Dài Ngắn Khác Nhau Nên, Cấc Quan Niệm Khác Nhau Về Quản Trị Tổ Chức, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Khác Nhau ở, 2 Nguyên Tắc Tối Huệ Quốc Và Đãi Ngộ Quốc Gia Khác Nhau ở Chỗ, Các Đảng Chính Trị ở Anh, Pháp, Mỹ, Sự Tương Đồng Và Khác Biệt Pdf, Dàn ý Đời Phải Trải Qua Giông Tố Nhưng Không Được Cúi Đầu Trước Giông Tố, Quy Trình ươm Cây Giống, Quy Trình ươm Giống Cà Phê, Ve Dau Tranh Khac Phuc Suy Thoai Tu Tuong Chinh Tri Dao Duc Loi Song Nhung Bieu Hien Tu Fien Bien Tu, Quy Trình Bảo Quản Hạt Giống, Quy Trình ương Cá Tra Giống, Quy Trình ương Tôm Giống, Quy Trình Bảo Quản Củ Giống, Phân Biệt Khác Nhau Của 3 Khái Niệm Tư Vấn Hướng Nghiệp, Hướng Nghiệp, Giáo Dục Hướng Nghiệp, So Sánh 3 Quy Trình Sản Xuất Giống, So Sánh 3 Quy Trình Sản Xuất Giống Cây Trồng, Khảo Sát Quy Trình Vi Nhân Giống Cây Chuối Sáp, So Sánh 2 Quy Trình Sản Xuất Giống Cây Trồng, Võ Khắc Triển Tiến Sĩ Nho Học Cuối Cùng Của Việt Nam, Võ Khắc Vui, Giáo Trình Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng, Những Tương Đồng Và Khác Biệt Của Từ Láy Trong Tiếng Việt Và Tiếng Hàn, Tờ Trình Khác Công Văn Như Thế Nào, Mẫu Đơn Trình Báo Đánh Nhau, Ba Khái Niệm Hướng Nghiệp Và Gd Hướng Nghiệp Tư Vấn Hướng Nghiệp Khác Nhau Như Thế Nào, Đơn Trình Báo Công An Về Tội Sâm Phạm Chỗ ở Người Khác , 2 Phương Trình Đường Thẳng Cắt Nhau Khi Nào, Giáo Trình Điêu Khắc Nguyễn Hồng, Bài Thuyết Trình Về Sự ô Nhiễm Môi Trường Và Các Biện Pháp Khắc Phục , Thuyết Trình Sống Chậm Lại Nghĩ Khác Đi Yêu Thương Nhiều Hơn, Lê Thị Bạch Tuyết Và Các Tác Giả Khác (1996), Các Quá Trình Cơ Bản Trong Sản Xuất Thực Phẩm, Nxb Giá, Lê Thị Bạch Tuyết Và Các Tác Giả Khác (1996), Các Quá Trình Cơ Bản Trong Sản Xuất Thực Phẩm, Nxb Giá, Giáo Trình Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Java, Mẫu Bản Tường Trình Quá Trình Công Tác, Mẫu Bản Tường Trình Quá Trình Làm Việc, Bản Tường Trình Quá Trình Công Tác, Mau Tuong Trinh Qua Trinh Lam Viec Tai , Bản Tường Trình Hóa 9 Bài 23, Bản Tường Trình Dân Sự, Mẫu Báo Cáo Tường Trình, Bản Tường Trình Chế, Bản Tường Trình Bị Tai Nạn Rủi Ro, Mẫu Bản Tường Trình Tai Nạn Rủi Ro, Mẫu Bản Tường Trình Tai Nạn, Thư Tường Trình, Bản Tường Trình Doc, Bản Tường Trình Đi Trễ, Bản Tường Trình Hóa 9 Bài 14, Bản Tường Trình Hóa 9 Bài 1, Bản Tường Trình Hóa 9, Bản Tường Trình Hóa, Mẫu Văn Bản Tường Trình, Mẫu Tờ Tường Trình Và Cam Kết, Bố Cục 1 Bản Tường Trình, Các Văn Bản Tường Trình, Mẫu Đơn Tường Trình, Mẫu Bản Tường Trình Mất Xe Máy, Mẫu Bản Tường Trình Mất Xe,

Tường Trình Và Báo Cáo Có Gì Giống Và Khác Nhau, Hãy Phân Tích Sự Giống Nhau/ Khác Nhau Trong Việc Đánh Giá Một Vấn Đề Cụ Thể, So Sánh Sự Khác Và Giống Nhau Giữa Các Mô Hình Vườn, Quan Niệm Khác Nhau Về Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Chính Trị, Quan Niệm Khác Nhau Về Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Chính Trị Không Thay Đổi, Quy Chế Và Quy Trình Khác Nhau Như Thế Nào, Quy Trình Bảo Quản Củ Giống Khác Với Bảo Quản Hạt Giống Là, So Sánh Sự Khác Nhau Và Giốn Nhau Giữa Các Mô Hình Làm Vườn, Trình Bày Đoạn Nhạc Có Giai Điệu Hoàn Toàn Giống Nhau Trong Bài Hát Mái Trường Mến Yêu, Quá Trình Hình Thành Mỏ Nội Sinh Và Mỏ Ngoại Sinh Khác Nhau Như Thế Nào, 8 Đơn Vị Tái Bản Giống Nhau, Bản Tường Trình Danh Nhau, Mẫu Bản Tường Trình Đánh Nhau, Sự Giống Nhau Cơ Bản Của Bộ Nhớ Ngoài Và Bộ Nhớ Ram Là Gì?, Mẫu Bản Tường Trình Về Việc Đánh Nhau, Bản Tường Trình Sự Việc Đánh Nhau, Mẫu Bản Tường Trình Sự Việc Đánh Nhau, 3 Liên Hóa Đơn Không Giống Nhau, Tia Hồng Ngoại Và Tia Gamma Giống Nhau, Mẫu Đơn Đăng Ký – 09 Mẫu Nhãn Hiệu Giống Nhau, Dân Tộc Học La Gì? So Sánh Sự Giống Nhau Giữa Dân Tộc Học Và Nhân Học, Chỉ Ra Sự Khác Nhau Giữa Tết Nay Và Tết Xưa, Sự Khác Nhau Giữ Gaap Và Ias 7, ăn Mòn Điện Hóa Và ăn Mòn Hóa Học Khác Nhau Điểm Nào , Phương án Và Kế Hoạch Khác Nhau Như Thế Nào, Quan Niệm Về Hạnh Phúc Của Anh Thanh Niên Có Gì Giống Và Khác Với Thế Hệ Trẻ, Ngôn Ngữ Và Giao Tiếp Có Gì Khác Nhau, Cưới Là 2 Khái Niệm Khác Nhau, Hãy Kể Tên 20 Đồng Tiền Của 20 Quốc Gia Khác Nhau, N Là Một Số Tự Nhiên Có Năm Chữ Số Và Là Bội Của 11 Nếu N Chỉ Có Đúng 3 Loại Chữ Số Khác Nhau Thì N, N Là Một Số Tự Nhiên Có Năm Chữ Số Và Là Bội Của 11 Nếu N Chỉ Có Đúng 3 Loại Chữ Số Khác Nhau Thì N, 4 Định Nghĩa Khác Nhau Về Khoa Học, Bản Mô Tả Yêu Cầu Và Tiêu Chuẩn Thực Hiện Công Việc Có Điểm Giống Nhau Nào, Đáp án 6 Tờ Tiền 3 Mệnh Giá Khác Nhau Cộng Lại Bằng 100, Sách 8 Loại Trí Thông Minh Khác Nhau, Quan Niệm Khác Nhau Của Trương Ba Và Đế Thích, Hãy Giải Thích Sự Khác Nhau ở Mỗi Thành Phần, Những Điểm Khác Nhau Giữa Công Ty Với Hợp Tác Xã, Hãy Chứng Minh Nhu Cầu Dinh Dưỡng Khác Nhau Tùy Người, Tìm Tất Cả Các Số Tròn Chục Có 3 Chữ Số Khác Nhau Biết Rằng Số Đó Chia Hết Cho Cả 9 Và 5, Hãy Phân Tích Sự Khác Nhau Giữa Các Tầng Lớp Giai Cấp Trong Xã Hội, Tia Hồng Ngoại Và Tia Rơnghen Có Bước Sóng Dài Ngắn Khác Nhau Nên Chúng, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Giống Nhau ở Chỗ, Tia Hồng Ngoại Và Tia Rơnghen Đều Có Bản Chất Là Sóng Điện Từ, Có Bước Sóng Dài Ngắn Khác Nhau Nên, Cấc Quan Niệm Khác Nhau Về Quản Trị Tổ Chức, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Khác Nhau ở, 2 Nguyên Tắc Tối Huệ Quốc Và Đãi Ngộ Quốc Gia Khác Nhau ở Chỗ, Các Đảng Chính Trị ở Anh, Pháp, Mỹ, Sự Tương Đồng Và Khác Biệt Pdf, Dàn ý Đời Phải Trải Qua Giông Tố Nhưng Không Được Cúi Đầu Trước Giông Tố, Quy Trình ươm Cây Giống,

Đặc Điểm Của Văn Nghị Luận

Vậy trước hết chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là văn nghị luận?

1. Khái niệm

Hiểu một cách khái quát nhất, văn nghị luận là loại văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng nào đó đối với các sự việc, hiện tượng trong đời sống hay trong văn học. Đặc điểm của văn nghị luận đó là sử dụng các luận điểm, luận cứ và lập luận.

2.Văn nghị luận được viết ra nhằm mục đích gì?

Có thể thấy xu thế hội nhập quốc tế hiện nay đang đặt mỗi cá nhân trước nhiều thách thức mới, nhất là các vấn đề chính trị xã hội. Việc tiếp nhận các văn bản nghị luận trong nhà trường góp phần không nhỏ trong việc hình thành hệ thống quan điểm, tư tưởng cho thế hệ trẻ trong việc xử lý các vấn đề đặt ra của cuộc sống một cách đúng đắn, vừa phù hợp với tinh thần thời đại mới, vừa đảm bảo tinh thần quốc gia, dân tộc.

3. Đặc điểm của văn nghị luận

Văn nghị luận là văn bản được tạo ra từ phương thức lập luận, phản ánh những đặc điểm về mục đích và cách thức biểu đạt nghị luận, xuất hiện ở bài nói hay bài viết. Văn nghị luận vốn là sản phẩm của tư duy logic, vẻ đẹp của mỗi áng văn nghị luận không chỉ thể hiện ở hình thức lập luận phong phú, lí lẽ đanh thép, giọng điệu thuyết phục mà còn thể hiện thái độ của tác giả trước vấn đề nghị luận. Chính vì vậy, việc nắm được đặc điểm của văn bản nghị luận là điều cần thiết để từ đó hình thành, thiết kế xây dựng các phương pháp học tập đạt hiệu quả, phù hợp với đặc trưng thể loại.

Mỗi bài văn nghị luận đều phải có luận điểm, luận cứ và lập luận.

Luận điểm:

Là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của bài văn được nêu ra dưới hình thức câu khẳng định hay phủ định, thường có các từ là, có, không thể, chẳng hạn…được diễn đạt dễ hiểu, sáng tỏ và nhất quán. Luận điểm là linh hồn của bài viết, nó thống nhất các đoạn văn thành một khối. Để có sức thuyết phục, luận điểm cần phải đúng đắn, chân thực và đáp ứng nhu cầu thực tế.

Trong một bài văn nghị luận, luận điểm có thể có các cấp độ khác nhau. Tùy nội dung vấn đề và cách lập luận của người viết mà bài văn có thể có một luận điểm chính, luận điểm trung tâm và các luận điểm phụ. Việc xác định được hệ thống, các cấp độ của luận điểm trong văn bản là một yêu cầu cấp thiết chứng tỏ khả năng thâu tóm, hiểu sâu vấn đề à kỹ năng tư duy logic của người đọc.

Luận cứ:

Luận cứ cũng là một yếu tố không thể thiếu khi nhắc tới đặc điểm của văn nghị luận.

Luận cứ là những lí lẽ, dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm.

Để bài viết có sức thuyết phục cao, người viết phải đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng để người đọc tin vào vấn đề người viết nêu ra.

Lí lẽ là những đạo lí, lí lẽ phải được thừa nhận, nêu ra là được đồng tình. Dẫn chứng là sự vật, sự việc, nhân chứng, bằng chứng để chứng minh làm sáng tỏ, xác nhận cho luận điểm.

Dẫn chứng đưa ra phải xác thực, tiêu biểu, đáng tin và không thể bác bỏ. Lí lẽ và dẫn chứng phải đáng tin cậy mới làm cho luận cứ vững chắc.

Luận cứ phải chân thực, đúng đắn, tiêu biểu mới làm cho luận điểm có sức thuyết phục.

Trong quá trình tìm hiểu văn bản nghị luận, để tìm hiểu, phân tích đánh giá được tính đúng đắn của luận điểm thì việc phân tích luận cứ là một thao tác hết sức quan trọng và cần thiết.

Lập luận:

Nếu như lí lẽ của bài văn nghị luận thể hiện ở hệ thống luận điểm thì lập luận là cách thức trình bày lí lẽ. Nên đặc điểm của văn nghị luận là Lập luận

Lập luận: là cách tổ chức vận dụng lí lẽ, dẫn chứng sao cho luận điểm được nổi bật và có sức thuyết phục. Lập luận bao gồm các cách suy lý, quy nạp, diễn dịch, so sánh, phân tích, tổng hợp sao cho luận điểm đưa ra là hợp lý, không thể bác bỏ. Lập luận có ở khắp trong bài văn nghị luận.

Để đánh giá cái hay, sức thuyết phục của văn bản nghị luận cần phải phân tích, đánh giá, chứng minh được mức độ chặt chẽ sắc bén của lập luận và sự hợp lí của cách thức lập luận mà tác giả lựa chọn.

Nghệ thuật lập luận phụ thuộc rất nhiều vào cách nêu vấn đề, cách dẫn dắt người đọc, người nghe với nhiều thủ pháp như so sánh, đối chiếu, đưa số liệu, nêu dẫn chứng thực tế…

Nghệ thuật lập luận còn phụ thuộc vào cách hành văn, giọng văn, cách dùng từ, đặt câu. Do nhu cầu lập luận, trong văn nghị luận thường phải dùng đến những từ như: tuy nhiên, giả sử, nếu như, tóm lại, nói chung…gọi là hệ thống từ lập luận

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nêu Những Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Văn Nghị Luận Trung Đại Và Văn Nghị Luận Hiện Đại trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!