Đề Xuất 5/2022 # Nâng Cao Vai Trò Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Thanh Niên Công An Nhân Dân # Top Like

Xem 14,454

Cập nhật nội dung chi tiết về Nâng Cao Vai Trò Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Thanh Niên Công An Nhân Dân mới nhất ngày 18/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 14,454 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đảng Ủy Công An Tiền Giang: Tổng Kết Nghị Quyết Số 07
 • Tuyên Dương Gương Thanh Niên Công An Mưu Trí, Dũng Cảm
 • Đưa Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Vào Cuộc Sống
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa Lần Thứ Xix: Hòa Hợp Giữa “ý Đảng” Với “lòng Dân”
 • Xã Bình Minh Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • Khi đề cập về thanh niên và công tác thanh niên, Đảng ta đã nêu rõ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước” (Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa).

  Điều này lại càng có ý nghĩa hơn đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND) khi mà tỷ lệ cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên thường chiếm hơn 60% tổng quân số. Việc chăm lo, bồi dưỡng thanh niên thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích, là lớp người kế tục xứng đáng sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng, có tính chiến lược mà cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp cần đặc biệt quan tâm.

  Tuổi trẻ CAND giúp đỡ nhân dân làm đường giao thông nông thôn.

  Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao, cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh niên trong CAND ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, chính sách về thanh niên, công tác thanh niên như Nghị quyết số 07 NQ/ĐUCA ngày 16-3-2009 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên CAND thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số 3001/QĐ-BCA ngày 12-6-2013 về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013-2020; Chương trình hành động số 39-CTr/ĐUCA(X11) ngày 21-9-2015 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Chỉ thị 42/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2022-2030”; Chỉ thị số 01 CT/ĐUCA ngày 6-10-2016 của Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo Đoàn Thanh niên và Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp trong CAND, nhiệm kỳ 2022-2022…; chỉ đạo kiện toàn bộ máy của tổ chức Đoàn trong CAND và đội ngũ cán bộ tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong toàn lực lượng; ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ đảm nhiệm công tác đoàn thể trong CAND.

  Nhiều đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng thanh niên; ban hành chính sách đối với thanh niên đảm nhận công tác ở đơn vị cơ sở, địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đây chính là một trong những yếu tố quyết định thành công của công tác thanh niên trong CAND thời gian qua.

  Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp, với sự chủ động, sáng tạo và tích cực của các cấp bộ Đoàn, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong CAND đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Tuyệt đại bộ phận đoàn viên thanh niên đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, nêu cao phẩm chất trung thành – tận tụy, mưu trí – dũng cảm, đoàn kết – sáng tạo, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

  Thanh niên Công an nhân dân đã chủ động trong việc tiếp cận, nắm bắt và sử dụng những thành tựu của khoa học – công nghệ hiện đại vào công tác chuyên môn, thích ứng nhanh với các hoạt động giao lưu quốc tế. Hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên đã phục vụ đắc lực cho các lĩnh vực công tác chuyên môn, trong đó có những nhiệm vụ trọng yếu, khó khăn; hàng vạn đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện được thành lập và hoạt động hiệu quả, sẵn sàng đảm nhận công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm, phức tạp, chiến lược về an ninh, trật tự; các câu lạc bộ khoa học trẻ, hội thi sáng tạo kỹ thuật, đề tài khoa học của thanh niên Công an đã góp phần nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, chế tạo mới phương tiện, công cụ nghiệp vụ, áp dụng khoa học – công nghệ vào lĩnh vực công tác công an, đóng góp tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng.

  Hình ảnh những chiến sĩ Công an trẻ dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh chống tội phạm, tận tụy phục vụ nhân dân; kết quả các hoạt động phối hợp với Đoàn Thanh niên nơi đóng quân, nhất là các tỉnh thuộc địa bàn chiến lược về an ninh trật tự xây dựng các mô hình của tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động xã hội tình nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng góp phần khắc phục thiên tai, bão lũ và tham gia xây dựng nông thôn mới… để lại những ấn tượng tốt đẹp về người chiến sĩ Công an cách mạng trong lòng nhân dân.

  Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình hiện nay, công tác Công an đang phải đối diện những khó khăn, thách thức lớn mang tính thời đại: cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư dẫn tới sự bùng nổ của công nghệ thông tin, công nghệ số hóa làm thay đổi mạnh mẽ công cụ sản xuất cũng như phương thức giao tiếp của loài người; xu hướng toàn cầu hóa tác động mạnh mẽ tới các hoạt động chính trị, kinh tế, ngoại giao; các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen và khó dự đoán; tình hình tội phạm diễn biến phức tạp với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường; những hạn chế yếu kém trong quản lý kinh tế – xã hội trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; mặt trái của cơ chế thị trường; những biểu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã và đang có những tác động sâu sắc tới nhu cầu, lợi ích chính đáng của tuổi trẻ nói chung và cán bộ, chiến sĩ CAND nói riêng.

  Với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Công an phát triển toàn diện, kế tục xứng đáng sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trong thời gian tới, công tác thanh niên trong CAND cần tập trung đổi mới công tác giáo dục của Đoàn theo đúng định hướng về nội dung mà Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đề cập; có hình thức thể hiện hiện đại, hấp dẫn, gắn với việc triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

  Đây phải là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để rèn luyện, phát huy thanh niên; tăng cường các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh, năng lực hội nhập; nâng cao trình độ công tác chuyên môn, và hoàn thiện các kỹ năng xã hội; đổi mới phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, đặc biệt là cấp cơ sở…

  Để làm được điều này, tổ chức Đoàn các cấp trong CAND cần thực sự chủ động, tích cực trong tham mưu, đề xuất; bám sát định hướng, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những giải pháp có tính đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong đó, vấn đề có tính then chốt, quyết định là vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Do vậy, cấp ủy Đảng các cấp trong CAND cần quan tâm triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh niên và coi đây là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị.

  Để đảm bảo xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, các cấp ủy Đảng cần đổi mới cách tiếp cận, đặt trọng tâm công tác thanh niên hiện nay vào việc giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho thanh niên; bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, ý thức “vì nhân dân phục vụ”; nhận diện và tổ chức cho thanh niên đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong mỗi thanh niên và nội bộ cơ quan, đơn vị; duy trì tốt các kênh thông tin trao đổi, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên.

  Các cấp ủy Đảng trong CAND chú trọng việc khơi dậy và phát huy tính tích cực, phẩm chất, tiềm năng của từng đoàn viên thanh niên. Mục tiêu cốt lõi của công tác thanh niên trong CAND là tôi luyện nên những lớp cán bộ, chiến sĩ Công an ưu tú, đủ năng lực, phẩm chất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới; tin tưởng giao việc cho thanh niên nhất là những việc mới, việc khó, việc đòi hỏi sức khỏe, sự sáng tạo, việc đòi hỏi sự thông thạo về tin học, ngoại ngữ; tạo điều kiện để thanh niên học tập, nâng cao trình độ, bổ sung, hoàn thiện các kỹ năng xã hội, kỹ năng hội nhập quốc tế một cách công bằng; rèn luyện cho thanh niên tư duy hệ thống và tác phong công tác chính quy, khoa học.

  Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác Đoàn, phong trào thanh niên là vấn đề có tính nguyên tắc nhưng cũng cần lưu ý tôn trọng và bảo đảm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đoàn; tránh các biểu hiện áp đặt, duy ý chí dẫn tới làm mất vai trò của Đoàn; cần đặc biệt quan tâm xây dựng, bảo đảm cơ chế, chính sách động viên, thu hút cán bộ tham gia đảm nhiệm, phụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng Công an; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng thông qua giới thiệu những đảng viên ưu tú, có đủ phẩm chất, năng lực tham gia đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt đồng thời mạnh dạn quy hoạch, bổ nhiệm những cán bộ Đoàn có đủ năng lực, phẩm chất vào các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy; xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Công an, xứng đáng là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên Công an.

  Trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022-2022 – sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ toàn lực lượng CAND. Với tất cả sự tin tưởng dành cho thế hệ trẻ, cấp ủy Đảng các cấp trong CAND cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, quan tâm, tăng cường vai trò lãnh đạo đối với công tác thanh niên; từng bước xây dựng nên những lớp thanh niên Công an bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và đề án xây dựng kiện toàn tổ chức, bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đảng Bộ Công An Bạc Liêu: Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Đối Với Công Tác Thanh Niên Thời Kỳ Đẩy Mạnh Cnh
 • Tuyên Dương 30 Cá Nhân Nhận Giải Thưởng Thanh Niên Công An Xuất Sắc, Tiêu Biểu Năm 2022
 • Công Tác Giáo Dục, Đào Tạo Trong Công An Nhân Dân Trước Yêu Cầu, Nhiệm Vụ Mới
 • Trích Đăng Bài Phát Biểu Của Đại Tướng Trần Đại Quang, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Đảng Ủy Công An Trung Ương, Bộ Trưởng Công An Tại Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2022
 • Tọa Đàm Góp Ý Dự Thảo Chỉ Thị Của Bộ Trưởng Về Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Số 17
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Nâng Cao Vai Trò Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Thanh Niên Công An Nhân Dân trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100